FRAGMENTEN UIT HET ARTIKEL "THE GREEK GHOST ROCKETS OF 1946" 2 april 2016 Kees Deckers De golf van "SpookRaketten" van Scandinavië (zie het artikel van 7 maart 2016: http://worldwidebeingfreewebsite.com/buitenaards%2067.  htm) gedurende de zomer en vroege herfst van 1946 is zeer bekend. Minder bekend zijn de "SpookRaketten" van Griekenland uit die zelfde  periode. Thanassis Vembos heeft deze golf onderzocht (http://www.vembos.gr/Greek_Ghost_Rockets.htm). In feite, zo schrijft hij, kruisten "SpookRaketten" niet alleen de luchten van Scandinavië, maar ook die van andere landen, in het bijzonder die  in het Mediterraanse gebied. Onnodig te zeggen, voegt hij er aan toe, dat de algemene indruk en standaard-interpretatie van die tijd was dat  het geheime wapens betrof, die het meest waarschijnlijk vanuit de Sovjet-Unie afkomstig waren.  Vembos vermeldt dat mogelijk het meest uitgebreide verslag over de Griekse SpookRaketten slechts enkele paragrafen zijn op pagina 25 in het  boekje The Mystery of the Ghost Rockets van U.F.O.-historicus Loren Gross. Gross had als zijn bronnen hoogst waarschijnlijk nieuwsberichten  van Noord-Amerikaanse kranten, waaronder de New York Times, de Manchester Guardian en de Chicago Tribune, die weer berichten  gebruikten van Associated Press en andere agentschappen. Gross citeert ook een tabel van waarnemingen op pagina 50 en 51 van zijn boekje.  Daarnaast heeft Timothy Good in zijn boek Top Secret* enkele regels besteed aan dit Griekse mysterie. Vembos heeft zijn eigen onderzoek  gedaan op basis van voornamelijk Griekse kranten uit die tijd. Fragmenten uit het artikel: "The Greek Ghost Rockets of 1946" door Thanassis  Vembos vindt u hieronder. De start van de Griekse SpookRaketten  Op 5 september 1946 verklaarde de Griekse minister-president Constantine Tsaldaris, terwijl hij in Londen was, tijdens een persconferentie, dat "vliegende raketten"  gezien waren in de lucht van noordelijk Griekenland. In het bijzonder waren er twaalf raketten geobserveerd door Griekse divisiecommandanten en door Britse officiers  gedurende de nacht van 1 september; ze vlogen van het noorden naar het zuiden en ook in andere richtingen; hun natuur en afkomst bleven onbekend. Eén ervan was  gezien door Britse officiers in Thessaloniki; de rest was in verschillende gebieden geobserveerd, van Stavroupoli tot Kastoria, over Serres en Drama (steden in centraal-  westelijk en oostelijk Macedonië). Let er op, dat alle bovengenoemde regio's grenzen aan Albanië, Joegoslavië en Bulgarije, landen die actief de bloedige Communistische  Rebellie ondersteunden (1946-49); spanningen met de noordelijke buren waren zeer hoog in die tijd en de aanwezigheid van Britse militairen was groot.  Voorpagina's van de Atheense kranten Acropolis en Embros van 7 en 6 september 1946. Het SpookRaket-waarnemingsverhaal staat tussen de rode lijnen. De verklaring, die later bevestigd werd door actief minister van Buitenlandse Zaken Stephanos Stephanopoulos, was de vertraagde officiële erkenning van verschillende  verhalen en niet-officiële informatie uit noordelijk Griekenland over de raketten (let op dat niets in de kranten verscheen vóóraf aan de verklaring van Tsaldaris; redenen  van nationale veiligheid legden een soort van vrijwillige censuur op in deze moeilijke jaren).  