MENSCH, DURF TE LEVEN! - ANNO 2020 (Een 103-jaar oud lied over vrijheid voor elke individuele mens) (Een om over-door-te-voelen-en-door-te-denken-artikel) 4 juni 2020 Kees Deckers Mensch, durf te leven! is een Nederlandstalig lied uit 1917, geschreven door Dirk Witte waarvan hieronder de tekst. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer  En als je straks anders wilt kun je niet meer! Mensch, durf te leven! Vraag niet elk minuut van je korte bestaan  Hoe hebben m'n pa en m'n opa gedaan Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind En wie weet, hoe of dat nou de wereld weer vindt  En wat heeft het fatsoen voorgeschreven Mensch, durf te leven! De mensen bepalen de kleur van je das  De vorm van je hoed, en de snit van je jas En van je leven!  Ze wijzen de paadjes waarlangs je moet gaan En roepen 'O foei!' als je even blijft staan Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk En zoeken een kroeg voor je uit en een kerk En wat j'aan de armen moet geven  Mensch, durf te leven! De mensen, ze schrijven je leefregels voor  Ze geven je raad en ze roepen in koor Zoo moet je leven! Met die mag je omgaan, maar die is te min  Met die moet je trouwen, al heb je geen zin  En daar moet je wonen, dat eischt het fatsoen En je wordt genegeerd als je 't anders wil doen Alsof je iets wreeds had misdreven Mensch, durf te leven! Het leven is heerlijk, het leven is mooi  Maar vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi  Mensch, durf te leven! Je kop in de hoogte, je neus in de wind En lap aan je laars hoe een ander het vindt  Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst  Maar wees op je vierkante meter een vorst  Wat je zoekt kan geen ander je geven Mensch, durf te leven! Internetreferentie (20-05-2020): https://nl.wikisource.org/wiki/Mensch,_durf_te_leven!  Hierna de tekst van Mensch, durf te leven! anno 2020, omdat de vrijheid van individuele mensen wereldwijd nog altijd en zelfs met veel grovere (en tegelijkertijd veel verfijndere en kleinere) eigen omgevings- en eigen lichaamsingrijpende en -bedreigende methoden wordt tegengehouden en verder onder uitgehaald: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer  En als je straks anders wilt, kun je niet meer!  Mensch, durf te leven! Vraag niet elk moment van je korte bestaan Hoe wil de rotte regering dat ik vandaag weer moet gaan  Welk lichaamsbeweging is vrij en welk is dat niet  En wie weet, wat of mijn HEER en MEESTER nu weer verbiedt  En wat heeft de CABAAL verplicht voorgeschreven Mensch, laat je niet leven!  De "expert" bepaalt met maatwerk elke minuut van je dag  De vorm van je week, en wordt het een grijns of een lach  En… mag je eigenlijk (nog) wel leven!  Ze wijzen de paadjes waarlangs je moet gaan En beboeten je financieel als je op minder dan een meter afstand blijft staan  Ze be-perken je toekomst, ze be-perken je werk En verbieden je demonstraties van samen-zijn-we-sterk En met te weinig sociaal krediet Mensch  Mag je niet leven!  De HEERen regeerders schrijven de wet aan je voor Ze blijven bevelen en ze roepen in koor  Zoo moet je leven! Verplicht vaccineren, dat eist Bully Geets  Met nano's als extra, en Ill-on Muck's 12 duizend kunstmaanapparaatjes koekeloeren ze van boven, door kleinzielige straatcameraatjes  Je huis en je lichaam verplicht gevuld met internet-van-dingen,  het doel reductie van CO-twee volgens Geets' naar-nul-formule Mensch, dat is toch geen leven! Het leven is heerlijk, het leven is mooi  Maar stap weg van kapitalisten, en kruip niet in hun kooi  Mensch, durf te leven! Je kop in de hoogte, je neus in de wind En lap aan je laars hoe een kapitaal-terrorist het vindt  Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst  En wees over heel d'Aarde zo vrij als elk zogenaamd vorst Wat je zoekt kan geen HEER noch een MEESTER je geven Mensch, durf te leven! Cabaal is geen misspelling, het is het Nederlands woord voor de Noord-Amerikaans/Britse term "cabal". In het Zuid-Afrikaans wordt het gespeld  als kabaal. Cabaal komt uit de Franse taal en staat volgens mijn oude Van Dale voor: Geheime verbintenis, intrige, samenspanning, inz. van  hof- of staatspersonen, kliek, côterie; vgl. hofcabaal. Daar staat: Kuiperij, intriges van hovelingen. In