NIEUWS JUNI - AUGUSTUS 2020 15-08-20 13DE INTERNATIONALE WEEK VOOR HET WERELDWIJD-ONVOORWAARDELIJK-BASIS-INKOMEN 11-08-20 15 AUGUSTUS: 'DAG VAN VERBINDING' OP HET MALIEVELD IN DEN HAAG AANMELDEN KAN HIER 16 AUGUSTUS: "SAMEN ZIJN WIJ STERK MENSIFESTATIE" IN BRUSSEL AANMELDEN KAN HIER 16 AUGUSTUS: "THE RISE OF MOTHERS" IN LEIDEN Aan alle vrouwen, moeders, dochters, zussen en vrouwen. Loop mee in de eerste "The Rise of Mothers" manifestatie. Met o.a. Michaela Schippers, Professores in Behaviour and Performance Management als spreekster. Het programma start om 09:00 uur in Leiden. MEER INFORMATIE VINDT U HIER 23 AUGUSTUS: 'SAMEN VOOR VRIJHEID' OP HET MALIEVELD IN DEN HAAG MEER INFORMATIE VINDT U HIER 29 AUGUSTUS: KOM NAAR BERLIJN VOOR DE GROOTSTE VRIJHEIDSMANIFESTATIE VAN EUROPA Tot slot hieronder nog een familieportretje. Ik ben als kind opgevoed in de periode dat er nog alleen zwart-wit televisie bestond. En in alle kinderprogramma’s waren bijna alle boeven, bandieten en dieven op de onderstaande wijze gemaskerd. Voor mij staat elke mens met een mond(neus)masker voor, buiten zieken- en verpleeghuizen om, dan ook voor (een woord, dat ik later leerde): Een crimineel. Ergo: Hieronder een voorbeeld van een familie van alleen maar criminelen. De mensen, die dit soort waanzin bedenken en uitvoeren kunnen niets anders dan psychopaten zijn. Dezelfde psychopaten, die elke individuele mens op de planeet Aarde dwingen om zijn en haar hele leven te betalen voor het recht om er te mogen leven. Nu wordt daar nog verplichte isolatie van elkaar aan toegevoegd ook. De mensen, die dit veroorzaken, propageren en handhaven dienen zich in en in diep te schamen. Maar ja, velen van hen zijn natuurlijk psychopaten. Ze leven dus letterlijk in hun eigen waanzin. En slepen ook nog eens letterlijk alles en iedereen op Aarde mee die waanzin in. 08-08-20 NIEUWE, TERECHTE PROTESTEN IN AANTOCHT IN ZOWEL DUITSLAND ALS NEDERLAND TEGEN NIETS ANDERS DAN WERELDWIJD MENSEN EN DE MENSHEID TOT SLAVEN MAKENDE KAPITAAL-EXTREMISTEN EN -TERRORISTEN DUITSLAND Corona. Kinderschutzbund schlägt Alarm (Kinderbescherming slaat alarm) En terwijl de zogenaamde koning van Nederland (en de hele Kliek van Oranje) zijn handen blijft wassen in onschuld: moeten zijn (en hun) zogenaamde onderdanen (zij, die minder zijn dan zijne schijnHEILige HOGE WAARDE-bekleder) maar proberen nog een stukje vrije bewegingsruimte en vooral ook rechten te behouden (zoals het vrije recht tot PROTEST) Dag van Verbinding Demonstratie 15 augustus Malieveld Den Haag 04-08-20 LEUGEN OP LEUGEN OP LEUGEN VAN DE DOOR KAPITAAL-EXTREMISTEN EN -TERRORISTEN (ZOGENAAMDE HOGE WAARDE MENSEN) GROTE HOEVEELHEID COMPLEET GECORRUMPEERDE JOURNALISTEN IN DE GEVESTIGDE JOURNALISTIEK Volgens de N.O.S. en andere corrupte massamedia-kanalen waren er afgelopen zaterdag 1 augustus, in de zoveelste protestmars tegen de  COVID-19-leugens en de volkomen onbeschofte (eufemistischer woorden bestaan hier niet voor), getroffen maatregelen, 12.000 mensen in  Berlijn en “enkele honderden mensen” in Den Haag op de been. Niets is minder waar. Volgens de mensen van webplek “VirusWaanzin.nl”, nu  “VirusWaarheid.nl) (https://viruswaarheid.nl/, bedroeg het aantal mensen op het Malieveld tussen de 5.000 en 6.000. Volgens de mensen van de  webplek “Transitieweb” was er “(e)en enorme opkomst bij de demonstratie tegen de corona-maatregelen in Berlijn vandaag. Volgens de  autoriteiten waren er 17.000 deelnemers. Volgens de organisatoren meer dan een miljoen. Veel Duitsers zijn klaar met alle vrijheidsbeperkingen  en Orwelliaanse absurditeiten.” (https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/mega-demonstratie-in-berlijn-voor-de-vrijheid-en-tegen-de-  corona-dictatuur/).  