N.A.S.A. BEWEERT: GEEN WETENSCHAPPELIJK GECONFIRMEERDE DODEN DOOR METEORIETEN 11 februari 2016 Kees Deckers Zaterdag 6 februari kwam buschauffeur V. Kamaraj om in India, in de zuidelijke staat Tamil Nadu. Volgens de autoriteiten van India vrijwel  zeker als gevolg van een meteoriet. Lokale media hebben gemeld dat de inslag van het object een krater van 1,5 meter achter liet in de grond.  Het deed ramen springen in een naburig gebouw, doodde Kamaraj en verwondde drie andere mensen. Het object woog slechts 11 gram.  Maar wetenschappers vallen bijna letterlijk over elkaar heen om dit te ontkrachten. Volgens de webplek "GeekWire" in hun artikel: "Killed by a  meteorite? Indian bus driver V. Kamaraj's death may be a first" (Gedood door een meteoriet? Indiase buschauffeur V. Kamaraj's dood is  misschien de eerste; internetreferentie: https://www.geekwire.com/2016/killed-meteorite-india-bus-driver-kamaraj-death-first/) door Alan  Boyle en gedateerd 8 februari 2016 heeft de N.A.S.A. zelfs beweert dat:  Het ruimteagentschap zegt "dat in de afgelopen 1.000 jaar er geen mens bekend is, die gedood is door een meteoriet of door de effecten ervan door de inslag."  Dat is knap, dat zij dat weten. Het staat inderdaad te lezen in een internet-document getiteld: "The Probability of Collisions with Earth" (De  Waarschijnlijkheid van Botsingen met de Aarde) (http://www2.jpl.nasa.gov/sl9/back2.html).  In het artikel van 9 februari op de webplek "The New York Times": "That Wasn't a Meteorite That Killed a Man in India, NASA Says" (Dat Was  Geen Meteoriet, Die een Man in India doodde, Zegt N.A.S.A.) door Christine Hauser, beweert Lindley Johnson, de planetaire defensie-officier  van de N.A.S.A., in een e-mail dat een dode door een meteoriet-inslag zo zeldzaam is, dat in de opgetekende en vastgelegde geschiedenis er  nooit één wetenschappelijk is geconfirmeerd.  Alleen wetenschappelijke confirmatie maakt iets echt en waar?  Dat er nog nooit één dodelijk slachtoffer "wetenschappelijk" is "geconfirmeerd", kan natuurlijk gauw. Zo is er voor veel wetenschappers ook  nog nooit één U.F.O. wetenschappelijk geconfirmeerd als daadwerkelijk afkomstig van een BuitenAardse beschaving. En ook is er nog nooit één  vorm van BuitenAards leven wetenschappelijk geconfirmeerd, ook al is er door een aantal meer onbevooroordeelde wetenschappers de laatste  jaren en zelfs al in 1976 gewezen op verschillende mogelijke vormen van leven op Mars. De zogenaamde Wetenschappelijke Revolutie vond  rond 1600 plaats. Zo'n 400 jaar geleden. Pas 200 jaar geleden, zo rond 1800, wilden een aantal wetenschappers accepteren dat er inderdaad  wel eens stukken puin uit de ruimte op Aarde vielen. N.A.S.A. werd opgericht in 1958. Ergo: Zelfs als we ervan uitgaan dat sinds 1600  wetenschappers al alles "wetenschappelijk" gingen "confirmeren", dan is er nog altijd 600 jaar, waar de N.A.S.A. heel eenvoudig over liegt,  omdat zij eenvoudigweg geen "wetenschappelijke confirmatie" heeft over wat er allemaal in die periode heeft plaatsgevonden.  In het geval van de Indiase buschauffeur Kamaraj beweert de N.A.S.A. zelfs al op grond van het slechts zien van foto's, dat het hier gaat om  een explosie gaat veroorzaakt op Aarde zelf: "Maar N.A.S.A. wetenschappers uit de Verenigde Staten waren nadrukkelijker, en beweerden in  een openbare verklaring dat de foto's die op het internet zijn geplaatst meer in overeenstemming zijn met "een op het land gebaseerde  explosie" dan met iets uit de ruimte" (http://www.nytimes.com/2016/02/10/world/asia/that-wasnt-a-meteorite-that-killed-a-man-in-india-  nasa-says.html?_r=2). Dat is knap. Zeker als het gedaan wordt met niet meer dan wat foto's, ergo: Met onderzoek op afstand. Iets waar  N.A.S.A.-wetenschappers grote bezwaren tegen hebben als het bijvoorbeeld gaat over leven op Mars. Dan vinden zij dat ze òf zelf ter plaatse  moeten zijn òf dat de gevonden stoffen en/of objecten teruggebracht moeten worden naar de Aarde voor onderzoek om daadwerkelijk  conclusies te kunnen trekken. En vooral vinden ze dat er dan maar weer een nieuwe Mars-missie moet worden betaald, die het wel zal gaan  bewijzen.  