WAT IS WERKELIJKHEID? (Reactie op de conferentie “Secret Space Program - Breakaway Civilization” in het Zonnehuis te Amsterdam op 3 april 2011) Kees Deckers April 2011 Wat is werkelijkheid? Dat probeer ik al mijn hele leven te doorgronden. Daartoe begaf ik mij op 3 april naar het Zonneplein te Amsterdam.  Daar staat het Zonnehuis. In dit monumentale pand vond op deze Zondag de conferentie “Secret Space Program - Breakaway Civilization”  plaats.  Internetreferentie (04-04-11): http://www.secretspaceprogram.com/ In totaal 5 sprekers passeerden de revue tijdens een programma, dat van 09:30 uur ‘s ochtends tot 21:30 uur ‘s avonds duurde. Vier van  de sprekers verdienen al jarenlang hun sporen met onderzoek buiten de “mainstream” (de “grote stroom”), volgens de Star Trek-regel:  “To boldly go where no one has gone before” (Moedig gaan waar niemand eerder is gegaan). Onderzoek derhalve, dat verder gaat dan de  grenzen van die “grote stroom”. Hun onderzoek betreft contacten tussen buitenaardsen en Aardbewoners, zwarte budgetten, het  achterhouden van reeds lang bestaande kennis, technologie en vrije energie en geheime organisaties en dubieuze, kleine groepen  mensen, zoals de Nazi’s, die zichzelf superieur achten aan de rest van de mensheid en die de laatsten slechts gebruiken om hun eigen  doelen en agenda te bekostigen en te bereiken. In hoeverre hebben deze sprekers het bij het rechte eind? Is dit werkelijk een deel van  onze huidige werkelijkheid en zelfs mogelijk al vanaf de start van ons bestaan?  Wat is werkelijkheid? 80% van de verengde wetenschappers zullen al hetgeen tijdens de conferentie naar voren werd gebracht direct naar het  rijk der fabelen verwijzen. Maar als mensen een dergelijk fabelrijk kunnen bedenken, is het daarmee dan niet gelijk een onderdeel  geworden van onze werkelijkheid?  120% van de sceptici en “debunkers” (ontkrachters) zullen van woede op en neer gaan springen en gaan schreeuwen: “Het is niet zo! Het  is niet zo!” Want zij wéten tenslotte wat werkelijkheid is. Samen met die 80% verengde wetenschappers zijn zij het namelijk die be-palen  en be-perken wat de werkelijkheid is. Wat een superioriteit, en vooral ook: Wat een fantasie!  Waarom zou een zeer klein deel van de mensheid kunnen en mogen be-palen en be-perken wat de werkelijkheid is, terwijl de rest van ons  dat niet zou kunnen en mogen? Het feit dat er zeer veel mensen zijn, die heel andere ervaringen hebben en daardoor ook een heel andere  kijk op de werkelijkheid hebben, dan die vastgelegd en vastgespijkerd door de verengde wetenschappers en hun lijfwachten, de sceptici en  ontkrachters, bewijst al dat de werkelijkheid ver boven de ideeën, regels en wetten van de laatsten uitstijgt. Zijn het misschien  tegelijkertijd deze verengde wetenschappers en hun lijfwachten, die een prachtig bruikbaar middel vormen voor die andere groepen  mensen om zichzelf, hun agenda en hun doelen verborgen te houden?  Wat is werkelijkheid? Tijdens het door de Ground Crew in Europe (http://web.me.com/groundcrews2/Ground_Crews/About_Us.html) zeer  goed georganiseerde conferentie “Secret Space Program - Breakaway Civilization” (“Geheim Ruimtevaartprogramma - Wegbrekende  Beschaving”) beet Peter Levenda (http://www.sinisterforces.info/) de spits af met zijn onderzoek naar de gretigheid, waarmee bepaalde  Amerikanen direct na de Tweede Wereldoorlog Nazi-wetenschappers als Walter Dornberger en Wernher von Braun, naar hun land haalden  om gebruik te maken van hun kennis en kunde. Operatie Paperclip, de ontwikkeling van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma van  Nazi’s tot N.A.S.A., de oorsprong van het geheime ruimtevaartprogramma, de aanleiding tot de moord op J.F. Kennedy en de Koude Oorlog  werden door Peter Levenda onderzocht, bezien en verklaard vanuit een wat ander stand- en gezichtspunt dan die van de geoorloofde,  vastgelegde werkelijkheid. Laten we het laatste de “mainstream” werkelijkheid noemen. De werkelijkheid van de grote stroom.  