RUIMTE-OBJECT VALT NEER OP AARDE - GELUKKIG OPNIEUW GEEN SLACHTOFFERS 11 november 2015 Kees Deckers Terwijl veel mensen hun aandacht gericht hebben op het object, genaamd: WT1190F, dat op 13 november uit de lucht zal vallen in de  nabijheid van Sri Lanka, is op dinsdag 3 november door twee broers in Murcia (gelegen in het zuidoosten van Spanje) een ander uit de lucht  gevallen voorwerp gevonden.  Francisco en Juan Espín del Amo, schaapherders van beroep, vinden het voorwerp, terwijl zij zoals gewoonlijk hun schapen laten grazen. Zij  weten het met niets te vergelijken, dat ze ooit eerder hebben gezien. Het is grijsachtig van kleur en ovaal, heeft een gewicht van ongeveer 20  kilo en een diameter van plm. 1 meter. Het is gewikkeld in zwart materiaal, dat waarschijnlijk als isolatie dient. De broers concluderen  tenslotte dat het uit de lucht moet zijn gevallen. Ze waarschuwen hun zwager, die gemeentebestuurder is, waarna de Guardia Civil wordt  gewaarschuwd.  De Guardia Civil activeert onmiddellijk haar protocol voor nucleaire, radiologische, bacteriologische en chemische bedreigingen. Ze zendt  officieren in "Gevaarlijke Materialen"-pakken om het artefact te onderzoeken.  Het object, zo blijkt uit het artikel op de webplek "El País", getiteld “Mysterious space object found by shepherds in Murcia field” (Mysterieus  ruimteobject gevonden door schaapherders in Murcia veld), kan ook een militair apparaat zijn. Het leger houdt namelijk oefeningen in de  buurt. Of het kan een "anti-hail rocket" zijn, gelanceerd door een vliegtuig (http://elpais.com/elpais/2015/11/05/inenglish/1446724352_76201  6.html).  De zwager van de broers komt door een onderzoek op het internet tot de conclusie dat het mogelijk een "composite overwrapped pressure  vessel (C.O.P.V.)" (samengesteld omwikkeld drukvat) betreft, mogelijk van een ruimtestation.  "Deze objecten zijn van zulke veerkrachtige materialen gemaakt, dat zij de terugkeer in de Aardse atmosfeer en zelfs catastrofale explosies bijna ongeschonden kunnen  overleven."  Op woensdag 4 november continueerden de autoriteiten van Murcia het werk om de potentiële milieu-risico's voor het gebied in te schatten.  Een inspecteur van radioactieve faciliteiten heeft de plek geanalyseerd met een ionisatie-kamer en de testen zijn negatief voor hoger-dan-  normale alpha-, beta- en gamma-straling.  Later is bevestigd dat het om een luchtvaartindustrie-apparaat gaat, mogelijk een extra brandstoftank voor een raket of een satelliet.  Het object bevindt zich thans bij de Guardia Civil, in afwachting van iemand die het komt opeisen.  "Ruimtepuin"  "Ruimtepuin", zoals beide bovengenoemde objecten, wordt onderverdeeld in natuurlijke en niet-natuurlijke voorwerpen. De eerste betreffen  ondermeer meteorieten, de laatste door mensen gemaakte, dus kunstmatige brokken afval. Op de webplek van de N.A.S.A. is ondermeer het  volgende over "ruimtepuin" te lezen:  Ruimtepuin en Menselijke Ruimtevaartuigen Meer dan 500.000 stukken puin of "ruimtepuin" worden gevolgd terwijl ze rond de Aarde draaien. Ze reizen alle met snelheden tot 28.163 kilometer per uur. Snel genoeg  voor een relatief klein stukje om schade toe te brengen aan een satelliet of ruimtevaartuig…  …Ruimtepuin omvat zowel natuurlijke (meteoroïde) als kunstmatige (mensen gemaakte) deeltjes. Meteoroïden draaien rond de zon, terwijl de meeste kunstmatige rommel  rond de Aarde draait. Daarom wordt het laatste gewoonlijk orbitaal afval genoemd.  Orbitaal afval is elk door mensen gemaakt object dat rond de Aarde draait en niet langer een bruikbare functie heeft. Dergelijk afval omvat niet-functionerende  ruimtevaartuigen, achter-gelaten lanceringsonderdelen van raketten, missie-gerelateerd en fragmentatie-afval.  Er zijn meer dan 20.000 brokken afval groter dan een tennisbal die rond de Aarde draaien. ….  … objecten zo klein als 5 centimeter in diameter in een Lage Aarde Omloopbaan (red., tot 2.000 kilometer boven onze planeet) en van rond 1 meter in een Geosynchrone  Baan (red., rond 42.000 kilometer boven onze planeet) worden door het DoD's Space Surveillance Network (RuimteToezicht Netwerk van het Departement van  Verdediging) in de gaten gehouden…  Internetreferentie (09-11-15):  http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html  Het doel van de N.A.S.A. en van het Noord-Amerikaanse D.o.D. is in eerste instantie om te voorkomen dat het bemensde Internationale  RuimteStation en alle wel functionerende satellieten en dergelijke niet worden geraakt door een kleiner of groter stuk "ruimtepuin". Misschien  wordt ook in de gaten gehouden of en wanneer 1 meter grote objecten mogelijk terugvallen naar de Aarde. Maar of dat zo is en hoe goed dat  geregeld is? Misschien mag dat blijken uit de berichtgeving over het vooralsnog ongeïdentificeerde, kunstmatige stuk puin dat richting Aarde  koerst en de naam WT1190F heeft gekregen:  Inkomend ruimteafval een wetenschappelijke kans Astronomen bereiden zich voor om een inslag te observeren nabij de kust van Sri Lanka.  