OUDER NIEUWS - OKTOBER - DECEMBER 2014 18-11-14 DE DERDE EDITIE VAN PULSE MAGAZINE IS UIT! PULSE Magazine is het gedrukte blad van de Global Breakthrough Energy Movement Voor meer informatie, klik op het plaatje. 04-11-14 Lezing Coen Vermeeren in de kapel van de Sacramentskerk te Breda Op zaterdag 15 november aanstaande geeft dr. ir. Coen Vermeeren, schrijver van het boek “Ufo’s bestaan gewoon”, een lezing in de  kapel van de Sacramentskerk te Breda. De lezing wordt georganiseerd door Sky High Creations. Ze vangt om 19:30 uur aan en duurt tot  22:30, waarna er gelegenheid is om Coen Vermeeren persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Van de webplek “Sky High Creations”: Volgens Coen, is er alle reden om aan te nemen dat buitenaardsen onze planeet al regelmatig bezocht hebben en ook vandaag de dag  bezoeken. Wie onderzoek doet naar de feiten leert al snel dat duizenden betrouwbare professionals, hoge militairen, piloten,  astronauten, maar ook wetenschappers en overheidsfunctionarissen, hiervan al meer dan 60 jaar getuigen. Zij roepen overheden op om  de bevolking van deze planeet daarvan in kennis te stellen. Zij roepen universiteiten op om onderzoek te doen en het onderwerp serieus  te nemen. In zijn lezingen roept Vermeeren studenten en iedereen in feite op, een ‘eigen zoektocht’ te beginnen, ‘want daar is het leven  voor en iets meer fascinerends is er niet’.  Zie:  http://www.skyhighcreations.nl/?p=2995  31-10-14 U.F.O. D-DAY NABIJ? Voorspelling: Tweet-Email-storm verwacht over U.F.O. Disclosure Zaterdag 18 oktober vond in het Mirror Centre te Amsterdam de presentatie "The Day after Disclosure" van Stephen Bassett plaats. Bassett maakte met deze lezing  begin oktober een tournee door West-Europa, van Noorwegen tot Spanje. Het doel: De presentatie-tournee had vier basisdoelen: 1) meer leren over wat Europeanen denken over de U.F.O./B.A. (BuitenAardsen)-kwestie, 2) het bewustzijn vergroten van het  Disclosure (Openbarings)proces in de Verenigde Staten, 3) nieuwe landswebplekken instellen in het Exopolitics World Network (WereldNetwerk van Exopolitiek), en 4)  nieuwe steun vinden voor het komende lobbywerk.  Op mijn pagina Buiten-Aards kan een kort verslag van Bassett’s presentatie worden gelezen met de titel: U.F.O. D-Day nabij? Voorspelling: Tweet-Email-storm  verwacht over U.F.O. Disclosure. 21-10-14 HETE KERNFUSIE - OOK IN HET NEDERLANDSE PETTEN WORDT GEROTZOOID MET VEILIGHEID ER ONTSNAPTE WEKENLANG RADIOACTIVITEIT EN TENMINSTE ÉÉN BIJNA-RAMP IS VERZWEGEN! Terwijl de koude kernfusie (L.E.N.R.) steeds meer bewezen wordt als een feit en een zeer veilig alternatief, rotzooien zogenaamde regeringen, bedrijven en anderen  die dik geld verdienen met het gebruiken van kernsplijtings- en hete kernfusie-reactoren onverdroten voort. Ook in het Nederlandse Petten, waar het nog niet tot een kernexplosie en/of kernsmelting is gekomen, maar het in feite wel al had kunnen plaatsvinden, wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de veiligheid. Wanneer het gaat om de veiligheid van zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders, van de Oranje-familiekliek tot zogenaamde politici, staat de omgeving direct stijf  van de veiligheidsmaatregelen, met kosten tot in de miljoenen euro’s voor bezoekjes van soms een uur of korter. Wanneer het gaat om de beveiliging van de Staat,  idem dito. Geld voor deze veiligheid dik binnenhalen is ook gemakkelijk. Paspoorten bijvoorbeeld, die voortdurend moeten worden “verbeterd” en nieuw moeten  worden aangeschaft, en die mensen 50 en meer euro’s kosten worden vervaardigd. En er is bijvoorbeeld de meer en meer verplichte aanschaf van een zogenaamd  formulier Verklaring Omtrent Gedrag (straks het “enige bewijs dat je geen crimineel bent”?) voor nog eens tientallen extra euro’s. Want alleen duurbetaalde  papiertjes of straks duurbetaalde en verplicht geïmplanteerde nanochips bewijzen dat de individuele burgermens veilig is voor de Staat en niet die individuele  burgermens zelf. En dan is er altijd nog wel weer een volgende nieuwe graai-maar-raak-belasting te verzinnen. Alles onder het mom van Nationale Veiligheid. Maar  als het gaat om de veiligheid van de individuele burgermens zelf, dan is ook in dat zogenaamde Nederland die mens volkomen vogelvrijverklaard. Alleen een klein  clubje, de 1%, wordt daadwerkelijk beschermd en beveiligd.  