DE ZIN EN ONZIN VAN "INDIGO-KINDEREN"  (Of: Een voorbeeld van het ontwaken uit de verengde ideeën van de kapitalistisch industriële "beschaving") Kees Deckers Maart 2013 Heruitgave: 7 maart 2018 (Onderstaande is een herschrijving van het artikel met dezelfde titel, dat ik maart 2013 schreef. Onderstaande artikel bevat geen echt  nieuwe informatie, op enige opmerkingen, woorden en termen na. Het dient als verwijzing vanuit het artikel "ELKE MENS WORDT ALS  CREATIEF GENIE GEBOREN". Het oude artikel staat ook nog op mijn webplek. Zie: http://worldwidebeingfreewebsite.com/werkelijkheid  %2022.htm). Zogenaamde "new-age" (nieuwetijds-) en spiritualistische gelovers en geloofsverkondigers denken, dat nieuwe generaties kinderen  intelligenter zijn dan generaties kinderen van vroeger. Hoewel het belangrijk is om eindelijk opnieuw te erkennen dat kinderen mensen zijn  en niet minder dom dan hun zogenaamde ouderen, betwijfel ik ten zeerste dat dit het geval is. Maar opnieuw en opnieuw springen artikelen  tevoorschijn over zogenaamd speciale kinderen, meestal "indigo-kinderen" (internetreferentie (06-03-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/Indi  gokinderen), "sterrezaden" of "kristal-kinderen" genoemd. Zoals bijvoorbeeld het artikel: "Vooraanstaande wetenschappers geschokt door de  prestaties van Russische indigo-kinderen", dat op de webplek van "The Voice of Russia" verscheen op 17 januari (internetreferentie (27-02-  13): http://english.ruvr.ru/2013_01_17/Leading-scientists-shocked-by-the-achievements-of-Russian-indigo-children/).  De drie uitgevonden en kunstmatige levensdozen van een mensenleven  Het feit is, dat de meeste mensen sinds de start van de "Wetenschappelijke Revolutie" en de daarop volgende "Industriële Revolutie"  gedwongen geperst worden in verengde levensdozen. Levensdozen, ontworpen en gedefinieerd door de wetenschap, de economie, het  (gods)geloof en de politiek.   Als een gevolg van met name de "Industriële Revolutie" werd bijvoorbeeld arbeid alleen arbeid, wanneer het gedaan werd voor zogenaamde  "derden" en wanneer er voor betaald werd door deze "derden". De betaling, de werkuren en de arbeidsomstandigheden van die arbeid waren  en zijn dan ook meestal gebaseerd op hùn gril en wil. Slavernij, waaronder kinderslavernij, vond overvloedig plaats in de eerste periode van  de "Industriële Revolutie". En nog altijd. Lees de boeken van Charles Dickens eens, die aan het begin ervan leefde. En kijk gewoon eens hoe  hedentendage zogenaamd ondergeschikte banen, zoals bijvoorbeeld de baan van het aanvullen van producten op de schappen van  supermarkten, weer meer en meer worden overgenomen door jongere en nog jongere mensen oftewel "goedkope" arbeidskrachten. Niet  vanwege sociale of humanitaire redenen, maar vanwege puur verengd kapitalistisch economische redenen. Het gaat namelijk, zoals zo vaak,  weer eens niet goed met de kapitalistische economie. En dan mag het weer. Nee! Het moet zelfs!  Als hedendaags voorbeeld de grillen van de Australische kapitaliste Gina Rinehart. Die kunnen ondermeer gelezen worden op de webplek van  de "Daily Mail" in het artikel: "World's richest woman calls for Australians to take a pay cut - 'because African workers are willing to earn just  $2 a day'" ('s Wereld's rijkste vrouw roept Australiërs op een loonsverlaging te accepteren - 'omdat Afrikaanse arbeiders bereid zijn slechts 2  dollar per dag te verdienen'), gedateerd 5 september 2012 (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2198868/Gina-Rinehart-Worlds-richest-  woman-calls-Australian-workers-paid-2-day.html). Al