"ZEER GELOOFWAARDIGE" EX-MILITAIREN AAN HET WOORD OVER U.F.O.'S (Elitarisme in het U.F.O-onderzoek) Kees Deckers September 2012 Speciale Lezing Op 22 september aanstaande vindt er een "Speciale Lezing" plaats in het National Atomic Testing Museum (Nationaal Atomaire Testen  Museum) te Las Vegas, Noord-Amerika, getiteld: "Military U.F.O.'s: Secrets Revealed" (Militaire U.F.O.'s: Geheimen onthuld").  Vooraf: De term "Militaire U.F.O.'s" is een merkwaardige. Want wat wordt er mee bedoeld? Zijn het "vliegend objecten" die onbekend zijn voor  99% van de mensheid en daarom door hen als niet anders dan met "ongeïdentificeerd" betiteld kunnen worden, maar wel bekend zijn bij de  andere 1%, omdat het door het militair-industrieel-politieke complex in het diepste geheim ontwikkelde apparaten betreft? Of zijn het  "ongeïdentificeerd vliegend objecten" van onbekende herkomst, die waargenomen zijn boven een militaire installatie, zoals dat in het verleden  met regelmaat is voorgekomen boven nucleaire oorlogsinstallaties, die toevallig geobserveerd en benaderd zijn door militaire piloten tijdens  vluchten, of waar militaire piloten bevolen werden achter aan te gaan? Als het om de laatste soort U.F.O.'s gaat, zijn deze U.F.O.'s dan anders,  dan die door een slager, landbouwer of thuisloze jongere zijn geobserveerd?  5 sprekers komen aan het woord tijdens de "Speciale Lezing", 3 Noord-Amerikanen en 2 Engelsmannen, te weten:  -  Oud-legerkolonel John Alexander: Hij zette als ingewijde in het leger het project "Advanced Theoretical Physics" (Geavanceerde Theoretische  Natuurkunde) op, bestaande uit een groep hooggeplaatste overheidsfunctionarissen en wetenschappers die onderzoek deden naar U.F.O.’s;  - Oud-luchtmachtkolonel Charles Halt: Hij was als plaatsvervangend basiscommandant van R.A.F.-basis Bentwaters in Engeland, samen met  een stel anderen, getuige van U.F.O.’s bij Rendlesham Forest in december 1980. Hij is de mening toegedaan dat deze U.F.O.’s van  buitenaardse herkomst waren;  - Oud-luchtmachtkolonel William Coleman: Hij was piloot van de Amerikaanse luchtmacht en producent van de serie Project U.F.O. van de  Amerikaanse zender N.B.C. en lange tijd "chief spokesperson" (hoogste woordvoerder) of openbare informatie-officier van Project Blue Book  van de Amerikaanse luchtmacht;  - Oud-luchtmachtkolonel Robert Friend: Hij was tussen 1958 en 1963 directeur van Project Blue Book van de Amerikaanse luchtmacht;  - Auteur, journalist en televisiepersoonlijkheid Nick Pope: Hij werkte 21 jaar voor het Ministerie van Defensie van Groot-Brittannië, waarvan hij  tussen 1991 en 1994 voor een divisie van dit ministerie werkte, dat zich bezig hield met onderzoek van rapporten over U.F.O.'s.  Duidelijk en opvallend is dat alle 5 sprekers niet langer meer werkzaam zijn bij het militaire apparaat. Ze zijn alle 5 met pensioen. Hoewel die  indruk niet gegeven wordt op de aankondiging, zoals hier onder blijkt:  Aankondiging: "Speciale Lezing, Militaire U.F.O.'s: Geheimen onthuld" Opvallend denigrerende uitspraken  Opvallend is ook een aantal uitspraken, die zowel "museum C.E.O. (Chief Executive Officer, Hoogste Uitvoerend Officier) en uitvoerend  directeur National Atomic Testing Museum Allan Palmer, een hoog onderscheiden voormalige luchtmacht- en marine-gevechts-  straaljagerpiloot" en enkelen van de sprekers doen in twee artikelen, waarvan de ene te vinden is op de webplek van de Huffington Post of  HuffPost, getiteld: "UFO 'Secrets' To Be Revealed In September, Says National Atomic Testing Museum" (U.F.O.-'Geheimen worden in  September geopenbaard, zegt het National Atomic Testing Museum) (internetreferentie (05-09-12): http://www.huffingtonpost.com/  2012/09/01/ufo-secrets-revealed_n_1843040.html) en de andere op de webplek van de "Daily Mail", de "MailOnline", getiteld: "Area 51 UFO  'secrets' to be revealed by Las Vegas Smithsonian Institute" (Area 51 U.F.O. 'geheimen' zullen worden onthuld door het Las Vegas Smithsonian  Instituut) (internetreferentie (05-09-12): http://www.dailymail.co.uk/news/article-2197053/National-Atomic-Testing-Museum-Area-51-UFO-  secrets-revealed-Smithsonian-Institute-speakers.html).  