SPAANSE LUCHTVAART-PILOOT DUIKT OM BOTSING MET U.F.O. TE VOORKOMEN IN 1979 10 maart 2016 Kees Deckers "Las Palmas - Canarische Eilanden - De piloot van een Spaans passagiersvliegtuig, dat een noodlanding maakte na "achtervolgd" te zijn over  het Mediterraanse eiland Ibiza, zei dat hij gedwongen werd om 4.300 meter omlaag te duiken om een aanvaring met een ongeïdentificeerd  object te voorkomen," meldde de editie van "The Baltimore Afro-American" van 24 november 1979.  Het Spaanse Ministerie van Transport opende een officieel onderzoek in de noodlanding van het Caravelle straalvliegtuig op het vliegveld van Valencia in het noorden van  Spanje. Het vliegtuig dat 109 passagiers, vooral Duitse en Oostenrijkse touristen, vervoerde, was op 11 november op weg van Mallorca (sic) naar Tenerife op de Spaanse  Canarische eilanden toen helrode vliegende objecten eromheen schenen te razen.  Piloot Francisco Ledro De Tejado (sic) zei dat hij permissie vroeg in Valencia te landen, "omdat mijn vliegtuig in gevaar was te botsen met een ongeïdentificeerd object."  Technici zeiden dat het vliegtuig perfect in orde was om te vliegen. Gevraagd of hij meende dat het object een U.F.O. was, antwoordde Lerdo: "Als ik wist hoe die  vliegende schotels eruitzagen, zou ik je het vertellen. Ik weet alleen dat het een verduiveld snel ding was, met een afschuwelijke capaciteit om te manoeuvreren."  Lerdo zei dat hij zondag kort voor middernacht van 7.000 meter naar 10.000 meter klom, toen hij "twee parallelle, rode lichten" zag "die zo sterk waren dat zij het zicht op  hun schip of wat het dan ook was verborgen. Ze waren op een ramkoers met ons, zich met een snelheid verplaatsend, die geen enkel conventioneel vliegtuig bezit, toen zij  plotseling zeer nabij de Caravelle stopten."  Andere bemanningsleden beaamden zijn beschrijving van de ontmoeting. Lerdo zei dat de objecten "voor zo'n 10 minuten met ons speelden", terwijl de meest nabije  contrôle-toren rapporteerde dat de objecten niet zichtbaar werden op het radar. Toen de objecten schenen te beginnen aan een tweede ramkoers, "veel preciezer dan de  eerste," zei Lerdo, dook hij van 8.800 meter omlaag naar 4.500 meter en vroeg per radio permissie om te landen op het Manises Vliegveld van Valencia, "vanwege  achtervolging door een ongeïdentificeerd vliegtuig met risico op botsing". "Het was een semi-noodsituatie," zei hij. Bronnen op het vliegveld zeiden dat de rode lichten  rond en over het vliegveld gezien konden worden tot enkele uren na de landing van het vliegtuig.  Internetreferentie: http://www.theufochronicles.com/2016/03/spanish-airline-pilot-dives-to-avoid-ufo.html  Een Caravelle van T.A.E. (Trabajos Aéreos y Enlaces S.A.) (Internetreferentie: https://en.wikipedia.org/wiki/TAE_%E2%80%93_Trabajos_A%C3%A9reos_y_Enlaces) Dit U.F.O.-gebeuren is echter veel uitgebreider dan bovenstaand krantebericht uit 1979 op "The UFO Chronicles" meldt. Het heeft daarom zelfs  een eigen Spaanse, Italiaanse en Engelstalige Wikipedia-pagina. De laatste met de titel: "Manises UFO incident". Daarop wordt het volgende  gemeld:  Het Manises U.F.O.-incident vond plaats op 11 november 1979, en dwong een commerciële vlucht een noodlanding te maken op het Manises vliegveld van Valencia,  Spanje.  Details van het incident Een Supercaravelle van T.A.E. (voormalige vliegmaatschappij) was het eerste vliegtuig dat betrokken was in het incident. Vlucht JK-297 was opgestegen van Salzburg  (Oostenrijk) met 109 passengers aan boord, en had een landing gemaakt op het eiland Mallorca om bij te tanken, alvorens koers te zetten naar Las Palmas.  