NIEUWS FEBRUARI - OKTOBER 2018 05-10-18 “VERIJDELDE CYBER-AANVAL” OP HET O.P.C.W. TE DEN HAAG Als de Grote Stroom-media en zogenaamde leiders van Nederland en een aantal andere zogenaamde landen geloofd mogen worden, is het O.P.C.W., wat staat  voor “Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens”, rond 13 april 2018 bijna “gehackt” door een aantal Russische spionnen van de G.R.Oe. G.R.Oe. staat, volgens het gelijk getitelde artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, voor “hoofdinlichtingendienst”. Volgens het zelfde artikel is “GROe” de Russische militaire  inlichtingendienst (internetreferentie (05-10-18): https://nl.wikipedia.org/wiki/GROe): De GROe (Nederlandse transliteratie van de Russische afkorting 'ГРУ') is de huidige Russische militaire inlichtingendienst. De afkorting GROe staat voor Glavnoje  Razvedyvatelnoje Oepravlenije (Russisch: Главное Разведывательное Управление, "hoofdinlichtingendienst"). De afkorting is officieel GROe GSj (GROe  Generalnogo Sjtaba, "GROe van de Generale Staf").   Vandaag pas staan de Grote Stroom-media vol met informatie over deze zogenaamd verijdelde cyberaanval van 6 maanden geleden. Dezelfde Nederlandstalige Wikipedia meldt sinds 4 oktober 2018 21:54 uur in het artikel “Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens” (internetreferentie (05-10-18): https://nl.wikipedia. org/wiki/Organisatie_voor_het_Verbod_op_Chemische_Wapens) al: Op 4 oktober 2018 openbaarden de Nederlandse en Britse overheden dat in april 2018 Russische spionnen van de Russische militaire inlichtingendienst GROe (of  GRU) een cyberaanval hebben uitgevoerd om te proberen het kantoor van de OPCW in Den Haag te hacken. De operatie werd verstoord en ontmaskerd door  Nederlandse veiligheidsdiensten en de vier spionnen werden uit Nederland gedeporteerd.[2][3]  (Terzijde: ”...het kantoor van de OPCW in Den Haag te hacken”? Een computer kun je “hacken” oftewel binnendringen met electronische apparatuur, maar een  kantoor kun je mijns inziens al binnendringen door te “hakken” met bijlen en andere niet electronische werktuigen). Als ik het artikel “Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens” lees en wat van de andere informatie over dit tot nu toe voor de 99% van zogenaamd  Nederland al 6 maanden, een half jaar, lang geheim gehouden “gebeuren”, stel ik mij direct de volgende vragen: 1. Waarom is dit “afschuwelijke incident” niet direct na de verijdelde aanslag, dus ten laatste op 14 april jl., openbaar gemaakt aan (de) 99% van het volk van  zogenaamd Nederland?  2. Waarom zouden Russische spionnen, lees inlichtingenstelers, -vernietigers en/of -wijzigers, een computer moeten “hacken” van een organisatie, waar  zogenaamd Rusland zelf lid van is? Kortweg zijn er twee hoofdredenen om te werken voor een inlichtingendienst (lees spionagebende) en ook om computers  binnen te dringen: a. om informatie te kunnen stelen en/of vernietigen, die je zelf niet bezit. En/of b. om informatie te wijzigen, verwijderen of toe te voegen om  verwarring te scheppen. Alle spionagebenden van elk zogenaamd land op Aarde houdt zich daarmee bezig. Die spionagebenden worden in het Nederlands  eufemistisch en verhullend inlichtingendiensten genoemd en in het Engels “intelligence agencies”. Dat laatste heeft trouwens op geen enkele wijze maar dan  ook iets te maken met intelligentie. Integendeel! Er mag toch worden aangenomen, dat, met zoveel zogenaamde landen, die lid zijn van het O.P.W.C., het  volkomen zinloos zou moeten zijn om b. te plegen, omdat die informatie bekend dient te zijn bij al die leden. En aangezien zogenaamd Rusland zelf lid is, zou  het met het plegen van a. alleen maar informatie stelen of vernietigen dat sowieso al van hen van zelf is en bij hen dus ook bekend is. Er zijn maar vier lidstaten  van de Verenigde Naties, die geen lid zijn, te weten: Egypte, Noord-Korea, Zuid-Soedan en, als dat gezegd mag worden zonder anti-semiet te worden  genoemd, Israël. Hebben die niet veel meer redenen om cyberaanvallen uit te voeren op deze organisatie? 