WORDT 2016 HET JAAR VAN OPENBARING VOOR IEDEREEN VAN 8 TOT 80? 8 januari 2016 Kees Deckers Wordt 2016 het jaar van de openbaring? Niet alleen over het bestaan van BuitenAards  leven, maar ook over het bestaan van intelligent of beter gezegd zelfbewust BuitenAards  leven, dat de mensheid bezoekt?  Er worden steeds meer uitlatingen gedaan en aanwijzingen gegeven in de richting van die  openbaring. In ieder geval begint 2016 hier in Nederland goed, zoals mag blijken uit enige  informatie, die ik ontving van een vriend.  Ten eerste is daar het weekblad "Donald Duck" die zijn eerste uitgave van dit jaar, nr. 1-  2016, wijdt aan het onderwerp "Ufo's, aliens & star ducks". Aan bod komen BuitenAardsen,  de ruimterommel rond onze Aarde en de noodzaak om dat op te ruimen, en de "Marsrover"  van Dagobert Duck.  Ten tweede zond "NPO 2" (de V.P.R.O.) op dinsdagavond 5 januari het programma "2Doc:  The Visit" uit. Een documentaire, die laat zien wat er zal gebeuren als we ooit bezoek  krijgen van BuitenAards leven. Het bevat interviews met vooraanstaande wetenschappers  van N.A.S.A., E.S.A. en anderen. Op de webplek "npo" is de documentaire nog altijd te zien  en staat er de volgende inleiding over:  2Doc: The Visit  Een gebeurtenis die (nog) nooit heeft plaatsgevonden: onze eerste ontmoeting met aliens. Het lijkt een  verzinsel uit een science fiction-film, maar het is realiteit. De Verenigde Naties, NASA en de International  Space University (ISU) hebben scenario's klaarliggen waarin precies beschreven staat hoe te handelen bij  ons allereerste contact met buitenaards leven. De vraag is niet of, maar wanneer het gaat gebeuren. Het  bureau voor Outer Space Affairs van de VN heeft een drill-oefening georganiseerd om te kijken hoe we hier  mee om moeten gaan. Er wordt een ijzingwekkend geloofwaardig scenario geschetst van wat er allemaal bij  zo'n ontmoeting komt kijken, zowel sociaal, psychologisch maar ook juridisch.  Internetreferentie (07-01-16):  http://www.npo.nl/2doc-the-visit/05-01-2016/VPWON_1201773  En tot slot zond "RTL5" op zondag 3 januari de film "Elysium" uit.  Het thema: "Het is 2159 en de rijken der aarde wonen op het ruimtestation Elysium. De rest moet op de overbevolkte aarde leven. Op Elysium  proberen ze alle mensen buiten te houden, maar op aarde wil iedereen naar Elysium."  Terechte vragen van mijn vriend: "Zit hier conspiracy achter? Zal 2016 het jaar van full disclosure worden en worden we hiermee voorbereid?  Wie weet?"  Omhoog