DE "KANSLOZENKARAVAAN" VAN DE TELEGRAAF EN DE OPLOSSING: EEN ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN Kees Deckers Augustus 2013 Als het niet zo onvoorstelbaar pathetisch en respectloos was, zou ik schuddebuiken van het lachen bij het voorpagina-artikel van De Telegraaf  van vrijdag 23 augustus: "Kanslozenkaravaan uit Balkan komt eraan - Roemenië moedigt zakkenrollers aan hierheen te gaan".  Ondoordacht taalgebruik of respectloos en bijna crimineel te noemen woordspel en gedrag?  Is er in dit artikel nu sprake van ondoordacht taalgebruik van de journalist in kwestie? Of is het een goed doordacht schrijfsel en daarmee  een voorbeeld van respectloos en bijna crimineel te noemen woordspel en gedrag? Welke van deze twee het ook betreft, het is een staaltje  van van negativiteit druipende beeldvorming door het toepassen van bewoordingen en informatie, die allemaal de indruk wekken dat  Roemenië en Bulgarije slechte landen zijn en dat een deel van de Roemenen en Bulgaren, die naar ons zogenaamde land komen nog een  graad slechter zijn. Het schrijfsel staat vol met woordspel om een negatieve sfeer op te roepen. Een sfeer die leidt tot nog meer mogelijkheid  van de "Verdeel en Heers"-politiek van een kliekje kleinzielige mensen. In mijn ogen is het artikel één schaamteloos woordspel gericht op het  uiteenjagen van mensen uit verschillende zogenaamde naties. In het verhaal van rond de 400 woorden staan daartoe achtereenvolgens de  termen: zakkenrollers (2x), kanslozenkaravaan, zwervers, ongeschoolde arbeidskrachten, probleemgevallen, draaideurcriminelen, kanslozen,  strafblad, pinpas- en creditcardfraude, diefstal van smartphones, zakkenrollerij, woninginbraken, snode plannen (2x), traditie van corruptie  en minder frisse Roemenen en Bulgaren. Daarnaast wordt slechts één zogenaamde deskundige aangehaald. Notabene een professor en  hoogleraar criminologie, opnieuw daarmee suggestief in een bepaalde richting wijzend en volgens de journalist en De Telegraaf een  schijnbaar noodzakelijk te consulteren deskundige. Die zogenaamde deskundige wordt door de journalist en De Telegraaf blijkbaar tevens  deskundigheid aangemeten op het gebied van de economische situatie in ons zogenaamde land. Zo beweert hij: "Het ergste is dat we ze,  gezien de economische situatie hier, helemaal niet nodig hebben". Maar deze bewering is dus geen deskundige bewering, maar slechts een  persoonlijke mening. Als het zo is dat deze mensen, de goede trouwens zowel als de minder goede, niet nodig zijn, waarom zullen veel  zogenaamde Nederlandse werkgevers ze dan toch met open armen ontvangen? Tot slot wordt een zogenaamde europarlementariër het woord  gegeven, die in plaats van te staan voor alle mensen van de zogenaamde Europese Unie, meldt dat een deel van deze mensen een  "kanslozenkaravaan" vormen, die snode plannen heeft met hun komst naar het zogenaamde land Nederland. Is het dan niet zijn eerste taak  en prioriteit om te zorgen dat deze mensen niet "kansloos" zijn in dat zogenaamde Europa van hem, in plaats van zich denigrerend uit te  laten over welke Europeaan dan ook?  