De objecten werden beschreven als "flares" (lichtkogels), die een briljant wit licht uitstraalden en een spoor van rook nalieten, gelijk vallende sterren. De SpookRaket van  Thessaloniki werd op 1 september om 19:15 uur geobserveerd; het bewoog op grote hoogte, geschat op 2.000 meter, van het noordoosten naar het westen; geen geluid of  enige explosie werd gehoord na zijn verdwijning (Embros, 6 september 1946). De raketten, die de lucht boven Serres kruisten (geobserveerd door drie Britse officieren,  volgens de correspondent van het Reuter's nieuwskantoor in Athene) volgden de zelfde route, maar waren feller. Een andere werd gezien bewegend van Katerini naar  Giannitsa (van zuid naar noord), iets dat vreemd leek, daar de niet-genoemde conclusie was, dat dit communistische acties betrof (Embros, 6 september 1946)…  Volksraadpleging en Raketten  Vembos geeft vervolgens aan dat de SpookRaketten ook in verband werden gebracht met het volksreferendum van 1 september 1946. Deze  volksraadpleging ging om de vraag of verbannen koning George II weer aan de macht moest komen. De royalisten wonnen het referendum  met 69% van de stemmen, en in sommige gebieden zelfs met een stempercentage van 97%. Dit was niet zozeer omdat men de koning graag  terug zag keren, maar omdat het een stem tegen de Communistische Partij was, aldus Vembos. De communisten hadden in de zomer van dat  jaar hun activiteiten geïntensiveerd.  Toen de stembureau's waren gesloten, kwamen de SpookRaket-rapporten uit noordelijk Griekenland. Volgens een kort bericht in de Kathimerini  van 1 september vloog een vliegtuig om 19:20 uur over de stad Serres, een spoor van rook achterlatend - iets dat misschien aangeeft dat dit  "vliegtuig" de "SpookRaket" van de latere berichtgeving was. Maar jammer genoeg waren de kranteberichten van die tijd erg kort en vaag,  omdat ze te maken hadden met nationale veiligheidskwesties.  Een typisch pro-koning aanplakbiljet Kranten uit Thessaloniki schreven, dat volgens een hogere Griekse LuchtMacht-officier een Grieks gevechtsvliegtuig, die over Serres vloog in  de nacht van 1 september, niet alleen de raketten waarnam, maar ook op één ervan het vuur opende met een machinegeweer, aldus de  Vradyni van 6 september 1946. Er kwam geen bevestiging noch een ontkenning van de Griekse LuchtMacht. Zij weigerden een mening te  geven over de herkomst van de raketten.  Vembos beschrijft vervolgens hoe van 1 tot en met 11 september er voortdurend waarnemingen en onduidelijke en korte berichten in de  kranten waren van lichtflitsen, mogelijke lichtkogels die raketten werden genoemd, een raket die van het noordoosten naar het westen bewoog  en boven de Golf van Thermaic ontplofte, daarbij groene vlammen uitstralend, tot "drie raketten die rode condenssporen achterlieten" die op  10 september om 22:00 uur boven Thessaloniki werden gezien en in de vroege ochtend van 11 september ook boven Athene, aldus de  Acropolis. Wat gebeurde er precies?  Uit de verschillende korte kranteberichten van die tijd probeert Vembos een verklaring te geven voor het SpookRaketten-mysterie van  Griekenland:  Het is erg moeilijk om een helder beeld te krijgen van wat er precies gebeurde gedurende september 1946 met betrekking tot de Griekse SpookRaketten. De enige bronnen  zijn nogal bondige verhalen in de (weinige) kranten van die periode. Militaire bestanden blijven geheim - en persoonlijk betwijfel ik dat ze nog bestaan. Het lijkt erop dat  enkele ongeïdentificeerde lichtgevende fenomenen werden geobserveerd boven noordelijk Griekenland - maar daar we over het algemeen geen gedegen documentatie,  eerstehands getuigenissen en harde en betrouwbare gegevens hebben, moeten we exclusief op deze oude kranteverslagen vertrouwen.  We dienen met verscheidene factoren rekening te houden, zoals de Scandinavische SpookRaket-golf, die de wijze waarop waarnemingen werden gerapporteerd beïnvloed  kan hebben; ook met de extreem hoge spanningen in een door oorlog geteisterd land, waar al een burgerconflict was gestart en waar een mogelijke communistische invasie  vanuit het noorden een realistische mogelijkheid geloofd werd te zijn. Dit alles moet in overweging genomen worden. Het was ook een feit dat Joegoslavische, Bulgaarse  en Albanese vliegtuigen regelmatig het luchtruim van Griekenland schonden, over noordelijk Griekenland vliegend om met parachutes militair materieel te droppen voor  rebellen of vanwege redenen van psychologische oorlogsvoering.  