HET NIEUWE CORONAVIRUS EN ZOGENAAMD NEDERLAND (een ander perspectief gebaseerd op gegevens per 20 maart 2020) Kees Deckers 23 maart 2020 In navolgende worden naast gegevens met betrekking tot het nieuwe Coronavirus (COVID-19 genoemd) een aantal andere gegevens  geplaatst, die aanleiding geven tot een geheel ander perspectief, dan die voortkomt uit de overdreven reactie van zogenaamde "leiders".  Alle gebruikte gegevens zijn terug te vinden op diverse webplekken via het wereldwijde web. Het zijn gegevens, waar alle mensen op Aarde  (en zo hoort Aarde geschreven te worden, met een hoofdletter, want het is de naam van een planeet, net zoals Mars en Jupiter) recht van  inzage toe hebben, zonder pathetisch “cookie”-gedrag en welke vorm van censuur dan ook.   Aantal sterfgevallen in zogenaamd Nederland in 1950 en 2018   Om met de deur in huis te vallen:  Centraal Bureau voor de Statistiek: https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/hoeveel-sterfgevallen-zijn-er-per-jaar- Bovenstaande gegevens komen van het C.B.S. (Centraal Bureau voor de Statistiek). Zoals te lezen valt, zijn er in 2018 ongeveer 153.000  mensen overleden in zogenaamd Nederland. In 1950 was dat ongeveer de helft. Een berekening van beide jaren toont het volgende aan:  1950 Het aantal sterfgevallen per 1.000 inwoners van zogenaamd Nederland bedroeg in 1950 7,5.  Dat betekent dat per 1.000.000 (1 miljoen) inwoners dat 1.000 maal 7,5 = 7.500 sterfgevallen is.  Bij 10.000.000 (10 miljoen) inwoners is dat 10 maal 7.500 = 75.000 sterfgevallen in 1950.  Per maand bedraagt dat gemiddeld 75.000 inwoners gedeeld door 12 = 6.250 sterfgevallen.  2018 Het aantal sterfgevallen per 1.000 inwoners van zogenaamd Nederland bedroeg in 2018 8,9.  Dat betekent dat per 1.000.000 (1 miljoen) inwoners dat 1.000 maal 8,9 = 8.900 sterfgevallen is.  Bij 10.000.000 (10 miljoen) inwoners is dat 10 maal 8.900 = 89.000 sterfgevallen in 2018.  Per maand bedraagt dat gemiddeld 89.000 inwoners gedeeld door 12 = 7.416 sterfgevallen.  In 2018 telde Nederland echter geen 10 miljoen inwoners, maar:  Goochel-pagina: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=Dzd1Xtn5GtCZkgXtvL6AAg&q=aantal+mensen+in+nederland&oq=aantal+mensen+&gs_l=psy- ab.1.0.0l10.142600.145208..146730...0.2..0.118.550.8j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.-t6GEQhgluE Ergo, bij 17.180.000 (10 miljoen) inwoners is dat 17,18 maal 8.900 = 152.902 sterfgevallen in 2018.  Per maand bedraagt dat gemiddeld 152.902 inwoners gedeeld door 12 = 12.741 sterfgevallen.  En zoals hierboven te zien is, zijn dat in de maanden september en oktober 2018 respectievelijk 11.246 en 12.186 sterfgevallen geweest.  Zelfs als slechts de helft daarvan komt te overlijden door gezondheidsproblemen en/of ouderdom, dan zijn dat er nog zo'n 6.000 per maand.  Aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus wereldwijd en in zogenaamd Nederland tot 20 maart 2020   Volgens de "speedometer" oftewel de "worldometer" voor het nieuwe coronavirus (COVID-19 genaamd) (https://www.worldometers.info/  coronavirus/) is de wereld-situatie op 20-03-2020 om 22:45 uur de volgende:  Webplek Worldometer - Coronavirus: https://www.worldometers.info/coronavirus/ Er zijn dus in totaal in 2,5 à 3 maanden tijd 11.352 doden te betreuren WERELDWIJD. Dat betreft dus 11.352 doden op 7,53 miljard mensen  op de planeet Aarde, wat neerkomt op 11.352 gedeeld door 196 zogenaamde landen = gemiddeld 58 sterfgevallen per zogenaamd land:  Goochel-pagina: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=oDx1XvPVLsyWsAfq141g&q=aantal+landen+wereld&oq=aantal+landen+&gs_l=psy- ab.1.0.0l10.202638.203690..205820...0.3..0.60.360.7......0....1..gws-wiz.......0i71.3G6mD9ztDqk Maar in Nederland hebben, uitgaande van de cijfers van 2018, in drie maanden tijd tenminste 3 maal 12.000 = 36.000 sterfgevallen plaats  gevonden. En dat is meer dan 3 maal zoveel doden dan er nu in 2,5 à 3 maanden tijd WERELDWIJD, dus in 96 zogenaamde landen, zijn te  betreuren als gevolg van het nieuwe coronavirus. En zelfs als we zouden aannemen dat in 2018 slechts 6.000 mensen per maand door  gezondheidsproblemen en ouderdom zijn gestorven in Nederland, dan is dat in drie maanden tijd 3 maal 6.000 = 18.000 sterfgevallen. Nog  altijd meer dan 6.000 meer sterfgevallen dan er op 20 maart WERELDWIJD mensen zijn gestorven aan het nieuwe coronavirus.  