EEN NIEUWE G.R.I.P. OP U.F.O.'S VANUIT ZWEDEN HET "GHOST ROCKETS INVESTIGATION PORTAL" 7 maart 2016 Kees Deckers Op zaterdag 5 maart jongstleden startte het "Ghost Rockets Investigation Portal" (SpookRaketten-OnderzoeksPortaal), afgekort G.R.I.P. Het  "Ghost Rockets Investigation Portal" is ontstaan uit de "Riksorganisationen UFO-Sverige", dat in 1970 werd opgericht. Het is 's wereld's eerste  volksgefinancierde U.F.O.-onderzoek op het wereldwijde web, als het aan Clas Svahn ligt, die het kortgeleden als volgt aankondigde:  Wat zijn de SpookRaketten?  Het SpookRaketten-Mysterie is een al 70 jaar onopgelost en een nog altijd voortdurend U.F.O.-fenomeen in Zweden. Mensen zien vreemde  objecten neerstorten, maar ook landen, in Zweedse meren. Wat het zijn en waar ze vandaan komen is nog altijd een raadsel, dat zowel door  het Zweedse leger als door U.F.O.-onderzoekers is onderzocht. Zo heeft de "Riksorganisationen UFO-Sverige" ("UFO-Sweden") nog uitgebreid onderzoek gedaan naar SpookRaket-waarnemingen in 2012 en  2014 in een meer in het verre noorden van Zweden. Tijdens hun onderzoek vonden zij een krater. In 2015 gingen ze voor een derde en laatste  keer terug, die keer met een bodemradar. Over dit onderzoek is een documentaire gemaakt, die men publiek toegankelijk wil maken op het  internet, zodra de contracten met de financiers dit toestaan.  Clas Svahn, hoofd van "UFO-Sweden", die sinds zijn 14de jaar U.F.O.-gevallen onderzoekt, luistert naar het verhaal van een getuige De SpookRaketten zijn een Scandinavisch U.F.O.-fenomeen, dat startte op 26 februari 1946. Sinds dat moment tot nu werden ongeveer 2.000  ongeïdentificeerde objecten waargenomen boven Zweden, aldus de webplek "Ghost Rockets.se" (http://www.ghostrockets.se/). Het grote  aantal getuigen en de enorme inspanning door het Zweedse leger om de herkomst te bepalen zijn enkele van de redenen, waarom "UFO-  Sweden" nooit heeft opgegeven de puzzle te proberen op te lossen. Tot de dag van vandaag worden nog altijd SpookRaketten gerapporteerd door mensen vanuit geheel Zweden, met verontrustende gelijkenissen met de oorspronkelijke  rapporten uit 1946.  De SpookRaket-waarnemingen bestaan voornamelijk uit snel vliegende raket-vormige objecten, die zich met weinig tot geen geluid voortbewegen. Er wordt vaak  gerapporteerd dat ze neerstorten in meren en in sommige gevallen landen ze op een schijnbaar gecontrôleerde wijze, voordat ze zinken. De objecten variëren in grootte en  zijn gezien met en zonder vleugels, maar worden over het algemeen als te klein beschouwd om een piloot mee te voeren.  De eerste rapporten startten met een golf in 1946. Het fenomeen begon om precies te zijn op 26 februari 1946. Kort na de eerste waarnemingen stroomde een golf van  rapporten van over geheel Zweden binnen. In eerste instantie werd gedacht dat ze werden veroorzaakt door meteorenregens of door de Russen, die in beslag genomen V-1-  en V-2-raketten testten. Echter ondanks pogingen van het Zweedse leger werden nooit raketfragmenten gevonden.  Vanwege het grote aantal rapporten formeerde het Zweedse militaire apparaat het "Swedish Ghost Rockets Investigation Committee" (Zweedse  SpookRakettenOnderzoeksComité). Zij hadden één primair doel: De objecten identificeren en hun herkomst bepalen. In het Kölmjärv-meer leverde een drie weken durend  militair onderzoek weinig anders dan kraters in de meerbodem en afgescheurde waterplanten op. Ondanks bewijs dat iets was neergestort, waren zij niet in staat te bepalen  wat. Onderzoek naar een "ghost rocket", die op 19 juli 1946 werd gezien neerstortend in het Kölmjärv-meer, Zweden. Onderzoek verricht door de Zweedse LuchtMacht- Officier Karl-Gösta Bartoll (zie foto) in juli/augustus 1946, Wikipedia-artikel "Ghost rockets" (internetreferentie: https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_rockets). Zowel de Britse militairen als die van de V.S. vonden dat Zweden slecht uitgerust was om het onderzoek te verrichten. De Royal Air Force zette een team in met de naam  Task Force 196, uitgerust met de nieuwste technologie en plaatste ze in staat van paraatheid. Per Albin Hansson, de Zweedse minister-president van die tijd, weigerde hen  echter toegang, vanwege de angst dat daarmee Zweden's "neutrale" status in gevaar kwam.  De Geheime Documenten en het Zweedse U.F.O.-archief  Naast dat "UFO-Sweden" bedreven is in het oplossen van U.F.O.-gevallen, heeft zij ook behoorlijk veel tijd gestoken in het verzamelen van  boeken, video-, foto- en geluidsmateriaal van over de gehele aardbol. En zij hebben thans het grootst bekende U.F.O.-archief ter wereld. Eén  van de nieuwste toevoegingen zijn de gedeclassificeerde SpookRaket-documenten van het Zweedse leger.  Het Zweedse leger heeft duizenden documenten publiek gemaakt met betrekking tot het Scandinavische SpookRaketten-Mysterie. Wij hebben deze documenten  gedigitaliseerd en zullen ze voor het eerst op het internet publiceren als onderdeel van het "Ghost Rockets Investigation Portal". Hoewel het "Zweedse  SpookRakettenOnderzoeksComité" in 1946 faalde om een conclusie te trekken over het mysterie, lieten ze wel duizenden documenten en rapporten na, bestaande uit  getuigenverklaringen, militaire correspondentie, kaarten, diagrammen en officiële onderzoeksrapporten, die de SpookRaketten één van de best gedocumenteerde U.F.O.-  gevallen maken uit de geschiedenis.  Een pagina-beeld van het "Ghost Rockets Investigation Portal" Deze documenten zijn nu gedigitaliseerd en er is een op het web-gebaseerde toepassing van gemaakt, waarin men aanwijzingen kan labelen  binnen rapporten, commentaar kan geven op delen van teksten, vondsten kan bediscussiëren met anderen en informatie kan verzamelen om  eigen theorieën voor te stellen.  "Misschien," zo stellen de Zweedse U.F.O.-onderzoekers onderzoekers, "kunnen we door samen te werken iets in deze rapporten vinden, een  aanwijzing, een patroon, iets samenhangends, iets dat eindelijk een antwoord kan onthullen (internetreferentie: http://ghostrockets.portaplay  .dk/gr/page/dashboard)."  Omhoog