Dit alles in aanmerking nemend, kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten, dat natuurlijke fenomenen zoals meteoren misschien verkeerd werden geïnterpreteerd als  "raketten". Afgaand op de gerapporteerde beschrijvingen werden er niet werkelijk raketachtige objecten geobserveerd. De observatiegegevens zijn behoorlijk mager, maar  de bestaande beschrijvingen spreken over lichtkogelachtige of meteoorachtige objecten, waarvan door de waarnemers, de autoriteiten of de media vermoed werd dat zij  raketten waren. Het feit dat de waarnemingen over een grote geografische regio werden gerapporteerd kan de meteoortheorie ondersteunen; een meteoor hoog in de  stratosfeer zou zichtbaar zijn geweest vanuit alle delen van Macedonië, en zelfs verder weg.  Echter, er zijn enige bevestigende gegevens met betrekking tot onverklaarde lucht-activiteiten gedurende deze periode. De verschuiving van het SpookRaket-fenomeen van  Scandinavië naar de Middellandse Zee is een parameter, die we in gedachten dienen te houden. Maar er is ook een eerstehandszaak opgegraven door onderzoeker George  Balanos (geboren 1944) en gepresenteerd in zijn boek Creatures from Space (1975).** Het had eind juli of begin augustus 1946 plaatsgevonden op het eiland Samos, een  maand voor de SpookRaketten van noordelijk Griekenland. De 24-jarige ontwerper Amfitryon Moschonas was rond 21:00 uur in Pountes, nabij Pythagoreion op dat  Aegeïsche eiland toen hij, terwijl hij wandelde, een "eivormig object met een korte staart zag, dat een extreem fel roze-oranje licht uitstraalde" bewegend vanhet  noordoosten naar het zuidwesten. Het object was 15 seconden zichtbaar en de getuige had de indruk dat het een zacht geluid maakte. De duur van de waarneming sluit de  mogelijkheid van een meteoor uit. De U.F.O. werd ook door andere mensen in het dorp gezien.  Schets van de 1946 Samos U.F.O. door de getuige (van het archief van George Balanos) Paul Santorinis  Dr. Paul Santorinis (1893-1986), wetenschapper en natuurkundige, speelde een belangrijke rol in het SpookRaketten-mysterie van  Griekenland. Informatie hierover is ondermeer terug te vinden op de Engelstalige Wikipedia-pagina Ghost Rockets onder het kopje: Greek  government investigation (Grieks regeringsonderzoek) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_rockets). Vembos vertelt het volgende over  Santorinis:  Dr. Paul Santorinis (ook wel Santorini genoemd), toendertijd universitair hoofddocent van Toegepaste Natuurkunde aan de Universiteit van Athene en - zoals later zou  worden onthuld - lid van een geheim comité voor het onderzoek van het Griekse SpookRaketten-mysterie, sprak op 9 september voor het Athens Radio Station. Hij gaf  commentaar op de Scandinavische golf van waarnemingen, en zei daarover dat dit zeer geavanceerde raketwapens moesten zijn geweest - niet alleen radiografisch  bestuurd, maar ook zelfgeleid door middel van een computer, een ongelooflijk technologische prestatie voor die tijd. Deze super-geavanceerde projectielen werden als een  psychologisch wapen gebruikt door de Sovjets en hun geallieerden, over Scandinavië en andere landen gestuurd, inclusief Griekenland, om een schouwspel te maken van  hun mogelijkheden. Schijnbaar hadden deze raketten een enorm effectief vluchtveiligheidsrecord - geen enkele ervan stortte neer of werd teruggevonden, daarom moesten  ze van hoge technologie zijn geweest. Hij verwierp de hypothese dat de Scandinavische SpookRaketten nogal primitief waren en niet vanuit afstand geleid konden worden.  