En zelfs als de leugenachtige massamedia-getallen accurater zouden zijn, dan nog kunnen de “enkele honderden mensen” op het Malieveld en in  Berlijn met een zeer groot aantal mensen worden vermenigvuldigd. Dat betreft alle mensen, die om wat voor reden dan ook niet persoonlijk  aanwezig konden zijn. De indruk wekken, dat alle tegenstanders van de COVID-19-leugen-en-bedrog-voortzetting door zogenaamde leiders, nu  geteld zijn, is absoluut onjuist. Een heel relevante vraag is zelfs, hoeveel mensen wereldwijd, de leugens en het bedrog van de zogenaamde  hoge-waarde-bekleders, niet geloven. Maar de mensen van zogenaamde hoge waarde blijven de mensen van lage en geen enkele waarde verder  en verder de grond in trappen. Want dat mogen ze. Zij hebben tenslotte een veel hogere waarde.  30-07-20 ZATERDAG AANSTAANDE - 1 AUGUSTUS - DE EERSTE GEDOOGDE DEMONSTRATIE TE DEN HAAG IN ZOGENAAMD NEDERLAND TEGEN DE CORONAVIRUS-LEUGENS WACHT NIET TOTDAT DEZE BOM OOK VALT! 30-07-20 SCHAAMTELOOS GEDRAG AMNESTY INTERNATIONAL Twee dagen geleden ontving ik met vele andere mensen de volgende e-post van Amnesty International: Een mondkapje gaan dragen is je de mond laten snoeren, dames en heren achter Amnesty International. En verder, onderzoek voortaan eerst eens hoe ongezond het dragen van die smoelendoeken is, voor dit soort schaamteloze acties te ondernemen ALLEEN MAAR OM RECLAME TE KUNNEN MAKEN. 05-07-20 EEN ZUID-AFRIKAANS RECHTER GEEFT HET RECHTVAARDIGE EN TERECHTE VOORBEELD AAN DE MENSHEID Een Zuid-Afrikaans rechter heeft de uitspraak gedaan dat “‘(g)een pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten” mag plaatsvinden. Daarmee heeft  het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria met haar uitspraak van afgelopen dinsdag volkomen terecht alle coronamaatregelen van tafel geveegd. Zuid-Afrika is  na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend. "De door de grondwet  gewaarborgde individuele rechten verdwijnen immers niet tijdens een crisis op het gebied van de volksgezondheid", aldus rechter N. Davis in zijn oordeel. Er is geen  hoger beroep toegelaten tegen de uitspraak. En nu maar eens zien, hoe een rechter of rechteres van zogenaamd Nederland gaat besluiten met betrekking tot de wraking gedaan door de mensen van  “Viruswaanzin.nl” en met betrekking tot het vervolg, oftewel de uitspraak over het wel of niet per direct stopzetten van de volkomen nodeloze en nutteloze COVID-19-  maatregelen. Voor meer over dit verhaal, zie “Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime”: https://viruswaanzin.nl/informeren/rechter-bevrijdt-zuid-afrika-van-covid-19-regime/ 21-06-20 VAN DE WEBPLEK “VIRUSWAANZIN.NL” EN 100% MEE EENS! 08-06-20 OPSLUITEN OUDEREN IN VERZORGINGSHUIZEN IS NIET RECHTSGELDIG! Op de webplek “Stichting Vaccinvrij” staat een verhaal van iemand hoe ouderen bevrijd kunnen worden uit de coronavirus-opsluiting in verzorgingstehuizen: “De regels die gemaakt worden zijn inderdaad advies regels! En als uw moeder het huis wil verlaten mag niemand haar  tegen houden. Het verzorgingshuis moet haar laten gaan en er mogen geen consequenties zijn in de vorm van 14 dagen  quarantaine. Uw moeder huurt de kamer en neemt service af. Daar betaalt zij voor en dit is contractueel vast gelegd. En  aangezien uw moeder via een vrijwillige weg, zonder dwang opname en zonder bijzondere hulp binnen gekomen is, heeft  zij beschikking over haar eigen wil. Ook vertelde zij dat landelijk al een aantal ouderen ook op deze manier hun vrijheid  in deze laatste weken terug gekregen hebben.” En nu er voor zorgen dat het ook nooit rechtsgeldig wordt! Zie het webadres: https://stichtingvaccinvrij.nl/opsluiting-van-onze-ouderen-is-nog-niet-rechtsgeldig/ 08-06-20 NEGATIEVE HYDRO-CHLOROQUINE STUDIE VERWORPEN...!! Op de Nederlands-Belgische webplek “Want to Know.nl/.be” staat sinds 5 juni een artikel met de titel: “Negatieve Hydro-chloroquine studie verworpen..!!”