"STUDIE STELT NIEUWE TRUC VOOR OM BUITENAARDSE BESCHAVINGEN TE VINDEN" 3 maart 2016 Kees Deckers "Study suggests a new trick for finding alien civilizations", dat kopte een artikel op de webplek "The Washington Post" op 1 maart jongstleden.  Ook andere artikelen maakten die dag gewag van de studie, waaronder: "ET search: Look for the aliens looking for Earth - Astronomers  propose hunting for civilizations on worlds that can see our planet cross the Sun" (Zoektocht naar BuitenAardsen: Zoek naar de BuitenAardsen  die zoeken naar de Aarde - Astronomen stellen voor naar civilisaties te zoeken op werelden, die kunnen zien hoe onze planeet voor de Zon  langs gaat), door Alexandra Witze op de webplek "Nature - International weekly journal of science".  BuitenAardse astronomen zouden kunnen kijken naar de "knipoog" als de Aarde voor de Zon langsgaat, een techniek die onderzoekers hier toepassen om BuitenAardse werelden te vinden. Afbeelding van: E.S.A./Hubble Verslaggeefster Rachel Feltman schrijft op de webplek "The Washington Post":  De zoektocht naar BuitenAards leven - van elke soort, inclusief nederige, al lang dode microben - is ambitieus genoeg. Maar zoektocht naar intelligente civilisaties die op  hun beurt naar ons zoeken? Dat heeft nog minder kans. In een nieuw rapport gepubliceerd in het tijdschrift "Astrobiology" presenteren onderzoekers één mogelijke  strategie om deze theoretische wezens te vinden: Stel dat zij op exact dezelfde manier naar ons zoeken, als wij zoeken naar hen.  Mensen detecteren exoplaneten (planeten voorbij ons zonnestelsel) door hun omloopbaan voor hun gastheer-sterren langs te observeren. In essentie kunnen ruimte-  telescopen, zoals Kepler, de manier zien waarop een ster fonkelt en knippert en bepalen of een planeet regelmatig er voor langs passeert. Dat verhelderen en verduisteren  kan gebruikt worden om de grootte van een planeet te berekenen en zijn afstand tot de ster. Wetenschappers kunnen ook uitvinden wat voor soort atmosfeer de planeet  heeft, gebaseerd op de wijze waarop de moleculen, die zich rond de planeet bevinden het licht van de ster verstrooien. Gebaseerd op deze factoren (en de soort ster in het  systeem) kunnen wetenschappers gefundeerde gokken doen over wat voor soort lichaam de planeet heeft - en of het vloeibaar water kan bevatten.  Het wordt nu geschat dat er alleen al in onze Melkweg meer dan 1 miljard "Aarde-achtige" planeten zijn. Het is waar, dat we absoluut geen enkel idee hebben hoe  intelligent leven op een andere planeet er uit kan zien, maar zoeken naar leven dat evolueerde op een planeet zoals de onze lijkt een veilig beginpunt. Tenslotte weten we,  dat het tenminste één keer plaatsvond.  De nieuwe studie stelt voor de aanpak uit te breiden: Wat als BuitenAardsen niet alleen op een Aarde-achtige planeet evolueerden, maar in een soort van wezens  evolueerden, die planetaire voorbijgangen gebruikten om op zoek te gaan naar andere Aarde-achtige planeten? Met andere woorden, wat als de BuitenAardsen hun eigen  ruimtetelescopen hebben?  Verslaggeefster Alexandra Witze begint op de webplek "Nature - International weekly journal of science" met dat sinds 2009 meer dan 1.000  werelden zijn ontdekt door te kijken naar hoe het licht van een ouder-ster verduistert, wanneer een planeet er voor langsgaat. En nú, schrijft  zij, draaien astronomen dit idee op zijn kop in de hoop BuitenAardse beschavingen te vinden om mee te praten:  Wetenschappers, die zoeken naar BuitenAardse intelligentie zouden zich op exoplaneten moeten richten, vanwaaruit de Aarde gezien kan worden, als zij voor de Zon  langsgaat, zegt René Heller, een astronoom aan het Max Planck Instituut voor ZonneStelsel-Onderzoek in Göttingen, Duitsland. Door deze eclipsen (verduisteringen), die  bekend staan als "transits" (voorbijgangen), te bestuderen, zouden civilisaties op deze planeten kunnen zien dat de Aarde een atmosfeer heeft, die chemisch is gewijzigd  door  leven….  