Santorinis' opmerkingen verschenen in de Embros van 11 september als een artikel onder de titel: "SpookRaketten - Mogelijkheden van het Nieuwe Wapen".  Het artikel SpookRaketten - Mogelijkheden van het Nieuwe Wapen in de Embros van 11 september 1946 Zoals later werd onthuld, werd aan Santorinis, die beschouwd werd als een expert op het gebied van radiografisch bestuurde projectielen, een groep van ingenieurs  gegeven en werd hij het hoofd van het door de Griekse autoriteiten gelanceerde onderzoek. Paul Santorinis (1893-1986) was een vooraanstaande wetenschapper met  internationale bekendheid; hij was de ontwikkelaar geweest van de nabijheidsontsteking van de eerste atoombom en hij bezat patenten op geleidingssystemen voor Nike  projectielen*** en radarsystemen.  Later zou Santorinis een vurig ondersteuner worden van de BuitenAardse herkomst van U.F.O.'s. Tijdens een lezing aan het Griekse Aëronautische Genootschap, een  privé-club gewijd aan de bevordering van de ruimtevaart, begin februari 1967 verraste hij zijn nogal sceptische toehoorders waarschijnlijk door te beweren dat hoog  ontwikkelde BuitenAardsen onze planeet bezochten. Hij gaf aan dat "zelfs de gedachte aan BuitenAardse bezoekers van hoger psychisch, fysiek en technologisch niveau,  extreem verontrustend is voor alle autoriteiten op deze Aarde. Dus deze laatsten proberen het probleem aan te pakken door het te ridiculiseren en te weerleggen" Hij  ondersteunde ook dat de stroomstoring in Noord-Amerika in 1965 het resultaat was van bemoeienis door U.F.O.'s. Santorinis wijdde uit over "close encounters of the third  kind" (ontmoetingen van de derde soort).  Hij onthulde ook voor de eerste maal de aard van zijn betrokkenheid met het 1946 SpookRaket-onderzoek. "We stelden al snel vast dat zij geen projectielen waren", zei hij.  "Maar voordat we nog meer konden doen, beval het Leger, na beraadslagingen met buitenlandse autoriteiten, het onderzoek te stoppen. Buitenlandse autoriteiten (uit  Washington) vlogen naar Griekenland om geheime gesprekken met mij te voeren". (Bronnen: "Flying saucers are real" (Vliegende schotels zijn echt), Athinaiki 3 februari  1967; "Flying Saucers exist" (Vliegende schotels bestaan), Ethnos, 3 februari 1967; "Flying Saucers" (Vliegende Schotels), uitgebreide rubriek over Santorinis' toespraak,  Eleftheros Kosmos, 8, 9 en 10 februari 1967). Santorinis' onthullingen, Athinaiki, 3 februari 1967 Later vertelde Santorinis aan U.F.O.-onderzoekers, zoals Raymond Fowler, dat geheimhouding werd ingeroepen, omdat autoriteiten bang waren om een superieure  technologie toe te geven, waar we "geen enkele mogelijkheid ter verdediging" tegen hebben (Timothy Good, Above Top Secret, 1988, pagina 23; Donald Keyhoe, Aliens  From Space, 1973, pagina 142). Santorinis was ook betrokken in Kosmologie. In 1968 stelde hij een radicale theorie voor van "meervoudige, opeenvolgende micro-explosies" met betrekking tot de creatie  van het Universum. In 1975 stelde hij het principe van de Afnemende Entropie voor. Hij was ook betrokken in de filosofie van de Natuurkunde en geloofde dat de Geest de  vierde fundamentele factor in het Universum is (de andere drie zijn Tijd, Ruimte en Materie). Hij stierf in 1986 in Athene.  