U.F.O. D-DAY NABIJ? Voorspelling: Tweet-Email-storm verwacht over U.F.O. Disclosure Kees Deckers Oktober 2014 Zaterdag 18 oktober vond in het Mirror Centre te Amsterdam de presentatie "The Day after Disclosure" van Stephen Bassett plaats. Bassett  maakte met deze lezing begin oktober een tournee door West-Europa, van Noorwegen tot Spanje (internetreferentie (27-10-14):  http://www.paradigmresearchgroup.org/Europe_Tour.htm). Het doel:  De presentatie-tournee had vier basisdoelen: 1) meer leren over wat Europeanen denken over de U.F.O./B.A. (BuitenAardsen)-kwestie, 2) het bewustzijn vergroten van het  Disclosure (Openbarings)proces in de Verenigde Staten, 3) nieuwe landswebplekken instellen in het Exopolitics World Network (WereldNetwerk van Exopolitiek), en 4)  nieuwe steun vinden voor het komende lobbywerk.  In Amsterdam werd de lezing georganiseerd door de Global B.E.M., Breakthrough Energy Movement (de Wereldwijde Beweging voor  EnergieDoorbraak), die in juni nog de tweedaagse conferentie Secret Space Program 2014 organiseerde in San Mateo, California.  Terzijde. Het "Secret Space Program" is een mogelijk Geheim RuimtevaartProgramma, niet van BuitenAardse, maar van Aardse makelij. Het wordt  uitgevoerd door de zogenaamde Breakaway Civilisation (BreekwegBeschaving), een kleine groep mensen, die met behulp van Zwarte Budgetten en  misschien geassisteerd door BuitenAardsen een eigen ruimtevloot creëren om tezijnertijd letterlijk weg te breken van de Aarde en de rest van de  mensheid. De conferentie had als doel om hierover meer duidelijkheid te verschaffen door "connecting the dots" (het verbinden van de stippen).  Gastheer was Henrik Palmgren van de alternatieve medium webplek "Red Ice Creations". Sprekers waren ondermeer Richard Dolan, Catherine  Austin Fitts, Marc McCandlish, Michael Schratt, Carol Rosin en Joseph P. Farrell (internetreferentie (27-10-14):  https://vimeo.com/ondemand/ssp2014).  Ik ga niet heel gedetailleerd in op alle informatie, die Bassett bracht tijdens zijn lezing, daar een video van de lezing op YouTube zal  verschijnen. Ik ga alleen in op het korte, historische overzicht van de U.F.O. Cover-up, zoals beschreven door Bassett. En op zijn nieuwste plan  om U.F.O. Disclosure (Openbaring) te laten plaatsvinden in Noord-Amerika. Een openbaring die zeer nabij is, indien zijn plan succes heeft.  Daarnaast geef ik in enkele terzijdes nog wat extra informatie en enkele eigen opmerkingen. Maar eerst heel kort, wie is Stephen Bassett en  wat doet hij precies?  Stephen Bassett, wie is hij en wat doet hij?  Stephen Bassett is uitvoerend directeur van de "Paradigm Research Group" (P.R.G.) (Paradigma OnderzoeksGroep). Volgens hun webplek, waar  een uitgebreid resumé is te vinden van Bassett, is hij ondermeer:  ...een leidend pleitbezorger voor het beëindigen van het 65-jarige door de regering opgelegde truth embargo (verbod op de waarheid) met betrekking tot een buitenaardse  aanwezigheid die zich bezighoudt met de mensheid. Hij is een politiek activist, lobbyist, commentator, de uitvoerend directeur van de Paradigm Research Group en van  het Extraterrestrial Phenomena Political Action Committee (X-PPAC) (BuitenAardse Verschijnselen Politiek ActieComité) en uitvoerend producent van de X-Conference.  Zijn werk heeft uitgebreide aandacht gekregen van nationale en internationale media.  Sinds 1996 heeft Bassett vele organisaties en initiatieven geassisteerd om 1) het publiek bewustzijn te vergroten over zowel de buitenaardse aanwezigheid als het truth  embargo, 2) open congressionele hoorzittingen bijeen te roepen om verklaringen van regerings- en agentschappengetuigen op te nemen, en 3) de politieke media aan te  sporen deze kwesties op de juiste wijze te verslaan. Hij is in meer dan 1.000 radio- en televisie-praatprogramma's verschenen en in talrijke documentaires, sprekend tot  miljoenen mensen over de implicaties en waarschijnlijkheid van "Disclosure" (Openbaring) - de formele bekentenis van de buitenaardse presentie door wereldregeringen.  