Rond de 10.000 sterren, die dergelijke planeten kunnen herbergen zouden moeten bestaan binnen ongeveer 1.000 parsecs (3.260 lichtjaar) van de Aarde, rapporteren Heller  en Ralph Pudritz, een astronoom aan de McMaster-Universiteit te Hamilton, in de april-editie van Astrobiology. Zij beargumenteren dat toekomstige zoektochten naar  signalen van BuitenAardsen, zoals het 100 miljoen dollar Breakthrough Listen-project (zie het artikel "United Kingdom Team Plant "Onverstuurde Brief" aan  BuitenAardsen" op UFOWIJZER: http://ufowijzer.nl/tekstpagina/OnverstuurdeBriefAanBuitenaardsen.php), zich zouden moeten richten op deze sterren, die in de  bandbreedte van de ruimte vallen, gevormd door het de kosmos in projecteren van het vlak van het ZonneStelsel.  Het vlak van ons ZonneStelsel (het ecliptische vlak) maakt een hoek van ongeveer 60 graden met het vlak van onze Melkweg "Breakthrough Listen" heeft op dit ogenblik geen plannen om deze regio te onderzoeken; het richt zich zowel op het centrum en het vlak van onze Melkweg, wat niet  hetzelfde is als het vlak van het ZonneStelsel, als op sterren en melkwegen in andere delen van de lucht.  De hoek waaronder de Aarde ten opzichte van de Melkweg rond de Zon draait, bepaalt vanaf welke exoplaneten de Aarde voor de Zon langsgaand gezien kan worden Het idee van het zoeken naar werelden, waarvan de bewoners de Aarde-voorbijgangen zouden kunnen zien, dateert tenminste al van de jaren 1980.…  ….Heller en Pudritz namen een catalogus van sterren door, verzameld met gebruik van de gegevens van de Hipparcos satelliet, en vonden 82 Zon-achtige sterren in deze  zône, die zich binnen 1.000 parsecs van de Aarde bevinden. Daar niet alle sterren in deze regio van de ruimte zijn ontdekt, extrapoleerden Heller en Pudritz het aantal  bekende sterren tot het aantal dat waarschijnlijk bestaat en kwamen op ruwweg 10.000 kandidaat-sterren. Als deze sterren planeten hebben en als deze planeten intelligente  levensvormen hebben, kunnen zij al lang geleden de knipoog van een Aarde-voorbijgang hebben opgemerkt en begonnen zijn met signalen naar ons uit te zenden, zegt  Heller.  Eén van de meest nabije, bekende sterren in de zône is Van Maanen's Ster, slechts op 4 parsecs afstand. Het is een witte dwergster, de overblijselen van een stellaire  explosie, en kan wel of niet er om heen cirkelende planeten bezitten. Maar als ze bestaan, zouden ze een zitplaats op de eerste rang opleveren om naar de Aarde te kijken.  "Als een civilisatie de dood van hun ster zou overleven, zouden ze ons kunnen zien, terwijl wij voor onze eigen Zon langsgaan," zegt Heller.  In 2010 heeft de Allen Telescope Array in het noorden van Californië gezocht naar signalen, die uit het gebied komen direct tegenover de Zon, zegt Seth Shostak, een  astronoom van het S.E.T.I.-Instituut (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) in Mountain View, Californië. Het doel was om te testen of BuitenAardsen uitzendingen naar  de Aarde misschien zouden laten samenvallen met het moment dat zij haar voor de Zon zien langsgaan. Geen tekenen van BuitenAardsen werden gevonden en er is geen  vervolg gepland….  ….In de komende vijf of meer jaar zal de Gaia-satelliet van het Europese RuimteAgentschap waarschijnlijk de meeste van de nabije sterren in de voorbijgangs-zône  ontdekken, zegt Heller. Tot dan plannen hij en Pudritz gebruik te maken van de gegevens van K2, de vervolg-missie van Kepler, om direct naar planeten te zoeken in de  zône - en om te zoeken naar BuitenAardsen, die misschien zoeken naar ons.  Welbeschouwd is het idee dus niet nieuw. Het is alleen weer opnieuw voorgesteld, omdat de technologische mogelijkheden van de weten-  schappers zowel in de ruimte als op Aarde verder zijn uitgebreid.  Internetreferenties:  https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/03/01/study-suggests-a-new-trick-for-finding-alien-civilizations/  En: http://www.nature.com/news/et-search-look-for-the-aliens-looking-for-earth-1.19439   Omhoog