eerder haalde ze het nieuws met dergelijk wangedrag. Op de webplek "Digital Journal"  verscheen op 1 september 2012 het artikel: "World's richest woman says 'jealous' poor should work harder" ('s Wereld's rijkste vrouw zegt  dat 'jaloerse' armen harder moeten werken). Daarin kan worden gelezen:  "The Australian" rapporteerde dat de mijnmagnaat-erfgename, die een fortuin van 30,1 miljard dollar heeft, schreef: "Als je jaloers bent op degenen met meer geld, blijf dan  niet gewoon zitten en klagen. Doe iets om zelf meer geld te maken - spendeer minder tijd aan drinken en roken en gezellig bij elkaar zitten, en meer tijd aan werken."  Haar advies aan hen die naar grote rijkdom streven is om hard te werken en te investeren, terwijl ze verder gaat met de Australische regering voor te stellen om de  minimumlonen te verlagen en om belastingvoordelen te geven aan de rijken.  ... Terwijl haar opmerkingen wereldwijde aandacht hebben getrokken, komen haar ergste critici uit eigen land. De Australische M.P. Bob Katter zegt, dat ze "het feit dat haar  pappa een grote vee-eigenaar en de grootste mijnmagnaat in Australië is buiten beschouwing heeft gelaten. Dat helpt natuurlijk ook. Ze zegt dat het gemiddelde  minimumloon van 600,- dollar per week zou moeten worden gekort. Dit komt van de rijkste vrouw ter wereld."  Internetreferentie (07-10-12) (eigen vertaling):  http://www.digitaljournal.com/article/331919  Op basis van de kapitalistisch-industriële economie werden stap na stap drie levensdozen uitgevonden, waar mensen volgens hun leeftijd  worden ingestopt. De eerste levensdoos is gecreëerd voor kindmensen van geboorte tot ongeveer het 13de levensjaar. Alleen vanaf die  leeftijd mogen kindmensen beginnen te werken voor derde partijen. De tweede levensdoos reikt van het 13de levensjaar tot het 65ste  levensjaar en is de levensdoos voor arbeid voor de zogenaamde samenleving, maar meer specifiek voor de macht en glorie van de weinigen,  de derden. In zogenaamd Nederland is die leeftijd van 65 inmiddels via 67 nu zelfs al tot 68 jaar verlengd. Waarom? Vanwege de voort-  durend opnieuw blijven falende kapitalistische economie. Een economie, die blijft falen, omdat de extremisten en terroristen daarvan, de  miljonairs, miljardairs en multimiljardairs nooit genoeg bezit hebben en er nooit genoeg van kunnen krijgen. En de derde levensdoos is voor  de oudere en bejaarde mensen.  Kort samengevat: 1. De kinderdoos - gereduceerd tot en gespecialiseerd in het onderwijzen van mensen hoe later te arbeiden voor derde partijen;  2. De volwassenendoos - gereduceerd tot en gespecialiseerd in het werken voor derde partijen;  3. De ouderendoos - de "Schiet op en Sterf"-doos. Dit laatste vier-woorden-bevel kwam een vijftal jaren geleden van Taro Aso, Japan's 72 jaar   oude vice-premier, die zei dat: "het de ouderen zou moeten worden toegestaan "op te  schieten en dood te gaan" om de last van een land om voor hun medische kosten te betalen  te verminderen." "Later zei hij dat deze opmerkingen verkeerd werden uitgelegd, en  beweerde hij dat hij over zijn eigen persoonlijke wensen voor een tijdige dood sprak en niet  die van alle oudere mensen van Japan." Maar: "Vijf jaar geleden, zei hij dat de ouderen een  "zwakke" groep waren en "Waarom zou ik belasting moeten betalen voor mensen, die alleen  maar wat zitten en niets anders doen dan eten en drinken?"" (internetreferentie (28-02-13):  http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/22/elderly-hurry-up-die-japanese).  