Internetreferentie (28-10-14) (Eigen vertaling):  http://www.paradigmresearchgroup.org/stephenbassett.html Basset's korte, historische geschiedenis van het U.F.O.-Rookgordijn  Bassett zelf spreekt niet langer over de U.F.O. Cover-up (het U.F.O.-Rookgordijn). Hij meent dat deze term niet juist is. Daarvoor in de plaats  prefereert hij de term "Truth Embargo" (Verbod op de Waarheid).  Kort gesteld verdeelt hij de menselijke geschiedenis met betrekking tot U.F.O.'s en BuitenAardsen vanaf 1947 als volgt:  1947 - 1991 - The U.F.O. Era - Het Tijdperk van de U.F.O.'s 1992 - heden - The Era of Exopolitics - Het Tijdperk van de Exopolitiek  2000 - heden - The Period of Disclosure Transition - De Periode van de Overgang naar Openbaring  Zijn hoop is om aan deze geschiedenis op zeer korte termijn de start van een nieuw tijdperk toe te voegen: The Era of the Post-Disclosure  World oftewel het Tijdperk van de Na-De-U.F.O.-Openbaring Wereld. Bassett heeft daartoe ondermeer vorig jaar nog de Citizen Hearing On Disclosure 2013 (BurgerHoorzitting over Openbaring 2013)  georganiseerd. Een gesimuleerde hoorzitting van 5 dagen, met in totaal meer dan 40 getuigenissen van openbaringsgetuigen voor voormalige  leden van het Congres van de Verenigde Staten.   Terzijde. Op onderstaande wijze wordt er op de Engelstalige Wikipedia over deze hoorzitting gesproken:  Vanaf 29 april tot 3 mei 2013 hield de Paradigm Research Group de "Citizen Hearing on Disclosure" in de National Press Club. De groep betaalde voormalig V.S. senator Mike  Gravel en voormalig vertegenwoordigers Carolyn Cheeks Kilpatrick, Roscoe Bartlett, Merrill Cook, Darlene Hooley en Lynn Woolsey elk $20.000. De conferentie en een  documentaire (met als werktitel: Truth Embargo), die de bevindingen samenvat, waren bedoeld om het Congres, de Verenigde Naties of beide tot een open onderzoek te  dwingen. Kilpatrick klaagde over het gebrek aan transparantie tijdens de hoorzitting.  Internetreferentie (28-10-14) (Eigen vertaling):  http://en.wikipedia.org/wiki/Disclosure_%28ufology%29  Typisch weinigzeggende Wikipedia-wauwel, mogelijk zwaar gecensureerd door militante skeptici (zeker-weters). Maar even triest is natuurlijk het  feit dat de voormalige vertegenwoordigers van het Noord-Amerikaanse congres elk voor nog geen week werk 20.000,- dollar krijgen. Een bedrag  aan geld waar de meeste mensen een jaar of langer tenminste 38 uur per week voor moeten werken. Dat geld, trouwens, kan de groep zich  permitteren, omdat zoals Bassett vertelde een Canadese miljonair ze een miljoen heeft gegeven/uitgeleend voor gebruik. De woorden "waren  bedoeld om... te dwingen" in het artikel, kunnen worden herschreven, want het is nog altijd de bedoeling om met gebruikmaking van deze  gegevens het Verbod op de Waarheid in Noord-Amerika te doorbreken. Het vormt onderdeel van Bassett's nieuwste plan.  In een klein schema geeft Bassett de gehele geschiedenis van de U.F.O.’s, van de U.F.O. Cover-up tot de U.F.O.-Openbaring, als volgt weer:  Hieronder in vogelvlucht Bassett's verhaal over de drie door hem onderscheiden periodes in het Tijdperk van de Vóór-De-U.F.O.-Openbaring  Wereld. Gevolgd door zijn verhaal over het Tijdperk van de Na-De-U.F.O.-Openbaring Wereld.  1947 - 1991 - The U.F.O. Era - Het Tijdperk van de U.F.O.'s Vooraf aan 1947 kwamen BuitenAardsen zelden naar de Aarde, beweert Bassett. Dat veranderde met de start van het tijdperk van nucleaire  wapens. Hij stelt dat het U.F.O.-Tijdperk 16 maanden nadat de eerste atoombom explodeerde op Hiroshima, Japan, begon. Het leidde vanaf dat  moment, dus sinds juli 1947 tot massale bezoeken van U.F.O.'s (en hun inzittenden). De reden voor die massale bezoeken was het gebruik van  nucleaire wapens door de mensheid, wat klaarblijkelijk een teken is voor BuitenAardsen dat aanwezigheid noodzakelijk is, evenals omzichtig  ingrijpen.  