3. De Russische spionnen staan met een gehuurde auto op een parkeerplaats van een hotel, dat vlak naast het kantoor van het O.P.C.W. ligt. Ze hebben de  “hack”-apparatuur in de kofferbak en de antenne ervan op de hoedenplank. Dit aldus informatie in het artikel:  “MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de  Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens - Nieuwsbericht | 04-10-2018 | 12:52” van de webplek van de Rijksoverheid van zogenaamd Nederland.  Prachtig eufemistisch en politiek correct, hè, dat slechts “verstoren” van een “Russische cyberoperatie”. Klinkt absoluut niet negatief richting die Russen, maar  eerder richting de M.I.V.D. (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de, zeg maar, Nederlandse “GROe”). Zie voor de apparatuur de foto hieronder, afkomstig van de webplek van de Rijksoverheid (internetreferentie (05-10-18): https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/10/04/mivd-verstoort-russische-cyberoperatie- bij-de-organisatie-voor-het-verbod-op-chemische-wapens)). Maar waar hebben ze die apparatuur eigenlijk vandaan gehaald? Hadden ze die eenvoudig mee in  hun koffers, omdat ze nu eenmaal diplomatieke paspoorten bezaten en dus bij binnenkomst in zogenaamd Nederland nauwelijks tot niet werden gecontroleerd,  zoals dat wel met de 99% gebeurt? Of hebben ze nog eenvoudiger de benodigde producten nog even snel in zogenaamd Nederland zelf aangeschaft? En volgens de N.O.S. (internetreferentie (05-10-18): https://nos.nl/artikel/2253351-reconstructie-hoe-een-grote-russische-hackoperatie-in-ons-land-voorkomen- werd.html) in hun artikel “Reconstructie: hoe een grote Russische hackoperatie in ons land voorkomen werd - Gisteren, 15:47 - Binnenland” weten de  zogenaamde, Nederlandse autoriteiten wèl dat het “een grote Russische hackoperatie” zou worden, maar voor de rest totaal helemaal niets: Wel beschouwd weten ze dus ook niet of de operatie groot zou zijn, dat is ook speculeren, maar het klinkt natuurlijk gewoon overtuigender en gevaarlijker. Men  weet èn niet wat de bedoeling was èn niet wat het exacte doel was èn niet hoe het precies gedaan zou worden, laat staan of het niet op een volkomen  mislukking zou zijn uitgelopen. Tekenend is ook de zin: “Het zou gaan om een aanvalstechniek waarvan de MIVD nog niet 'op de hoogte was', maar wat dat  precies betekent, is onbekend.” Daaruit zou men kunnen concluderen, dat de club van M.I.V.D.-spionnen zelf ook al allerlei aanvalstechnieken kent, maar die  natúúrlijk niet gebruikt tegen en in andere, zogenaamde landen, en dat zij maar al te graag willen weten hoe deze techniek werkt. En natuurlijk alleen voor de  eigen defensie en bescherming, toch? 4. En dan dat toegevoegde plaatje van een zogenaamd Russische diplomatiek paspoort in het nieuwsartikel van deze webplek. Waar doet dat toch aan denken? O ja, aan al die (andere,) terroristische aanvallen op het zogenaamde Westen, waarvan de meest bekende, die in 2001 in de zogenaamde V.S. van Noord-  Amerika. Terroristische aanvallen, waarbij allerlei paspoorten werden achtergelaten door de “daders”. In dit geval getuigt het toch wel als een erg groot  “zwaktebod” voor het hele verhaal, om een plaatje van een Russisch diplomatiek paspoort te laten zien. Die kun je via zoekmachines heel eenvoudig zo van het  internet