Er is kort gesteld maar één positieve zinsnede te vinden in het hele artikel, uitgesproken door de europarlementariër, maar ja, dat is om  zichzelf in te dekken. De teneur is volledig gericht op het uitlokken van depressieve gevoelens, het aanjagen van angst en het opwekken van  haat: Kijk uit! Ze komen eraan! En alles gaat nog erger worden voor u, o lieve, betrouwbare Nederlanders. Er is verder alleen nog een  fotootje met een breed glimlachende europarlementariër. Maar ja, die heeft met wat hij per jaar krijgt niets te klagen.  Internetreferentie (25-08-13): http://www.dailymail.co.uk/news/article-2329554/EU-expenses-MEPs-Brussels-earn-740-average-citizen-enjoy-free-haircuts-gallons-petrol.html Als europarlementariër krijgt deze meneer gemiddeld 1.861% meer geld dan een gemiddelde Roemeen, gemiddeld 2.051% meer dan een  gemiddelde Bulgaar en ook altijd maar even gemiddeld 618% meer dan een gemiddelde Nederlander. Geen wonder dat die man op dat  fotootje zo vrolijk kijkt. En kijk nu eens voor de aardigheid wat een gemiddelde en daarmee zogenaamde kansrijke Roemeen en Bulgaar krijgt  ten opzichte van een gemiddelde en daarmee zogenaamde kansrijke Nederlander. Wat heeft dit met eenheid te maken? Wat heeft dit met  samen delen te maken?  Wat lijkt nu het doel van dit artikel in De Telegraaf?  Kort en krachtig. Verdeel en Heers. Dwing aan de ene kant mensen om zogenaamd samen te leven, samen te werken en samen te delen in  een zogenaamd prachtig ideaal. Dat van een Verenigde Staten van Europa. Maar voorkom aan de andere kant tegelijkertijd dat zij dat  daadwerkelijk gaan doen, door ze voortdurend wijs te maken dat hun buren slecht zijn. Houdt ze op voet van wantrouwen en je kunt met een  heel klein kliekje potentaten macht uitoefenen over honderden miljoenen mensen. Geef ze tegelijk de indruk per zogenaamde nationaliteit dat  de mensen in alle andere naties erop uit zijn om het fantastische leven in hun zogenaamd fantastische natie met al die lieve, het goed met  elkaar menende landgenoten onderuit te halen. Zíj hebben het gedaan! Niet wíj! Veroorzaak daarmee angst, haatzaaierij en een blik slechts  gericht op degenen die het minst hebben en ga er zelf, achter de schermen om, vandoor met meer en meer en meer.  Hoe kan het opgelost worden?  Er zijn twee extreem eenvoudige oplossingen. De eerste oplossing is door rond dat zogenaamde Nederland 20 kilometer hoge muren te  bouwen en daarover heen een dak, zodat er geen mens meer in kan, maar ook niet meer er uit. Nederland voor de Nederlanders, Duitsland  voor de Duitsers, Noord-Amerika voor de Noord-Amerikanen en Bulgarije voor de Bulgaren. Maar, dan dienen ook verplicht tot drie generaties  terug alle van geboorte en origine Nederlands zijnde mensen uit elk ander zogenaamd land ter wereld teruggebracht te worden in dat  fantastische land. En dan eens zien hoe lang deze mensen als lieve medelandgenoten met elkaar kunnen opschieten. Ik geef het nog geen  dag. De slaande ruzies tussen al die lieve en zo goed voor elkaar opkomende landgenoten zullen nog eerder tot enorme problemen en de  ondergang van dat zogenaamde land leiden, dan dat de zuurstof opraakt in dat hok Nederland.  Zoals ik daareven al schreef: De geschiedenis blijft zich herhalen. Waarom? Omdat we blijven vasthouden aan het idee dat alleen een  kapitalistische economie de mens vooruit kan helpen. En die is gebaseerd op competitie. Op het kleinzielige gedrag van winnaars en de  compleet ingeburgerde zieke Noord-Amerikaanse term "losers". Zo wordt de mensen geleerd te kijken naar elkaar's zogenaamde landen. Ze  doen dit echter ook met elkaar's steden, dorpen, stammen en families tot zelfs binnen families. Zelfde verschil. En als je dat weet te  bespelen, hoe en met welke middelen dan ook, dan ben je oppermachtig, dan ben je een “winnaar”. Dan heb je gelijk ook meer rechten en  minder plichten. Want je bent tenslotte beter. Maar die kapitalistische economie leidt er ook altijd toe dat er aan het eind slechts één kan  overblijven, of dat nu in een familie is, in een stam, in een zogenaamd land of in een zogenaamde unie van landen. Einstein heeft ooit  gezegd: "Krankzinnigheid is hetzelfde opnieuw en opnieuw doen en andere resultaten verwachten". Het geloof in kapitalisme is zo'n vorm van  krankzinnigheid, van ziekzinnig gedrag. De mens blijft het maar herhalen in de hoop zelf degene te worden, die als laatste overblijft, de  meest belangrijke wordt, de leider van de kudde. Want dat is waar de kapitalistische economie op gebaseerd is, op