KLOKKENLUIDER GAAT 1.000-DEN U.F.O.-BESTANDEN ONTSLUIEREN 18 februari 2016 Kees Deckers De webplek "Express.co.uk" kopte op 16 februari op hun pagina "nieuws/bizar" met: "Whistleblower about   to 'lift lid on 1000s of UFO files' is GENUINE, says ex-MoD man" (http://www.express.co.uk/news/weird/  644284/Whistleblower-to-blow-lid-on-1000s-of-UFO-files-including-Rendlesham-case). Het artikel door Jon  Austin vertelt:  Een voormalig marine-officier van de V.S., die beweert dat zijn geheimhoudingsverklaring met de Noord-Amerikaanse regering  is verlopen, zweert de sluier op te liften aangaande duizenden top-geheime U.F.O.-bestanden, die hij zegt gezien te hebben.  De man, die zegt dat hij een derde-klas onderofficier was bij het MarineTelecommunicatieCentrum binnen N.A.S. (Naval Air  Station - MarineLuchtStation) Moffett Field van februari 1986 tot oktober 1989, beweert ook dat hij licht kan laten schijnen op  de mysterieuze massa-U.F.O.-waarneming met betrekking tot militair personeel in 1980. Zijn naam is nog niet bekend, maar een  voormalig Brits M.o.D. (ministerie van defensie) U.F.O.-onderzoeker confirmeerde aan "Express.co.uk" dat de man een echte  bron is, een vlaag van opwinding veroorzakend binnen de U.F.O.-gemeenschap.  Nick Pope, die door het ministerie van defensie belast was met het onderzoeken van verwarrende U.F.O.- zaken in het Verenigd  Koninkrijk, waaronder het Rendlesham Forest-incident, zei: "Ik heb daadwerkelijk enige persoonlijke communicatie gehad met  dit individu en heb geen twijfel over zijn achtergrond. Het is duidelijk uit de taal die hij gebruikt en de informatie die hij heeft,  dat hij een echte ingewijde is." Maar dhr. Pope moedigde de klokkenluider niet aan om in de openbaarheid te treden. Hij voegde  toe: "Hoewel mijn eigen geheimhoudingseed betekent dat ik niemand kan aanmoedigen om geclassificeerde informatie te  onthullen, ben ik natuurlijk erg geïnteresseerd in zijn verhaal. Daar ik de leiding voerde over het heronderzoek van de koude  zaak van het ministerie van defensie van het Rendlesham Forest-incident, ben ik vooral verlangend om iets te horen dat nieuw  licht over deze zaak kan laten schijnen."…  …De man, van wie de naam niet openbaar is gemaakt, beweert dat de National Security Agency (N.S.A.) en de regering van het Verenigd Koninkrijk een lopend project  hadden in de 1980-er jaren, dat U.F.O.-waarnemingen bekeek, waaronder Rendlesham Forest. Hij heeft een rapport ingediend bij het Mutual UFO Network (MUFON) - 's  wereld's grootste, officiële onderzoeksorganisatie naar BuitenAardsen in de Verenigde Staten, waarin hij zegt te willen helpen om "disclosure" (openbaring) te bereiken.  De disclosure movement (openbaringsbeweging) onder de U.F.O.-broederschap roept alle wereld-regeringen op om al hun top-geheime bestanden over U.F.O.- en  vliegende schotel-bezoeken openbaar te maken.  In het rapport, ingediend op zaterdag, zegt hij: "Ik rapporteer geen U.F.O.-waarneming, maar meer een U.F.O.-gerelateerde ervaring. Ik heb copieën van mijn  veiligheidsmachtigingen. Ik heb persoonlijk duizenden documenten met betrekking tot U.F.O.-/B.A.-projecten behandeld, bekeken en afgeleverd. Mijn  geheimhoudingsverklaring met de regering van de V.S. liep in oktober 2014 af. Op dit punt in mijn leven wil ik mijn kennis graag delen in de hoop dat iemand in staat zal  zijn het effectief toe te passen richting openbaring."  Hij zei, dat hem de "TS SBI/ESI NATO/SIOP Compartmental Security Clearance" was gegeven, wat een top-geheime verklaring is om te werken in "Special Background  Investigation, Single Integrated Operation Plan, Exceptionally Sensitive Information" (Speciaal AchtergrondsOnderzoek, Eén Geïntegreerd OperatiePlan, Bijzonder  Sensitieve Informatie) en met de N.A.V.O. Hij voegde toe: "Daarbij hadden we een GS11-werknemer, die was overgeheveld van een Gezamenlijk V.S./V.K.-  communicatiestation ten noorden van Londen, nadat hij op die plek 12 jaar had gewerkt. Hij zei dat het een National Security Agency (N.S.A.)/Verenigd Koninkrijk-  faciliteit was met de taak om U.F.O.'s te volgen, inclusief het Rendlesham Forest-incident. Hij zei dat U.F.O.'s/B.A. echt zijn en dat openbaring hopelijk in mijn leven zou  plaatsvinden, daar hij zelf toendertijd vroeg in de 60 was." In het rapport beweerde hij: "Ik was verplicht om "TS Code word designation COSMIC" af te leveren aan "SRI,  ESL/SYLVANIA, LOCKHEED SKUNKWORKS, TRW, RATHEON, BERKELEY LABS, LAWRENCE LIVERMORE LABS" en andere denkgroepen door geheel  Silicon Valley."  Onderzoek toont aan dat in die tijd Moffett Field een marineluchtbasis was, maar nu M.F.A. (Moffett Federaal Vliegveld), een federaal vliegveld met restricties,  geëxploiteerd door de N.A.S.A. De Lockheed Martin Skunkworks is een wereldwijd veiligheids- en ruimtevaartbedrijf, gevestigd in Bethesda, Maryland. De Berkeley and  Lawrence Livermore laboratoria werken nauw samen met N.A.S.A. in Californië. Anders gespeld is Raytheon Company een wereldwijd technologie- en innovatiebedrijf,  dat zich specialiseert in defensie en cyberveiligheid.  Omhoog