Halverweg de vlucht, rond 23:00 uur, merkten piloot Francisco Javier Lerdo de Tejada en zijn bemanningsleden een paar rode lichten op, die het vliegtuig snel naderden.  Deze lichten leken op een ramkoers te zijn met het vliegtuig, wat de bemanning alarmeerde. De kapitein vroeg informatie over de onverklaarbare lichten, maar noch het  militaire radar van Torrejón de Ardoz (Madrid) noch het vluchtcontrôle-centrum in Barcelona konden een verklaring bieden voor dit fenomeen.  Om een mogelijke botsing te voorkomen, veranderde de kapitein van hoogte. De lichten echter spiegelden de nieuwe koers en bleven ongeveer een halve kilometer van het  vliegtuig vandaan. Daar het object alle elementaire veiligheidsregels schendde en een ontwijkende manoeuvre door de bemanning onmogelijk werd geacht, besloot de  kapitein om van de koers af te wijken en maakte een noodlanding op het Manises vliegveld. Dit was de eerste maal in de geschiedenis, waarbij een commerciële vlucht  gedwongen werd een noodlanding te maken als gevolg van een U.F.O.  Het traject van het vliegtuig en de aanhoudende waarneming richting de vreemde, rode lichten La Fundación Anomalía (internetreferentie: http://www.ikaros.org.es/masalla.htm) De bemanning rapporteerde dat de lichten de achtervolging staakten vlak voordat de landing plaatsvond. Echter, drie nieuwe U.F.O.-signalen werden gedetecteerd door het  radar, elk met een geschatte diameter van 200 meter. De objecten werden door verschillende getuigen gezien. Eén van de U.F.O.'s passeerde zeer vlak langs de  landingsbaan van het vliegveld, en noodverlichting werd ontstoken door vliegveldpersoneel voor het geval dat het object een ongeregistreerde vlucht in moeilijkheden  bleek te zijn.  Vanwege het gebrek aan antwoord op alle communicatie-pogingen, steeg een Mirage F-1 op van het nabije vliegveld van Los Llanos (Albacete) om het fenomeen te  identificeren. De piloot van de Spaanse LuchtMacht, kapitein Fernando Cámara, moest zijn snelheid vermeerderen tot mach 1,4 alleen al om in staat te zijn visueel contact  te krijgen met wat hij waarnam als een afgeknotte kegelvorm, die een veranderend helder licht vertoonde, maar ondanks zijn aanvangspogingen verdween het object snel  uit zicht. De piloot werd op de hoogte gebracht van een nieuwe radar-echo, die er op wees dat een ander object nabij Sagunto (Valencia) kon zijn.  Reconstructie van het grillige pad van de Mirage F-1, afgebeeld met radio-interferentie en radarvergrendeling ((J.A. Fernández Peris, EL EXPEDIENTE MANISES) La Fundación Anomalía (internetreferentie: http://www.ikaros.org.es/masalla.htm) Toen de piloot nabij genoeg was, accelereerde het object en verdween weer. Deze keer echter, scheen de U.F.O. te reageren en de navigatie- en vluchtgeleidingsystemen  van het gevechtsvliegtuig werden vervormd - de electronische vluchtsystemen liepen vast. Tenslotte, en na een derde contact-poging, verdween de U.F.O. eindelijk,  richting Afrika. Na anderhalf uur achtervolging en als gevolg van brandstof-tekort keerde de piloot gedwongen terug naar de basis zonder resultaten.  Mogelijke Verklaringen De publieke invloed van het incident was zo groot dat het in september 1980 het Spaanse Parlement bereikte. De "High Chamber"-vertegenwoordiger Enrique Múgica  vroeg publiekelijk om een officiële verklaring, maar een U.F.O.-waarneming werd afgewezen en het incident werd toegeschreven aan een serie van ongewone optische  illusies.  