feite kan het zo zijn, dat het niet de  zogenaamd hoogste HEER is, die het probleem is voor alle mensen die arm van belang zijn, maar dat het zijn zogenaamde iets lagere huurling-  en handjeklapHEERen zijn, die zichzelf verder proberen op te werken naar de plek van HEMELSE HEER. En dat ondermeer door arm van belang  zijnde mensen met lekkermakertjes en zoethoudertjes zover te krijgen om de huidige Hoogste en HEMELSE HEER op welke manier dan ook van  diens HEILige plaats te stoten. Sociaal krediet (helaas is de Nederlandse taal al zó arm van belang, dat iedereen de “veel rijker van belang zijnde” term “social crediting”  toepast) heeft te maken met een nieuw kapitalistisch economisch systeem van noem het maar cryptogeld “verdienen”. Of anders gezegd  diensten verdienen. Het werkt volgens de Lagere en BasisSchoolmentaliteit van straffen en belonen. Je kunt punten (= krediet = geld =  diensten) verdienen door netjes de regels en wetten van de HOGE HEERen (je LERAREN, HEERen en MEESTERs) te volgen. En je verliest ze even gemakkelijk weer door maar één handeling (en zelfs gedachte in een waarschijnlijk niet veraffe toekomst) te “plegen”, die van de HOGE HEERen  (je LERAREN, HEERen en MEESTERs) niet mogen, tot je geen sociaal krediet meer hebt. En als gevolg daarvan kun je geen brood kopen, kun je  je huurwoning niet meer in enzovoorts enzovoorts. Het is een volledig geautomatiseerd systeem, wat doorgaat voor KUNSTmatige  INTELLIGENTIE. De “slimme” SUPERmarktmeter krijgt informatie van deze KUNSTmatige INTELLIGENTIE over wat te doen, zonder tussenkomst  van één levende mens. De “slimme” huurmeter krijgt informatie van deze KUNSTmatige INTELLIGENTIE over wat te doen, zonder tussenkomst  van één levende mens. Of... je mag voor straf geen televisie kijken. En je moet voor straf vóór 22:00 uur al naar bed. Dat wil zeggen de  “slimme” electriciteitsmeter zet allerlei electrische apparatuur in je huurhok uit, gereguleerd vanuit de VER WEG staande K.I. Je televisie doet  het dus heel eenvoudig niet meer, en alle electrische lampen doen het ook niet meer, totdat... je weer voldoende positief-gedrag op je “sociale  krediet-rekening” hebt staan, om diensten te mogen gebruiken. De toegepaste formule daarbij kan er als volgt uit zien:  Ted - Ideas worth spreading 2010 Bill Gates over energie: Innoveren naar nul! Internetreferentie (04-06-2020): https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=nl Dit “nieuwe” conditioneringssysteem wordt nu al uitgetest in delen van China en Australië. En denk niet, dat wat daar nu wordt uitgetest, niet  uiteindelijk ook in jouw zogenaamde “eigen” land gemeengoed gaat worden (onder een andere naam, met andere reclame en propaganda en  mogelijk met wat andere regeltjes en wetjes volkomen terecht en geloofwaardig gemaakt).  Ter verdere doordenking en doorvoeling, de huidige betekenis van sociaal volgens de Nederlandstalige Wikipedia is:  Sociaal De term sociaal verwijst naar de interactie van organismen met andere organismen, mens of dier en hun collectieve co-existentie, ongeacht of zij zich er  bewust van zijn of niet, en ongeacht of de interactie vrijwillig of onvrijwillig is. De Franse socioloog Émile Durkheim ziet sociaal als het tegenovergestelde  van individueel. Bij mensen spreekt men van samenlevingsvorm en sociale omgeving.  Internetreferentie (03-06-2020): https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal  Ergo: 1. Deze omschrijving, met het noemen van maar één gedachte van één individule mens, plaatst individueel lijnrecht tegenover sociaal. Elke  individuele mens moet dus stoppen een individuele mens te zijn om sociaal te kunnen worden. Klinkt dat logisch, wijs, intuïtief en  gevoelspositief, rechtvaardig, gezond, verstandig? En betekent dat heel eenvoudig niet, dat elke individuele mens dus een asociaal mens is?  