Wat is nu ook weer de beoogde reden voor de uitgevonden derde levensdoos van algemene  ouderdomswetjes, pensioenen en stoppen met werk met 65? Zodat mensen in ieder geval het  idee hebben, dat er een ontsnapping mogelijk is, aan hun hele leven slechts saai werken. En  zodat mensen tenminste een deel van hun leven kunnen genieten door te doen, wat zij zelf  willen doen. Zelfs al is het slechts eten en drinken. En dat pas op een leeftijd, dat de fut (lees:  arbeidsEnergie) al langzaamaan minder begint te worden. Maar klaarblijkelijk willen sommige  kapitalistisch-industrialistische economisten en politici en hùn leiders, de kapitaal-extremisten  en -terroristen de drie levensdozen van een mensenleven reduceren tot twee. Omdat die  laatste levensdoos, ondermeer bekend als "de  gouden jaren", alleen maar kostbaar is en  weinig tot niets oplevert voor de zwart-gat-portefeuilles van de kapitaal-extremisten en -  terroristen. Kortom, het maakt het leven zo veel gemakkelijker, voor de Aso's van de wereld.  Zal dit idee de norm worden, daarom normaal? Of blijft het deviant, zoals het kleine kliekje  van o zo geweldige en fantastische rijk van belang zijnde miljonaire, miljardaire en multi-  miljardaire HEERsers?  Normaal en deviant  In eerste instantie volgden de drie levensdozen min of meer de natuurlijke levensspanne van een mens. Simpel gesteld: jong, volwassen,  oud. Maar op vele manieren en wijzen begon men de meeste mensen steeds verder te beknotten in hun recht om hun eigen, individuele,  menselijke leven(sspanne) te leven. Elke levensdoos is steeds verder verengd en gespecialiseerd geraakt, door meer en meer culturele en  vooral kapitalistisch economische regels, voorschriften en wetten. Bedacht door wetenschappers, maatschappelijk werkers, economisten,  politici en godsgeloofsverkondigers. Stap na stap is een plan voor de gehele levensduur van een mens vastgelegd. En elke mens moet in dit  plan passen en moet het volgen. Dus tegenwoordig volgen de drie uitgevonden levensdozen niet langer de natuurlijke levensloop van  individuele mensen. Nee, de natuurlijke levenspanne van elke individuele mens moet de regels, voorschriften en wetten van de drie  uitgevonden en kunstmatige levensdozen volgen, of anders...  Het totale levensdoosplan wordt "de normale levensduur" van mensen genoemd. Vanuit dit plan van door regels, voorschriften en wetten  beperkte levensdozen dwingt de kapitalistisch-industriële economie mensen samen te leven, samen te werken en samen te delen als  zogenaamde samenlevingen. Men noemt dit ook wel beschaving of maatschappij. Waarbij de meer accurate term voor de laatste in feite  meetschappij is. En een ieder, die als individu de uitvoering van dit plan verstoord wordt een deviant, een afwijkende, genoemd en dient in  de gaten te worden gehouden en als zodanig te worden behandeld.  Buiten je eigen leefstijdsdoos denken, voelen en handelen, wordt als deviant of a- of abnormaal beschouwd, omdat je je niet houdt aan de  norm(aal)verdeling van de meetschappij. En waar klinkt dit nu naar? Het klinkt erg naar de zogenaamde communistische en socialistische  ideeën, is het niet? Laat u niet misleiden door kapitalistische denkers en gelovers, die schreeuwen over de gevaren van communistische en  socialistische denkers en gelovers. De eersten zijn erger. En beiden hebben bewezen alleen geïnteresseerd te zijn in de weinigen. Er is in  werkelijkheid maar één soort regering. De oligarchie. Dat is de regering gebaseerd op de natuur van het minder bewuste kuddedier. En de  oligarchisten spelen allerlei spelletjes om te krijgen wat zij willen, om de leider van de kudde te blijven.  