Laat ik enkele woorden wat nader beschouwen. Ten eerste wordt het woord "kanslozenkaravaan" gebruikt, waarmee gesuggereerd wordt dat  van deze mensen het al volkomen zeker is dat zij geen enkele kans maken. Waar zij zich ook op de aarde bevinden, in hun zogenaamde  eigen land of in een zogenaamd buitenland. Maar dat zij geen kansen hebben is niet hen te wijten, maar de zogenaamde geweldige leiders  van die zogenaamde landen, die evenals al die zogenaamde buitenlanden niet willen worden opgescheept met wat zij tot "kanslozen"  bestempelen, daarmee een voldongen oordeel vellend over veel mensen. Eenmaal "kansloos", altijd "kansloos". Evenals: Eenmaal een dief,  altijd een dief. Alle zogenaamde landen hebben op deze wijze zogenaamde "kanslozen", ook dat zogenaamde Nederland. Binnen dit land  worden veel "kanslozen" zelfs meer en meer geweerd door de zogenaamd gemeentelijke autoriteiten, wanneer zij willen verhuizen naar  andere gemeenten om daar kansen te vinden op werk en een rechtvaardiger bestaan. Liever een kleine, rijke gemeente van zogenaamd  gelijkgezinden, dan een grote, arme gemeente van mensen van elke kleur en alle geloofs- en levensbeschouwingen, die daadwerkelijk samen  met en voor elkaar en als niet meer dan mensen de situatie proberen te verbeteren. Dat is maar lastig, al die verschillen. Na Wereldoorlog II  en al eerder waren er trouwens ook al zogenaamde "Kanslozenkaravanen". Bijvoorbeeld van zogenaamde Nederlanders. Karavanen die  vertrokken richting Australië, Zuid-Afrika, Canada en andere landen. En daaronder waren natuurlijk ook mensen die "zakkenrollers" waren en  op andere criminele wijze snel rijk wensten te worden. Wat mij betreft hadden ze die ook allemaal tegen moeten houden. Oog om oog en  tand om tand, toch? Engeland dumpte meer dan honderd jaar geleden hun ongewenste "kanslozen" en vreselijk criminele mensen al in hun  kolonies zoals Australië, omdat dezen bijvoorbeeld een brood gestolen hadden. De mensen, die daar al eeuwen leefden hadden daar totaal  niets over te zeggen. En wat te denken van de "kanslozenkaravanen" die vanuit Europa Noord-Amerika introkken, die daar de inheemse  bevolking grotendeels uitmoordden en die vervolgens het zogenaamde "Land van de Vrijheid" stichtten, waar het grootste deel van Europa  nog altijd geloof aan hecht en dagelijks op geilt. Die vrijheid draaide in feite om verlost te zijn van het Engelse koningshuis. Wat echter nooit  daadwerkelijk het geval is geweest, gezien het feit dat op één president na alle presidenten familie zijn van dit kliekje zogenaamde Engelse  monarchen en aanverwanten. De geschiedenis blijft zich herhalen.  "Zakkenrollers", dat is het tweede woord waarmee veel, en in feite alle Roemenen en Bulgaren betiteld, bejegend, bekeken en veroordeeld  gaan worden, ook al staat er in het artikel, dat "...de meeste bewoners uit die landen (...) natuurlijk te goedertrouw" zijn. Dat staat niet in de  kop van het artikel, dus dat blijft minder snel hangen bij de meeste lezers. En niemand kan aan de buitenkant zien hoe iemand aan de  binnenkant is. Dus dan maar liever bij elke Roemeen en Bulgaar die men tegenkomt afgaan op het ergste, wat in het artikel staat. Maar wie  zijn eigenlijk daadwerkelijk de meest extreme en gevaarlijke "zakkenrollers"? Dat zijn mensen als Gina Rinehart, die vindt dat Australiërs  maar meer uren per week moeten gaan werken en liefst voor maar 2 Australische Dollars per dag, want daarvoor werken veel mensen in  Afrika tenslotte ook. Dat is een koningshuis als dat van dat zogenaamd democratische Nederland dat letterlijk miljoenen per jaar krijgt en  van wie de zogenaamde oppermens, koning genoemd, 3.300,- euro per dag krijgt. Een bedrag dat meer dan 2 keer zoveel is als het  minimumloon voor een maand oftewel 20 dagen arbeid voor de nog net aan "kansrijken" in dat prachtige Nederland. Het zijn deze mensen,  die met dit soort artikelen weer netjes op de achtergrond en uit het zicht geplaatst, beschermd en verhuld kunnen worden. Het zijn deze  kapitaal-extremisten, die dat zogenaamde Nederland en de zogenaamde Europese Unie regeren uit puur eigen belang, puur eigen winstbejag  en pure machtswellust. Waarom worden deze mensen niet uit dat prachtige land vol prachtige, lieve en goede Nederlanders gezet?  