Het U.F.O.-Tijdperk kenmerkt zich ondermeer door de bemoeienis van BuitenAardsen met nucleaire bases. Gedurende de jaren van 1947 tot  1991 toonden U.F.O.'s zich meer dan eens openlijk boven kernwapenbases in zowel Rusland als Noord-Amerika. Aan beide zijden werd het  gehele of een deel van het kernwapenarsenaal meer dan eens in- of uitgeschakeld door BuitenAardsen, wat tot grote consternatie en angst  leidde in beide landen. Op deze wijze probeerden de BuitenAardsen, zonder hen te dwingen, de mensheid de weg te wijzen met betrekking tot  kernraketten. Hun doel is om, zonder daadwerkelijk en tot gehoorzaamheid dwingend in te grijpen, de mensheid duidelijk te maken hoe  onvoorstelbaar gevaarlijk nucleair oorlogsgedrag en het bezit van dit soort wapentuig is. En hoe gemakkelijk het kan leiden tot de totale  uitroeiing van de mensheid en van veel van al het andere leven op de planeet Aarde.  Het Tijdperk van de U.F.O.'s eindigde met het einde van de Koude Oorlog, dus in 1991, aldus Bassett.  1992 - heden - The Era of Exopolitics - Het Tijdperk van de Exopolitiek  Vanaf 1992 startte de Era of Exopolitics (het Tijdperk van de Exopolitiek). Een politiek die niet alleen rekening houdt met de politiek van de  mensheid zelf, maar zich ook bezighoudt met de toekomstige politiek tussen de mensheid en mogelijke BuitenAardse beschavingen en met de  mogelijke politieke gedragingen van de BuitenAardsen zelf.  Terzijde. De definitie en betekenis van exopolitiek is volgens de Engelstalige Wikipedia:  Exopolitiek, concepten gepropageerd door Alfred Webre met betrekking tot een hypothetische organisatie van een interstellaire maatschappij.  En: Exopolitics: Politics, Government, and Law in the Universe (Exopolitiek: Politiek, Regering en Wet in het Universum), een boek door Alfred Webre.  Internetreferentie (27-10-14) (Eigen vertaling):  http://en.wikipedia.org/wiki/Exopolitics    Alfred Webre is volgens de Engelstalige Wikipedia:  Een Amerikaanse auteur, advocaat, futurist, vredesactivist, milieu-activist en een ruimte activist die het verbod van de ruimte wapens promoot.  Internetreferentie (27-10-14) (Eigen vertaling):  http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Webre  Hoe ongeïnteresseerd de zogenaamde wereldwijde Wikipedia is met betrekking tot dit onderwerp mag blijken uit het feit dat Alfred Webre alleen in  de Engelse en Roemeense taal een artikel waard schijnt te zijn en het onderwerp Exopolitiek niet eens een Engelstalig artikel waardig blijkt, maar  alleen een artikel van vier zinnen in het Tsjechisch. Als er ergens echter een voetballend mannetje is die redelijk tegen een balletje kan trappen,  wordt er direct een complete pagina voor hem gemaakt met zijn hele levensgeschiedenis en allerlei nutteloze trivialiteiten op deze wereldwijde  encyclopedie.  En dat terwijl zowel godsdienst, economie als wetenschap zich stiekemweg al politiek aan het voorbereiden zijn om eventueel buitenaards leven  met open armen te ontvangen, van eenvoudige ééncelligen tot beschavingen van intelligente BuitenAardsen. Maar misschien is dat onzichtbaar  houden, negeren en verhullen door de Wikipedia en de skeptische Wikipedia-Terroristen ook wel puur Exopolitiek. Mijn verwachting is dat de term  de komende jaren heel veel aandacht gaat krijgen, ook omdat vanuit puur menselijk gedrag de kapitalisering van de ruimte en haar energiebronnen  steeds meer een feit gaat worden, ongeacht de BuitenAardsen. Het is zelfs mogelijk dat het de BreekwegBeschaving is - die zich niet alleen  probeert los te maken van de rest van de mensheid, maar ook van de Aarde - die via hun Exit-politiek de noodzaak van de term Exopolitiek zullen  bevorderen. In ieder geval is de term er één, die veel betekenis gaat krijgen in de nabije toekomst.  Omhoog Volgende pagina