"Het is misschien de enige weg..."  De declaratie door Clinton dat: ""het misschien de enige weg is om ons te verenigen in de steeds verder verdeelde wereld van ons … denk aan  alle verschillen tussen mensen op Aarde, die klein zouden lijken als we ons bedreigd voelden door een binnendringer uit de ruimte,..." start met  een zeer defaitistische manier van kijken naar mensen en de mensheid, en speciaal naar zijn mede-Noord-Amerikanen. "Het is misschien de  enige weg" om mensen te verenigen. Dus wij mensen zijn niet in staat om ons op andere wijze te verenigen? We zijn zo stom en op onszelf  gericht dat we het alleen kunnen doen door middel van negativiteit? Door een dergelijk commentaar te gebruiken, prent een zogenaamde leider  en zelfs een zogenaamde ex-leider, die als belangrijk wordt beschouwd door mensen, bij velen van hen het zelfde moedeloze en negatieve  geloof in in de mensheid en zichzelf.  Wel, laten we eerlijk zijn, zelfs deze weg zal mensen niet gaan verenigen tot één mensheid. Hoeveel maal hebben groepen en zogenaamde  naties zich al verenigd tegen een gezamenlijke bedreiging, een gezamenlijke vijand? Voor zover ze dat überhaupt zelfs doen. De Nederlanders  verenigden zich niet allemaal tegen Hitler. Hoeveel Japanners hebben zich verenigd tegen de bedreiging en verwoesting veroorzaakt door de  nucleaire energie in hun land? Hoeveel mensen hebben dit wereldwijd gedaan? Enzovoorts. En zelfs als zij dit deden, hoe snel was deze  vereniging opnieuw verdwenen nadat een oplossing zoals zogenaamde vrede voor de eigen natie weer was bereikt?   Ben ik een nog grotere defaitist? Nee! Ik geloof alleen niet in het opnieuw en opnieuw maken van dezelfde fout. De fout van het verenigen van  mensen op basis van het drie-kastes-pyramide-economie-systeem van het kapitaalextremisme, dat mensen verdeelt in het extreem van  zogenaamd zeer belangrijke mensen, die niet genoeg verrijkt kunnen worden, en het extreem van zogenaamd compleet onbelangrijke mensen,  die geen eurocent waard zijn.  Kaste is volgens de Engelstalige Wikipedia: "...een vorm van sociale stratificatie gekarakteriseerd door endogamie, erfelijke overdracht van een  levensstijl die vaak een beroep meerekent, rituele status in een hiërarchie en gangbare sociale interactie en uitsluiting gebaseerd op culturele  ideeën van zuiverheid en bezoedeling." (internetreferentie (10-04-14) (Eigen vertaling): http://en.wikipedia.org/wiki/Caste).  Kapitalistische economie-naties, en er bestaan geen niet-kapitalistische economie-naties op onze planeet, werken vanuit het drie-kastes-  economie-systeem, voorgesteld als een pyramide. Het meest duidelijk weergegeven op het Noord-Amerikaanse één-dollar-biljet, de dollar nog  altijd de geldeenheid, waarvan het in dit systeem geloofd wordt, dat het de bouwsteen is voor alle menselijke vooruitgang wereldwijd.  Het drie-kastes-pyramide-systeem van kapitalistische economieën Wat er werkelijk gebeurt nadat "vrede" is bereikt door het zogenaamde Verenigt u tegen de "Vreemden"? Met "vrede" opnieuw verkregen,  worden de oorlogsbuit en het herbouwen van de groep, natie en unie van naties opnieuw verdeeld door middel van het ongelijke drie-kastes-  pyramide-systeem. Dit gaat zelfs door tijdens het uitvechten van oorlogen. En na een periode van tijd wordt binnen de groep, zogenaamde  natie en zogenaamde unie van naties de laagste of onderkaste terecht moe van uitgebuit te worden door de hoogste of topkaste, die dan wegen  begint te bedenken om de laagste of onderkaste te laten geloven dat dingen beter zullen worden of echt niet beter kunnen worden of jarenlang  