Peter Levenda’s vraag is, of de naar Amerika gehaalde Nazi’s vanaf dat moment daadwerkelijk werkten voor de Amerikaanse bevolking, of  dat zij mogelijk van meet af aan aan een andere, geheime agenda ten eigen gunste werkten en nog altijd werken. Zijn zoektocht tot een  antwoord op die vraag leidt tot intrigerende, andere mogelijkheden. Mogelijkheden die een ander beeld geven van de werkelijkheid met  betrekking tot veel gebeurens in de menselijke samenleving.  Hoe houdt je zaken geheim? Door de onderzoekers in discrediet te brengen. Door ze vervreemde, onbetrouwbare en gestoorde mensen te  laten lijken. Hoe doe je dat? Om slechts één voorbeeld te noemen zijn de mensen, die op de achtergrond betrokken zijn bij de moord op  John F. Kennedy U.F.O.-persoonlijkheden, bisschoppen van een vreemde kerk, onderzoekers op het gebied van het paranormale, anti-  communisten en werknemers van N.A.S.A. De vreemde kerk blijkt, volgens Peter Levenda, alleen bisschoppen te hebben, er zijn geen  priesters. Wat is de reden dat veel van de personen die een mogelijke rol spelen in de moord op Kennedy, lid zijn van deze kerk? Het  geweven web van vreemdheid en gewoonheid maakt dat elke onderzoeker, door de volgers van de “mainstream” werkelijkheid, bij  dergelijke verklaringen vierkant in het gezicht uitgelachen zal worden. Is het een briljante manier om feiten te verdoezelen en te  verhullen, of zoals de slogan luidt van één van de episodes van de X-Files, getiteld “Teliko”: Deceive, inveigle, obfuscate? Of waren dit  manieren om geld en andere middelen bij elkaar te krijgen op de juiste plek en op de juiste tijd? Misschien zelfs beide?  Wat is werkelijkheid? Verfrissend voor mij, was de start van Timothy Good’s (http://www.timothygood.co.uk/index.htm) aandeel aan het pro-  gramma. Eindelijk eens iemand, die aangeeft dat het U.F.O.-tijdperk niet is gestart met het Roswell-incident in Amerika. Buitenaardsen  hebben de Aarde altijd al bezocht, zelfs al ver voor het ontstaan van mensen. Zo noemt hij uit de vorige eeuw Zweden, dat al rond 1930  door ongeïdentificeerde vliegende objecten werd bezocht. En Italië, waar in 1933 een U.F.O. geland schijnt te zijn nabij Milaan. En waar  Mussolini, een fervent vliegtuigfan, daarop een groep wetenschappers bijeen heeft gebracht, die, onder leiding van Nobel-prijswinnaar en  uitvinder van de draadloze telegrafie Marconi, de eerste geheime organisatie vormden voor onderzoek naar het U.F.O.-verschijnsel.  Mussolini verbood ze uitdrukkelijk informatie te lekken aan de pers. Dan waren er de Foo-fighters, die tijdens Wereldoorlog II vrijwel  overal ter wereld werden gesignaleerd. En een kilometerslange U.F.O. boven Frankrijk, door een compleet squadron vliegeniers geob-  serveerd.  Een stortvloed aan andere geobserveerde verschijnselen en namen van mensen volgt in het relaas van Timothy Good, die alle bij elkaar  genomen een grotere en andere werkelijkheid, waarin buitenaardsen al heel lang een rol spelen, zeer aannemelijk maken. Zoals de  landing van een vliegende schotel in Bexleyheath, een voorstad van London in 1955 (http://www.ufocasebook.com/bexley1955.html).  