DE ZWARTE RIDDER 31 mei 2016 Kees Deckers De Zwarte Ridder is, zoals een artikeltje op "Before It's News" stelt, een mysterieus schip dat al rond de Aarde in een omloopbaan was vóór  het begin van het moderne RuimteTijdperk. De afkomst zowel als de functie van het object is onbekend, maar er bestaan verschillende foto's  van, gekiekt door onder andere de N.A.S.A. Er is nu een video gemaakt aan de hand van de beschikbare foto's, die de daadwerkelijke vorm  van het object probeert te benaderen.  De video is gepubliceerd door de spaanstalige webplek "Mundo Desconocido" (Onbekende Wereld) (https://www.mundodesconocido.es/  revelada-la-verdadera-forma-del-caballero-negro/).  In het artikel "The Black Knight Satellite True Shape Revealed! Plus 20 Facts" d.d. 9 mei jl. op de webplek "Before It's News" worden naast de  video 20 "feiten" genoemd over de Zwarte Ridder (nu ja, 20? In feite slechts 16 als je de informatie goed leest) (http://beforeitsnews.com/  paranormal/2016/05/the-black-knight-satellite-true-shape-revealed-plus-20-facts-video-2509156.html).  Hieronder een beeld van hoe men meent dat de Zwarte Ridder er uit ziet en daaronder de genoemde "feiten" over dit nog altijd mysterieuze  object. Tot slot de video met beelden, die voor zichzelf spreken.    1. Volgens contrôlerende instanties van rond de wereld zendt de Zwarte Ridder-satelliet al meer dan 50 jaar radiosignalen uit. 2. Zowel de Verenigde Staten als de Sovjet Unie hebben bijzondere interesse getoond in dit "ongeïdentificeerde ruimte-object". 3. Geruchten doen de ronde dat het Nikola Tesla was, die de eerste mens was om een signaal "op te vangen" van de Zwarte Ridder-Satelliet, in 1899, nadat hij een hoog-  voltage radioapparaat had gebouwd in Colorado Springs. 4. Sinds de 1930-er jaren hebben wereldwijd astronomen vreemde radiosignalen gerapporteerd, die naar men zegt van de Zwarte Ridder komen. 5. In 1957 fotografeerde Dr. Luis Corralos van het Ministerie van Communicatie in Venezuela het, terwijl hij foto's maakte van de Spoetnik II toen het over Caracas  passeerde.  6. Het verhaal van de Zwarte Ridder maakte zijn media-debuut in de 1940-er jaren (sic) toen de "St. Louis Dispatch" en "The San Francisco Examiner" over de "satelliet" schreven op 14 mei 1954. 7. Het "Time Magazine" schreef over de Zwarte Ridder-Satelliet op 7 maart 1960. 8. In 1957 werd een onbekend "object" gezien, dat het Spoetnik I-ruimtevaartuig "schaduwde". Volgens rapporten bevond het "ongeïdentificeerde object" zich in een polaire omloopbaan. In 1957 bezaten noch de Verenigde Staten noch de Russen de technologie om een ruimtevaartuig in een polaire omloopbaan te behouden. De eerste polaire omloopbaan-satelliet werd gelanceerd in 1960. 9. Polaire omloopbanen worden vaak gebruikt om de Aarde in kaart te brengen, voor observatie van de Aarde, om de Aarde te volgen vanuit één punt terwijl de tijd verloopt en door verkenningssatellieten. Dat zou de Zwarte Ridder in de categorie van observatie-satellieten plaatsen. 10. In de 1960-er jaren werd de Zwarte Ridder opnieuw gelokaliseerd in een polaire omloopbaan. Astronomen en wetenschappers hebben berekend dat het object meer dan  10.000 kilogram weegt, wat het in die tijd tot de zwaarste, kunstmatige satelliet maakte, die rond onze planeet cirkelde. 11. De Zwarte Ridder-omloopbaan leek op geen enkele andere omloopbaan van objecten die de Aarde omcirkelen. 12. De Grumman Aircraft Corporation had veel belangstelling voor deze mysterieuze "satelliet". Op 3 september 1960, zeven maanden nadat de satelliet voor het eerst werd gedetecteerd met radar, nam een volg-camera van de Grumman Aircraft Corporation-fabriek op Long Island een foto van de Zwarte Ridder-Satelliet. De Grumman  Aircraft Corporation vormde een comité om de gegevens te bestuderen van de observaties die waren ontvangen, maar niets daarvan werd openbaar gemaakt. 13. In 1963 werd Gordon Cooper de ruimte in gelanceerd. Tijdens zijn laatste omloopbaan, rapporteerde hij in de verte een gloeiend, groen object te zien aan de voorzijde  van zijn capsule, die zich richting zijn ruimtevaartuig bewoog. Het Muchea volgstation in Australia, waaraan Cooper het object rapporteerde, pikte dit  ongeïdentificeerde object op radar op, dat zich voortbewoog van oost naar west. 14. Het was de amateur radio-operateur (sic), die schijnbaar een serie signalen decodeerde die hij ontving van de U.F.O.-satelliet en die het interpreteerde als een  sterrenkaart gecentreerd op het sterrensysteem Epsilon Bootes. Volgens de gedecodeerde boodschap zou de Zwarte Ridder-Satelliet zijn oorsprong hebben in het  sterrensysteem van Epsilon Bootes en dat 13.000 jaar geleden. 15. Op 23 augustus 1954 publiceerde het technologietijdschrift "Aviation Week and Space Technology" een verhaal over de Zwarte Ridder-Satelliet, dat de woede van het  Pentagon opwekte, omdat zij de informatie geheim probeerden te houden. 16. N.A.S.A. heeft officiële foto's gepubliceerd, die ogenschijnlijk de Zwarte Ridder-Satelliet tonen. Tot slot, wat het artikeltje op "Before It's News" niet meldt, is dat degenen, die aan de hand van de foto's geprobeerd hebben de vorm van de  Zwarte Ridder uit te beelden, er melding van maken dat zij vermoeden dat het object misschien geen BuitenAardse technologie is. Maar dat  het een Aardse technologie is, misschien van onze tijd of misschien van een andere Aardse beschaving die duizenden en duizenden jaren voor  de onze bestond. Dit baseren zij ondermeer op de aerodynamische vorm van het object, wat het de mogelijkheid biedt om door de aardse  atmosfeer te navigeren.  Omhoog