ARGUS-OGEN OP DE E-CAT Kees Deckers November 2011 Met Argus-ogen kijk ik naar de ontwikkelingen en verwikkelingen rond de E-Cat van Andrea Rossi. Voor degenen die niet weten wat de E-Cat  is, heel kort hierover. De E-Cat staat voor Energie-Catalysator. Het is een apparaat uitgevonden door de Italiaan Andrea Rossi, dat  waarschijnlijk een nieuwe vorm van energiewinning mogelijk maakt. Het is gebaseerd op Koude (Kern)Fusie, tegenwoordig ook wel L.E.N.R.  (= Low Energy Nuclear Reactions) genoemd, of een mogelijk nog ander onbekend verschijnsel. Het is daarmee schonere, veiligere energie  dan Hete (Kern)Fusie-energie en het verbranden van fossiele brandstoffen als gas en olie.  Zie voor meer informatie onder andere de navolgende Engelstalige internetreferenties:  http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzerhttp://pesn.com/2011/10/28/9501940_1_MW_E-Cat_Test_Successful/  http://www.wired.co.uk/news/archive/le3303817.ece/BINARY/Updated+analysis+Ecat+Oct+6+Roberson+%28pdf%29  http://blog.newenergytimes.com/2011/10/30/noble-aspirations-are-not-enough/  Enkele Nederlandstalige internetreferenties met informatie over de E-Cat:  http://www.ufowijzer.nl/LaatstToegArt.html http://nulpuntenergie.net/index.php/nulpuntenergie/463-koude-kernfusie-fusie-werkelijkheid  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=  1508:test-koude-kernfusie-systeem-succesvol&catid=21:innovatie&Itemid=34  Al verscheidene malen is het systeem gedemonstreerd en getest. De laatste maal op 28 oktober jongstleden, in de vorm van de 1 MegaWatt  E-Cat. Er is daaromheen veel van het typisch kleinzielige geschreeuw van sceptici en anti-belanghebbers over het apparaat. Want mocht dit  apparaat daadwerkelijk doen, wat wordt beweerd, dan kan een tafelformaat E-Cat in elk huis vrije en in principe gratis energie voor warmte  en electra produceren op een veiligere en schonere wijze. Dat zou betekenen dat grote energie-producenten als anti-belanghebbers kapitalen  gaan verliezen. En weer een stokpaardje van de verengde wetenschap, dat Koude (Kern)Fusie niet mogelijk is, zou worden onderuitgehaald.  De voorstanders roepen dat de testen een succes zijn. De tegenstanders roepen dat het niet zo is en dat het leugen en bedrog is. Ik, als mens en Aardling, beschouw het als schaamteloos, dat er nauwelijks samen-werking schijnt te kunnen plaatsvinden rond deze voor-  de-mens-mogelijk-bruikbare-energie-productie. Tegenstanders van Rossi gaan nu direct schreeuwen, dat het aan Rossi zelf ligt, dat die  samenwerking er niet is. Voor mij, als Aardling, is het totaal onbelangrijk aan wie het ligt. Het enige dat van belang is, en heel rijk van  belang, is dat uitgezocht dient te worden of dit nu wel of niet kan. Dat beschouw ik als een taak van wetenschappers. Echte wetenschappers  doen onderzoek. Ze blijven niet prat gaan op ideeën en geloven dat alles al bekend is. Ze gaan aan het werk en proberen dit soort  mogelijkheden te bewijzen door onder andere verificatie en falsificatie en al die prachtige andere wijzen, die de wetenschappelijke methode  biedt. Maar ze dienen ook scherp te houden, dat de wetenschappelijke methode niet absoluut noch god is.  In feite zijn er al een aantal wetenschappers bij de E-Cat betrokken. Maar natuurlijk wordt middels politiek gesteggel en gekakel ook hier  weer beweerd, dat deze mensen onbetrouwbaar zijn of niet ter zake kundig. Waarom? Het gaat er uiteindelijk om wiens zakken gevuld  worden en wie met de eer mag strijken. Ergo: De kleinzieligheid viert ook hier weer eens hoogtij.  Maar mijn argus-ogen zijn vooral gericht op degenen die, en dat is een nog groter gevaar als de E-Cat daadwerkelijk wel werkt, het apparaat  voor eigen belang proberen in te kapselen in allerlei advocaten-koeterwaals en ander juridisch jargon om het alleenrecht er op te verkrijgen.  De laatsten zullen als vliegen op de stroop afkomen. Het is één mogelijke reden waarom de geïnteresseerde ondernemer bij de test van 28  oktober jongstleden zijn naam geheim wilde houden. Een reden die ik nergens heb gelezen, tot nu toe.  Voor Andrea Rossi zelf is dit een moeilijke positie om zich in te bevinden. Wie is betrouwbaar, wie niet? En wat hij ook doet en met wie hij dat  ook samen doet, de tegenstanders, anti-belanghebbers en "gedupeerde" belanghebbers, die het apparaat ook wilden kopen, zullen hem dat  in grote getalen kwalijk nemen.  Wat gaat er gebeuren als dit systeem daadwerkelijk functioneert? Daar ligt mijn grootste argwaan en wantrouwen. Want wat worden dan de  kosten van het tafelformaat-apparaat en de onderhoudskosten eraan voor de burger als consument? Dat wordt bepaald door Andrea Rossi en  door degenen, die dit product op de markt gaan brengen. En binnen het kapitalistische systeem, dat wij helaas blijven prefereren, betekent  dit misschien wel het volgende.  Burgers in het zogenaamd ontwikkelde Westen gaan naast het 30 tot 50 jaar betalen van een hypotheek, het bijna levenslang betalen van  ziektekosten- en andere verzekeringen en van allerlei andere belastingen, ook vrijwel levenslang betalen voor het bezit van een E-Cat en het  onderhoud hieraan. Bepaalde multinationale bedrijven en landen zullen ook hier weer dik aan verdienen, terwijl andere landen alleen de  kosten ervan zullen ervaren.  En denk niet dat dit niet zal gebeuren.  Een citaat uit het artikel: "Nikola Tesla: De toekomst is van mij", zoals terug te vinden in Frontier Magazine nummer 101, oktober-november  2011:  Tesla belooft Morgan dat hij een systeem van torens kan bouwen die energie halen uit de ionosfeer. Die het mogelijk maken om wereldwijd electriciteit te transporteren zonder  draden. In het kort, gratis energie voor iedereen. Tesla wordt een gek genoemd omdat hij zonder enige brandstof, zonne-energie en wind, electriciteit kon genereren en dat deed  hij ook. En dat was iets waar de brandstof bedrijven niet op zaten te wachten. Toen J.P. Morgan dat vernam werd het project direct stop gezet. Morgan zag geen enkele kans om  winst te maken met Tesla's apparaat voor gratis energie.  En dat is een treurig vooruitzicht. Zelfs voor een schonere en veiligere vorm van vrije energie.  Omhoog http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer  http://pesn.com/2011/10/28/9501940_1_MW_E-Cat_Test_Successful/ http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-10/29/rossi-success  http://www.nyteknik.se/incoming/article3303817.ece/BINARY/Updated+analysis+Ecat+Oct+6+Roberson+%28pdf%29  http://blog.newenergytimes.com/2011/10/30/noble-aspirations-are-not-enough/  http://www.ufowijzer.nl/LaatstToegArt.html http://nulpuntenergie.net/index.php/nulpuntenergie/463-koude-kernfusie-fusie-werkelijkheid  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1508:test-koude-kernfusie-systeem-  succesvol&catid=21:innovatie&Itemid=34