. Het artikel  begint als volgt: Het gezaghebbende medische tijdschrift ‘The Lancet’ heeft een publicatie terug getrokken, waarin de resultaten/conclusies werden bekend gemaakt, van onderzoek naar het malariamiddel Hydroxy-chloroquine als middel tegen COVID-19. Dit is gebeurd, vanwege twijfels over de  betrouwbaarheid van de gebruikte dataset. De auteurs van het artikel stelden onomwonden, dat het geneesmiddel niet werkt tegen COVID-  19. En sterker nog, dat mensen zelfs een grotere kans hadden om te overlijden als ze het gebruikten. Zie voor de rest van het artikel het volgende webadres van de webplek “Want to Know.nl/.be”: https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/negatieve-  hydro-chloroquine-studie-verworpen/ 07-06-20 ZOGENAAMD NEDERLAND, EEN LAND VOL CRIMINELEN? VAN SMOELENBOEK NAAR SMOELENDOEK - VERVOLG Via “Transitieweb” kwam vandaag het verhaal binnen, getiteld: “Het mondkapjestoneelstuk: ‘Is dit Monty Python, The Twilight Zone, of allebei?’”. Het is een voorbeeld over hoe bizar het gedrag is van zogenaamde Nederlanders en Nederlandsters op grond van niets anders dan angst, ingefluisterd door hun zogenaamde leiders,  van wetenschappelijke “deskundigen” tot zogenaamde landsleiders en wetjesmakers. Het sluit op in- en intrieste wijze aan op mijn eigen doordenken en doorvoelen  (wat ik gelukkig nog mag) van 1 juni jongstleden. We MOETEN smoelendoekjes dragen. En we mogen geen T-hemden dragen met “Stop de Lockdown” van de  burgerVADER van Den Haag tijdens terechte en gerechtigde en door deze “autoriteit” van meet af aan tegengewerkte en net niet volledig verboden verklaarde  demonstraties. Zie voor het verdere verhaal, mijn pagina: KapitaalExtremisme.  04-06-20 MENSCH, DURF TE LEVEN! - ANNO 2020 (EEN 103-JAAR OUD LIED OVER VRIJHEID VOOR ELKE INDIVIDUELE MENS) Vanuit Dirk Witte’s lied “Mensch, durf te leven” van 1917 en mijn eigen versie voor 2020 naar een klein uitstapje naar wat “sociaal” betekent en hoe “sociaal”  geplaatst wordt tegenover  individueel volgens de HEERsende opvattingen. En een mogelijk voor de deur staand gevolg, al in een testfase hier en daar op Aarde.  Zie mijn pagina: De nood-zaak van een Planetaire Ethiek.  01-06-20 ZOGENAAMD NEDERLAND, EEN LAND VOL CRIMINELEN? VAN SMOELENBOEK NAAR SMOELENDOEK Vandaag wandel ik ondermeer gekleed in mijn T-hemd met de tekst: Stop de Lockdown door een stad in zogenaamd Nederland. Waarom is er geen Nederlands  woord voor dat “lockdown”? Ik denk dat opsluiting als term veel meer effect heeft. Dat heel veel zogenaamde Nederlanders en  Nederlandsters dan eens toch iets  verder gaan denken en voelen over wat ze zichzelf en daarmee anderen aandoen. Hoewel sommige mensen mij er op zullen attenderen dat “lockdown” letterlijk  vertaald afsluiting betekent. Wat in feite even ernstig is, jezelf moeten afsluiten van je medemensen, komt neer op jezelf opsluiten. De zogenaamde leiders eisen nog  altijd dat je je zoveel mogelijk opsluit in je “eigen” woning. Of dat je je nu, zoals hieronder, opsluit in de nieuwste modetrend, bedacht door de zogenaamd zeer  intelligente en betrouwbare deskundigen van zogenaamd Nederland en wereldformaat. Zie voor het verdere verhaal, mijn pagina: KapitaalExtremisme.  Vorige pagina        Omhoog             Volgende pagina