Het volledige officiële rapport gedeclassificeerd door de Spaanse LuchtMacht in augustus 1994, stelt dat de Supercaravelle JK-297 piloot Javier Lerdo de Tejada, het  vliegveldpersoneel op het Manises vliegveld en de LuchtMacht-Kapitein Fernando Cámara misschien misleid konden zijn door "flitsen uitgestraald van een in de verte  liggend chemische-industrie-complex" (ongeveer 160 kilometer van Manises) "en enkele sterren en planeten". Hoewel deze mogelijkheid veel bediscussieerd is en meer  dan eens is verworpen door alle betrokken mensen, staat het nog altijd als de enige niet-U.F.O.-gerelateerde verklaring.  De door het gevechtsvliegtuig ervaren vlucht-moeilijkheden werden niet genoemd in de aan het publieke geopenbaarde informatie. Het falen van het electronische systeem  aan boord van de Mirage F-1 kon desondanks verklaard worden door het feit dat de "Navy Sixth Fleet"van de V.S. gestationeerd was in het gebied en doende was gebruik  te maken van krachtig electronisch oorlogstuig, terwijl zij de uitkomst afwachten van de Iraanse gijzelingscrisis. De F-1 gevechtspiloot, Fernando Cámara, ontkende een  dergelijke mogelijkheid, en zei dat de Zesde Vloot te ver weg was en verder dat zijn systemen vastliepen, toen hij probeerde de U.F.O. te blokkeren met een "IR missile"  (InfraRood raket). Internetreferentie: https://en.wikipedia.org/wiki/Manises_UFO_incident  De webplek "PRUFON - Puerto Rico UFO Network" schrijft in een artikel daterend van 27 augustus 2012 over het incident en de reacties van de  Spaanse regering:  Conclusie: 1. Kunnen zoveel mensen die getuige waren van de objecten (de luchtlijn-piloot en zijn bemanning, het vliegveldpersoneel op het Manises Vliegveld en de gevechtspiloot,  die de Mirage F-1 vloog), alle misleid zijn door "flitsen uitgestraald van een in de verte liggend chemische-industrie-complex" en door "enkele sterren en planeten"?  2. Jaagde de gevechtspiloot op lichtflitsen, de sterren en de planeten en werden vervolgens zijn vliegtuiginstrumentarium uitgeschakeld en zijn electronische  vluchtsystemen verstoord, toen hij probeerde om een hittezoekende raket af te vuren?  3. Kunnen deze lichtsflitsen, sterren en planeten gedetecteerd worden op radar?  4. Verscheidene getuigen zagen de objecten, terwijl ze zeer vlak langs de landingsbaan van het vliegveld passeerden, en het vliegveldpersoneel ontstak de noodverlichting  voor het geval dat het object een ongeregistreerde vlucht bleek te zijn, dat in moeilijkheden verkeerde. Konden de lichtsflitsen, sterren en planeten zo dicht bij de  landingsbaan komen?  Dit incident kan gezien worden als bewijs dat regeringen over de gehele wereld altijd proberen om een zogenaamde "rationele verklaring" te vinden, zonder rekening te  houden met de getuigen en door te impliceren dat het "zonderlingen" - "excentriekelingen" enzovoorts zijn. Ze kijken niet naar het feit dat er vele U.F.O.- en BuitenAardse  ontmoetingen worden geobserveerd door geloofwaardige ooggetuigen uit verschillende beroepen over de gehele wereld, zoals gevechtspiloten, commerciële piloten,  militair personeel, voormalig presidenten, astronomen en astronauten enzovoorts.  Het Manises UFO-incident is één van die incidenten, waarin desinformatie en doofpot zijn betrokken, en die niet zouden moeten worden uitgelegd als slechts een verzinsel  van de verbeelding van mensen.  Internetreferentie: http://www.prufon.net/2012/08/the-ufo-incident-of-manises-spain.html  Omhoog