Extremistischer zakkenrollers zijn er niet! Het zijn ook de multinationaal koloniserende bedrijven, die als extremistisch grote zakkenrollers  zogenaamde Nederlanders en mensen over de gehele wereld steeds meer geld ontfutselen, en ze als slaven en wegwerpartikelen gebruiken  voor hun goddelijke eigenbelang. Nog geen half jaar geleden zijn de bewijzen hiervan klip en klaar duidelijk geworden bij de instorting van de  zoveelste kledingfabriek in Bangladesh (internetreferenties (240-08-13): http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=  4819:shop-until-they-drop&catid=10:buitenland&Itemid=23 en: http://www.counterpunch.org/2013/04/26/the-terror-of-capitalism/ en:  http://www.nbcnews.com/business/western-companies-feel-pressure-toll-rises-bangladesh-6C9624611).   In het puin van Rana Plaza. Foto door Taslima Akhter. En dat alles om de C. en A.'s, de Walt Disney's, de Walmarts, de Benettons, de Philipsen en de A.B.N. en andere banken  en al die fantastisch  werkgevende multinationale, maar in feite op andere wijze koloniserende bedrijven nog groter, nog monopoliserender te maken. Zodat een  kleine hoeveelheid kapitaal-extremistische en oligarchistische terroristen nog meer greep en macht kunnen krijgen op de gehele mensheid.  En, o ja, die multinational is trouwens een uitvinding van zogenaamde Nederlanders, die de koopmansgeest in het bloed zit, iets om erg trots  op te zijn. Dat zijn toch maar weer die Hollanders, hè? En de nationale werkgevers werken daar deels noodgedwongen, maar deels ook van  harte aan mee. Zij weigeren heel eenvoudig volgens hen "te dure" landgenoten werk te geven, en halen maar al te gretig zo goedkoop  mogelijk arbeidskrachten uit andere zogenaamde landen. En ja, dan kom je logischerwijze terecht bij de mensen die in die zogenaamde  landen "uitgekotst" worden door hun aardige, lieve en goed menende landgenoten. Iets wat door de gehele historie van de mensheid heen in  elke familie, elke stam, elk land en elke unie van landen heeft plaatsgevonden en zal blijven plaats vinden als wij niet eens het lef opbrengen  om ons anders te gaan gedragen. Elk zogenaamd land heeft dus "minder frisse" mensen naast "bonafide werknemers". Maar die "minder  frisse" mensen bevinden zich evenzeer bij de groepering van zogenaamde "kansrijke" mensen, en evenzeer bij degenen “die het gemaakt  hebben”, als we dat soort pathetisch generaliserende etikettenplakkerij blijven handhaven.  Ten derde wordt dus een criminoloog aangehaald om niet alleen de met het etiket "kansloos" bepleisterde mensen, als het even kan, ook nog  het etiket "crimineel" op te kunnen plakken, maar ook om het boek van deze deskundige professor en passant nog even te promoten.  Hoeveel betaalt hij voor deze advertentie voor zijn eigen werk op de voorpagina van een Grote Stroom-media? Een professor, die stelt dat:  "Probleemlanden worden niet zomaar democratieën". Prachtig niet, zo'n korte, alles verhelderende en verklarende, generaliserende stelling?  