NIEUWS DECEMBER 2020 - FEBRUARI 2021 28-02-21 AARDE(MIS)VORMING EN MENS(MIS)VORMING Een korte doorvoeling en doordenking over hoe de gehele planeet Aarde en de mens zelf door zogenaamde wetenschappertjes en zogenaamde leidertjes worden  omgebouwd tot een zogenaamde nieuwe “normaal”. Zie mijn pagina: Wat is Werkelijkheid?  13-02-21 “UFO'S: DE 100 MEEST INDRUKWEKKENDE UFO-DOSSIERS” In twee nieuwe boeken, getiteld "UFO's: de 100 meest indrukwekkende ufo-dossiers", bespreekt Coen Vermeeren het “overweldigend bewijs voor ufo’s en buitenaards leven” in de Nederlandse taal: Voor meer informatie, zie: https://obeliskboeken.nl/product/ufos-de-honderd-meest-indrukwekkende-ufo-dossiers-deel-1 en: http://coenvermeeren.nl/ufos-de-100-meest-indrukwekkende-ufo-dossiers/ 09-02-21 OPNIEUW EEN ALLESZEGGENDE VIDEO Voor meer informatie over de kroon-virus-en-zijn-zogenaamde-geneesmiddel-leugens door Dr. Vernon Coleman (74), zie zijn webplek: https://brandnewtube.com/@DrVernonColeman 21-01-21 ONDERSTAANDE VIDEO ZEGT ALLES DAAROM HEEFT DE YOTUBE-KLIEK HEM METEEN VERWIJDERD 100% RESPECT VOOR ESHTER! 0% respect voor de schooldirecteur, haar zogenaamde medemens, de enige die in deze video daadwerkelijk rechten schendt (violates). Namelijk naast het schenden van haar recht op leren en zelfs haar plicht tot leren, ook de mensenrechten van Eshter en daarmee 7,7 miljard andere mensen op Aarde. En 0% respect voor elke zogenaamde leraar en lerares, die hun leerlinges en leerlingen op deze manier de "les" lezen in hoe zij zich moeten gedragen in de meet-schappij. Schaamtelozer en respectlozer kan uw gedrag niet, meneer de "directeur"! Te zien op BitChute, klik hieronder: 20-01-21 GEDRAG VAN DE "AMNESTY INTERNATIONAL"-KLIEK LAAKBAAR Op 19 januari 2021 ontving ik per e-post (ja, er is ook een Nederlandstalig woord mogelijk) de volgende oproep tot actie van "Amnesty International": Op de webplek van deze kliek "goed-doeënde" mensen, staat de volgende informatie over deze actie: Internetreferentie (19-01-2021): https://www.amnesty.nl/forms/petitie-turkije-demonstranten- kia?utm_source=KIA&utm_medium=email&utm_campaign=Turkije&utm_content=actiefainl Kijk nu eens vooral naar dat fotootje bovenaan dit bericht. En vergelijk dat eens met de tweede foto hieronder: Bovenstaande foto geeft een beeld van vóórdat de mensen, die geld moeten zien te verdienen met een betaald baantje als politieagent en -agente, deze  "demonstratie" namens hun zogenaamde "hogeren" uit-één moesten drijven en ongedaan maken. Een beeld nadat die politie-agent-mensjes hun "befehl ist befehl" "den VADERland getrouwe" weer eens plichtsgetrouw gehoorzaamden: Ook bij deze protestbijeenkomst van 17 januari jl. op het Museumplein te Amsterdam worden ondermeer waterkanonnen (de politie-kliek noemt het trouwens  “waterwerpers”) ingezet. Volgens zeggen: "Om vijf minuten voor drie zet de politie het waterkanon in. De drek die zij over de menigte heen spuiten ruikt naar  rioolwater en stinkt vreselijk." Internetreferentie (19-01-2021): https://www.dlmplus.nl/2021/01/17/duizenden-vrijheidsstrijders-toch-naar-amsterdam/ Terzijde. Laten we dat laatste zinnetje eens doordenken en doorvoelen: Als dat daadwerkelijk rioolwater is, mag dat dan gebruikt worden? Is het niet zo, dat  juist rioolwater heel veel ziekteverwekkende organismen afvoert, waaronder vrijwel zeker ook dat "vreselijk gevaarlijke" kroon-virusje? Mag het zogenaamde  "politiecorps" willens en wetens mensen vol spuiten met mogelijk heel veel ziekteverwekkende organismen. Wordt er "ergens" gehoopt, dat de protesterende  mensen, die zo behandeld worden door hun zogenaamde medemensen, later beschuldigd kunnen worden van het veroorzaken van een zogenaamd "nieuwe golf"  van dat "vreselijk gevaarlijke" kroon-virusje omdat ze met ontblote mond en neus te dicht op elkaar hebben gestaan? Mag ik zo denken? Natuurlijk niet!  