Zo zegt Alan Palmer onder andere: "We wilden ons concentreren op mensen, die persoonlijke verhalen en blootstelling hebben met wat zij  menen dat echte U.F.O.'s waren vanuit de militaire zijde, omdat zij misschien iets meer geloofwaardigheid hebben dan de gemiddelde Joe  (Jan met de Pet)." We kunnen ons hierbij direct afvragen, waarom de gemiddelde "Joe" minder geloofwaardig is, dan de gemiddelde "G.I. Joe".  Om een beter begrip te krijgen wat een G.I. Joe is, verwijs ik hier naar het artikeltje op de Nederlandstalige Wikipedia, getiteld: "G.I.".  (internetreferentie (05-09-12): http://nl.wikipedia.org/wiki/G.I.). Maar wacht, het gaat hier niet om "gemiddelde" mensen. Noch om  gemiddelde Jannen met de Pet, noch om gemiddelde Jannen met de militaire Pet. Nee, het gaat hier om vier voormalig kolonels en een  voormalig werknemer van het Britse Ministerie van Defensie. En volgens de aankondiging zijn ze nog altijd in die capaciteiten aan het werk.  Nu is deze uitspraak van Alan Palmer nog redelijk neutraal en vriendelijk te noemen. Maar laten we nu de uitspraken van twee van de sprekers  zelf eens citeren. Zo staat er in het artikel van de "HuffingtonPost" onder andere het volgende:  "Pope zal spreken over de overeenkomsten tussen hoe de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en van de verenigde Staten beide  vergelijkbare U.F.O.-studiegroepen hadden en waarom beide landen officieel uit de U.F.O.-zaken zijn gestapt. "In beide voorbeelden was  de kern dat we Joe Sixpack (Jan met de Pet) kwijt wilden. Ons ontdoen van alle foutieve waarnemingen van weerballonnen en  alle gekken dumpen, en dan hadden we misschien iets dat het waard was om te bekijken," vertelde Pope HuffPost in een e-mail.  "Maar je kunt dat niet doen in een openbaar U.F.O.-project, omdat het een geschiften-magneet is," zei hij. "De truc is om alle  gekke dingen te benadrukken in de media, zodat het onderwerp een grap wordt, de stekker eruit trekken, en dan de hele zaak  heimelijk voort te zetten." En: "Nu zeg ik niet dat dit precies is wat er is gebeurd, maar als een luchtmachtpiloot iets ongewoons  ziet en het is te volgen op een militaire radar, denkt iemand dan serieus dat we niet geïnteresseerd zouden zijn?" Nee, dat denkt  niemand. Maar dat is wel hetgeen de zogenaamde leiders van beide landen hun burgers tientallen jaren lang hebben proberen wijs te maken.  Deze zelfde citaten zijn terug te vinden in het artikel van de "Daily Mail", die duidelijk haar hele artikel heeft gebaseerd op dat van de  "HuffingtonPost". Nogal krasse en denigrerende uitspraken naar de gewone burger. Niet bepaald een goede manier om mensen geïnteresseerd  te krijgen voor een "Speciale Lezing". Maar misschien wil Pope dat ook daar alleen maar een soort crème de la crème op af komt? Hij geeft in  zijn uitspraken zelfs openlijk toe dat de regeringen van beide landen, het Verenigd Koninkrijk en de verenigde Staten, moedwillig hun U.F.O.-  onderzoek geheim hielden voor hun burgers. Waarom hielden ze het geheim? Omdat ze hun burgers, Jannen met de Pet kwijt wilden, dat zijn  tenslotte gekken en geschiften. En hij geeft toe de media te gebruiken voor een truc. Hij geeft toe hoe kranten, televisie en radio vroeger,  gewild of ongewild, werden gebruikt om het U.F.O.-fenomeen te bagatelliseren en te ridiculiseren. Praat hij met deze uitspraken thans weer  mensen naar de mond? Komen deze uitspraken opnieuw in de media terecht vanuit achterliggende bedoelingen? Pope is tenslotte, volgens  eigen zeggen, onder andere een "televisiepersoonlijkheid".  Enkele maanden geleden deed Pope ook al krasse uitspraken. Hij beweerde dat BuitenAardsen zich wel eens openlijk zouden kunnen vertonen  tijdens de Olympische Spelen. Dit valt te lezen op de webplek "MailOnline" in het artikel: "Keep an eye on the skies for saucers during the  Olympics Games, warns former MoD UFO expert" (Houdt een oog op de lucht voor schotels tijdens de Olympische Spelen, waarschuwt  voormalig Ministerie van Defensie U.F.O.