Jarenlang gerotzooi met de veiligheid, tot bijna nucleaire rampen aan toe in Petten. Maar voor Petten moet desondanks toch maar even een lening  van 82 miljoen euro komen: De lening is volgens Kamp verantwoord omdat de onderzoeksreactor in Petten moet blijven draaien, in afwachting van de bouw van een nieuwe,  aldus GroteStroomMedium De Volkskrant van zaterdag 18 oktober. Zij zette het verhaal aldus op haar voorpagina en wijdde artikel van 2,5 pagina aan het pathetische en onbeschofte gedrag van zogenaamde experts en  hoogwaardigheidsbekleders: En hoe staat het met die kernreactor in Borselle? Enig idee? Die van Dodewaard (lees die term nog eens goed: Dode(n) - waard) is sinds 1997 gesloten, volgens de  Nederlandstalige Wikipedia, omdat:  In 1981 waren meermaals protesten bij de centrale tegen kernenergie. Op 26 maart 1997 werd de centrale uit bedrijf genomen, zeven jaar eerder dan oorspronkelijk  gepland. Het eigendom van de centrale was inmiddels overgegaan naar de Samenwerkende Energie Producenten (Sep) De eigenaren van de centrale hadden geconcludeerd  dat er een ongunstig politiek klimaat jegens kernenergie in Nederland heerste, en vonden bovendien dat de centrale door zijn geringe vermogen niet meer rendabel. Ook  kon de centrale die gemeenschappelijk eigendom was niet meer worden ingepast in de geliberaliseerde energiemarkt.  Natuurlijk probeert men het toch weer te openen sinds 2011, mogelijk vanwege deze reden: In 2010 ontstond twijfel of het bedrag dat gereserveerd is voor de sloop wel voldoende is.  Het is hoog tijd dat wereldwijd voor elke mens onderstaand paspoort kosteloos kan worden verkregen. Het zou wereldwijd het enige geldige paspoort moeten  worden: Maar ja, aan vodjes papier hebben we natuurlijk niets. De veiligheid van alle mensen op onze planeet is namelijk voortdurend in het geding, waar ook maar op onze  planeet een hete kernfusie- of kernsplijtingsreactor staat. De gevolgen van Three Mile Island, van Chernobyl en van Fukushima en andere (bijna)rampen verspreiden zich nog immer wereldwijd. En op elk moment kunnen dergelijke rampen bij elke andere kernreactor ook plaatsvinden als gevolg van het gerotzooi met de veiligheid  en toevoegen aan de radioactieve vergiftiging van de gehele biosfeer. Zie ondermeer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernreactoren_Petten  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale_Borssele  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale_Dodewaard  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/kernreactor_petten_stilgelegd.html 13-10-14 KOUDE KERNFUSIE DEFINITIEF BEWEZEN! Op de webplek “WantToKnow.nl/.be” is sinds vandaag het artikel van Paul Harmans: “E-Cat reactor voor koude kernfusie - Koude Kernfusie definitief bewezen” te  lezen. Een artikel over de nieuwste testbevindingen met betrekking tot de E-Cat van Andrea Rossi. De E-Cat (afkorting voor Energy Catalyzer) is een apparaat dat  functioneert op grond van koude kernfusie. Koude kernfusie wordt tegenwoordig ondermeer L.E.N.R. (L.E.K.R.) genoemd, wat staat voor Low Energy Nuclear  Reactions (Lage Energie KernReacties). Harmans kondigt het artikel op zijn webplek “Energy Catalyzer Nl” als volgt aan:  Terwijl natuurkundigen over de hele wereld bezig zijn met miljardenverslindend onderzoek naar de mogelijkheden voor kernfusie op grote schaal, hebben 2 Italiaanse  fysici een uitvinding gedaan, zo'n 10 jaar geleden, die preciés dat doet wat die miljarden kostende projecten nog niet hebben kunnen doen.. Namelijk: energie opleveren,  en veel méér energie dan er nodig is om het proces van kernfusie op gang te brengen natuurlijk.. Paul Harmans schreef dit artikel over de laatste stand van zaken, waarbij  officieel onderzoek, nu voor de zoveelste keer heeft uitgewezen: deze E-cat (zoals hij heet) is een werkend systeem en belooft de mensheid dat we voor een revolutie  staan..! Op zijn webplek kan ondermeer de volgende reactie gelezen worden van Brian Josephson, Brits natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1973 voor natuurkunde): ‘Wellicht het meest belangrijke nieuws van het jaar, in plaats van de laatste zeven dagen? De resultaten van een nieuw onderzoek naar de Rossi reactor (naar verluidt een  hoge-energie koude kernfusie reactor), waarbij de reactor gedurende 32 dagen draaide, zijn nu vrijgegeven. Het verslag bevestigt niet alleen een output van overmatige  energie die onmogelijk is bij een chemische reactie, maar het geeft ook de duidelijke indicatie dat er een nucleaire reactie plaatsvindt, op basis van een substantiële  verandering in de isotopen van lithium en nikkel gedurende de testrun.  