Wetenschappers hebben uitgewerkt dat WT1190F op 13 november van boven de Indische Oceaan op Aarde zal storten, het daarmee één van de zeer weinige ruimte-  objecten makend, waarvan de inslag accuraat kan worden voorspeld. Nog ongewoner, WT1190F was een 'verloren' stuk ruimtepuin dat, genegeerd en ongeïdentificeerd,  ver voorbij de Maan draaide, voordat het begin oktober vluchtig werd gezien door een telescoop.  Internetreferentie (09-11-15):  http://www.nature.com/news/incoming-space-junk-a-scientific-opportunity-1.1864  Fijn voor de wetenschappers, zo'n kans. Maar wat voor de één zijn brood is, kan voor de ander zijn dood zijn. Hoe staat het met de veiligheid  van mensen op Aarde, wanneer niet alleen meteorieten, die niet volledig opbranden in de Aardse atmosfeer, inslaan, maar ook  luchtvaartindustrie-apparaten, die speciaal zo gemaakt zijn dat zij wel de terugkeer in de Aardse atmosfeer "ongeschonden kunnen  overleven"? En wanneer stukken kunstmatig ruimteafval op een inslagkoers naar de Aarde daarbij bij toeval gesignaleerd moeten worden?  Hoeveel grote en daarmee levensgevaarlijke door mensen gemaakte objecten vallen al ongezien terug naar de Aarde? En hoeveel zullen er nog  volgen, als steeds steeds meer privé-ondernemingen hun eigen satellieten en ruimtevaartuigen de ruimte in mogen lanceren?  High Earth Orbit - verkregen op 25 augustus, 2009 (http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=40173) S.S.A. - Space Situational Awareness  Duidelijk is dat privé-bedrijven sinds kort een gat (geen inslag) in de markt zien. In plaats van met "train spotting", gaan zij zich bezig houden  met "space junk spotting". Dit blijkt uit een artikel van 25 september jl. op "Nature - International weekly journal of science":  Private firms spy a market in spotting space junk (Privé-bedrijven zien markt in ontdekken van ruimterommel)  Terwijl satellieten zich vermenigvuldigen, beginnen defensie-aannemers het door de regering volgen van orbitaal puin aan te vullen.  Ilima Loomis - 23 september 2015 - Wailea, Hawaii  Het militaire apparaat van de V.S. heeft lang de rol van verkeersagent gespeeld in de ruimte: Het in de gaten houden van satellieten, het volgen van puin en, in recentere  jaren, het waarschuwen van satelliet-operateurs en buitenlandse regeringen over potentiële botsingen en gevaren. Maar nu heeft het gezelschap. Een golf van privé-  bedrijven probeert een markt op te bouwen voor "space situational awareness" (SSA (RuimteSituatie-Bewustzijn)) - hoge-precisie-volging van kunstmatige objecten die  rond de Aarde draaien…  "Iedereen probeert in het "SSA"-spel te komen," zegt Paul Welsh, vice-president van bedrijfsontwikkeling bij AGI. Hij schrijft de groeiende interesse toe aan de  uitbreiding van militaire ruimte-activiteit, de snelle groei van de commerciële satelliet-industrie en het toenemende urgente probleem van ruimtepuin. "Alle drie deze  zaken zijn een samenloop van kansen," zegt Welsh.  Internetreferentie (09-11-15):  http://www.nature.com/news/private-firms-spy-a-market-in-spotting-space-junk-1.18425   Fijn voor ondernemers, zo'n kans. Maar wat voor de één zijn brood is, kan voor de ander zijn dood zijn. Nogmaals, hoe staat het met de  veiligheid van mensen op Aarde? Dat mensen in de ruimte veilig dienen te zijn, staat buiten kijf. Maar dat dient ook te gelden voor mensen op  Aarde.  Hoe wordt dat gegarandeerd, wanneer boven onze hoofden meer en meer commerciële bedrijven hun raketten, satellieten en andere  ruimtevaart-apparaten laten rondcirkelen? Met steeds meer kans op botsingen tussen deze apparaten zelf. Met steeds meer kans op botsingen  met voortdurend toenemende, kunstmatige ruimterommel. En waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met mogelijke botsingen met  het onbekende aandeel van U.F.O.'s van Aardse afkomst. Dit laatste betreft de topgeheime ruimtevaartuigen, die ongeïdentificeerd onbekende  rondjes draaien en wat al niet meer doen boven onze hoofden.  N.A.S.A. Ruimtepuin (http://pics-about-space.com/nasa-space-debris?p=1#) Ja, veel zal gelukkig opbranden in de Aardse atmosfeer, en ja, de Aarde bestaat voor tweederde uit water. Maar er zijn veel druk bevaren  routes op dat tweederde deel en wat met passagiersvliegtuigen, die door de lucht vliegen? Want, zoals de zwager van de schaapherders zegt:  "Deze objecten zijn van zulke veerkrachtige materialen gemaakt, dat zij de terugkeer in de Aardse atmosfeer en zelfs catastrofale explosies bijna ongeschonden kunnen  overleven."  Dus het "overleven" van een deel van dit door mensen veroorzaakte ruimteafval kan bij terugval naar de Aarde leiden tot de dood van  mensen. Wordt daar weer een eenvoudig “Ach, je hebt altijd wel wat "collateral damage" (bijkomende schade)”-argument bij gebezigd?  Omhoog