De vele berichten lezend, die razendsnel via de electronische media zijn verschenen, zijn er, afhankelijk van welk bericht men leest, toch wel  wat meer dodelijke slachtoffers geweest van meteorieten. Zo worden twee menselijke slachtoffers en honderden rendieren genoemd als gevolg  van de Tunguska-explosie in 1908, die volgens velen het gevolg is van een meteoriet-inslag. Maar helaas schijnt er nooit een stuk meteoriet  zelf te zijn gevonden, dus die twee doden tellen niet. Er zou ook een dodelijk slachtoffer zijn geweest in 1825.  Dodelijk slachtoffer door meteoriet in 1677  Daarnaast is er het intrigerende verhaal over een monnik, die in 1677 werd gedood door een meteoriet (http://www.nerdoutwithme.com/  histories-only-known-meteorite-victims):  In 1677 werd een Milanese monnik gedood door een meteoriet. Hoe we dat weten? Omdat iemand het opschreef.  Genomen uit het manuscript gepubliceerd te Tortona, Italië in 1677:  "Al de andere monniken van het klooster van Sinte Maria haasten zich naar hem die geraakt was, zowel uit nieuwsgierigheid als uit medelijden, en onder hen was ook de  domheer Manfredo Settala. Zij allen onderzochten het lijk voorzichtig, om de meest geheime en beslissende effecten van de schok te ontdekken, die hem had geraakt; ze  vonden het op één van zijn dijen, waar zij een wond waarnamen, die of zwart geworden was door gangreen of door de actie van vuur."  "Voortgedreven door nieuwsgierigheid, vergrootten zij de opening om de binnenzijde ervan te onderzoeken; zij zagen dat het tot op het bot was doorgedrongen, en waren  zeer verbaasd om op de bodem van de wond een rondachtige steen te vinden, die het had gemaakt, en die de monnik had gedood op een manier even verschrikkelijk als  onverwacht." Helaas is het verhaal niet meer wetenschappelijk te onderzoeken. Ergo, ook dit slachtoffer is geen "wetenschappelijk geconfirmeerd" dodelijk  slachtoffer van een meteoriet.  Dodelijk slachtoffer door een meteoriet in 2015  Maar er is ook een bericht te vinden op het internet van een dodelijk slachtoffer door een meteoriet zo kortgeleden als 2015. En notabene in  het land van de N.A.S.A. zelf. Het bericht gedateerd 23 februari 2015 en getiteld: Meteorite Strikes Down Thief During Armed Robbery  (Meteoriet Slaat Dief Neer Tijdens Gewapende Overval) (http://www.interestingthingsdaily.com/meteorite-strikes-down-thief-during-armed-  robbery/) vertelt:  Meteoriet Slaat Dief Neer Tijdens Gewapende Overval 23 februari 2015 | door Barbara Johnson  Een inbraak eindigde gisteren op een zeer plotselinge en onverwachte wijze in Orange County, waar een bendelid werd gedood door een vallende meteoriet,  terwijl hij drie mensen onder schot hield in een Santa Ana woning. De crimineel, Juan Pedro Sancho Jiménez, was juist in een huis ingebroken in het Oostzijde-gebied van Santa Ana, toen een meteoriet-fragment, met een gewicht van bijna  een half pond, het dak van de woning doorboorde en hem boven op zijn hoofd raakte. Het welbekende bendelid, die al elf jaar in de gevangenis had gezeten voor sexuele  aanranding en gewapende overval, was op slag dood toen de meteoriet door zijn hoofd vloog, zijn ruggemerg vernietigde en zijn weg vervolgde door veel van zijn vitale  organen. Officieren van de Orange County Sheriff Department arriveerden enkele minuten na het incident ter plekke, maar de aanvaller was al dood.  Het meteoriet-fragment boorde een klein gat door het dak, alvorens de inbreker op het hoofd te raken. Het veroorzaakte veel meer schade in de woning, voordat het bijna 5 meter onder de grond tot stilstand kwam. Eén van de slachtoffers van de gewapende inbraak vertelde:  "Hij schopte onze voordeur open en begon ons te bedreigen met een geweer. Hij vroeg om geld en we probeerden uit te leggen dat we geen geld hadden. Ik was nog nooit  zo bang geweest in mijn leven, ik dacht dat ik ging sterven. Dan, opeens, was er overal bloed, een gat in het plafond en de kerel was dood. We begrepen niet wat er was  gebeurd tot uren later, toen de politie het ons uitlag. Het vreemdste is dat hij mijn leven heeft gered, omdat de meteoriet recht door de divan ging, waar ik meestal op zit  om T.V. te kijken." Hoe komt het dat de N.A.S.A. hiervan niet op de hoogte lijkt te zijn? En hoe zal de planetaire defensie-officier van de N.A.S.A., Lindley  Johnson, dit wel zeer bloederige drama verklaren? Of is het simpelweg niet "wetenschappelijk geconfirmeerd"? De volgende vraag is dan:  Hoeveel meer van deze wel degelijk dodelijke slachtoffers zijn er, die wel degelijk ergens gedocumenteerd staan, maar die niet bekend of  "wetenschappelijk geconfirmeerd" zijn?  