'WOW!'-SIGNAAL VERKLAARD? ASTRONOOM GAAT WARE HERKOMST VAN MYSTERIEUS 'BUITENAARDSE' UITZENDING UITZOEKEN 15 mei 2016 Kees Deckers De "Independent" bracht op 15 april jl. een berichtje over het "Wow!"-signaal en een professor, genaamd Antonio Paris, die dit signaal hoopt te  gaan verklaren (http://www.independent.co.uk/news/science/wow-signal-explanation-explained-experiment-astronomy-antonio-paris-  a6985466.html).  Het artikel door Doug Bolton begint met: "Het "Wow!"-signaal heeft wetenschappers tientallen jaren van hun stuk gebracht - maar een  verklaring lijkt nabij te zijn" en is waarschijnlijk grofweg overgenomen van een artikel op "The Guardian" van een dag eerder  (https://www.theguardian.com/science/across-the-universe/2016/apr/14/alien-wow-signal-could-be-explained-after-almost-40-years).  De Engelstalige Wikipedia-pagina over dit signaal zegt:  Het Wow!-signaal is de naam, die gegeven is aan een sterk smalleband-radio-signaal, door Jerry R. Ehman gedetecteerd op 15 augustus 1977, terwijl hij werkte aan het  S.E.T.I.-project bij de Big Ear radio-telescoop van de universiteit van de staat Ohio,… Het signaal droeg de verwachte kenmerken van niet-Aardse en van niet-uit-het-  Zonnestelsel herkomst. Het signaal lijkt gekomen te zijn van het noordwesten van de bolvormige sterrenhoop M55 in de constellatie Sagittarius, nabij de Chi Sagittarii  sterrengroep. De lokatie van het signaal in de constellatie Sagittarius, nabij de sterrengroep Chi Sagittarii. Vanwege het ontwerp van het experiment, kan de lokatie in één van de twee  rode banden liggen, en er is ook een significante onzekerheid over de declinatie (verticale as). Voor de helderheid, de breedte van de rode banden (corresponderende met rechte klimming) is overdreven aangegeven (zie de tekst voor exacte waarden). De gehele signaal-sequentie duurde voor de totale 72-seconden-periode dat Big Ear het kon observeren, maar is daarna nooit meer gedetecteerd. Het signaal is het  onderwerp geweest van aanzienlijke media-attentie en astronomen hebben vele malen tevergeefs geprobeerd het signaal opnieuw te vinden. Onder de indruk van de  relatieve gelijkenis van het verwachte stempel van een interstellair signaal in de gebruikte antenne, omcirkelde Ehman het signaal op de computer-uitdraai en schreef  terzijde het commentaar: "Wow!", wat de naam van het signaal zelf werd.  Internetreferentie (15-05-16): https://en.wikipedia.org/wiki/Wow!_signal  Het 'Wow!'-signaal Het "Independent"-artikel gaat verder met:  Een Noord-Amerikaan's astronoom is misschien nabij de ontdekking van de herkomst van een mysterieus ruimtesignaal, waarvan sommige samenzweerders geloven dat  het van BuitenAardsen is gekomen….  …Het lijkt te zijn gekomen van een gebied nabij de sterrencluster M55 in de constellatie Sagittarius, en sommige BuitenAardsen-enthousiasten geloven dat zijn sterkte en  helderheid betekenen dat het van een andere intelligente soort is gekomen.  Echter, dit soort theorie is precies wat professor Antonio Paris, van Florida's St. Petersburg College, probeert te ontkrachten. In een vorige baan was Paris een analist voor  het ministerie van defensie van de V.S. en hij hoopt deze onderzoeksachtergrond te gebruiken om te graven naar de ware afkomst van het signaal. Sprekend met The  Guardian, zei hij: "Ik benaderde het "Wow!"signaal alsof ik terug ga naar de plaats van de misdaad. Het is een koude zaak, dus ging ik naar verscheidene (astronomische)  gegevensbanken om de daders of verdachten te vinden, die op dat tijdstip op de plaats van de misdaad waren."  In plaats van dat het een poging is van contact door een BuitenAardse beschaving, gelooft Paris dat het signaal komt van twee kort geleden ontdekte kometen, die nabij de  vermoedelijke plek van herkomst van het signaal waren, toen het werd opgepikt. Volgens de theorie zijn de enorme wolken van waterstof, die de kometen omgeven,  verantwoordelijk voor het signaal. Het is een boeiende uitleg, vooral daar de radiofrequentie die waterstof op natuurlijke wijze uitstraalt 1.420 MHz is, dezelfde frequentie  als het "Wow!"-signaal. De twee kometen zullen in de nabije toekomst opnieuw in de buurt van het signaal passeren en Paris wil ze in de gaten houden, om te zien of zij  het weer produceren. Om zijn theorie te bewijzen, heeft hij een radiotelescoop nodig en heeft hij een "GoFundMe page" opgezet om het geld in te zamelen (om er één te  kopen, K.D.). Zijn doel is $16.000,- en hij heeft al bijna $14.000,- binnen een maand bijeengebracht, dus een verklaring lijkt veelbelovend.  Eén van de kometen zal in januari 2017 door het systeem passeren, terwijl de andere een jaar later zal arriveren - dus we hoeven misschien niet lang te wachten om te  ontdekken of het "Wow!"-signaal slechts een kosmische afwijking is in plaats van een opzettelijke uitzending.  