-expert) (internetreferentie (05-09-12): http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-  2155885/Keep-eye-skies-saucers-Olympics-Games-warns-MoD-UFO-expert.html). Ook in dit artikel staan behoorlijk denigrerende uitspraken  van hem. En Pope leek vooral te willen benadrukken dat paraatheid tot oorlog met BuitenAardsen pure noodzaak is. Maar er is de mogelijkheid  dat dit artikel slechts bedoeld was als een afleidingsmanoeuvre. Een poging om de aandacht af te leiden van alle andere negatieve pers, die de  Olympische Spelen al maanden lang kreeg. Van de mogelijkheid van terroristische aanslagen, tot "false flag" situaties, en van illuminati,  vrijmetselaars- en andere symboliek tot de vraagtekens van veel mensen over de bizarre hoeveelheden oorlogsmaterieel en oorlogs-  manschappen, die voor dit gebeuren werden ingezet.  De "snotty attitude" (trotse en superieure houding), die Nick Pope ten toon spreidt, is tot slot ook zeer goed te proeven op zijn webplek "Nick  Pope" (internetreferentie (05-09-12): http://www.nickpope.net/index.html), waar hij zichzelf voorstelt als een auteur, journalist en televisie-  persoonlijkheid. Wat is in vredesnaam een televisiepersoonlijkheid? Heeft die meer kennis van zaken dan de eerste de beste glazenwasser of  broodbakker als het om U.F.O.'s gaat? Uitspraken van één van de andere sprekers, John Alexander, op de HuffingtonPost luiden als volgt:  "Wat gaat er anders zijn in deze eenmalige lezing in vergelijking tot eerdere bijeenkomsten, waar militair personeel naar voren zijn gestapt  om details te onthullen van hun persoonlijke U.F.O.-ervaringen? "Eén van de dingen die anders is, is dat je gescreende bronnen van  hoge geloofwaardigheid hebt," vertelde Alexander de HuffPost. "Wat je van dit panel zult krijgen zijn mensen die met het leger  hebben gewerkt, die het er allemaal zeker mee eens zijn dat U.F.O.'s echt zijn, en ik denk dat de meesten zullen zeggen dat het  onderzocht dient te worden. Hier krijg je een klein aantal [aan deelnemers], maar mensen van hoge geloofwaardigheid."  Behalve de geur van "eigen roem stinkt", die afwalmt van deze uitspraken, tenslotte is John Alexander zelf één van de sprekers, past hij een  omgekeerde tactiek toe. Door zichzelf en zijn medesprekers als "mensen van hoge geloofwaardigheid" aan te kondigen, zegt hij daar indirect  mee, dat in alle andere gevallen van lezingen over U.F.O.'s, gehouden door ex-militairen, het minder geloofwaardige mensen betrof. En  vervolgens zijn niet-militairen natuurlijk nog minder geloofwaardig.  Onderzoeksvoorsprong door privilege  Er is een grote mate van oneerlijkheid tussen deze 5 sprekers en de meeste onderzoekers van U.F.O.-verschijnselen. Alle 5 hadden, door hun  positie en carrière als militair, toegang tot informatie, die voor de rest van het land en de wereld geheim werd gehouden. Informatie, waar  zelfs de zogenaamde G.I. Joe's geen toegang toe konden krijgen. Informatie, die ze vaak zelfs moesten verzwijgen, waar het hun eigen  ervaringen betrof. Het publiek stuurde het militaire apparaat hun beschrijvingen toe van wat ze hadden geobserveerd en meegemaakt. Die  informatie werd niet gedeeld met de rest van het publiek en zelfs niet met degenen, die naar antwoorden vroegen over hetgeen ze hadden  ervaren. Zij kregen of helemaal geen antwoord, of werden met een standaardbrief afgescheept, of er vonden nog minder fatsoenlijke  handelingen plaats. Verschijnselen geobserveerd en ervaren binnen de gelederen van het militaire apparaat zelf waren natuurlijk ook tot de  beschikking van de 5 sprekers, maar werden in de meeste gevallen buiten de muren officieel nooit bekend, laat staan verklaard.   Terwijl de genoemde 5 sprekers door hun positie binnen het militaire apparaat en met de juiste rang of stand dus allerlei informatie grondig  konden doorzoeken, moesten andere U.F.O.