halen. Wat dat aangaat, het zijn al meer dan 100 jaar juist veel van de mensen, die in de diplomatiek dienst zijn van hun zogenaamde “eigen” land, die  ook als spionnen oftewel inlichtingenstelers, -vernietigers en -wijzigers voor dat zogenaamde “eigen” land werken. Ze worden daartoe ook nog eens verwend  met zogenaamd diplomatieke immuniteit, oftewel onschendbaarheid. Wat waarschijnlijk de reden wel zal zijn, waarom deze Russische “spionnen” zo netjes op  het vliegtuig zijn gezet, in plaats van vastgehouden volgens de straf- en andere wetten van zogenaamd Nederland. Dat wordt eigenlijk aangegeven door dat  toegevoegde plaatje op de webplek van de Rijksoverheid. Daarom zijn ze eerst “het land uitgezet” en wordt er pas na lang nadenken besloten tot strafrechtelijke stappen. Maar is het niet verbazingwekkend, hoe prettig dat zes maanden lange nadenken op zo’n prachtig uitgekiend moment in actie wordt omgezet?  Het hele “afschuwelijke incident” is weer eens typisch niet meer dan de pot, die de ketel verwijt, dat zij zwart ziet, dat al honderden en meer jaren misbruikt wordt. De  grootste vraag blijft echter mijns inziens, waarom een zogenaamd land, dat zelf lid is van de O.P.C.W. het noodzakelijk acht om het computersysteem van die  organisatie op illegale wijze te moeten binnendringen. Het lijkt eerder het zoveelste pathetisch politiek-industrieel-militairistische spelletje om op kleinzielige wijze  oorlog uit te lokken, ten koste van de 99% in elk zogenaamd land, dat daar per se in betrokken moet worden door hun zogenaamde leiders. Zogenaamde leiders, die daarbij zelf uiteindelijk ergens veilig rondhangen in de “backoffice” van politiek, militair apparaat en industrieën en daarmee nog weer rijker van belang menen te  kunnen worden. 07-06-18 IS EEN "IZARIST" MEER BETROUWBAAR DAN EEN VRIJMETSELAAR? (OFTEWEL: IS HET BOEK "DE MACHT VAN DE ONZICHTBARE BANKIERS" EEN STAP VOORWAARTS VOOR DE MENSHEID?) 1. NEDERLAND HEEFT EEN NEXIT NODIG Enkele maanden geleden kreeg ik van een vriend het boek "De macht van de onzichtbare bankiers" door "B.Izar". Het draagt als ondertitel "Een oneerlijke strijd van  de 0,1% tegen de 99,9%". In het boek brengt Izar (pseudoniem voor Lucas Hollertt) een verband aan tussen allerlei gebeurens en mensen over een periode van  zo’n 250 jaar, die er tesamen op zouden wijzen dat er een kleine kliek mensen achter de schermen een “Nieuwe WereldOrde” probeert te creëren. Zij doen dit door  het afbreken van wat Izar “de gevestigde orde” noemt en het stap na stap opbouwen van één wereldregering onder hun leiderschap. Volgens Izar zijn dat “top”-mensen van ondermeer de jezuïeten, rothschilds, bilderbergers, skull and bones, illuminati, kazharen en vooral de vrijmetselaars, ook wel  de 0,1% genoemd, die het financiële systeem en vele andere systemen daartoe mis(ge)bruiken. Izar beschrijft in zijn laatste hoofdstuk 14 punten van wat “wij”, mensen van de 99,9%, eraan zouden kunnen doen om dit te voorkomen. Mijn mening is, dat zijn 14  punten schijnoplossingen betreffen. Of beter gezegd zijn oplossingen continueren dezelfde basis, dezelfde onderliggende systemen, die de problemen al vele malen hebben veroorzaakt. Dit zal ik aan de hand van zijn 14 punten in een aantal artikelen aantonen. De eerste twee artikelen kunt u vinden op mijn pagina: Wat is  Werkelijkheid? 30-05-18 6.952 V.S.-SOLDATEN EN 1,2 MILJOEN ANDEREN DOOD, $5,6 BILJOEN UITGEGEVEN DANKZIJ DE LEUGEN VAN 11 SEPTEMBER 2001 Twee dagen geleden ontving ik een e-post-nieuwsbrief van de “Architects and Engineers for 9/11 Truth”, die het volgende meldt: Op Memorial Day 2018, staan wij bij AE911Truth stil om de 6.952 V.S.