slechter moeten worden voordat ze beter gaan, terwijl ze tegelijkertijd manieren blijven bedenken om zelf rijker te kunnen blijven worden,  terwijl de middenkaste ertussen in staat en ook geïrriteerd raakt, daar sommige manieren om tegemoet te komen en consideraties te doen aan  de onderkaste worden gemaakt door het beperken van de mogelijkheden van de middenkaste, niet natuurlijk van de topkaste, die de enigen  zijn die werkelijk begrijpen wat nodig is, wat zij blijven propageren en adverteren, dus zij moeten, natuurlijk, worden vrijgesteld. En dan vindt  het Verenigt u tegen de "Vreemden" plaats binnen de groep, zogenaamde natie en zogenaamde unie van naties op het niveau van elke kaste,  elke kaste zich verenigend tegen beide andere kastes. En wanneer op een bepaald moment de hoogste of topkaste zichzelf teveel bedreigd  voelt, vinden ze weer een buitenstaande “Vreemde” uit, om de zich in toenemende mate verdelende groep, zogenaamde natie en zogenaamde  unie van naties te "verenigen" met zoals Clinton beweert: "Het is misschien de enige weg om ons te verenigen in de steeds verder verdeelde  wereld van ons…"  In plaats van: "Er zijn geen betere manieren. Geloof mij," had deze ex-president kunnen verklaren: "Laat ons, Noord-Amerikanen, eindelijk  stoppen met degenen te zijn die op de voorgrond staan van het verdelen van de wereld. Vandaaruit kunnen we ons verenigen als één mensheid  en proberen alles te weten te komen over zowel het universum buiten de Aarde als de levensvormen die daar bestaan."  Enkele andere wegen om ons te verenigen - vrijwel nooit genoemd door zogenaamde leiders en zeer zeker niet uitgeprobeerd  Laat mij tenminste vijf mogelijke, positieve wegen geven voor mensen om zich te verenigen, die op het eerste gezicht en bij de eerste  benoeming ervan genegeerd worden door de topkaste en zogenaamde leiders, zoals Clinton:  1. Een Wereldwijd Levenslang Gelijk Onvoorwaardelijk BasisInkomen of O.B.I. voor elke mens die op onze planeet wordt geboren. Mensen  verenigen begint door hen te verenigen op het meest elementaire niveau. Dat wil zeggen accepteren dat alle mensen even belangrijk zijn en  gelijke rechten hebben om te leven en te bestaan op Aarde, geen uitzonderingen. Het kan nooit bereikt worden vanuit de kapitalistische  geloofsbelijdenis en dogma dat "Alle mensen zijn gelijk, maar sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen". Zo’n O.B.I. kan ver gaan in  het vestigen van het einde van armoede, door te verzekeren dat iedere individuele mens die op onze planeet geboren wordt een gelijk deel  krijgt met betrekking tot voedsel en zuiver water, huisvesting, opvoeding en onderwijs, kortom alle dagelijkse basisbehoeften om een lang  en plezierig leven te verzekeren.  2. Begrijpen dat letterlijk alles Energie is, en de logische consequentie om te zoeken naar Breakthrough Energies (DoorbraakEnergieën) of  B.E.'s. Het vinden van nieuwe bronnen van Energie, weg van de bronnen, die Harvey Wasserman kortgeleden met een gemakkelijk te  onthouden ezelsbruggetje: King  CONG (Coal, Oil, Nukes & Gas) (Koning KONG (Kolen, Olie, Nucleair en Gas)) noemde (internetreferentie  (11-04-14): http://truth-out.org/buzzflash/commentary/solartopia-winning-the-green-  energy-revolution), die veiliger zijn, ecologisch  schoner, economisch veel goedkoper, overvloediger en gemakkelijk beschikbaar voor het geheel van de mensheid, zijn zeer belangrijke  wegen om vooruit te gaan. Als één mensheid zich verenigen in het zoeken naar deze Breakthrough Energies (DoorbraakEnergieën) kan niet  alleen leiden naar oplossingen van onze energieproblemen, maar kan op de lange termijn ons ook leiden naar voor mensen bewoonbare  exoplaneten, cirkelend rond sterren op lichtjaren afstand van de Aarde. Op dit moment echter gaat kapitaalextremisme alleen maar over het  creëren van oorlogen en dan het in beslag nemen van de bestaande en nieuwe energiebronnen op alle niveau’s van de mensheid, van de  nieuwe energiebron ontdekt en verkregen door een uitvinding van een individuele mens ergens op de Aarde tot de natuurlijk bestaande  energiebronnen in elkaar’s zogenaamde naties.  