EEN CIRKELVORMIGE U.F.O.? OF GEWOON EEN STUK GEREEDGEMAAKTE GROND? 21 maart 2016 Kees Deckers Enkele dagen geleden vond ik het verhaal van Scott A. Waring over een cirkelvormige U.F.O., die zichtbaar zou zijn op een satelliet-foto van  "Google Maps".  Waring ontdekte de schotel al in 2010. Hij beschreef zijn vondst in een video daterend 25 mei 2010, getiteld: "How to find 3 UFOs at Area 51  using Google Earth Map, UFO Sighting of 2010" (Hoe 3 U.F.O.'s te vinden in Gebied 51 door "Google Earth Map" te gebruiken, U.F.O.-  waarneming van 2010 (https://www.youtube.com/watch?v=wJpKBKHGSr4)). Hij heeft er nu een nieuwe video aan gewijd, omdat de situatie  er drastisch is veranderd. Volgens hem ondermeer om de U.F.O. te verbergen voor het publiek. Zoals Google dat al eerder had gedaan, om de  U.F.O.'s te verbergen, die hij in 2010 ontdekte op hun satelliet-foto's. Robin de Boer van "9forNews" besteedde op 16 maart een kort nieuws-artikeltje aan de U.F.O.-theorie van Waring  (http://www.ninefornews.nl/google-maps-toont-cirkelvormige-ufo-in-area-51/). Hij nam de informatie over van de webplek "Het Nieuwsblad"  (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160316_02185739), die het weer heeft overgenomen van de "Inquisitr". Daar wordt het gemeld in het  artikel: "UFO hunter spots 30-meter alien ufo inside "climate-controlled" hangar at area 51 on Google maps (video)" (U.F.O.-zoeker vindt 30-  meter BuitenAardse U.F.O. in "klimaat-gecontroleerde" hangar in gebied 51 op "Google Maps" (video)). In dat artikel door JohnThomas  Didymus, dat op 13 maart geplaatst is onder "Conspiracy Theories" (http://www.inquisitr.com/2884182/ufo-hunter-spots-30-meter-alien-ufo-  inside-climate-controlled-hangar-at-area-51-on-google-maps-video/), staat ondermeer:  De hangar is rond de schotel gebouwd en blijkbaar hadden ze in het begin problemen met er mee te vliegen," schrijft Waring, "dus bouwden zij de hangar eromheen met  180 graden-openende deuren om hen de mogelijkheid te geven om er te vertrekken, wanneer zij ermee vliegen"….  …In 2010 rapporteerde Waring dat hij verscheidene U.F.O.'s had geobserveerd, inclusief een 30-meter U.F.O. - waarschijnlijk de U.F.O. nu opgeslagen in de hangar. Hij  observeerde de U.F.O., terwijl die boven een locatie hing binnen de Nevada-faciliteit ongeveer 57 kilometer van Area S4. Toen hij deze informatie bekend maakte op 25  mei 2010, met gedetailleerde instructies over hoe de U.F.O.´s op "Google Maps" te lokaliseren, drong hij er bij mede-U.F.O.-onderzoekers op aan, om zijn beweringen te  confirmeren door op de coördinaten te kijken, voordat Google de U.F.O.'s van hun satelliet-foto's zouden wissen.  "Het zal een kwestie van 3 maanden of minder zijn, voordat Google deze video ziet en de U.F.O.'s van hun kaartmakende satelliet-systeem zullen verwijderen," schreef hij  indertijd….  …Hij kondigde in een vervolg aan, dat Google had gedaan wat hij voorspelde, door zich te haasten om het bewijs van hun kaarten te wissen. Google wiste de U.F.O.'s  waarschijnlijk om ze te verbergen voor de Russen en de Chinezen en ook voor de Noord-Amerikaanse bevolking.  Ik heb de video meermalen bekeken, maar mijn ogen kunnen, zelfs met mijn behoorlijk grote fantasie, het niet voor elkaar krijgen een  schotelvormige U.F.O. (of beter een I.F.O., tenslotte heeft Waring het geïdentificeerd) te maken, van wat ik zie en ervaar als een stuk grond.  Een stuk grond dat mogelijk al in gereedheid was gebracht voor de aanbouw van de halve cirkel aan dit uiteinde van de hangar.  Ik heb enkele beelden uit Waring's nieuwe video genomen om uit te leggen wat ik zie. Misschien dat u als lezer het anders ziet.  Beeld uit Waring's video van de oude situatie Een beeld uit Waring's video van de oude situatie, geeft aan hoe Waring met de gele lijn heeft opgemeten hoe groot de diameter van de  schotelvormige U.F.O. is (31,6 meter). De rode cirkel is van mij, om aan te geven dat als er inderdaad een object staat, dat een heel platte  moet zijn. Er is namelijk een rechte schaduwlijn te zien, die op de overgang schotel en grond dat niet zou moeten zijn.  Let ook op de achterzijde van de hangar (zie mijn toegevoegde, blauwe lijntje). Het lijkt erop dat daar een heel stuk al in aanbouw is. Als dat  klopt, waarom eerst de achterkant bouwen, als je aan de voorkant iets zo belangrijks te verbergen hebt? En waarom zolang geen tijdelijke  camouflage-tent bouwen over het zichtbare deel van de schotel? Ook twee van de zes kleinere hangars zijn nog niet gebouwd, maar de  contouren zijn al duidelijk op de grond afgetekend.  