-onderzoekers buiten het militaire apparaat soms jarenlang zeer veel energie en tijd besteden om  informatie alleen maar openbaar te kunnen inzien. En dan kregen zij vaak te maken met sterk geredigeerde, zeg maar deels zwart gekalkte  documenten, vanwege het dan opeens wel geldende beleid van privacy, waardoor getuigen moeilijk tot niet te vinden zijn. In andere gevallen  zijn getuigen inmiddels al overleden, willen ze er niets meer mee van doen hebben of kunnen ze zich allerlei mogelijk belangrijke details  nauwelijks meer herinneren. Kortom, hoe maak je jezelf belangrijk? Door aan anderen decennia lang informatie te onthouden, terwijl je zelf er  direct op kunt reageren en er zelf direct volop gebruik van kunt maken.  Een deels zwart gekalkte pagina uit de sinds 2010 geopenbaarde bestanden van het Britse Ministerie van Defensie Op zijn webplek schrijft Nick Pope in zijn eigen woorden het volgende over de "Speciale Lezing": "De panelleden zijn geen ufologen, maar  mensen die U.F.O.'s officieel hebben onderzocht, of voor de Amerikaanse of voor de Britse regering. De deelnemers zijn Kolonel John  Alexander, Kolonel Bill Coleman, Kolonel Robert Friend, Kolonel Charles Halt en ik. Veel van de Verenigde Staten deelnemers waren betrokken  in Project Blue Book, het Verenigde Staten Luchtmacht U.F.O.-onderzoeksprogramma. Hoewel niet op dezelfde schaal, was het Britse  regering's U.F.O.-project gebaseerd op Blue Book - de taakomschrijving en de onderzoeksmethodologieën waren vrijwel identiek. Dit zal voor  mij een unieke kans zijn om enkelen van mijn collega's uit de Verenigde Staten te ontmoeten en het U.F.O.-project van het Ministerie van  Defensie te vergelijken en te contrasteren met het programma van de regering van de Verenigde Staten. Ik zal mijn presentatie ook  gebruiken om het laatste nieuws te geven over het lopende werk om het totale archief van U.F.O.-bestanden van het Ministerie van Defensie  te declassificeren en vrij te geven - een proces waarin ik nauw betrokken ben en dat zijn hoogtepunt nadert. Het National Atomic Testing  Museum is verbonden met het Smithsonian en het gebeuren heeft al de aandacht getrokken van de grote stroom-media." (internetreferentie  (10-09-12): http://www.nickpope.net/latest-news.htm).  Vier korte opmerkingen over bovenstaande: Ten eerste komt duidelijk de oneerlijke voorsprong naar voren, die deze "zeer geloofwaardige"  sprekers hebben op hun medeonderzoekers, door hun decennia lang geprivilegeerde positie. Ten tweede, hoe betrouwbaar is het Britse U.F.O.-  onderzoek, als het een vrijwel identiek zusje is van het Noord-Amerikaanse Project Blue Book, wetende hoe weinig betrouwbaar dat laatste is?  Ten derde, volgens Pope zijn de panelleden geen "ufologen", omdat ze officieel namens de regering onderzoek hebben gedaan. Pope maakt dit  expliciete verschil, omdat hij zich wil distantiëren van andere U.F.O.-onderzoekers, die, als ufologen bestempeld, zich volgens de Wikipedia  bezighouden met pseudowetenschap:  Ufologie  Ufologie betreft het onderzoek van ufomeldingen en de mogelijke verklaringen die hieraan kunnen worden gegeven. In de loop der jaren werden door regeringen en  onafhankelijke wetenschappers uit verschillende landen onderzoek naar het fenomeen opgestart. De bekendste studie was waarschijnlijk Project Blue Book, een onderzoek  dat de United States Air Force voerde van 1947 tot 1969. De meeste wetenschappers staan sceptisch tegenover dit onderzoek en stellen dat bij gebrek aan bewijs en  toetsbare theorie ufologie niet als wetenschap kan worden beschouwd en een pseudowetenschap is. Internetreferentie (10-09-12):  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ufologie  En Pope wil natuurlijk niet dat hij en zijn mede-panelleden ook zo geboekstaafd worden. Tenslotte zijn zij belangrijker, omdat zij officieel  onderzoek hebben gedaan vanuit de regering. En dergelijk officieel onderzoek kan natuurlijk niet met pseudowetenschap betiteld worden. Ten  vierde is het daarom ook geen wonder dat deze "Speciale Lezing" wel de aandacht trekt van de Grote Stroom-media. Het is tenslotte officieel  door twee regeringen gesanctioneerd onderzoek geweest. Ook daarin zijn deze 5 sprekers weer meer geprivilegeerd, want de Grote Stroom-  media volgen officiële regeringsuitspraken natuurlijk wel op de voet.  Omhoog Volgende pagina