Paul Santorinis in 1967 SpookRaketten van latere datum  Vembos' vervolgt met dat langzaamaan het SpookRaket-fenomeen meer en meer op de achtergrond raakte, omdat er meer gewichtige  problemen waren. Hij meldt een artikel door een journalist met de naam E. Thomopoulos, die in de Acropolis van 22 september het hele  fenomeen ontkrachtte als overdreven. Het was volgens hem het gevolg van massa-hysterie en van ondermijnende communistische  propaganda. Veel waarnemingen waren daarbij naar zijn mening eenvoudig meteoren en hij vroeg zich af waarom iemand zo stom zou zijn om  zijn ontwikkelde wapens over vijandelijk gebied te laten vliegen. Zijn conclusie was dat het hier om lichtkogels ging:   "In enkele woorden, het moet een soort van optische telegraaf zijn, in staat om boodschappen over grote afstand te verzenden." Vembos' eindigt met:  Misschien waren de SpookRaketten van 1946 niet echter raketvormig. Maar raketachtige of sigaarvormige U.F.O.'s zouden in de daarop volgende tientallen jaren vele  malen gezien worden boven Griekenland. Een lijst van enkele waarnemingen volgt.  Begin mei 1948 Volgens een erg kort krantebericht, kondigde het Griekse Leger aan dat "lichtgevende raketten" werden gezien boven de regio's Herso, Doirani, Callindria en Katerini - een  groot gebied dat een groot deel van Macedonië omvatte; een onderzoek werd bevolen (bron: Eleftheria, 8 mei 1948. Loren Gross refereert waarschijnlijk aan deze zaak,  die werd verslagen door de United Press, maar dateert het per abuis in 1947).  8 september 1950 Tussen 19:00 en 22:00 uur werden twee raketten gezien boven het eiland Rhodes, in de zuidoostelijke Aegeïsche Zee, die met een geschatte snelheid van plm. 1.300  kilometer per uur in noordwestelijke richting vlogen. Ze lieten een lichtgevend spoor na en maakten een zacht geluid. Mensen, gezeten in twee restaurants aan de zeekust,  waren onder de indruk van de enorme snelheid en het licht van de raketten (bron: Acropolis, 21 september 1950).  10 april 1952  Een "lichtgevend fenomeen (…) raketvormig en blauw gekleurd" werd voor 10 seconden gezien, terwijl het om 22:35 uur van west naar oost bewoog over Corinth,  Peloponnese. "Het wordt geloofd dat het een vliegende schotel was, daar het geen normale eigenschappen bezat van natuurlijke hemel-fenomenen", concludeerde het korte  krantebericht (bron: Athinaiki, 11 september 1952). 9 oktober 1954 S. Horiatellis en zijn 12-jarige zoon waren aan het jagen nabij het dorp Stymi op het eiland Lesvos, in de noordoostelijk Aegeïsche Zee, toen zij een lichtgevend,  sigaarvormig object horizontaal zagen vliegen. Na enige tijd begon het verticaal te vliegen en splitste het in tweeën. De gescheiden delen waren ook sigaarvormig en  bewogen op een constant gelijkblijvende afstand van elkaar (bron: Hellinikos Vorras, 10 oktober 1954).  11 november 1954 De 19 jaar oude farmacologie-student Nicolaos Kokavesis en zijn vriend Antonios Andreoulakis wandelden om 17:03 uur over een weg in de voorstad Zografou van groter  Athene, toen zij een "vliegende sigaar" gewaar werden op een hoogte, die zij schatten op 10.000 meter. Het bewoog van noord naar oost, straalde een verblindend zilveren  licht uit en liet witte rook achter, dat direct oploste. Het object verdween na 85 seconden. Vijftien minuten later verscheen in het noordoosten een vliegende schotel, die  "wiebelend" bewoog op dezelfde hoogte als de "sigaar"; het straalde ook een fel zilver-wit licht uit. Het verdween na 5 minuten en 17 seconden. De U.F.O.'s maakten geen  geluid. Twee andere mensen observeerden de objecten met een verrekijker. De ongewone nauwkeurigheid van het bericht was het gevolg van het gedetailleerde verslag,  dat de student naar de kranten verstuurde (bron: Apogevmatini, 12 november 1954). 9 december 1959 Om 20:30 uur werd een sterke lichtflits geobserveerd in de lucht boven het eiland Kalymnos, Dodecanese. Het duurde 30 seconden. Daarna schudde een luide knal, die een  minuut lang weergalmde, het eiland. Daarna werd een raketvormig object gezien, dat op grote hoogte van het oosten naar het westen bewoog. Volgens de informatie  werden de knal en de flits gehoord en gezien vanuit nabij Turkije (bron: Apogevmatini, 10 decmber 1959).  