Je bent normaal als je binnen de normaalverdeling van het levensdozenplan blijft en die keurig en gehoorzaam volgt. Maar natuurlijk zijn er,  zoals ook in elke zogenaamde, wetenschappelijke normaalverdeling, enkele uitzonderingen van de norm in beide richtingen. Zo zijn er aan de  ene kant van de normaalverdeling van een levensdoos mensen, die het beperkte levensdoosplan niet willen of niet kunnen volgen. Het zijn  geestelijk en/of fysiek zieke mensen en/of (gevaarlijke) dwarsliggers. En aan de andere kant van de normaalverdeling van een levensdoos  heb je ook altijd enkele devianten. Ze worden in de eerste levensdoos bijvoorbeeld "wonderkinderen" genoemd.  "Indigo-kinderen" bestaan, niet erkend, door de eeuwen heen  Het algemene idee, dat groeide uit dit opdelen van een mensenleven in vierkante tijdszône-dozen, door zogenaamd intelligente  wetenschappers, politici, industrialisten, economisten en godsgeloofverkondigers, is, dat kindmensen niet mogen leren denken, voelen en  handelen, zoals zij dat zelf willen. Ze moeten handelen, voelen en denken zoals “kinderen”. Of meer specifiek, zoals zogenaamde  wetenschappers en anderen vinden hoe en wat kinderen moeten zijn. De reductionistische wetenschap heeft veel gedaan om dit te  verwezenlijken, met de hulp van zogenaamde maatschappelijk (of beter meetschappelijke) werkers. Derde partijen hebben natuurlijk goed  geïnformeerde arbeiders nodig, dus onderwijs volgen op een school werd in de eerste levensdoos verplicht. Gezamenlijk algemene  basiskennis en -kunde aanleren is op zichzelf geen slechte zaak. Maar het onderwijs is verengd geraakt tot datgene, dat het meest de derde  partijen baat. Onderwijs is gericht op de tweede levensdoos van de menselijke levensspanne, maar in werkelijkheid zoveel als mogelijk  gericht op het arbeiden voor derde partijen in die tweede levensdoos. Kijk bijvoorbeeld eens naar hoe het meeste onderwijs van kindmensen  geduwd wordt richting de harde wetenschappen en technologie. Bijna letterlijk de belangrijkheid van alle andere soorten van werk  ontkennend, zoals gezondheidszorg, sociale zorg, landbouw, distributie van producten, huishoudelijke arbeid enzovoorts. Dus onderwijs in de  eerste levensdoos is allereerst gericht op het leren van: Denk niet naar links, denk niet naar rechts en denk vooral niet vanuit je eigen vrije  wil. Maar denk wat ìk je vertel te denken, want later zul je voor mìj aan het werk moeten.   Maar zo nu en dan worden zogenaamd wonderbaarlijke kinderen erkend. Waarom? Deels omdat ze niet  altijd verborgen kunnen worden. En vooral, omdat het andere praktische redenen heeft. Zoals het feit,  dat er altijd wel uitzonderingen bestaan op de regel (oftewel de normaalverdeling), dus ook in het  levensdoosplan. Ja, er zijn uitzonderingen, maar, het zijn er echt maar slechts enkelen, zo wordt ten  stelligste verkondigd. Dat is waarom veel mensen geilen op kindmensen, zoals Mozart. Omdat ze ohh zo  erg speciaal zijn. Niet dus!!!  Nieuwetijds- en spiritualistische geloofsverkondigers zouden eens moeten kijken naar de "List of child  prodigies" (Lijst van wonderkinderen) op de Engelstalige Wikipedia (internetreferentie (17-02-13):  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_child_prodigies). Daaruit blijkt, dat zogenaamde wonderbaarlijke  kinderen of "indigo-kinderen" door de eeuwen heen bestaan. Ze zijn niet beperkt tot de laatste tien à  twintig jaar, zoals zij zelf willen geloven en ook andere mensen willen laten geloven.  