VOOR ALLE DAP HARTMANN’S OP DE AARDE “BUITENGEWONE BEWERINGEN VEREISEN BUITENGEWOON BEWIJS” Kees Deckers Juni 2012 Ik beschouw reclame als één van de meest ziekmakende wapens van het kapitaalextremisme. Maar soms moet je de naam van iemand wel eens  gebruiken, omdat zij uitspraken van anderen als zwaarden, atoombommen en andere, kleinzielige wapens toepassen om hun vijanden mee uit te  schakelen. Zoals Dap Hartmann (Nederlands astronoom en publicist) dat deed met een uitspraak van Carl Sagan: “Extraordinary claims require  extraordinary proof” (Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs), om zijn collega Coen Vermeeren aan de Technische Universiteit  Delft (Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek) weg te bombarderen, vanwege diens mening dat het verstandig is het U.F.O.-fenomeen serieus te  gaan onderzoeken in de wetenschappelijke wereld.  Er is een “buitengewone bewering” gedaan met betrekking tot de zogenaamde “Star Child Skull” (SterrenKind-Schedel). En al vanaf 1999, dus al  13 jaar lang, heeft Lloyd Pye zeer veel energie en tijd gestopt in zijn “buitengewone bewering” dat de SterrenKind-schedel” niet van Aardse,  maar mogelijk van Buiten-Aardse afkomst is.   De zogenaamde Mainstream oftewel Heersende Stroming-wetenschap heeft zich er van meet af aan van gedistantieerd. Met gemakkelijke  beweringen als: Een kind met hydrocefalie (beter bekend als een waterhoofd); het gevonden D.N.A.-materiaal, zowel dat van de celkern als het  mitochondriale is menselijk; de gevonden afwijkingen zijn van genetische aard; de schedel bestaat uit normaal menselijk bot. Quod erat  demonstrandum: Of bewijs is geleverd. Punt uit.   Meer hebben Heersende Stroming-wetenschappers niet nodig, want hé, tenslotte weten zij wat werkelijkheid is en wat niet. Dus vanuit die hoek  heeft Lloyd Pye vrijwel nooit enigerlei steun ontvangen, tenzij met extreem veel moeite en van individuele onderzoekers, die meestal het liefst  ook nog anoniem wensen te blijven. Het is voor de meeste wetenschappers namelijk veel gemakkelijker om zich te beperken tot al bewezen  wetenschap, en in de marges daarvan onderzoekjes te plegen, dan buiten de vastgestelde grenzen eens verder te durven kijken. Het is veel  veiliger en veel beter voor een dikke portemonnaie en een goed pensioen. En, geen interesse van de Heersende Stroming-wetenschap, dan ook  weinig kans op financiële steun uit welke hoek dan ook. Als er niet meer geld mee valt te verdienen dan dat er wordt ingestopt, dan is het  nutteloze kennis, toch? Maar dat is een extreem kortzichtige en extreem inperkende manier om onze werkelijkheid daadwerkelijk te leren kennen en begrijpen.   Ik gebruik hier maar eens twee citaten om terug te bombarderen, aangezien dat blijkbaar de enige manier is, waarop mensen met elkaar kunnen  en mogen omgaan, met gebruikmaking van kleinzielig geweld:  Geen enkel probleem kan opgelost worden vanuit hetzelfde niveau van bewustzijn dat het creëerde. Albert Einstein Je verandert de dingen nooit door de bestaande werkelijkheid te bevechten. Om iets te veranderen, bouw een nieuw model, dat het bestaande model overbodig maakt. Bucky Fuller Zelf heb ik daarnaast altijd begrepen van detective-schrijvers, zoals Arthur Conan Doyle, Agatha Christie en Dorothy L. Sayers, dat je een  moordzaak niet kunt oplossen, zolang je niet alle puzzlestukjes hebt en zolang die niet allemaal precies op hun plek vallen. Nu werken de meeste  verengde wetenschappers veel gemakkelijker. Zij maken namelijk altijd modellen, oftewel vereenvoudigde weergaven, van de werkelijkheid.  Deze vereenvoudigde weergaven gebruiken ze om hun veronderstellingen te bewijzen. Vereenvoudigen doen ze onder andere door hoofdzaken  van bijzaken te scheiden. De bijzaken, de details worden veelal als onbelangrijk opzij gelegd en als “te verwaarlozen” bestempeld. Ze worden tot  constanten gemaakt. Of ze worden helemaal uitgebannen. Zo was in de mathematische berekeningen van Maxwell en anderen de “ether” niet  nodig om hun model van de natuurwetten in het heelal te bewijzen. Ergo: Het heelal had geen ether, maar een vacuüm, een materie-vrije  ruimte. Sinds die uitspraak worstelen diezelfde wetenschappers met donkere energie, donkere materie, antimaterie enzovoorts om hun model  toch staande te houden. Maar de ether? Nee, die bestaat nog altijd niet.  