Als leek is mijn eerste vraag, als grote wolken waterstof rond kometen dergelijke signalen uitstralen, waarom zijn er dan niet meer  voorbeelden van het "Wow"-signaal gedetecteerd en waarom worden die niet genoemd in het artikel? Het is niet alsof kometen nauwelijks  bestaan. Volgens de Nederlandstalige Wikipedia-pagina "Komeet" zijn er sinds 2013 zelfs al tien exokometen bekend  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet) en afhankelijk van welk artikel men leest ligt het aantal tussen de 600 (bekende) en de biljoenen  (mogelijke).   Nu is Antonio Paris ook de directeur en oprichter van A.P.I., wat staat voor Aerial Phenomenon  Investigations (luchtfenomeen-onderzoekingen), èn (en dat zegt dit artikel niet) een skepticus-met-een-k,  dus een betweter waar het gaat om het bestaan van BuitenAardse beschavingen. Het artikel gebruikt wel  de hier volkomen onlogisch toegepaste term "samenzweerders" (want waarover zweren ze dan samen?),  om een trap richting mensen te geven, die menen dat "zelfbewust" BuitenAards leven bestaat (ik gebruik  hier de term zelfbewust in plaats van de altijd en ook hier weer in de tekst toegepaste term intelligent,  omdat een zelfbewust wezen niet alleen intelligent is, maar ook gevoel heeft en met de combinatie van  beide niet alleen handelingen weet te verrichten om te overleven, maar tegelijkertijd ook weet te leven in  balans met zijn leefomgeving, iets waar de intelligente mens nauwelijks toe in staat is, laat staan in  geïnteresseerd is).  Zoals de informatie op zijn webplek "Aerial Phenomena - UFO Reports, Investigations, Research & Analysis"   (http://aerial-phenomenon.org/about-api/) zegt, het A.P.I.-team zal het publiek wel opvoeden en  onderwijzen over wat zij hebben waargenomen:  A.P.I. is een wereldwijd U.F.O.-onderzoeksteam met betrekking tot het wetenschappelijk navorsen van unidentified aerial phenomena (ook bekend als U.A.P.'s  (ongeïdentificeerde luchtfenomenen) of U.F.O.'s). Dit team gaat over het onderwijzen van het publiek over U.F.O.'s en het delen van de pogingen van Aerial Phenomena  Investigation om de fenomenen te onderzoeken en te bestuderen. Voor A.P.I. gaat het niet om confirmatie van òf waar geloof òf dogmatische ontkenning. We willen  samenwerken met gelijkdenkende groepen om deze fenomenen beter te bestuderen, meer open en meer grondig dan tot nu toe is gedaan. We hebben niet alle antwoorden,  en ook niemand anders heeft die. Dat is waarom we onderzoeken.  Voor het grootste deel zijn we skeptisch, maar we zijn er niet van meet af aan op uit om te ontmaskeren of kleineren. Het gaat er allemaal om de fenomenen op de juiste  wijze te onderzoeken en het bewijs te volgen waarheen het leidt, zonder tot overhaaste conclusies te komen. We zijn bereid toe te geven, wanneer we geen antwoord  hebben, en we zijn in staat om valse beweringen onderuit te halen, wanneer een grondig onderzoek er toe leidt te concluderen dat die bewering, in feite, vals is. Maar meer  belangrijk, we richten er ons op het publiek te onderwijzen en te assisteren om de ervaringen, die zij aan ons rapporteren, te begrijpen.  Revolutionering van Ufologie: Bewijs van BuitenAards leven blijft, na tientallen jaren onderzoek door vele U.F.O.-groepen, even ongrijpbaar als ooit. Het gebrek aan bewijs voorbij een redelijke twijfel  heeft er helaas toe geleid dat U.F.O.-logie synoniem is met Bigfoot, het Loch Ness Monster, zombies en de chupacabra. Deze onfortuinlijke ondergang is een direct gevolg  van een eens waardig onderwerp, ontvoerd door een samenkomen van leunstoel-U.F.O.-onderzoekers, samenzweringstheoretici, belazeraars en zo nu en dan de smakeloze  foto van een vermeende BuitenAardse of een vliegende schotel. Door het publiek te onderwijzen met betrekking tot wat U.F.O.'s zijn, hopen we dat we dit unieke  onderwerp tot een waardige discussie kunnen transformeren. Ons team van getrainde U.F.O.-onderzoekers zijn daarom niet bezig met waar BuitenAardsen, als ze bestaan,  vandaan komen of wat hun agenda mag zijn. Daarenboven zijn onze onderzoekers niet hier om zich bezig te houden met de natuurkunde van interstellaire reizen of  regeringssamenzweringen met betrekking tot U.F.O.'s. Het is deze manier van denken dat ons team uniek maakt en ons scheidt van de traditionele U.F.O.-organisaties op  de wereld. Om meer te leren over wat we doen en hoe we het doen, kijk naar onze A.P.I. Video.   Kunnen we dus een terechte verklaring verwachten, als straks blijkt dat het geluid niet van de ene, noch van de andere komeet afkomstig  blijkt? Of zoekt Paris met zijn team dan naarstig verder naar andere niet met BuitenAardse beschavingen van doen hebbende verklaringen,  zodat het "(b)ewijs van BuitenAards leven … even ongrijpbaar als ooit" blijft?  Het onderwijzen van het publiek over hun ervaringen en hun waarnemingen met betrekking tot U.F.O.'s Omhoog