-soldaten te gedenken, die gestorven zijn in de eindeloze oorlogen sinds de gebeurens  van 11 september 2001. We erkennen ook de 1,2 miljoen burgers en niet-burgers van alle landen, die gedood zijn in deze zinloze agressie-campagnes, die nu meer dan $5,6 biljoen  gekost hebben — oftewel $23,386 voor de gemiddelde Noord-Amerikaanse belastingbetaler. Laten we, in het nadenken over dit hartverscheurende verlies van leven en dit kolossale plunderen van publieke bronnen — alle gebaseerd op het officiële  verhaal van 11/9/2001 — in onszelf een zelfs nog grotere vastberadenheid vinden, om te blijven vechten voor waarheid en gerechtigheid met betrekking tot de gebeurens van die afschuwelijke dag. De volgende maal dat iemand je probeert te vertellen dat 11/9/2001 iets van het verleden is, kun je ze op allerlei manieren wijzen hoe of het ons vandaag  beïnvloedt, inclusief de duizenden dollars, die wij elk gedwongen zullen worden te spenderen aan de “War on Terror”, totdat de waarheid van 11/9/2001 is  blootgelegd. En terwijl je daar mee bezig bent, kun je die persoon zich de duizenden van militaire families, 11/9/2001-families en eerste-hulp-families doen herinneren,  van wie de geliefden nog altijd onder hen zouden zijn, als 11/9/2001 er niet was geweest. Onze oprechte sympathie gaat uit naar deze families en naar iedereen, die direct of indirect letsel heeft opgelopen door 11/9/2001 en door de acties die daar  uit zijn voortgevloeid. Hoe lang moet dit nog doorgaan? Hoe veel meer biljoenen aan euro’s moeten nog gespendeerd worden aan één van de meest zieke leugens ooit gepleegd door  zogenaamde mensen? En vele malen erger, hoeveel miljoenen en misschien zelf miljarden mensenlevens moeten nog vernietigd en uitgewist worden door  zogenaamde gedoogde en legaal toegestane oorlogen en andere misdaden door kleine kliekjes van zogenaamde homo sapiens sapiens, wat staat voor wijze en  denkende dieren, vanwege deze smerigste van alle smerige leugens ooit? En wat dat betreft voor elke andere smerige leugen? Zelfs de “Architects and Engineers  for 9/11 Truth” zien in hun verontwaardiging niet of willen dat niet zien, dat zij mensen verdelen in zij of wij. Of beter dat zij mensen verdelen in US (ONS, WIJ),  voorheen U.S. van de V.S. van Amerika (beter Noord-Amerika) en zij, alle andere mensen op de planeet Aarde. 27-05-18 IS EEN "IZARIST" MEER BETROUWBAAR DAN EEN VRIJMETSELAAR? (OFTEWEL: IS HET BOEK "DE MACHT VAN DE ONZICHTBARE BANKIERS" EEN STAP VOORWAARTS VOOR DE MENSHEID?) INLEIDING Enkele maanden geleden kreeg ik van een vriend het boek "De macht van de onzichtbare bankiers" door "B.Izar". Het draagt als ondertitel "Een oneerlijke strijd  van de 0,1% tegen de 99,9%". In het boek brengt Izar (pseudoniem voor Lucas Hollertt) een verband aan tussen allerlei gebeurens en mensen over een periode  van zo’n 250 jaar, die er tesamen op zouden wijzen dat er een kleine kliek mensen achter de schermen een “Nieuwe WereldOrde” probeert te creëren. Zij doen dit  door het afbreken van wat Izar “de gevestigde orde” noemt en het stap na stap opbouwen van één wereldregering onder hun leiderschap. Volgens Izar zijn dat “top”-mensen van ondermeer de jezuïeten, rothschilds, bilderbergers, skull and bones, illuminati, kazharen en vooral de vrijmetselaars, ook  wel de 0,1% genoemd, die het financiële systeem en vele andere systemen daartoe mis(ge)bruiken. Izar beschrijft in zijn laatste hoofdstuk 14 punten van wat “wij”, mensen van de 99,9%, eraan zouden kunnen doen om dit te voorkomen. Mijn mening is, dat zijn 14  punten schijnoplossingen betreffen. Of beter gezegd zijn oplossingen continueren dezelfde basis, dezelfde onderliggende systemen, die de problemen al vele  malen hebben veroorzaakt. Dit zal ik aan de hand van zijn 14 punten in een aantal artikelen aantonen. Het eerste, inleidende artikel “Is een "Izarist" meer  betrouwbaar dan een vrijmetselaar? (Oftewel: Is het boek "De macht van de onzichtbare bankiers" een stap voorwaarts voor de mensheid?) - INLEIDING” kunt u  vinden op mijn pagina: Wat is Werkelijkheid? 