Zoals ik echter al vaker heb gezegd, varkens kunnen nog eerder vliegen dan dat Nature enige melding van het verslag maakt, iets dat ook wordt tegengehouden bij het  natuurkundige archief arvix.org. (Bij het eerdere verslag blijkt uit een gelekte e-mail dat de moderatoren van arvix.org heel hard hun best hebben gedaan een reden te  vinden om het verslag te blokkeren, maar gaven uiteindelijk toe)’  http://www.nature.com/news/seven-days-3-9-october-2014-1.16087#comment-1626001865 Zie ondermeer: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/koude-kernfusie-definitief-bewezen/ http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat13oktober2014.htm 13-10-14 “MARS KAN NU BUITENAARDS LEVEN HEBBEN” STELT N.A.S.A.-HOOFD CHARLES BOLDEN Een klein artikel op “ITV Report” gedateerd 8 oktober en mannelijk chauvinistisch en Brits nationalistisch getiteld “Nasa chief says man must reach Mars - and  expects to see a Brit on the Red Planet” (N.A.S.A.-hoofd zegt dat de man Mars moet bereiken - en verwacht een Brit op de Rode Planeet te zien) vertoont een video  waarin N.A.S.A.-hoofd Charles Bolden het volgende stelt over Mars, de zuster-planeet van Aarde: Het is de meest waarschijnlijke planeet in ons ZonneStelsel die ooit leven had, die nu leven zou kunnen hebben (waarom knipoogt hij op exact het moment dat hij dit zegt met zijn rechteroog?) en, zo voelen wij, die zeker leven kan ondersteunen. Dit is een volgend klein voorbeeld van het voortdurende druppelen van N.A.S.A. dit jaar met betrekking tot het bestaan van BuitenAards leven. Het komt direct na  hun tweedaagse conferentie “Preparing For Discovery” (Voorbereiden op Ontdekking) van 18 en 19 september. Een conferentie gehouden in “de Library of Congress (de Congres-bibliotheek) (die) historici, filosofen en theologen van over de hele wereld bijeenbracht in een poging om het gat tussen leven op Aarde en de  mogelijkheid van leven daarbuiten te dichten” zoals vermeld in een artikel “NASA Brings Scientists, Theologians Together to Discuss ET Visit” (N.A.S.A. Brengt  Wetenschappers, Theologen Tesamen om BuitenAards Bezoek te Bediscussiëren) op de webplek “International Business Times”. Dus dit jaar is het de westerse wetenschap via het N.A.S.A. die de “onvermijdelijke ontdekking” van BuitenAards leven omarmt. In 2009 was het Het Vaticaan,  onderdeel van het éénmannetjesgod-geloofssysteem van alle christelijke subculten, van wie vele het geen één jota eens zijn met hun zogenaamde christelijke  broeders van Het Vaticaan. En in 2011 was het tijdens het vijfde Global Competitiveness Forum (Wereldwijde Concurrentie-Forum), onderdeel van de economie van  de kapitalistische extremisten in Riyad, Saudi-Arabië, dat een presentatie werd gehouden getiteld “Contact: Learning From Outer Space” (Contact: Leren Van De  Kosmische Ruimte).  Ergo, daar heb je het: Religie (wel, een onderdeel van het christelijke éénmannetjesgod-geloofssysteem), (westers kapitalistische) economie en nu (westers  materialistische) wetenschap, alle hebben stiekem en heimelijk geopenbaard, wat specifiek de regering van Noord-Amerika nog altijd weigert te erkennen als de  waarheid. Wanneer de westerse politiek en hun slaafse volgelingen, de westerse GroteStroomMedia, zullen volgen blijft afwachten. Maar verwacht meer geheime en  slinkse onthullingen op elk moment! Zie ondermeer: http://www.itv.com/news/2014-10-08/nasa-chief-expects-to-see-a-brit-on-mars/ http://www.ibtimes.co.in/nasa-brings-scientists-theologians-together-discuss-et-visit-photosvideo-609844 http://news.exopoliticsinstitute.org/?p=900  http://www.universetoday.com/44713/vatican-holds-conference-on-extraterrestrial-life/ Vorige pagina       Omhoog    Volgende pagina