puur instinctief en dierlijk  gedrag, ook al beweren mensen heel graag dat zij hun natuur zijn getranscendeerd en dichter bij god staan dan de eerste de beste koe of het  eerste het beste schaap. Hoe kunnen we op heel eenvoudige wijze de geschiedenis zich nu eens niet laten herhalen? Door de toepassing van  de tweede extreem eenvoudige oplossing: De wereldwijde invoering van een Onvoorwaardelijk BasisInkomen en daarmee van een economie  op gelijkwaardige basis. En door daarmee het verplicht opgelegde pathetische en respectloze gedrag van moeten bewijzen dat "ik lekker  beter ben dan jij" en daarom meer mag hebben en van stompzinnige competitie- en concurrentiedwang stop te zetten. Want zolang wij het  ziekzinnige idee blijven accepteren en propageren, dat het terecht is dat de mens in het ene zogenaamde land maar 2,- euro per dag  verdient, terwijl de mens in een ander zogenaamd land er 20,- per dag verdient of 1.000,- of omdat hij nu eenmaal de koning is 3.300,-,  zolang zullen mensen door nood gedwongen en vanuit eigen (levens)belang willen verhuizen naar andere landen. En daarin geef ik ze volledig  gelijk. Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen, iedereen heeft het recht zichzelf te verbeteren en iedereen heeft het recht zo lang en  prettig mogelijk te leven. Met een wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen zijn trouwens die pathetische en respectloze landsgrenzen niet  meer nodig.  Het is dan ook triest te noemen dat de meeste zogenaamde Nederlanders en trouwens ook alle andere zogenaamde eurolandbewoners zich  liever laten bepalen en beperken door artikeltjes als deze in De Telegraaf en in andere Grote Stroom-media. En dat ze niet eens de moeite  willen nemen om in te zien dat alle mensen, waar ook ter Aarde even rijk van belang zijn en daarom op evenveel recht hebben. En dat ze niet  eens de moeite willen nemen om daartoe bijvoorbeeld het Europees Burger Initiatief voor een Europees Onvoorwaardelijk BasisInkomen te  tekenen (internetreferentie (24-08-13): http://basicincome2013.eu/ubi/nl/).  Na 157 dagen hebben in totaal 66.286 Europeanen getekend voor dit voorstel. Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig. En er zijn nog 142  dagen te gaan. Het aantal zogenaamde Nederlanders dat op dit moment getekend heeft bedraagt slechts 4.485. 4.485 op zo'n beetje  13.000.000 stemgerechtigden van dat zogenaamde land. Waar zijn nu al die "Dat zijn toch weer die Hollanders"-zangers en -schreeuwers?  Die pochers en snoevers en opscheppers? Wat is er zo moeilijk aan het plaatsen van een handtekening? En, heel eenvoudig, als die miljoen  handtekeningen niet wordt bereikt, dan is er niet alleen weer een kans verkeken om de eigen stem uit te brengen, maar ook om de  doelstelling van een Europese Unie gebaseerd op een eerlijke verdeling van de middelen en energie over alle mensen in die unie op basis van  een Onvoorwaardelijk BasisInkomen te verwezenlijken. Dan snijden al die mensen zichzelf opnieuw in de vingers, spelen het kleine kliekje  opnieuw in de kaart en zal een kapitalistische wereldorde opnieuw een stap dichterbij komen. Heil de 1%.  Tot slot, het zijn Grote Stroom-media als De Telegraaf, die door op schaamteloze wijze volkomen subjectief nieuws te brengen, zoals  bovenstaand artikel, er mede zorg voor dragen dat die 1% de kans zal krijgen om een kapitalistische wereldorde gebaseerd op competitie- en  concurrentiedwang te verwezenlijken. Dat maakt ze respectloos en kleinzielig. Dat zou ze ook "kansloos" moeten maken bij de meeste  mensen. Maar die laten zich liever gezapig omringen door kapitalistisch georiënteerde propaganda en woordspel.  Het is aan u de keus of u daar ook aan mee blijft doen of dat u uw handtekening plaatst voor een nieuwe en meer terechte oplossing voor  ieder mens.  Zie voor meer informatie onder andere:  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4819:shop-until-they-drop&catid=10:buitenland&Itemid=23  http://www.nbcnews.com/business/western-companies-feel-pressure-toll-rises-bangladesh-6C9624611  http://www.counterpunch.org/2013/04/26/the-terror-of-capitalism/  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2329554/EU-expenses-MEPs-Brussels-earn-740-average-citizen-enjoy-free-haircuts-gallons-  petrol.html  Voor het Onvoorwaardelijk BasisInkomen:  http://basicincome2013.eu/ubi/nl/  http://basisinkomen.eu/index.php/tellerstand-van-de-ebi-obi-ondertekeningen/  http://basisinkomen.nl/wp/week-van-het-basisinkomen-16-22-september-2013/  Omhoog Vorige pagina