Internetreferentie (04-04-11): http://www.ufocasebook.com/bexley1955.html De uitspraken van de astronauten Gordon Cooper, Neil Armstrong en Buzz Aldrin met betrekking tot U.F.O.’s. George Adamski. Het massa-  contact van de Italiaanse vereniging Amicizia met buitenaardsen. De Engelse hacker Gary McKinnon. De voormalige Canadese minister  van Defensie Paul Hellyer. Ben Rich, directeur van Lockheed's Skunk Works van 1975 tot 1991, die op zijn doodsbed ondermeer bekende:  “We hebben reeds de middelen om tussen de sterren te reizen, maar deze technologieën zijn opgesloten in zwarte projecten, en het zou een actie van God vragen  om ze ooit naar buiten te krijgen voor het welzijn van de mensheid. Wat je ook kunt fantaseren, we weten al hoe we het moeten doen.”  “We hebben nu de technologie om E.T. thuis te brengen. Nee, het neemt geen mensenleven aan tijd om dit te doen.”  Internetreferentie (04-04-11) (Eigen vertaling):  http://battleofearth.wordpress.com/2010/09/09/extraterrestrial-ufo-are-real-ben-rich-lockheed-ceo-admitted-in-his-deathbed-confession/  Uit heel veel van de aangehaalde voorbeelden blijkt, hoeveel er door bepaalde mensen geheim wordt gehouden voor het grote publiek, de  gehele rest van de mensheid. Timothy Good eindigde zijn bijdrage daarom met de volgende opmerking: We zijn een genetisch bij-product  van buitenaardsen, die al voor ons op onze planeet waren. Andere buitenaardsen bezoeken ons nog altijd. Sommigen met kwade  bedoelingen. Maar ik ben nog steeds meer bang van mensen!  Wat is werkelijkheid? Te weinig tijd had Richard Hoagland voor zijn verhaal. Maar zijn beeld op het gebeuren in Amerika van 11 september  2001, welke hij een centrale plaats en een centraal moment geeft in zijn beeld van de werkelijkheid van het menselijke wereldgebeuren,  kwam toch klaar en helder over. Hoewel ik zelf erg moe word van het voortdurend voornamelijk en alleen op Amerikaanse gebeurens  baseren van de menselijke werkelijkheid, was zijn verhaal bijzonder intrigerend. Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Aan de hand van een  indrukwekkende serie foto’s, onder andere van Dr. Judy Wood’s website en boek, getiteld: “Where Did the Towers Go? The Evidence of  Directed Free-Energy Technology on 9/11” (http://drjudywood.com/towers/index.html), liet Richard Hoagland in een boeiend relaas zien  welke vreemde zaken op die dag in en tot zelfs ver rond de tweelingtorens hebben plaatsgevonden. Stalen kolommen en platen, die op  verbijsterende wijze in de vreemdste en zelfs schijnbaar onmogelijke vormen zijn gebogen en “lijken” te zijn gesmolten. Staal dat zo  flinterdun is geworden, dat je er letterlijk doorheen kunt kijken. Bizarre beschadigingen aan auto’s, zelfs tot op meer dan een kilometer  afstand van de torens. Compleet uitgebrande auto’s, terwijl niets van de enorme hoeveelheid eromheen liggend papier is verbrand. Vuur  dat geen vuur lijkt te zijn. Een verpulvering van veel van hetgeen in de twee torens aanwezig was en van veel van de torens zelf tot bijna  dematerialisatie aan toe.   De voorste helft van auto 2723 is verbrand, maar kijk eens naar de nieuw in de was gezette achterkant. Let ook op de missende deurklink aan de voorzijde en de onaangetaste deurklink van de achterdeur. Internetreferentie (04-04-11) (Eigen vertaling): http://www.drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam5.html Omhoog Volgende pagina