ALLES IS BEREKENING (Een kort artikel over twee LevensloopBepaalde Werkelijkheden) Kees Deckers April 2012 Heeft U ook de LevensloopBepaalde Werkelijkheid van Paul Smit gelezen in het artikel in Frontier Magazine nummer 103 van januari – februari  2012, getiteld: “Verder praten over bewustzijn, interview met Paul Smit over non-dualiteit”? Een artikel en interview naar aanleiding van het boek  dat hij samen met Patrick Kicken heeft uitgegeven, getiteld: “Praten over bewustzijn” (voor het artikel, zie internetreferentie (05-04-12):  http://www.a-dvaita.nl/images/Frontier_PaulSmit.pdf). Deze LevensloopBepaalde Werkelijkheid is kort gesteld de volgende:   Er is maar één bewustzijn dat alles doet. In het universum creëert het bewustzijn miljarden vormen. Het is een spel waarbij het speelt en doet alsof het miljarden is. Toch is het allemaal  gemaakt van een en hetzelfde spul, dezelfde kosmische klei.” “Het is alsof jij en ik twee verschillende personen zijn. En het lijkt ook nog eens alsof jij en ik onszelf besturen. Maar dat is  niet zo. Volgens non-dualiteit zijn wij één en dezelfde energie, en die energie is simpelweg in beweging. Dus alles is altijd precies zoals het moet zijn. Hij gaat daarbij uit van "Non-dualiteit". Non-dualiteit:  "...verwijst naar dat het geen twee is. Dat is het hoofdconcept. Er is geen twee. En het verwijst dus naar het ene. Het is ècht een verwijzing. Het is geen kant-en-klare doos met regels en  methoden.” Dit alles is gebaseerd op allerlei ideeën en theorieën, die al duizenden jaren en generatie na generatie opnieuw en opnieuw door vele mensen  wordt ervaren, doordacht en beschreven.  Maar Paul Smit komt vandaar uit niet alleen tot de conclusie, dat er dus een, ik noem het vanaf hier, allesomvattend bewustzijn is, dat alles heeft  gemaakt. Hij concludeert ook dat dat allesomvattende bewustzijn alles, maar dan ook letterlijk alles bestuurt en regelt. Dat het een spelletje speelt  met zichzelf, waaronder verstoppertje. Zelfs het ego wordt volkomen bestuurd en geregeld door het alomvattende bewustzijn.   Het leven is daarom ook één grote grap. Het ego kan niet zelf denken, behalve met "Muppet"-achtige reacties, maar ook die reacties worden  uiteindelijk beslist en bestuurd door het allesomvattende bewustzijn, dat alles wil meemaken wat het kan verzinnen, omdat het zich anders zo  verveelt. Het ego is een ingezoomd negatief deel van dat allesomvattende bewustzijn en uitzoomen is positief, want:   Smit's conclusie is daarom ook: "Dus alles is altijd precies zoals het moet zijn." Het leven is een geheel verzorgde reis; je hoeft je nergens druk  om te maken want het gaat allemaal vanzelf.” Toch willen hij en anderen liefst wèl zo snel mogelijk van hun egootje af: “Als wij konden kiezen,  zouden we allemaal het ego weggooien want dat is veel fijner." Maar kiezen kunnen ze dus niet, omdat het allesomvattende bewustzijn dat niet  toelaat. Het laat zelfs de meeste andere mensen niet toe om zich überhaupt bewust te worden dat zij aan dat egootje vastzitten en dat er een  allesomvattend bewustzijn is dat spelletjes met ze speelt. Sterker nog, Paul Smit mag blij zijn dat hij, zijn egootje kennis heeft mogen krijgen van  dit kosmische gebeuren. Want als het allesomvattende bewustzijn dat niet had toegelaten, dan had hij nooit dat boek kunnen schrijven, omdat hij  dan even onbewust van dit spelletje zou zijn als driekwart van de wereldbevolking.   Om alles dan toch nog wat prettig te houden in zijn logisch consistente idee van de werkelijkheid, stelt Paul toch maar: “Alles is liefde. Dat  bewustzijn is één. En iets wat één is kan alleen liefde zijn, want liefde is eenheid.  Alles is Berekening  Laat ik eens de LevensloopBepaalde Werkelijkheid van een ander mens hier naast zetten. Ik noem hem A. omdat hij anoniem wenst te blijven. A.  heeft op grond van tijdens zijn levensloop opgedane ervaringen en gedachten en ideeën daarover een eigen LevensloopBepaalde Werkelijkheid  opgebouwd. Die kan hij in één zin, in één prachtige, krachtige kreet samenvatten: Alles is Berekening.  "Alles is berekening. En de uitkomst daarvan moet steeds zijn: Overleven. Dat blijkt uit alles," zegt A. "Neem sex. Bij sex wil je jezelf voortplanten, maar wel zo dat de kans op  overleving van jouw D.N.A. zo groot mogelijk is. Dus uit berekening zoek je de meest gezonde partner. En de meest mooie. Een mooi uiterlijk staat namelijk gelijk met symmetrie. En  volgens veel wetenschappers lijkt het erop dat hoe meer symmetrie er in en door de berekening ontstaat, des te langer een levensvorm kan overleven. Het is dan ook volkomen  natuurlijk dat de mens in zijn partner onbewust zoekt naar die symmetrie. Zo leiden formules tot allerlei atomaire, moleculaire, chemische en uiteindelijk levensvormen, waarvan de  best berekende configuraties het het langst volhouden. De natuur werkt daarbij volkomen vanuit kansberekening. Volkomen willekeurig. Want elke berekening kan de juiste zijn."  "Omdat het bewustzijn van de mens een voortvloeisel is van de hersenen, wat niet meer is dan een gigantische biologische computer en dus volkomen is gebaseerd op en zich  bezighoudt met de berekeningen van de natuur, is het logisch dat dat bewustzijn de aandacht daarom als eerste richt op: Gezond, mooi gevormd, rijk, sterk, slim en agressief. Daarom  worden mensen bij bijvoorbeeld het zoeken naar een betaalde baan allereerst en bovenal op hun uiterlijk aangenomen. Met het aannemen van dergelijke mensen, breng je de  mogelijkheid van een gezonde levenspartner dichter naar je toe. Dus het is zeer verstandig om je uit berekening overal zoveel mogelijk te omringen met de qua uiterlijk meest mooie,  gezonde en krachtige mensen. Alleen slimheid, heel veel geld en zeer agressief gedrag kunnen die keuze uit berekening tijdelijk naar de achtergrond doen plaatsen. Omdat de  berekening dan aantoont dat de kans groter is om via die mogelijkheden langer te overleven. Echter om daadwerkelijk lang te overleven gaat een goede, ergo mooie en dus gezonde  vorm voorop. De mens kan daar zelf niets aan doen. Het zit van nature in hem, dat hij berekenend is. Want hij is zelf voortgekomen uit een berekenende natuur. Hij is het product ervan,  de optelsom. En die natuur heeft," volgens A., "als enige doelstelling: Overleven. Of in andere woorden een universum opbouwen dat voor eeuwig en altijd stand houdt. Het ultieme  perpetuüm mobile, noem ik dat," aldus A.  "In de wetenschap is dat ook gebleken," legt A uit. "Er wordt niet voor niets gezocht naar symmetrie en naar supersymmetrie. En zelfs wetenschappers zoeken naar die ene eenheid, die  ene berekening dat voor eeuwig overleven en leven mogelijk maakt. Vandaar bijvoorbeeld het naarstig zoeken naar een unificatie-theorie en naar de Theorie-Van-Alles."  "Agressie trouwens," zo beweert A., "is ook volkomen op berekening gebaseerd. Want om zo lang mogelijk te overleven moet je tenminste eten, drinken en voldoende rust kunnen  vinden of scheppen. Je hebt agressie dus nodig. Als onderdeel van de natuur ben je voort-durend aan het berekenen hoe je je agressie zo kunt gebruiken dat jij zo lang mogelijk  overleeft. Dat kan betekenen dat je uit berekening homocide moet plegen of genocide. En dat je de gehele levende natuur om je heen afbreekt om er zeker van te zijn dat je zelf echt  veilig bent. En dat je anderen tot slaaf moet maken, zodat jezelf altijd voldoende eten, drinken, voldoende rust en voldoende sex-partners hebt, terwijl die anderen alle werk voor je  doen. Daarmee heb je mogelijk de beste berekening voor een zo lang mogelijk leven met zoveel mogelijk sex-partners."  A. heeft ook ontdekt dat het doel van overleven steeds gebaseerd is op de berekening tussen Nu en het volgende moment. "Het is van enorm belang om voortdurend de beste  berekening te vinden tussen Nu en het volgende moment. Zo snel mogelijk en zo zeker mogelijk. En het liefst van moment naar moment naar moment tot in de oneindigheid.  Waarschijnlijkheidsberekeningen, kansberekeningen en zo accuraat mogelijke predictie- en voorspellingsformules zijn daarom pure nood-zaak. Bij die berekeningen kan ook gebruik  gemaakt worden van de berekeningen uit eerdere momenten, uit de gehele geschiedenis."  "De gehele evolutie van het universum en de gehele geschiedenis van de mens daarin zijn alleen maar gebaseerd op de berekening van die ene uitkomst: Overleven,"  zo stelt A. " Het  enige dat in de berekening daarom voort-durend wijzigt, en dat is voor veel mensen niet gemakkelijk te begrijpen, is de berekening, de formule zelf om de enige universele constante te  garanderen, dat is de uitkomst: Overleven. De berekening bestaat daarom niet alleen uit zich voort-durend wijzigende variabelen, maar is zelf ook in zijn totaliteit voort-durend  variabel. Tot die ene formule gevonden wordt, die het niet meer nood-zaak maakt om voort-durend te blijven berekenen. Op dat moment staat er zowel vóór als achter het =-teken een  constante." De Paul Smit-werkelijkheid  Wat het grote verschil is tussen de Levensloopbepaalde Werkelijkheid van A. en die van Paul Smit, is dat die van A. iedere individuele mens  ondanks al dat berekenen en juist door al dat berekenen een ontsnappingsmogelijkheid biedt, of noem het een vrije wil, om zelf te bepalen welke  berekening hij of zij wil volgen. Die ontsnappingsmogelijkheid bestaat omdat elke berekening, ook foutieve, de kans heeft te leiden tot de  oplossing waar de totale natuur van A.’s werkelijkheid naar zoekt. In de gelukkig niet kant-en-klare doos van Paul Smit is er geen enkele  ontsnapping mogelijk. Alles wordt bestuurd door het allesomvattende bewustzijn en elk ego, elke mens moet maar lijdzaam toezien en accepteren,  wat hem of haar overkomt en of hij of zij dat ooit wel of niet zal begrijpen, want ook dat wordt bepaald door dat allesomvattende bewustzijn.  Natuurlijk heeft uiteindelijk Paul Smit zelf helemaal niets verteld in het artikel in Frontier Magazine. Dat kan hij niet persoonlijk en als egootje.  Zelfs de "muppets" in zijn hoofd kunnen geen "eigen keuze"-commentaar geven. Dat alles wordt bepaald door het allesomvattende bewustzijn dat  een spelletje speelt met zichzelf. Paul Smit bestaat zelfs niet eens. Dus waarom maakt hij zich zo druk over alles en waarom schrijft hij een boek  en laat hij zich interviewen? O nee, wacht even, dat is natuurlijk het allesomvattende bewustzijn. Dat speelt dat er een Paul Smit is, die dit alles  heeft doordacht en in een boekje heeft verwoord.  En het is ook weer het allesomvattende bewustzijn, dat spreekt en niet schrijver dezes, die nu gelijk denkt: "Ik wil NU stoppen met het totale spel  dat ik als allesomvattend bewustzijn speel, waarin ook Kees Deckers verschijnt, want ik voel mij er op geen enkele manier prettig bij en wil er  absoluut niet in betrokken zijn." Maar ja, mijn egootje heeft daar niets over te zeggen en hoe ik ook probeer uit te zoomen om even dat  allesomvattende  bewustzijn te zijn om de boel letterlijk voor eens en voor altijd stop te zetten, het lukt mij niet. Maar waarom niet? Is dat  vanwege het egoïsme van mijn egootje? Of vanwege het egoïsme van dat allesomvattende bewustzijn, dat al spelend alles wil ervaren? Wat een  prachtig excuus trouwens voor elke dictator, voor elke extreem-kapitalist, voor elke verkrachter: “Mijn egootje wilde wel anders, maar ik moest het  doen van het allesomvattende bewustzijn”.   Misschien is het verstandig als Paul Smit nog eens goed gaat nadenken over die niet "kant-en-klare doos met regels en methoden" van hem en  over zijn LevensloopBepaalde Werkelijkheid. Mij krijgt hij er niet warm voor. Maar wat mijn egootje ook zegt of beweert...  Maar iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Die werkelijkheid, die LevensloopBepaalde Werkelijkheid is en wordt be-paald en be-perkt door de  eigen levensloop en ervaring daarvan. Laten we hopen dat ooit eens duidelijk en klaar zal worden wat nu de èchte Totale Werkelijkheid is. Intussen  zullen we het moeten doen met onderzoek van alles en met de eigen LevensloopBepaalde Werkelijkheden, die wij op grond daarvan ontwikkelen.  Disclaimer (hoewel niet echt noodzakelijk): Alles in bovenstaande is mijn mening en mijn gedachtengang, voortgekomen uit mijn LevensloopBepaalde Werkelijkheid. Maar met betrekking tot wat er staat, daar kan ik niets aan doen, want dat is geregeld door het allesomvattende bewustzijn. "Het zijn ik-ideeën waardoor het lijkt dat ik Kees Deckers ben en degeen die dit  heeft geschreven." Omhoog http://www.a-dvaita.nl/images/Frontier_PaulSmit.pdf