Tot slot, Waring's meten zou hem hebben moeten doen inzien, dat de diameter van de schotel bijna of zelfs precies zo lang is als de breedte  van de hangar. Geen wonder dat de mensen die er werken grote problemen hadden en waarschijnlijk nog altijd hebben met het naar binnen en  buiten manoeuvreren van het apparaat.  Beeld uit Waring's video van de nieuwe situatie Als ik naar het plaatje kijk van de nieuwe situatie en naar de informatie van Waring, vraag ik mij onmiddellijk af, waarom mensen, die moeite  hebben om met deze vliegende schotel te manoeuvreren, er zo'n ongelooflijk krappe hangar omheen hebben gebouwd. En dat ook nog "rond  de schotel". Wat is het doel of de zin van dat laatste? Bij mij thuis draaien de meeste deuren ook 180 graden open, terwijl mijn huis geen  cirkelvormige muren heeft. Een schotelvormige U.F.O. kan daarbij net zo gemakkelijk uit een rechthoekige hangar gemanoevreerd worden. Er  bestaan deuren, die naar omhoog tegen het plafond weggeschoven kunnen worden. En zelfs eenvoudig openslaande deuren kunnen in het  geval van een rechthoekige hangar, indien de ruimte het toelaat, tot wel 270 graden worden opengedraaid en zelfs bijna 360 graden als men  ze zowel naar binnen als naar buiten kan openen. Die informatie over het "rond de schotel" bouwen van de hangar en over de 180 graden  openende deuren geeft de indruk dat zij van belang is, terwijl ze volkomen nietszeggend is.  Nog een beeld uit Waring's video van de nieuwe situatie, met de vernieuwde hangar Ik heb dit tweede beeld toegevoegd, omdat ik persoonlijk de indruk heb dat deze nieuwe beelden op "Google Maps" (deels) nogal op computer  gegenereerde beelden lijken. Maar dat kan natuurlijk ook aan mijn ogen liggen. Of aan mijn te grote fantasie. Waring maakt er in elk geval  geen gewag van.  Hoe goed bedoeld ook, Waring is te vaak veel te gemakkelijk en te haastig met zijn eigen conclusies over "Google Earth"-beelden. Zo meldde  hij vorige maand in de video: "UFO Hidden Near Trees In Romania On Google Earth, HD, Feb 29, 2016, UFO Sighting Daily" (U.F.O. Verborgen  Nabij Bomen in Roemenië op "Google Earth"… (https://www.youtube.com/watch?v=7OL6dD4SbxY)) de onderstaande vliegende schotel:  Een zoektochtje van nog geen 5 minuten over het internet levert heel wat informatie op over deze al zeker 10 jaar open en bloot liggende en  voor iedereen bereikbare vliegende schotel in Timişoara. Er zijn meerdere webplekken, van blogs tot forums, die melding maken van deze  U.F.O., waarop sommige mensen ook vertellen dat ze er geweest zijn om het te zien. Bemerkenswaardig genoeg zegt Waring aan het begin  van zijn video: "Het lijkt op een watertoren. Maar het is geen watertoren." Hij beweert dat hij aan het eind van zijn video het bewijs gaat  leveren dat het geen watertoren is. Hij heeft gelijk. Het is namelijk, volgens de meeste andere bronnen, een waterpomp-gebouw.  Hieronder bijvoorbeeld informatie van het Roemeense U.F.O.-webblog, "Centro Ufologico Taranto" (http://centroufologicotaranto.blogspot.nl  /2007/12/google-earth-lufo-atterrato-in-romania.html) uit 2007:  Hetzelfde gemakkelijke en haastige gedrag geldt trouwens helaas ook voor de nieuwsmedia. Het is bijvoorbeeld jammer dat "9forNews" de  informatie nogal klakkeloos heeft overgenomen van de webplek "Het Nieuwsblad", die het heeft van de "Inquisitr". Beide Nederlandstalige  artikelen beweren dat Scott Waring bijval heeft gekregen van Bob Lazar. Robin de Boer schrijft: "Waring krijgt bijval van de bekende  klokkenluider Bob Lazar. Volgens hem wordt in S4 door wetenschappers gewerkt aan buitenaardse technologie." En op "Het Nieuwsblad" staat:  "Een andere bekende klokkenluider, Bob Lazar, treedt Waring bij in zijn bevindingen. Volgens Lazar staat gebied S4 al langer bekend als een  plaats waar wetenschappers en ingenieurs van de Amerikaanse overheid werken aan buitenaardse technologieën." Het tegendeel is echter  waar. Het is in feite Waring, die de verhalen van Lazar steunt en bijvalt, zoals staat op de "Inquisitr" en ook valt te beluisteren in Waring's  video:  Volgens Waring, die de beroemde klokkenluider Bob Lazar citeert, is Area S4 het "derde droge meer links van Area 51," en werd de 30-meter UFO gevonden in een S4-  hangar op de Google Maps-coördinaten 36°55'35.30?N 116° 0'25.41?W.  Wanneer nieuwsmedia veel te haastig en zonder enig onderzoek informatie verkeerd overnemen, zullen toch al controversiële verhalen nog  minder betrouwbaar overkomen. En hoe meer onjuiste informatie zich als een lopend vuurtje verspreidt, hoe meer het als desinformatie  beklijft.  Omhoog