Kijk daarvoor eens naar de huidige betekenis van “asociaal gedrag” op diezelfde Nederlandstalige “totaal kennis”-verkondigerswebplek  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Asociaal_gedrag). En denk daarna eens verder over hoe de HOGE HEERen (je LERAREN, HEERen en MEESTERs)  als TROLLEN voortdurend je kennis via het internet blijven bij-schaven, waar het Nederlandstalige woord beschaving vandaan komt. Je bent  dus pas beschaafd (= sociaal) als je niet meer individueel denkt, voelt en handelt. Natuurlijk heb je een aantal mensen nodig die wèl  individueel mogen denken, voelen en handelen. Je LERAREN, HEERen en MEESTERs. O, en voor de duidelijkheid, er zijn ook heel veel  zogenaamd wakker geworden en alternatieve mensen, die vinden dat je je ego maar moet weggooien. Bedenk wel, dat wat dan over blijft  het zogenaamde SUPERego is (de ge- en verboden van je ouders en je LERAREN, HEERen en MEESTERs) en het es (internetrefentie (04-06-  2020): https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_%28psychoanalyse%29). Één van de beste Nederlandstalige films, waarin dat op briljante wijze  wordt uitgebeeld is “De Illusionist” van Jos Stelling met Freek de Jonge in een hoofdrol. Het SUPERego be-paalt en be-perkt wat “sociaal” is  en het es is het afschuwelijke “individu” dat via “sociaal krediet” enzovoorts “gesocialiseerd” moet worden, oftewel aangeleerd moet worden  hoe te denken, hoe te voelen en hoe te handelen. 2. En dat laatste specifiek, dat handelen (een woord afgeleid van handen) wordt in bovenstaande betekenis van sociaal uitgedrukt in de term  interactie. Lees nog eens heel ZELF bewust, doordenkend, doorvoelend en doorhandelend wàt daar staat: “De term sociaal verwijst naar de  interactie van organismen met andere organismen, mens of dier en hun collectieve co-existentie, ongeacht of zij zich er bewust van zijn of  niet, en ongeacht of de interactie vrijwillig of onvrijwillig is.” Voor de helderheid: Ook planten, bacterieën, virussen, schimmels (in feite alles  dat leeft) zijn organismen en interacteren met jou als mens. Zoek ook dat interactie eens op, lees eens wat daar staat (op dit moment) en  klik dan door naar “Sociale interactie”:  Sociale interactie Sociale interactie is de wijze waarop mensen en groepen ten opzichte van elkaar handelen, op elkaar reageren en elkaar proberen te beïnvloeden. De dyade is  de kleinst mogelijke sociologische eenheid waarbij sprake kan zijn van interactie. ”  Internetreferentie (03-06-2020): https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_interactie  Sociale interactie is dus niet per se positief of goed of zelfs beter. Het voor de zoveelste keer gepleegd worden van een sproeimoord in Noord-  Amerika is sociale interactie. Alle politieke wauwel daarna is sociale interactie of het nu vóór of tegen sproeimoordwapens is in handen van  sociale mensen. Sociale mensen, die natuurlijk wel onmiddellijk na hun sociale interactie oftewel daad om andere mensen te beïnvloeden,  geïndividualiseerd worden oftewel tot een individu gemaakt. Want individu staat tenslotte loodrecht tegenover sociaal en is dus slecht. Sociaal  krediet als nieuw kapitalistisch geldmiddel is bepaald “sociaal” gedrag afdwingen van individuele mensen. Het is ook een vorm van sociale  interactie. Het is gebruik maken van een wapen, waar geen enkele sproeimoordenaar tegen op kan.  Het woord individu komt van het Latijnse “ondeelbaar” als bedacht door ene Cicero om een Latijns woord te hebben (=bezitten) voor het  Griekse woord “atoom”: Internetreferentie (03-06-2020): http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/individu “Bazin (wat de juiste term is) in eigen buik” wilden met name mannetjesmensen natuurlijk niet in de tijd van de zogenaamde “Dolle Mina”.  Vrouwen hebben bijna nooit of nauwelijks het recht gehad om individu te zijn, zij dienden en dienen nog altijd op vele plekken op de Aarde als  degenen, die sociaal MOETEN zijn. Waar de mannetjesmensen maar als individu sociaal flikten en flikken wat zij wilden en willen. En nú zijn wij  op het punt beland, dat letterlijk alle mensen, ook de mannetjesmensen, zogenaamd gelijkwaardig (=gelijk van waarde) gemaakt aan vrouwen,  niet eens meer het recht hebben om baas/bazin te zijn in eigen hoofd (=voelen, denken en daarnaar handelen) op enkele indviduen na. O ja,  dat blijft sociaal volgens de Wikipedia-definities, want ook mieren en bijen (voor zover ze nog bestaan) zijn sociale organismen. Maar het  individuele moet bijgeschaafd = beschaafd = weggeschaafd worden. En dat zal ook gebeuren als we niet luisteren naar individuele menschen als  Dirk Witte. Omhoog