Hoe vaak hoort of leest u de term kapitaalextremisme? Elk mens is in staat om een kapitaalextremist te worden. Logisch. Het is een  voortzetting van het natuurlijk gedrag van alle levende wezens. Leven in welke vorm dan ook streeft naar een oneindig voortbestaan, naar een  vorm van onsterfelijkheid. Of dat nu is door het produceren van zoveel mogelijk nieuwe generaties nakomelingen of door zolang mogelijk zelf  te blijven leven. In de natuur staan voor leven in welke vorm dan ook veiligheid en lang voortbestaan voorop.  Vanuit onze menselijke natuur is de nadruk op het bereiken daarvan komen te liggen op concurrentie en competitie. En concurrentie en  competitie zijn vertaald door ons zelfbewustzijn en onze cultuurvorming naar kapitalisme. Het streven van de mens is om door concurrentie en  competitie zoveel mogelijk kapitaal te vergaren. Hoe meer kapitaal een mens bezit, des te groter haar kans op veiligheid en des te groter haar  kans op een lang leven, is het idee.  Het is duidelijk dat de mensen in deze hun natuur niet hebben overstegen, maar er nog altijd zwaar aan geworteld zijn. Het is helemaal geen  probleem om geworteld te blijven aan onze natuur. Dat is zelfs heel belangrijk. De mens kan namelijk niet zonder een omgeving.  Het probleem is dat de mens kapitaal en kapitalisme als de enige manier voorwaarts ziet. Maar kapitalisme, zeker als zij doorslaat naar  kapitaalextremisme, leidt juist tot het onveiliger maken van ons eigen leven en een grotere kans op een korter leven door de nood-zaak onze  enige natuurlijke vijand, onze directe medemens voort-durend te moeten beconcurreren en door de volkomen vernieling van onze eigen  directe, veilige omgeving.  Wil de mens daadwerkelijk en serieus vooruitkomen, dan zou hij het lef dienen te hebben om andere stappen te doen, om een bredere weg te  durven bewandelen. Die bredere weg ligt op wereldniveau, op het niveau van de totale mensheid. Stappen dienen genomen te worden om op  het niveau van de Aarde samen-te-werken, samen-te-leven en samen-te-delen. Dat kan niet op basis van kapitalisme, geboren uit het  natuurlijke gedrag van concurrentie en competitie. Deze manieren van met elkaar omgaan sluiten elkaar vrijwel totaal uit. Die bredere weg  dient ook gebaseerd te zijn op andere natuurlijke gedragingen, zoals nieuwsgierigheid en competentie. Zonder nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld,  zouden we nog in bomen zitten, vruchten eten en de buuraap haar hersenen inslaan om onszelf veiliger te voelen en langer te kunnen leven.  We zouden in een eeuwigdurend hier-en-nu proberen onszelf in stand te houden zonder verdere evolutie en vooruitgang.  De nadruk van onze culturen ligt na honderdduizenden jaren nog altijd op concurrentie en competitie. Kapitaalextremisme is daar een gevolg  van. Het weerhoudt ons ervan om daadwerkelijk vooruit te komen. En... het siert ons mensen niet.    KAPITAALEXTREMISME 2017 18 Januari Over Nep-Nieuws en feiten 2016 November Noord-Amerikaanse presidentiële verkiezingspoppenkast-politiek - kapitalistisch extremisme in extremo Juli Tijd voor een Nexit uit de N.A.V.O. - en om de Noord-Amerikaanse cultuur het land uit te gooien 2015 Augustus Van een redelijk menswaardig leven naar de schaamteloze Water-en-Brood-Bijstand van het kapitaal-terrorisme - Of erger (een logboek) 2014 Juni Verrassend, GroteStroomMedium "Trouw" kopt met: "Ongelijkheid verrassend groot in Nederland" Mei Fabian Dekker en "De Fundamentele Prikkel om te Werken" (Repliek) Januari E-Cat-energie gevangen gehouden in kapitalistisch gedrag (Nog altijd: Argus-ogen op de E-Cat) 2013 November Fukushima en de “Abesolute Leugen” Augustus De "Kanslozenkaravaan" van De Telegraaf en de oplossing: Een Onvoorwaardelijk BasisInkomen Februari De nieuwe, breeduit glimlachende bankbaas-meneer van de S.N.S.-bank (En een voorstel tot een basisinkomen gebaseerd op een "menselijke energie"-gebruik-standaard) 2012 Oktober Kapitaalextremisten - kleinzielig en respectloos Juni Het voortgaande kleinzielige en ziekmakende gedrag van het kapitaalextremisme en de gevolgen Juni “De Fietscirkel" of dom blijven doordenken en doorgaan? Juni Een voorstel tot nieuwe reïntegratie-bureau’s 2011 Juni Een klein artikel over een kleine groepering van klein-zielige mensen April De oligarchie Maart Visland en Graanland - Een fictief verhaal Omhoog Vorige pagina