Elke mens heeft door zijn geboorte evenveel recht op alle natuurlijke hulpbronnen van de Aarde Elke mens heeft evenveel recht op een zo lang en zo plezierig mogelijk leven De twee bovengenoemde mensenrechten behoren mijns inziens de basis te vormen voor een wereldwijde, menselijke beschaving. Omdat  letterlijk alles energie is, zijn de energieverdeling van alle natuurlijke hulpbronnen van de Aarde en ook de energieverdeling binnen de mens  zelf van primair belang om de vervulling van deze rechten na te komen. Voor een zo lang en zo plezierig mogelijk leven zijn ondermeer  elementen als goede voeding, veiligheid, een woonplek, gezondheidszorg en de mogelijkheid tot lichamelijke en geestelijke ontwikkeling nood-  zaak. Al deze elementen betreffen energie en energieverdeling. Vanuit een zo lang en zo plezierig mogelijk leven kan elke mens de aan hem  toekomende energie weer verdelen en uitdelen door mee te doen, mee te werken aan de wereldwijde, menselijke beschaving. Om te komen tot  een zo eerlijk en gelijkwaardig mogelijke, levenslange energieverdeling is de invoering van een wereldwijd Levenslang Onvoorwaardelijk  BasisInkomen een goede manier.  Aan de hand van eigen artikelen en artikelen van anderen probeer ik het idee van een Wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen nader uit te  werken. En ga ik op zoek naar stappen om dit niveau van beschaving te bereiken.  http://www.earth-matters.nl/97/5628/lezersbrieven/stel-je-voor-een-wereld-zonder-geld.html WERELDWIJD ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN 2014 Mei 'Het Goeie Leven' - Een Nederlands lied over het Onvoorwaardelijk BasisInkomen April Qua inkomen is Nederland egalitair. O Ja? Februari Een Onvoorwaardelijk BasisInkomen versus Verengd Denken, Voelen en Handelen (Oftewel: Waarom Kris Hardies' ethische beschouwing geen ethische beschouwing is) Omhoog