BAANBREKENDE U.F.O.-VIDEO ZOJUIST VRIJGEGEVEN DOOR CHILEENSE MARINE Kees Deckers 11 januari 2017 Het volgende artikel is een Nederlandstalige adaptatie van het artikel "Groundbreaking UFO Video Just Released By Chilean Navy" door Leslie  Kean, gepubliceerd op de webplek "The Huffington Post" op 5 januari jongstleden (http://www.huffingtonpost.com/entry/groundbreaking-ufo-  video-just-released-from-chilean_us_586d37bce4b014e7c72ee56b).  Inleidend  Een uitzonderlijke negen-minuten-durende marine-video van een U.F.O., die hoogongewoon gedrag vertoont en die de laatste twee jaar is  bestudeerd door de Chileense autoriteiten, is nu vrijgegeven aan het publiek. Het C.E.F.A.A. (Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos  Anómalos), het Chileense agentschap dat Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten of U.A.P. (Unidentified Aerial Phenomena - Ongeïdentificeerde  LuchtFenomenen (O.L.F.)) onderzoekt, heeft het onderzoek geleid. Het C.E.F.A.A. is een wereldleider in officiële en openbare onderzoekingen  van U.F.O.'s. Onder de rechtsbevoegdheid van de Chileens luchtmacht heeft het C.E.F.A.A. comité's van militaire experts, technici en academici van vele  disciplines. Geen van hen is in staat gebleken het vreemde vliegende object te verklaren, dat werd opgenomen door twee ervaren marine-  officieren vanuit een helicopter.  Het Chileense regeringsagentschap maakt zijn zaken altijd publiek, wanneer een onderzoek is afgerond en geeft het bestaan van O.L.F. toe,  wanneer een geval een dergelijke conclusie verdient.  Generaal Ricardo Bermúdez, directeur van het C.E.F.A.A., vertelde Kean tijdens het onderzoek dat: "We weten niet wat het is, maar we weten  wèl, wat het níét is."  En wat het niet is bestaat uit een lange lijst van conventionele verklaringen. Hieronder volgt wat er heeft plaatsgevonden.  De waarneming  Op 11 november 2014 vloog een Chileense marine-helicopter (Airbus Cougar AS-532) op een routine dagpatrouille-missie noordwaarts ten  westen van Santiago. Aan boord waren de piloot, een marine-kapitein met vele jaren vlieg-ervaring, en een marine-technicus, die een  "WESCAM's MX-15 HD Forward Looking Infra Red (F.L.I.R.) camera" aan het testen was, het meest toegepast bij "gemiddelde hoogte geheime  spionage, inspectie en verkenning". Het vliegtuig vloog op een hoogte van ongeveer 1.500 meter op een heldere namiddag met ongelimiteerd  horizontaal zicht en de temperatuur op die hoogte was 10 graden Celsius. Daarboven was een wolkenbank op 3.000 meter en daaronder was  een laag van stratocumulus wolken. De helicopter vloog ongeveer 244 kilometer per uur.  Om 13:52 uur, terwijl hij het terrein filmde, observeerde de technicus links een vreemd object, dat over de oceaan vloog. Spoedig  observeerden beide mannen het met het blote oog. Ze bemerkten dat de snelheid en hoogte van het object ongeveer hetzelfde leek als die van  de helicopter en schatten dat het object ongeveer 55 tot 65 kilometer ver weg was. Het bewoog west/noordwest, volgens de kapitein. De  technicus richtte de camera onmiddellijk op het object en haalde het dichterbij met het infrarood voor betere helderheid.  De route van de helicopter afgeleid uit de op de camera getoonde geografisch coördinaten. Met dank aan het C.E.F.A.A. Kort daarna maakte de piloot contact met twee radarstations - één nabij, aan de kust, en de andere het hoofdcontrôlesysteem van het  D.G.A.C. (Dirección General de Aeronáutica Civil) (het primaire grondradarstation) - om het onbekende luchtverkeer te rapporteren. Geen van  beide stations kon het detecteren op de radar, hoewel beide de helicopter gemakkelijk oppikten (het object bevond zich zeer goed binnen de  reikwijdte van radardetectie). Luchtverkeersleiders bevestigden dat er geen luchtverkeer, burger- noch militair, in het gebied was  gerapporteerd en dat geen enkel vliegtuig testemming had gekregen om in het gecontrôleerde luchtruim te vliegen, waar het object zich  bevond. De radar aan boord van de helicopter was ook niet in staat het object te detecteren en de radar van de camera kon zich er niet op  instellen.  De piloot probeerde verscheidene malen te communiceren met het O.L.F., gebruikmakende van de multinationale burgerbandbreedte, die voor  dit doeleinde is ontworpen. Hij ontving geen antwoord.  De technicus filmde het object voor negen minuten en twaalf seconden, voornamelijk in infrarood. Deze sensor produceert een zwart-wit-  video, waarin de zwarte, witte en grijs-tonen direct gerelateerd zijn aan de temperatuur. Infrarood detecteert hitte en hoe heter het materiaal  dat wordt gefilmd, hoe donkerder het op beeld verschijnt. De officier zette de camera uit toen zij naar de basis moesten terugkeren en het  object verdween achter de wolken.  De marine gaf de beelden onmiddellijk door aan het C.E.F.A.A., en generaal Bermúdez, vergezeld door nucleair chemicus Mario Avila, een  wetenschappelijk comité-lid van het C.E.F.A.A., hield vraaggesprekken met de twee officieren op hun marinebasis. "Ik was zeer onder de  indruk van deze getuigen," vertelde Avila aan Kean. "Ze zijn hoog opgeleide professionelen met vele jaren ervaring en zij waren absoluut  zeker dat zij niet konden verklaren wat zij zagen." Beide officieren leverden ook geschreven rapporten aan de basis, zoals is voorgeschreven,  en aan het C.E.F.A.A. De marinekapitein verklaarde dat het object een "platte, langwerpige structuur" was met "twee thermische lichtpunten, lijkend op ontladingen  die niet samenvielen met de as van de beweging". De technicus beschreef het als "wit met een semi-ovale vorm op de horizontale as".  De video toont twee met elkaar verbonden witte, cirkelvormige of hete plekken, die veel hitte afgeven (links). Dit beeld was onderdeel van een analyse door astrofysicus Luis Barrera. "Envoltura" betekent"envelop". Met dank aan het C.E.F.A.A. Maar er is nog een extra component dat deze opnames bijzonder uniek maakt: "Op twee momenten stootte het een soort gas of vloeistof uit  met een hoog thermisch spoor of signaal," verklaarde de technicus. Na voor ongeveer achtminuten gefilmd te hebben, werd de verbazende  uitstoot van een enorme pluim van een zeer heet materiaal op de video vastgelegd, die achter het object volgde (gezien in H.D. (Hoge  Definitie, i.p.v. InfraRood) ging de pluim op in de wolken). Een tweede ejectie vond enkele momenten later plaats.  Het object bewoog weg van de enorme pluim, die het momenten eerder uitscheidde. Met dank aan het C.E.F.A.A. Omhoog Volgende pagina