NIEUWE VONDST - "AANZIENLIJKE WATERACTIVITEIT" OP MARS 23 december 2015 Kees Deckers In een artikel op "npr" gedateerd 18 december en getiteld "Curiouser And Curiouser: NASA's Curiosity Rover Finds Piles Of Silica On Mars"  (Merkwaardiger En Merkwaardiger: N.A.S.A.'s Curiosity Rover Vindt Hopen Silica Op Mars") (http://www.npr.org/sections/thetwo-  way/2015/12/18/460254072/curiouser-and-curiouser-nasas-curiosity-rover-finds-piles-of-silica-on-mars) staat dat een ontdekking op Mars er  op wijst dat er "aanzienlijke wateractiviteit" op de plek is, waar het Marswagentje Curiosity rondrijdt.  N.A.S.A. meldt dat het wagentje zeer hoge concentraties van silica oftewel kiezelaarde heeft gevonden op de rode planeet. Ook werd "een  mineraal, tridymite genoemd, zeldzaam op Aarde en nooit eerder op Mars gezien" gevonden. De ontdekkingen vonden plaats op Mount Sharp,  waar Curiosity boorde in een rots, "Buckskin" genoemd (letterlijk huid van een reebok, K.D.). De merkwaardige vondsten deden de  onderzoekers een ongewone stap doen, namelijk het wagentje het bevel geven ernaar terug te keren om er meer te leren.  Verklaringen voor hoge niveau's van silica oftewel kiezelaarde "vragen alle om aanzienlijke wateractiviteit", zegt Jens Frydenvang van het Los  Alamos National Laboratorium en de Universiteit van Kopenhagen. Hij voegt er aan toe: "En op Aarde worden grote afzettingen van silica vaak  geassocieerd met omgevingen, die een uitstekende ondersteuning bieden aan microben".   Een detail van een foto genomen door de Mars-zwerver Curiosity van N.A.S.A. toont blootgelegde lagen kleisteen en zandsteen in contact met elkaar - NASA/JPL-Caltech/MSSS Kiezelaarde, "is een steenvormende chemische stof die silicium en zuurstof bevat, en op Aarde wordt gevonden als quartz," zegt N.A.S.A. Het  werd ook gevonden in een gebied dat daarnaast aanzienlijk hogere niveau's van waterstof heeft dan andere door Curiosity onderzochte delen  van Mars. "Deze hoge kiezelaarde-mengsels zijn een puzzle," zegt Albert Yen van het Jet Propulsion Laboratorium van N.A.S.A. In een  persbericht over de vondsten, legt hij uit dat er twee manieren zijn om silica-concentraties te verhogen: Andere materialen verwijderen of  silica toevoegen vanuit een andere bron. "Beide processen vragen om water. Als we kunnen bepalen wat er is gebeurd, zullen we meer leren  over andere condities in deze oude, natte omgevingen."  Terwijl de onverwacht hoge concentratie kiezelaarde nieuwe aanwijzingen kan opleveren over water op Mars, suggereert de aanwezigheid van  tridymite iets geheel anders: Dat dit deel van Mars, een planeet, die de grootste vulkaan in ons zonnestelsel herbergt, Olympus Mons, ook een  magma-evolutie kent. "De meest voorkomende oorsprong van tridymite op Aarde vraagt om hoge temperaturen in stollings- of metamorfe  gesteenten," zegt N.A.S.A. over de ontdekking, "maar de fijn gelaagde, sedimentaire gesteenten die door Curiosity zijn onderzocht zijn  geïnterpreteerd als meerbodem-afzettingen." Het agentschap voegt toe dat "magma, het gesmolten bronmateriaal van vulkanen, op Aarde  kan evolueren en kiezelachtig kan worden. Tridymite gevonden in Buckskin kan bewijs zijn voor een magma-evolutie op Mars."  In de beschrijving van het deel van de berg Sharp, waar de observaties werden gedaan en waar de foto hierboven werd genomen, geeft  N.A.S.A aan dat de rover zich op een plek bevond, die "Marias Pass" wordt genoemd, "waar een lagere en oudere geologische laag van  kleisteen - de bleke zône in het midden van de foto - in contact is met een overliggende geologische laag van zandsteen".  De eerste observaties werden eind mei gedaan. Nadat de Curiosity naar het gebied terugkeerde, bleef het verscheidene weken onderzoeken en  bewoog zich niet hoger op berg Sharp dan vanaf midden augustus.  Toen N.A.S.A. deze activiteiten in augustus bediscussieerde, gaf het verder aan dat Curiosity in hetzelfde gebied hoge niveau's van waterstof  heeft gedetecteerd, die de aanwezigheid van "gehydrateerd materiaal (materiaal dat is ontstaan uit de reactie van een chemische stof met  water, red.) bedekt met een dunne laag van droger materiaal" bevestigt.  Onderzoekers presenteerden de details van hun bevindingen tijdens een bijeenkomst van de American Geophysical Union.  Omhoog