Midden mei 1968  In Xiromero, in het westen van Centraal Griekenland, observeerde een automonteur tussen 19:00 en 20:00 uur een U.F.O. in de vorm van een "kogel". Het zweefde  verticaal en de bodem was plat, terwijl het rook en vlammen uitstraalde. Later draaide het object naar een horizontale positie en vloog naar het westen. De getuige reed  gedurende het incident op zijn motor (bron: George Balanos, Creatures from Space, 1975, pagina 120).  3 oktober 1985 Ongeveer vijftien vissers en boeren, die op de kusten van Molyvoti en Imeros of Rhodope stonden, zagen een erg donker vliegend object in de vorm van een "enorme  sigaar", welke langzaam naar het noorden bewoog, nadat het enige tijd stil had gestaan. Indicatief is, dat de de vissers zo onder de indruk waren van de waarneming dat zij  hun normale nachtelijke vistocht afblaasden en terugkeerden naar hun kustdorpen om over hun ervaring te vertellen (bron: Eleftheros Typos, 5 oktober 1985).  14 december 1985 Drie luchtverkeersleiders op de eilanden Naxos, Lemnos en Corfu rapporteerden onafhankelijk van elkaar aan het Griekse hoofdkwartier van de LuchtMacht over een  overvliegende U.F.O. in de vorm van een "vurige sigaar". De LuchtMacht schatte dat het object bewoog met een snelheid van meer dan 4.800 kilometer per uur. Officieren  gaven als hun mening dat het een "ruimtevaartuig of Noord-Amerikaanse lasertesten" konden zijn (het  Strategic Defense Initiative (Strategisch VerdedigingsInitiatief) of  Star Wars was in die tijd een zeer populair onderwerp) (bron: Elftherotypia, 15 december 1985). Kaart van Griekenland met de in de tekst genoemde plaatsnamen  1.Thessaloniki/Stavroupoli. / 2.Kastoria / 3.Serres / 4.Drama / 5.Kavala / 6.Thasos island / 7.Pangaion mnt / 8.Doxato / 9.Nevrokopi / 10.Beles mnt / 11.Paiko mnt / 12.Florina / 13.Ptolemaida / 14.Kozani / 15.Grevena / 16.Edessa / 17.Veroia / 18.Thermaicos gulf / 19.Servia / 20.Giannitsa / 21.Aridaia / 22.Sidirokastro / 23.Katerini / 24.Olympus mnt / 25.Larisa / 26.Farsala / 27.Corfu island / 28.Lemnos island / 29.Xiromero / 30.Lesvos island/ 31.Athens / 32.Naxos island / 33.Kalymnos island / 34.Rhodes island / 35.Samos island Noten:  * Het wordt niet duidelijk uit de tekst, welk boek van Timothy Good wordt bedoeld. Op Good's webplek staat dat hij twee boeken heeft  geschreven waarin de woorden Top Secret staan: Timothy Good's eerste boek, Above Top Secret: The Worldwide UFO Cover-up (1987)  werd direct een goed verkopend boek, en wordt algemeen beschouwd als het definitieve werk over het onderwerp, samen met het  volledig bijgestelde en aangevulde boek dat het vervangt, Beyond Top Secret: The Worldwide UFO Security Threat (1996), dat vijf  weken lang op de bestverkopende boekenlijst van de Sunday Times stond (http://www.timothygood.co.uk/).  ** Thanassis Vembos spreekt over iemand die hij George Balanos noemt en over een boek dat de titel draagt: Creatures from Space uit  1975. Ik neem aan dat hij Georgios Balanos bedoelt, die in 1974 het boek "Beings from Outer Space" (Onta Apo To Diastima) uitbracht,  althans volgens de Engelstalige Wikipedia-pagina Georgios Balanos (https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Balanos).  *** Zie de volgende Engelstalige Wikipedia-pagina's over het onderwerp van de Nike-projectielen:  1. Project Nike (https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Nike)  2. List of Nike missile sites (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nike_missile_sites)  Richard M. Dolan spreekt over Santorini's werk aan deze projectielen, de lonten voor de atoombom en radar in zijn boek UFOs and the  National Security State: Chronology of a Coverup, 1941-1973, (Keyhole Publishing Company, 2000).   Omhoog