PRIORITEITEN VOOR EEN PLANETAIRE TRANSFORMATIE 4 juli 2016 Prioriteiten voor een planetaire transformatie - Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid is een nieuw boek van Gerard  Aartsen. Zonder de gebruikelijke speculatie en sensatiezucht brengt Prioriteiten voor een planetaire transformatie een ongekende hoeveelheid  informatie bijeen over de alternatieve, verstandiger manieren om de samenleving te organiseren, die buitenaardse bezoekers sinds de jaren 50  via hun contactees met ons gedeeld hebben. Al doende gaat dit boek ook in op de crises, die de mensheid momenteel doormaakt en geeft aan  wat de sleutel is tot de oplossing ervan: Onze eigen actieve betrokkenheid bij de roep om - en totstandbrenging van - echte verandering.  Aangezien desinformatie gezien wordt als één van de belangrijkste obstakels om vast te stellen wat waar is op het gebied van buitenaardse  bezoekers, begint Prioriteiten voor een planetaire transformatie bij de verslagen waarvan bekend is dat ze niet door desinformatie,  misleidende informatie en speculatie bezoedeld zijn. Door deze verslagen van vóór de desinformatiecampagne als voornaamste maatstaf te  gebruiken, maakt de in dit boek gehanteerde onderzoeksmethode tevens gebruik van logica en gezond verstand en helpt het lezers voorbij de  onkritische houding die de uitspraak 'I want to believe' impliceert, met onbetwistbare toetsstenen voor geldigheid die de auteur aan het licht  brengt. Al in 1958 zei George Adamski, de contactee die in 1953 als eerste met zijn verhaal naar buiten kwam:  "Er is teveel nadruk gelegd op het verschijnsel van de waarnemingen en onvoldoende op de geavanceerde leefwijze die deze bezoekers ons hebben getoond. (...) Indien  alle groepen hun onderzoek naar waarnemingen zouden koppelen aan een oprechte studie van de informatie die de ruimtemensen hebben gegeven, zou de onenigheid  [onder de groepen die de vliegende schotels bestuderen] naar mijn mening verdwijnen en zou zich voor hun ogen een vooruitstrevend levenspad openen. Immers, de  boodschappen van de Broeders zijn geen mooie platitudes (...), maar een praktisch, werkbaar patroon voor ons dagelijks leven."  Dat deze andere manier van leven dringend nodig is wordt ook steeds meer mensen in het betrekkelijk rijke westen duidelijk. Dat ze ook  spoedig mogelijk zal worden, wordt de lezer duidelijk wanneer de auteur sociaal-economische ontwikkelingen laat zien waarvoor de  ruimtemensen ons al sinds de jaren 50 waarschuwden, zoals bijvoorbeeld via Daniel Fry:  "Tenzij manieren en middelen worden gevonden om de groei van de spirituele en sociale wetenschappen op jullie aarde te stimuleren, komt er onverbiddelijk een tijd dat  jullie nadruk op materiële zaken zal leiden tot de ineenstorting van jullie beschaving. Dan zullen ook de spirituele en sociale kant van jullie beschaving verval en  verwoesting kennen."  De hoeveelheid informatie die de ruimtebezoekers in dit opzicht met ons hebben gedeeld, is werkelijk verbluffend en geeft ons een uitvoerig  beeld van hoe het leven op hun planeten is georganiseerd voor duurzaamheid, vrijheid en rechtvaardigheid voor allen.  Lezers, die op zoek zijn naar controleerbare en onderbouwde informatie die bevestigd wordt in de huidige politieke en economische  ontwikkelingen, en die vanaf het begin een beroep op ons heeft gedaan om een actieve rol te spelen bij het oplossen van de aanhoudende  crises in onze wereld, beschikken nu over de middelen om door desinformatie, misleidende informatie en speculatie heen te prikken.  Prioriteiten voor een planetaire transformatie biedt de lezer een hoogst noodzakelijk en bijzonder hoopvol uitzicht op een duurzame en  vreedzame toekomst voor onze planeet.  Prioriteiten voor een planetaire transformatie is het derde boek van Gerard Aartsen. Eerder schreef hij George Adamski - Gezant van de  Ruimtebroeders (2011) en UFO's en de ruimtemensen: Hier om te helpen (2012), die ook in het Engels, Frans, en Japans zijn verschenen.  Voor meer informatie: www.bgapublications.nl.  Omhoog