En hoe is nu de situatie in zogenaamd Nederland zelf? Die is per 20 maart 2020 volgens de “worldometer”:  Webplek Worldometer - Coronavirus: https://www.worldometers.info/coronavirus/ In totaal hebben in Nederland 2.994 mensen het coronavirus opgelopen. En er zijn heden 106 doden te betreuren. Maar 106 doden in 3  weken op gemiddeld 12.000 doden, of laten we zeggen gemiddeld 6.000 mensen, die door ziekte en/of ouderdom komen te overlijden per 4  weken is, hoe triest ook, niet echt zorgwekkend te noemen. Ze passen zelfs waarschijnlijk heel eenvoudig in dat gemiddelde van 6.000 doden  per maand.  Zorgwekkend is wel te noemen, dat de “leiders” van dat zogenaamd geweldig "rijke" Nederland met zijn zogenaamd geweldig goede  gezondheidszorg tot nog toe maar 2 mensen weer van het virus heeft weten te genezen, voor zover deze mensen althans niet uit zichzelf zijn  genezen. Dat zogenaamde Nederland staat daarbij ook nog eens op de 11de plaats van de 196 zogenaamde landen op Aarde met het  hoogste totaal aantal door het virus gevelde zieken.  Kijken we naar Europa, dan heeft dat inmiddels, als al deze cijfers werkelijk kloppen, in totaliteit al veel meer door het virus gevelde zieke  mensen en sterfgevallen dan China, waarbij China 1,386 miljard inwoners heeft en Europa 741,4 miljoen inwoners (bijna de helft minder).  Goochel-pagina: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=NEJ1XqfWIab0kgW1ibbIAg&q=aantalinwoners+europa&oq=aantalinwoners+europa&gs_l=psy- ab.3..0i13i70i251j0i13l5j0i22i30l4.2506931.2512671..2512975...0.2..0.187.1615.19j2......0....1..gws- wiz.......0i71j0i131j0j0i67j0i10j0i10i30.3Pa3sclvTuw&ved=0ahUKEwinwNnLi6roAhUmuqQKHbWEDSkQ4dUDCAo&uact=5 Het is in feite het zogenaamde Westen, oftewel het zijn de zogenaamde "eerste wereldlanden", die niet in staat blijken zichzelf tegen een  nieuw virus te verdedigen. Zoals de "US" van Noord-Amerika met het grootste leger van alle landen op Aarde en elk jaar een nationaal  budget, waarvan meer dan 50% van alle dollars in de zogenaamde militaire verdediging van het zogenaamde land verdwijnt, niet in staat  bleek in 2001 zichzelf te verdedigen tegen een klein aantal zogenaamd uit andere landen afkomstige terroristen. En die de laatste jaren met  alle jaarlijkse letterlijk honderden miljarden dollars aan defensie-spendering niet eens in staat blijkt een eenvoudig muurtje te kunnen  betalen, die op de grens met Mexico gebouwd moet worden om al die vreselijke "aliens" tegen te houden, die er door veel zogenaamde  “brave” (Engelse term voor moedig) Noord-Amerikanen voort-durend van beschuldigd worden de meest vreselijke ziektes illegaal “hun”  zogenaamde land in te voeren, “hun” banen te stelen en “hun” geld op te maken.  Als we naar de cijfers kijken, blijken in zogenaamd China van de 80.967 door het nieuwe coronavirus gevelde mensen al 71.150 mensen te  zijn genezen. Dat is 7 genezen mensen op 8 mensen die ziek zijn geworden door het virus. Kijken we naar zogenaamd Nederland, dan valt  onmiddellijk een schrijnend verschil op, want hier zijn tot nu toe slechts 2 mensen genezen op 2.994 door het virus getroffen mensen. Zelfs  er van uitgaande, dat in zogenaamd Nederland het virus pas mensen trof sinds 29 februari, is het aantal genezen mensen daadwerkelijk bizar  laag te noemen. Wordt het misschien tijd dat de zogenaamde “leiders” van Europa en daaronder die van zogenaamd Nederland eens te rade  gaan bij de mensen in China hoe mensen te genezen van COVID-19?  Twee vragen naar aanleiding van bovenstaande  De vraag is dus aan de ene kant, of alle draconische maatregelen getroffen door de zogenaamde “leiders” van zogenaamd Nederland,  bestaande uit zogenaamde politici (ook wel volksvertegenwoordigers genoemd), multinationaal en nationaal koloniserende bedrijfseigenaren  en zogenaamde deskundigen op allerlei gebied, waaronder de gezondsheidszorg, daadwerkelijk terecht zijn, met in 3 weken tijd 106 sterf-  gevallen, als we deze plaatsen naast of zelfs binnen de 12.000 sterfgevallen, die sowieso elke 4 weken plaatsvinden in zogenaamd Nederland.   En aan de andere kant is een veel rijker van belang zijnde vraag: Hoe zou het komen, dat de zogenaamde “leiders” van een zogenaamd “rijk”  land als zogenaamd Nederland zo slecht in staat is om zijn inwoners te beschermen tegen dit nieuwe coronavirus?  Omhoog Volgende pagina