MENS (IK) ALS MIDDELPUNT 2012 Oktober Problemen met het Meetinstrument Mens (Ik) als MiddelPunt Deel I - Meten is Weten is Leven 2011 Maart Het Meetinstrument Mens (Ik) als Middelpunt, wat geschiedenis Maart Alle metingen starten vanuit de Mens (Ik) als Middelpunt Februari Mens (Ik) als Middelpunt, slechts een punt in Al-het-andere Februari De term "Mens (Ik) als MiddelPunt" Omhoog