OPNIEUW WORDT EEN WETENSCHAPPER TOT DE ORDE GEROEPEN (Een om-over-na-te-denken-artikel) Kees Deckers Maart 2013 Opnieuw wordt een wetenschapper tot de orde geroepen. Ditmaal is het Rupert Sheldrake, die het boek   “The Science Delusion - Freeing the Spirit of Enquiry” (De Wetenschappelijke Waanvoorstelling - Het  Bevrijden van de Geest van Onderzoek) schreef, ook gepubliceerd onder de titel die hij zelf prefereert  “Science Set Free” (Wetenschap Bevrijdt). Beide titels zijn direct al vingerwijzingen naar waarom de  voordracht die Sheldrake hield op TEDxTalks verwijderd is van hun YouTube-kanaal.  Juist de dag voordat ik deze informatie op het internet vond, was ik bezig een kort artikel te schrijven,  dat ik de titel “Verdomming ontstaat door extreem doorgevoerde ordening” wilde geven. Deze  informatie deed mij besluiten het artikel te herschrijven.  Opnieuw wordt een wetenschapper tot de orde geroepen. Een jaar geleden was het een wetenschapper  uit Nederland die werd teruggeroepen, omdat hij te ver over de grenzen van de verengd wetenschap-  pelijke wereld durfde te denken.  Die wetenschapper is Coen Vermeeren, verbonden aan de Technische Universiteit te Delft als hoofd van  het Studium Generale. Hij studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan deze zelfde universiteit.  Hij durfde te stellen dat het U.F.O.-fenomeen door de wetenschappelijke wereld onderzocht dient te  worden. Zijn uitspraken en mening hebben in het verengd wetenschappelijke wereldje van Nederland  heel wat stof doen opwaaien. Evenals Rupert Sheldrake werd Coen Vermeeren geridiculiseerd en zwart  gemaakt en met verbanning bedreigd door extreem verengde heilgelovers en directe collega’s uit de  wetenschap, van wie de ergste op kleinzielige wijze met woorden stelde: ““Ufo-gekkie” kan geen  wetenschapper zijn”. Inmiddels heeft Vermeeren een boek geschreven, getiteld “Ufo’s bestaan gewoon -  een wetenschappelijke visie” dat vanaf 27 maart te koop is.  Saillant detail: In Vermeeren’s boek wordt op pagina 103 Rupert Sheldrake en diens boek “The Science Delusion” als voorbeeld genoemd  onder één van de redenen waarom de “cover-up” (het verbergen) van het U.F.O.-fenomeen plaatsvindt. De reden is, volgens Vermeeren,   dat zonder dat verbergen een groot deel van het wetenschappelijke huis instort. Sheldrake geeft hij als voorbeeld van een mens die een  “mogelijk gezondere wetenschap” heeft bedreven. In ieder geval iemand die niet een wetenschap bedrijft, welke “de primaire en hoogst  primitieve neiging heeft om alle waarnemingen buiten het paradigma zonder enige onderbouwing, meestal ad hominem - op de man - te  diskwalificeren”.  Op een gelijkwaardige manier wordt nu Sheldrake behandeld door zijn zogenaamde “peers” (gelijken) en collega-wetenschappers. Op de  blog van TED staat te lezen:  Na gepaste zorgvuldigheid, inclusief een studie van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen van ons Wetenschappelijk Bestuur, hebben we  besloten dat de voordrachten van Graham Hancock en Rupert Sheldrake verwijderd moeten worden uit de distributie via het TEDx YouTube-kanaal.  We censureren de voordrachten niet. In plaats daarvan zetten wij ze hier neer, waar ze kunnen worden ingelijst om zowel hun provocerende ideeën en de  feitelijke problemen met hun argumenten te benadrukken...  Alle gesprekken op het TEDxTalks-kanaal representeren de mening van de spreker, niet die van TED of TEDx, maar we voelen een verantwoordelijkheid om  geen platform te bieden aan voordrachten, die de grens lijken te hebben overschreden naar pseudowetenschap.  Internetreferentie (24-03-13):  http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/  Bovenstaande is de argumentatie van TED over hun redenen tot het verbannen van Sheldrake’s voordracht. Daar kom ik straks op terug.  Hieronder een deel van het antwoord van Sheldrake op dezelfde webpagina:  ... Rupert Sheldrake  Maart 18, 2013  Ik wil graag antwoorden op de beweringen van TED dat mijn TEDx-voordracht “de grens overschreed naar pseudowetenschap”, ”serieuze feitelijke fouten” en  “veel misleidende verklaringen” bevat.  Deze discussie vindt plaats omdat de militant atheïstische bloggers Jerry Coyne en P.Z. Myers mij hebben aangegeven, en TED hebben aangevallen omdat die  mijn voordracht een platform hebben gegeven. Ik ben uitgenodigd om mijn voordracht te geven als een onderdeel van een TEDx-evenement in Whitechapel,  London, “Challenging Existing Paradigms” (Bestaande paradigma's uitdagen) genoemd. Dat is waar het probleem ligt: mijn voordracht daagt expliciet het  materialistische geloofssysteem uit. Het vatte enkele van de hoofdthema’s samen van mijn recente boek Science Set Free (in het Verenigd Koninkrijk The  Science Delusion genoemd). Helaas hebben de beheerders van TED zich publiek op één lijn gesteld met het oude paradigma van materialisme, wat sinds het  einde van de negentiende eeuw de wetenschap heeft gedomineerd.  