In de loop van 13 jaar heeft Lloyd Pye, ondanks het wegblijven van serieus wetenschappelijk onderzoek en zelfs tegen veel tegenwerking van  bepaalde wetenschappers in, zeer veel werk verricht. En samen met anderen heeft hij binnen deze beperkte mogelijkheden een aantal zeer  “buitengewone bewijzen” geleverd, die zijn “buitengewone bewering” lijken te staven, zoals mag blijken uit onderstaande video’s. Het zijn  allemaal details, en blijkbaar te verwaarlozen bijzaken voor de verengde wetenschappers, omdat die de hoofdzaken al hebben bepaald:  Waterhoofd, menselijk bot, menselijk D.N.A. Dus:  Mens met extreme handicaps. Zaak bewezen, zaak gesloten. Maar hoe zit het met al die  andere details en bijzaken, die inmiddels door Lloyd Pye en anderen zijn ontdekt en aangewezen? Als die allemaal voorkomen bij een  waterhoofd, dan moeten die dus veel vaker voorkomen en zo te weerleggen zijn. Heeft iemand met hydrocefalie een dunnere schedel? Zitten er  in het bot van die schedel draadjes? Staat het hoofd van iemand met hydrocefalie anders geplaatst op de rest van zijn lichaam, dan bij een mens  met normale hersenen en schedel? Pas als alle details en puzzlestukjes van deze schedel in één geheel passen, kan een antwoord gegeven  worden. Het antwoord kan zijn dat het hier gaat om een mensenkind met heel veel verschillende afwijkingen tegelijk. Of het antwoord kan zijn  dat het hier inderdaad om een Buiten-Aardling gaat. En wie weet om mogelijk nog iets heel anders.   Het is niet zo, dat er al niet heel veel suggesties zijn gedaan en onderzocht, zoals blijkt op de webplek van “The StarChild Project”. Zo is daar een  Röntgenfoto te zien van de zijkant van de SterrenKind-Schedel en die van iemand met hydrocefalie:  Okay, duidelijk verschillend. Maar wat als het SterrenKind als gevolg van zijn hydrocefalie, van geboorte af aan altijd op zijn rug gelegen heeft?  Onderstaande foto geeft een zijaanzicht van een baby, die door een vertraagde ontwikkeling een schedelvervorming heeft opgelopen:  Vertraagde ontwikkeling Door een gebrek aan buiklig kan de baby onvoldoende stabiliteit ontwikkelen om vlot te leren omrollen en te komen tot zit. Hij kan moeilijkheden hebben met het  verplaatsen van zijn gewicht om daarbij te komen tot een andere houding. Hierdoor kan zijn motorische ontwikkeling vertraagd of onregelmatig verlopen. Schedelvervorming Een baby kan door een gebrek aan buiklig en variatie in positionering een voorkeurshouding ontwikkelen. Hierbij kan het hoofd steeds naar dezelfde zijde gedraaid zijn.  Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan het zijn dat het hoofd hierdoor aan één kant een afplatting krijgt en/of scheefgroeit. Deze informatie komt van de webplek: “Vooruit op de Buik!” (internetreferentie (11-06-12): http://www.vooruitopdebuik.be/index.html).  Zou bijvoorbeeld een combinatie van hydrocefalie en daardoor altijd op de rug gelegen hebben al voor een deel de schedelvorm kunnen  verklaren? Daarmee is natuurlijk nog lang niet alles verklaard aan zichtbare en niet direct zichtbare afwijkingen van de SterrenKind-Schedel.   Het zou daarom de Dap Hartmann’s van deze Aarde niet misstaan om nu eens daadwerkelijk een hand uit te reiken naar Lloyd Pye, om samen  met hem voor eens en voor altijd uit te zoeken of zijn “buitengewone bewering” ook volgens de eng wetenschappelijke grenzen te bewijzen valt.  Niet alleen voor hem, maar voor de gehele mensheid. Dan maar eens een miljard minder voor de nieuwste vorm van bewapening. En voor  diegenen die menen dat je nooit wapens genoeg kunt hebben, ook niet tegen gevaarlijk veronderstelde Buiten-Aardlingen: Stel dat Lloyd Pye  gelijk heeft, hoeveel tactisch voordeel kan dan worden verkregen met alle kennis die er te ontdekken valt aan deze merkwaardige schedel?  Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs,” aldus een uitspraak van Carl Sagan. Voor mij is het eenvoudig! Zolang het tegendeel  niet is bewezen door de Heersende Stroming-wetenschap, heeft Lloyd Pye voldoende “buitengewoon bewijs” geleverd: De “Star Child Skull” is  van Buiten-Aardse afkomst. Punt uit. NIEUWS: Zie de derde video die Lloyd Pye heeft gemaakt met betrekking tot de SterrenKind-Schedel.  Voor verdere informatie, zie onder andere:  http://www.starchildproject.com/  http://www.lloydpye.com/  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/StarchildSkull22.htm  http://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull  http://www.vooruitopdebuik.be/index.html  Omhoog