Ziet u het verschil tussen die terecht protesterende mensen in zogenaamd Turkije en die terecht protesterende mensen in zogenaamd Nederland? Ik niet! Mijn vraag is daarom of en wanneer het kliekje van mensen, die de hoogste waarde bekleden bij "Amnesty International", eens gaan inzien, dat zij meten met  verschillende maten. Dat heet al jarenlang in zogenaamd Nederland "maatwerk". Met die term en al dat meten, kun je op HEERlijke wijze in elk zogenaamd land,  waaronder zogenaamd Nederland, de bevolking opdelen in allerlei groepjes, subgroepjes, subsubgroepjes enzovoorts van mensen. Om daarmee vervolgens op  MEESTERlijke wijze politiek en kapitalistisch economisch kleinzielig gedrag te bedrijven. Maar past-er-op, niet te ver door subsubsubben, hoor, want het eindpunt  zijn individuele mensen en die… die zijn pas ècht gevaarlijk.  En wat denkt die hoogstewaarde-bekledende kliek mensen eigenlijk van onderstaande verhaal van ondermeer een huisarts van bijna 80 jaar? Video: Heldhaftige huisarts 80 jaar 17-01-2021 museumplein Amsterdam (https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/museumplein-amsterdam-17-januari-  2021/): Kortom:  Wanneer gaat dat fantastische "Amnesty International" eens een petitie starten ten gunste van "tegen het corona-leugen-fascisme"-protesterende mensen? O ja, en  stop eens met dat gebruik van die term "demonstrereren". Dit betreft protesteren! Protesteren klinkt veel helderder dan dan demonstreren, want dat laatste doen heel veel mensen ook in supermarkten om de nieuwste suikerbom-frisdrank te promoten of op de televisie de nieuwste auto te verHEERlijken.  Persoonlijk ben ik de mening toegedaan, dat zolang die “hoogste waarde”-bekledende kliek mensen van "Amnesty International" dat niet doen, zij laakbaar zijn aan  het respectloos meewerken aan de bekende Verdeel-en-HEERs-politiek. 22-12-20 HEIL DE CORONA-LEUGEN-FASCISTEN EN DE NIEUWE MENSELIJKE ONDERSOORT DIT IS DE MENSENSOORT HOMO SAPIENS SAPIENS DIT IS DE NIEUWE ONDERSOORT HOMO LAFBEKKIUS EN LAFBEKKIA De ondersoort homo lafbekkius en lafbekkia staat er om bekend zich te laten conditioneren (=gedragsbeïnvloeden) als Pavlov-honden door hun HEERen en  meesters (denk erom, vrouwelijke terminologie wordt niet door hen gebruikt, dat mag niet van die HEERen en meesters; dus een directrice is een directeur en een  koningin is een koning). Als Pavlov-honden laten de zogenaamde, stoere Hollanders zich dus niet alleen trouw muilkorven, maar ze accepteren ook trouw en  onvoorwaardelijk elke andere perverse en zieke regel die hen wordt afgedwongen door hun HEERen en meesters. En ze blijven “den VADERland getrouwe ... tot in  den dood”. Heil. Hallelujah. AMEN (=zo zij het).  P.S.: Dat was natuurlijk nog wel even zoeken, hoor, op dat prachtig “vrije” internet. Een plaatje, waarop het mannetjesmensje en de vrouwelijke mens, met genitaliën  ontbloot staan. Dus heel eenvoudig zoals ze geboren worden. Alhoewel, ziet u eigenlijk een vrouwelijk geslacht op dit plaatje? Probeer het trouwens maar niet door  te zoeken naar plaatjes van een zekere Adam en zijn slavinnetje Eva, want die hebben helemaal geen genitaliën. Bij hen groeit daar één of ander soort planteblad.  Gek eigenlijk, niet, dat mensen op Aarde geen plaatjes mogen zien van hun eigen genitaliën? Vooral degenen, die verplicht worden opgevoed en onderwezen om in  dat ene mannetjesgodje te geloven. Ondertussen mogen alle BuitenAardsen die geslachtsdelen wel zien. Tenslotte is het namelijk dit plaatje, dat, met die  “voyagers”, al meer dan 40 jaar geleden vanaf de Aarde de ruimte in is gestuurd. Wordt het nu niet tijd om er maar een paar van die ruimtescheepjes achteraan te sturen, gewag makend van de nieuwe ondersoort? Een ondersoort, die bij voorkeur met smoelendoeken voor geboren moet worden. Vorige pagina        Omhoog             Volgende pagina

Keuringsdienst van Waarheid from Bandi Vaczi on Vimeo.