3. Deze beide positieve manieren om ons te verenigen, en vooral de eerste, leiden tot een derde positieve weg. De weg om de zogenaamde  noodzaak tot het maken van haast te beëindigen. Steeds meer toenemende haast is een consequentie van kapitaalextremistische  economieën, daar deze economieën alleen gedijen op hun basisregel dat er winnaars en verliezers moeten zijn op alle terreinen van het  menselijk leven. En hoe sneller je bent, des te beter je kansen om de winnaar te zijn. Van de winnaars kan er natuurlijk maar één (1%  procent) zijn, de verliezers zijn alle anderen (99%). Deze kapitalistisch gedreven haast verplichten en dwingen mensen om op elke mogelijke  wijze met elkaar te concurreren. Beëindiging van deze afgedwongen basisregel om sneller en sneller voorwaarts te stormen om de winnaar  te zijn in dit pathetische fantasie-spel, geeft mensen de tijd en ruimte om veel meer verantwoordelijk te denken, voelen en handelen. Het  geeft opluchting. Het houdt mensen gezonder, niet gedwongen en onder druk gezet te worden door werk. Het leidt tot minder fouten, leidt to  het minder eisen van de omgeving, leidt tot meer balans op alle niveau’s van het leven en zo verder.  4. Deze drie positieve wegen om zich te verenigen en daadwerkelijk samen te werken vanuit een gelijkwaardig verdelen van de energieën van  onze Aarde zijn in feite alle basiselementen nodig om een Planetaire Ethiek voor de Mensheid van de Aarde op te grondvesten. Een  Planetaire Ethiek en globalisatie op basis van het evenredigheidsbeginsel, waarin alle mensen èn de natuur van de Aarde zich samen kunnen  ontwikkelen op planetair niveau. En uiteindelijk daar voorbij.  5. En dan is daar ons op een positieve wijze verenigen om onze geboorteplaneet Aarde te verlaten om naar de sterren te gaan, om planeten,  manen, asteroïden en andere plekken te bereiken, die bewoonbaar zijn voor mensen. En ja, we zullen ons op een bepaald moment moeten  Verenigen tegen de "Vreemden", maar niet door het toe te passen als een oorlogskreet, maar door te laten zien dat wij als één mensheid  inderdaad de vredelievende ontdekkingsreizigers van ons universum zijn, wat zo vaak wordt gepretendeerd in wetenschappelijke fictie-series  van Star Trek tot Stargate, maar nooit daadwerkelijk wordt aangetoond, met al die overwegend Noord-Amerikaanse militaire gedragingen en   uniformen voorop. Deze tenminste vijf mogelijke wegen om ons positief te verenigen geven ons, de 100%, de keuze: Aan de ene kant ons op gelijke voet te  verenigen als één mensheid, door de absurde en immens energie-verbrassende drie-kastes-pyramide-economie-machinaties van het  kapitaalextremisme weg te gooien, of aan de andere kant in slaap gesust te blijven worden in het kapitalistische kastesysteem door te luisteren  naar zogenaamde leiders en ex-leiders in grappige praatprogramma’s, een zure lach per seconde te hebben: Blahblahblah, hahaha,  blahblahblah, hahaha, blahblahblah, hahaha... en voor de zoveelste maal gehoor te geven aan Verenigt u tegen de "Vreemden", wie het ook  zijn.   Omhoog Vorige pagina