Een laatste voorbeeld is een wèl door de wetenschap geconfirmeerd slachtoffer. Zij overleefde echter de meteoriet, die in haar woning insloeg.  Van mensen, die meteoriet-inslagen hebben overleefd, maar als gevolg daarvan bijvoorbeeld ledematen moeten missen, is trouwens ook  informatie te vinden. Informatie, die de wetenschappelijke theorie, dat het zelden gebeurt dat mensen slachtoffer zijn van dit soort gebeurens,  toch wel beduidend logenstraffen.  De Ann Hodges-meteoriet van 1954  Het slachtoffer heette Ann Hodges. De meteoriet sloeg in op 30 november 1954. Het voorval vond plaats in Sylacauga, Alabama.  Volgens de webplek van "National Geographic" hadden mensen van Sylacauga en oostelijk Alabama vooraf aan de inslag gerapporteerd dat zij  "een roodachtig licht gelijk romeinse kaars-vuurwerk, die rook achterliet" hadden gezien. Anderen zagen "een vuurbal, gelijk een gigantische  lasboog", die werd vergezeld door enorme explosies en een bruine wolk. De LuchtMacht confirmeerde dat het een meteoriet betrof. Dit en  meer valt te lezen in het artikel: "The True Story of History's Only Known Meteorite Victim" (Het Ware Verhaal van het Enige Bekende  Slachtoffer van een Meteoriet in de Geschiedenis) door Justin Nobel, gedateerd 20 februari 2013  (http://news.nationalgeographic.com/news/2013/02/130220-russia-meteorite-ann-hodges-science-space-hit/). Het artikel beweert over dit  incident, dat Ann Hodges: "…de enige geconfirmeerde persoon in de geschiedenis is, die geraakt is door een meteoriet".  Het incident heeft zelfs een eigen Wikipedia-pagina "Sylacauga (meteorite)" (https://en.wikipedia.org/wiki/Sylacauga_%28meteorite%29),  waar te lezen valt:  De Sylacauga meteoriet viel op 30 November 1954, om 13:46 lokale tijd in Oak Grove, Alabama, nabij Sylacauga. Het wordt in de volksmond de Hodges-meteoriet  genoemd, omdat een fragment ervan Ann Elizabeth Hodges (1920 - 1972) raakte.  Belangrijkheid De Sylacauga meteoriet is het eerste gedocumenteerde, BuitenAardse object dat een mens in de V.S van Noord-Amerika heeft verwond. Het pompelmoes-grote fragment  sloeg door het dak van een huis, stuiterde van een grote houten radio en raakte Hodges, terwijl ze op een divan lag te dutten. De 34 jaar oude vrouw werd aan één zijde van  haar lichaam zwaar gewond, maar was in staat te lopen. Het gebeuren werd wereldwijd gepubliceerd.  De Sylacauga meteoriet is niet het enige BuitenAardse object dat een mens raakte. Een manuscript in 1677 gepubliceerd te Tortona, Italië, verhaalt over een Milanese  monnik, die werd gedood door een meteoriet.  Moody Jacobs toont een enorme kneuzing op de zij en heup van zijn patiënte, Ann Hodges, in 1954, nadat zij was geraakt door een meteoriet. Tot slot Het mag zo zijn dat meteoriet-inslagen relatief zeldzaam zijn, ze vinden in ieder geval veel minder plaats dan dat meteoren opbranden in de  Aardse atmosfeer, maar zo zeldzaam als veel wetenschappers proberen te beargumenteren zijn ze niet. Een woordspelletje als  "wetenschappelijk geconfirmeerd" gebruiken om die indruk te versterken, is onterecht. Evenals het onterecht is om de indruk te wekken dat  alleen deskundigen in staat zijn om te bepalen, wanneer iets een meteoriet-inslag is en wanneer niet.  Het ziet er tenslotte zelfs naar uit, dat die zeldzame slachtoffers van meteoriet-inslagen in de toekomst een stuk minder zeldzaam gaan  worden, daar de kans groot is dat "kunstmatige" meteorieten steeds frequenter kunnen gaan voorkomen. Zie hiervoor ondermeer het artikel:  "De Dysonsfeer van mensengemaakt ruimte-afval" (http://worldwidebeingfreewebsite.com/buitenaards%2056.htm).  Omhoog