Het enige verschil tussen zogenaamd wonderbaarlijke kinderen en andere kinderen is het feit, dat de  eersten de mogelijkheden krijgen om dingen te doen, die andere kinderen niet mogen doen, laat staan  dat zij er de middelen toe krijgen of hebben. Hoeveel kinderen krijgen de kans om een "nucleaire reactor  in vader's schuur" te bouwen (internetreferentie (04-03-13): http://trib.com/lifestyles/home-and-  garden/teen-makes-nuclear-reactor-in-dad-s-shed/article_e9576aa3-9df4-550a-9778-29c4843104ed.  html)? In feite kan elk van de honger stervend kind de mens zijn, die het apparaat kan bouwen om veilig  door de ruimte te reizen met de helft van of zelfs meer dan de lichtsnelheid. En elk kindmens, dat  gedwongen wordt om een kindsoldaat te worden, kan de mens zijn, die een geneesmiddel vindt voor een kanker. En elk vrouwelijk kindmens,  dat van godsgeloofsverkondigers geen onderwijs mag volgen, kan de uitvindster worden van nog fantastischer en puur nood-zakelijke  mogelijkheden voor de mensheid. Het niet erkennen van 90% van de kindmensen als denkende, voelende en handelende mensen duwt het  idee naar voren, dat alleen sommige kinderen speciaal zijn.  Dus, nee, er is niet noodzakelijkerwijs een menselijke evolutie gaande, waarin kindmensen van nieuwe generaties meer intelligent zijn dan  vroegere generaties. Wat de contributie van nieuwetijds- en spiritualistische gelovers is, is dat zij als ouders en andere volwassenen opnieuw  zijn gaan luisteren naar hun kinderen, hun medemensen. En dat is extreem belangrijk. Ze zijn heengebroken door en hebben de verengde  ideeën weer verruimd. Verengde ideeën, waar we in gedwongen worden te leven, dankzij zogenaamd intelligente wetenschappers, politici,  godsgeloofsverkondigers, geldwoekeraars en anderen, die dat doen voor het gemak van de weinigen. Voor het gemak van de elite, die in de  fantasie en de waan leeft en wenst te leven, dat zij de meest rijk van belang zijnde mensen op Aarde zijn. Hoewel ze in werkelijkheid, zelfs in  hun èìgen gecreëerde, verengde versie van de werkelijkheid, hun èìgen zogenaamde beschaving, zelf de devianten zijn. Ze zijn tenslotte  maar met weinigen, die extremistisch veel bezitten. En dat is deviant.  Nogmaals, het mag lijken dat er tegenwoordig meer wonderkinderen geboren worden. Maar nee, dit is vrijwel zeker niet waar, of slechts ten  dele waar. Het heeft vooral te maken met mensen, die wakker worden en begrijpen, dat ze in die drie levensdozen gedwongen zijn te leven  en dat ze dit ook hun eigen kinderen aandoen. Ze beginnen hun eigen kinderen weer als menselijke wezens te zien, vrij van de restricties,  regels en wetten van de levensdozen van de kapitalistisch-industriële economie.  Het mag zo zijn, dat de zogenaamde nieuwetijds- en spiritualistische gelovers de levensdozen van de door gelovers in de kapitalistisch-  industriële economie voorgeschreven en gereguleerde levensduur van de mens hebben opengebroken. Maar ze hebben (nog) niet begrepen,  dat zij zelf opnieuw dezelfde fout maken. Dat blijkt bijvoorbeeld aan het einde van het Russische artikel "Vooraanstaande wetenschappers  geschokt door de prestaties van Russische indigo-kinderen". Daar staat dat: "...de jongen hoopt dat hij een overheidssubsidie zal krijgen.  Deze toelagen - vaak de 'indigo-toelagen' genoemd - zijn gepland om binnen twee jaar gerealiseerd te worden..." Indigo-toelagen! Dat is niet  buiten-de-doos denken door zogenaamde nieuwetijds- en spiritualistische gelovers en geloofsverkondigers. Dat is slechts een verandering  van etiketten en plakplaatjes binnen dezelfde dozen. Of beter gezegd, dat is sommige kinderen, speciaal hun eigen kinderen, opnieuw meer  gelijk maken dan andere kinderen. Het is letterlijk "Animal Farm-Continued".  Omhoog