Wat zal langer standhouden en voor de ontwikkeling en overleving van alle mensen meer mogelijkheden bieden? Een kapitalistisch oligarchisch* gebaseerde globalisering van onze planeet en haar biosfeer, zoals nu plaatsgrijpt? Of een globalisering vanuit het evenredigheidsbeginsel**, waarin alle mensen èn de natuur van de Aarde zich samen kunnen ontwikkelen op planetair niveau? * oligarchie - regering van een klein aantal personen, die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand ** evenredigheidsbeginsel - grondregel uitgaande van de gedachte dat ieder lid der gemeenschap gelijkwaardig is ten aanzien van de verdeling der voorwaarden van lust en onlust WereldWijdVrijZijnWebplek Omhoog Wat zijn de meest belangrijk uit te werken punten voor de mensheid om een globalisering op basis van het evenredigheidsbeginsel te bereiken? 1. Een Planetaire Ethiek, die - 100% rekening houdend met de planeet Aarde, al haar levensvormen en haar biosfeer als eerste en meest belangrijke Omgeving voor de mens - elke individuele mens de onvervalste mogelijkheid biedt om zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen 2. Afgeleid van 1. alle energie eerlijk en evenredig verdelen en daadwerkelijk op zoek gaan naar nieuwe vormen en bronnen van energie, die bruikbaar zijn voor de mensheid, zonder nadelige gevolgen voor onze Omgeving 3. Afgeleid van 1. en 2. een Wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen (W.O.B.I.), zodat elke op onze planeet geboren mens zo lang en zo plezierig mogelijk kan leven en in vrijheid kan meewerken aan onze vooruitgang 4. Met respect, onszelf vanaf de Aarde gaan verspreiden naar de rest van ons Universum 5. Tot slot is er een vorm van gedrag, dat elke individuele mens van geboorte af aan wordt ingevoed met opvoeding en onderwijs: Het geloof in leiders. Dat gedrag dient afgebouwd te worden. Want dat gedrag blijft leiden tot het behouden en zich hooguit verder evolueren van zogenaamde hiërarchieën ter ere en meerdere glorie van kleine kliekjes mensen, die daar fanatisch misbruik van maken. De letterlijke betekenis van hiërarchie is "heilige regering". Er bestaan geen heilige mensen. Elke vorm van hiërarchie is bij voorbaat afkeurenswaardig. Elke vorm van hiërarchie komt voort uit en is een mengsel van de 5 onderstaande zogenaamde top-hiërarchieën: 1. De mannetjesmensdominantie-hiërarchie 2. De gods- en andere spirituele geloven-hiërarchie 3. De wetenschaps- en zogenaamde deskundigheidshiërarchie 4. De kapitalistische economie-hiërarchie 5. De racisme en nazies(= het accurate woord voor naties)-hiërarchie Zolang deze zogenaamde top-hiërarchieën worden geliefkoosd, fanatisch gevolgd en behouden zullen armoede en moord-en doodslag op mensen in zogenaamde gedoog-oorlogen nooit ophouden en zal letterlijk alles op de planeet Aarde en daar buiten vernietigd blijven worden door mensen. Ik droom van een soort "Boek van de Aarde", waar ik mijzelf zou laten spreken niet als Fransman, of als element van welke afdeling ook,  maar als mens, of eenvoudig als "aardling".  Teilhard de Chardin, 1926 Mag ik mij voorstellen. Kees Deckers. Geen Nederlander, wat mij betreft. Maar Aardling.  Tussen oktober 1979 en mei 1980 schreef ik mijn eindscriptie voor de opleiding Maatschappelijk Werk aan Sociale  Academie "De Aemstelhorn" te Amsterdam, Nederland. De titel luidde: "Een duidelijker grip op het begrip energie  voor het welzijnswerk".  Nu 30 jaar later is het onderwerp dat ik toendertijd voor mijn scriptie koos in alle opzichten helaas en volkomen  logisch nog van even enorm belang. Volkomen logisch omdat alles uit energie bestaat en daarom in essentie alles om  energie draait. Helaas, omdat ik moet constateren dat er weinig tot geen vooruitgang geboekt is in de toepassing van  energie door ons, mensen. Dit laatste mag blijken uit de eerste twee zinnen van de inleiding van mijn scriptie:  "Energie-verspilling, energie-crisis, alternatieve energie-bronnen, energie-besparing en kern-energie. Allemaal  termen die de laatste jaren steeds dringender doorklinken in de gesprekken van alledag; op internationaal niveau,  regeringsniveau en in de huiselijke kring." Dat was anno 1980, dat is anno nu. De laatste jaren klinken er gelukkig steeds meer stemmen van over de hele  wereld door, met de roep om ander energiebruik en het gebruik van andere vormen van energie. Naar mijn idee zijn  we aangekomen in een tijdsperiode waarin het niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk is om een menselijke  samenleving op te bouwen op basis van ander energiegebruik en gebruik van andere energievormen, op basis van  vrijheid tot informatie en op basis van vrij zijn van alle landsgrenzen voor alle mensen.  Al deze mogelijkheden liggen om de hoek. Echter onder de voorwaarde dat we stappen in die richting durven te  nemen. Vanuit dat idee sluit ik mij aan bij de bovenstaande uitspraak van Teilhard de Chardin, in dat ik niet alleen  droom van een soort "Webplek van de Aarde", waar ik mij als mens, of eenvoudig als Aardling laat spreken, maar ook  die droom in een daad probeer om te zetten. Mijn ideeën sluiten tegelijkertijd aan bij die van Ervin Laszlo en de Club  van Boedapest.* Ik ben een groot voorstander van het wereldwijd de levensstandaard van alle mensen gelijktrekken.  Alleen via die weg is, mijns insziens, een duurzame en stabiele ontwikkeling voor alle bewoners van de Aarde  mogelijk. Deze webplek probeert door eigen geschreven artikelen en verwijzingen naar artikelen van anderen stappen  in die richting te ondernemen.