Maar het suggereert ook dat democratieën geen probleemlanden zijn of kunnen zijn. Een land is òf een probleemland òf een democratie,  suggereert de stelling. En dat zogenaamde Nederland is een democratie en is dus geen probleemland. Punt uit. Maar dat zogenaamde  Nederland is in feite helemaal geen democratie, het is een monarchie. En het is een klein kliekje van zogenaamd superieure mensen, die er  de scepter zwaaien. In feite bestaat er nergens ter wereld een democratie. Elk zogenaamd land wordt geleid en geregeerd door een klein  groepje mensen. De term daarvoor is oligarchie: Regering van weinigen. In de stelling van de professor kan het woord democratie dus  worden weggeschrapt. Blijft over: Probleemlanden worden niet zomaar. Inderdaad een probleemland ontstaat niet zomaar. Die ontstaat door  het gedrag van degenen, die menen belangrijker te zijn en daarom de macht moeten hebben en moeten houden. Die beschermt moeten  worden tegen alles en verheerlijkt boven iedereen, door bijvoorbeeld naar ze te zwaaien met oranje vlaggetjes. Elk land ter wereld, erkend of  niet erkend, is daarom een probleemland. Er zijn slechts gradaties in de problemen, meestal gebaseerd op zogenaamd gedoogbeleid. Je moet  als kliekje tenslotte wel zorgen, dat je slaven hebt die handelbaar zijn en anders tenminste verhandelbaar. Alle mensen, die dat niet zijn,  bestempel je als "kansloos" en probeer je als afval te lozen en te dumpen in een ander zogenaamd land. Want ja, die kanslozen krijgen  natuurlijk geen eigen grond om te leven. Want dat zou ze wel eens... kansrijk kunnen maken. En dat zou maar verkeerde ideeën opwekken,  oftewel letterlijk mensen wakker kunnen doen schudden.  Ten vierde hebben we een zogenaamde europarlementariër, die zich zelf alvast indekt voor de gevolgen van de zoveelste regel van dat clubje  dat zogenaamd staat voor één Europa. Maar die duidelijk niet staat voor alle mensen van die unie van naties.  Zo zijn er nog meer trucs toegepast in het artikel om een volkomen onterecht en vooral problematiserend beeld te geven, maar ik laat het  aan de lezer over om zelf ook eens verder te denken. De grootste truc van dit artikel en dit Grote Stroom-medium is het uitspelen van "wij"  tegen "zij". Waarbij niets zo generaliserend is als een term "wij" en een term "zij". Want in dat "wij" van bijvoorbeeld al die prachtige  Nederlanders is de ene zogenaamde Nederlander rechts-extremistisch, de ander extreem links, een derde is "in één of andere god", een  vierde meent dat hij in zijn vroegere leven een bewoner was van de planeet Sirius en de ergste van allemaal is degene die meent veel meer,  liefst alles te mogen en te mogen hebben ten koste van zijn directe buurman en buurvrouw, omdat hij nu eenmaal superieur is. Wat blijft er  dan nog over van dat "wij"? Wat zijn Nederlanders? Mensen, die dezelfde taal spreken? We hebben in dat zogenaamde land vele dialecten en  er is zelfs een groepering, die liever een eigen taal spreekt dan de Nederlandse taal. Mensen dan, die allemaal in dezelfde god geloven? We  hebben complete dorpen, die zich om puur eigenzinnige, godsdienstige redenen mogen afzonderen van de rest van dat zogenaamde land en  daarbij ook nog het recht krijgen om bepaalde regels en wetten niet te hoeven gehoorzamen, die elke andere zogenaamde Nederlander, die  minder radicaal is wel verplicht is na te volgen. We hebben steden vol elite-wijken en goudkusten naast achterbuurten. Of zijn Nederlanders  mensen, die allemaal op houten klompen lopen en een bosje tulpen in hun hand hebben, zoals onze cultuur vooral bij dat buitenland Noord-  Amerika lange tijd is afgeschilderd? Kortom dat prachtige fantasietje van "wij, Nederlanders" zit bomvol met mensen, die nauwelijks tot niets  met elkaar gemeen hebben en elkaar vaak het licht in de ogen niet gunnen.   Omhoog Volgende pagina