24-03-18 DE MENS IS EEN KUNSTMATIGE GROTTEN-BEWONER EN PYRAMIDES OVERHEERSEN HAAR LEVEN Grotten en pyramidale kastenhiërarchieën be-palen en be-perken het leven van elke, individuele mens. Het artikel “De mens is een kunstmatige grotten-bewoner en  pyramides overheersen haar leven” gaat op beide in. Het gaat in op het belang er ons zelfbewust van te worden van wat deze twee fenomenen veroorzaken en hoe  ze de eerste, daadwerkelijke beschaving van de mensheid voort-durend in de weg blijven staan. Zie mijn pagina: Wat is Werkelijkheid? 11-03-18 ELKE MENS WORDT ALS CREATIEF GENIE GEBOREN Wonderkinderen waren vóór de start van de persoonlijke computer en het daaraan verbonden wereldwijde internetweb dun bezaaid. Sindsdien zijn er opeens vele  van deze kinderen, die volgens hun ouders en spiritualistische gelovers en geloofsverkondigers intelligenter, paranormaler en gevoeliger zijn. Ze worden onder  andere indigo-kinderen, sterrezaden, sterrekinderen en kristalkinderen genoemd. Dan verschijnt 16 december 2017 op de webplek “Ideapod” een artikel getiteld: We are born creative geniuses and the education system dumbs us down, according to NASA scientists (We worden geboren als creatieve genieën en het  onderwijssysteem verdomt ons, volgens N.A.S.A.-wetenschappers). Wordt het niet eens tijd voor een alternatieve theorie? En om eens anders te gaan denken,  voelen en handelen? Zie mijn pagina: Bewustzijn, voor het artikel: Elke mens wordt als creatief genie geboren.  28-02-18 BOEK WONDERWEGENWANDELAARS (Het Verschijnsel Mens - Herbezocht) Januari 2017 ben ik gestart met het schrijven van “WonderWegenWandelaars - Het Verschijnsel Mens Herbezocht”.   Het is de belangrijkste reden waarom deze webplek het afgelopen jaar weinig bijgewerkt is. Na vijf versies is het  resultaat te vinden als kostenloos P.D.F. door op het plaatje hiernaast te klikken. Kort samengevat: We zijn WonderWegenWandelaars. We hebben geen idee, waarom we er zijn. Noch waarom Al-het-andere  er is. Er zijn slechts drie verschijnselen, die letterlijk elke, individuele mens daadwerkelijk ervaart. Te weten:  Energie, Omgeving en het Verschijnsel Mens, dat met een andere term “Mens (Ik) als MiddelPunt” wordt  genoemd. Wat als Mensen (Ik) als MiddelPunt op basis van deze drie meest zeker bestaande verschijnselen, en niet  méér dan deze, een eerste, èchte, wereldwijd menselijke beschaving opbouwen? Met een Planetaire Ethiek,  waarin elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt desondanks het recht heeft om daarbovenop te geloven,  wat hij en zij wil, tenminste, zolang zij en hij daarmee echter niet de zeer weinige regels van deze Planetaire  Ethiek overtreedt ten koste van welke andere Mens (Ik) als MiddelPunt dan ook, noch ten koste van de  gehele mensheid en de Omgeving Aarde? En met een daaruitvloeiende Planetaire Economie, die ook  slechts gebaseerd is op alleen deze drie verschijnselen? Een Planetaire Economie, die vandaaruit niet  alleen volkomen gelijkwaardig rekening houdt met elke, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, maar ook met  de Omgeving, Aarde, en elke vorm van leven in die Omgeving?  Is dat mogelijk? Met de verschijning van dit boek, zal ik op mijn webplek artikelen gaan toevoegen, die geschreven zijn vanuit bovenstaande gedachtengang.   Vorige pagina        Omhoog             Volgende pagina