TED zegt dat zij mijn voordracht hebben verwijderd van hun webplek op het advies van hun Wetenschappelijk Bestuur, die ook de voordracht van Graham  Hancock heeft veroordeeld. Hancock en ik worden nu geconfronteerd met anonieme beschuldigingen gedaan door een lichaam op wiens autoriteit TED  vertrouwt, op wiens advies zij handelen, en achter wie zij zich verschuilen, maar wiens namen zij niet hebben onthuld.  TED’s anonieme Wetenschappelijk Bestuur heeft drie specifieke beschuldigingen gedaan...  ...Duidelijk is dat ik niet alle details van mijn argumenten kon geven in een 18-minuten durende voordracht, maar de beweringen van TED dat het “serieuze  feitelijke fouten,” “veel misleidende verklaringen” bevat en dat het de grens overschrijdt naar “pseudowetenschap” zijn lasterlijk en onjuist.  Internetreferentie (24-03-13):  http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/  Het is duidelijk uit Sheldrake’s antwoord, dat wat er gebeurt een voorbeeld is van hoe een kliek op de achtergrond, zoals overal en op elk  terrein van de huidige zogenaamde samenlevingen, be-paalt en be-perkt wat wèl gedacht en niet gedacht mag worden, wat wèl gedaan en  niet gedaan mag worden enzovoorts. Ook hier is sprake van een zogenaamde autoriteit, die anoniem dit deel van de menselijke  werkelijkheid beheerst en manipuleert. De door veel “alleen-maar-ja-knikkende” wetenschappers en zogenaamde sceptici - die zwaar  misbruik van “de wetenschappelijke methode” maken - streng gecontrôleerde, wetenschappelijke werkelijkheid zelf onderzoeken mag niet,  tenzij het ten gunste is van die werkelijkheid.  “We censureren de gesprekken niet” stelt TED. Dit is nonsens. Ten eerste, hebben ze daar het recht niet toe. Een ieder mag zijn eigen  mening hebben en deze uitspreken. Ten tweede, een voordracht verbannen, weghalen uit een distributielijst, omdat de inhoud je niet  aanstaat is wel degelijk censureren. Ten derde, vervolgens opmerken dat de voordracht elders is geplaatst om te worden benadrukt en  belicht in hetgeen is gesteld en gezegd is opnieuw censureren. Censureren betekent: Het veranderen, weglaten of volledig uitsluiten van  een bericht, document, kunstwerk of welk item dan ook dat informatie, een boodschap of een beeld draagt dat de censurerende instantie  wil onderdrukken. En dit is precies wat TED doet.  De opmerking “...maar we voelen een verantwoordelijkheid om geen platform te bieden aan voordrachten, die de grens schijnen te  overschrijden naar pseudowetenschap” getuigt van het wel degelijk censureren van een boodschap en informatie. Het is interessant te  zien hoe opeens verantwoordelijkheid als middel wordt gebruikt om een discussie over de verengd wetenschappelijke wereld, die terecht  door Sheldrake materialistisch wordt genoemd, in be-paalde banen te leiden. Die verantwoordelijkheid zou er juist toe moeten leiden de  boodschap van Sheldrake te accepteren als zijn eigen mening, en andere wetenschappers en niet-wetenschappers de mogelijkheid te  bieden er zelf op eigen verantwoordelijke wijze over na te denken, zoals dat ook met de andere sprekers op TEDxTalks wordt gedaan. Dus  niet gestuurd door “pappa” TED of degenen die als schimmen op de achtergrond TED besturen. Het overnemen van de  verantwoordelijkheid van andere mensen is bij voorbaat altijd gericht op het proberen te beheersen en in eigen macht te krijgen van (de  mening van) die mensen. TED is daarbij tegelijkertijd uitermate voorzichtig met hun uitspraken, zoals blijkt uit de zinsnede: “...die de  grens lijken te hebben overschreden...”. “...lijken te hebben...”. Dit wekt, bedoeld of onbedoeld, de indruk dat ze het zelf niet eens zeker  weten. Desondanks laten ze de balans doorslaan naar verbanning. Maar het is ook taalgebruik, dat later altijd misbruikt kan worden bij  bijvoorbeeld rechtszaken door advocaten. Wij hebben nooit gezegd dat...  Alleen al door het plaatsen van de informatie op een andere plek wordt de voordracht van Sheldrake niet alleen verbannen, maar ook  veranderd, al is het slechts een verandering in de intentie van TED met juist deze voordracht. Een intentie die TED publiek maakt om de  publieke mening daarmee te beïnvloeden. Op hun webplek stellen TED: “TED is a nonprofit  devoted to Ideas Worth Spreading.” (TED is een (organisatie) zonder winstoogmerk, gewijd  aan Ideeën, Die het Waard zijn om te Verspreiden). “It started out (in 1984) as a conference  bringing together people from three worlds: Technology, Entertainment, Design.” (Het begon  (in 1984) als een conferentie die mensen uit drie werelden bijeen bracht: Technologie,  Amusement, Vormgeving) (internetreferentie (26-03-13): http://www.ted.com/pages/about).  TED stelt nu met hun daad dat de Ideeën van Rupert Sheldrake het niet Waard zijn om te Verspreiden. Op grond van een  Wetenschappelijk Bestuur. Be-paalt dat Wetenschappelijke Bestuur trouwens ook de wereld van de Vormgeving en de wereld van het  Amusement van TED? TED pleegt een ingreep, die ze niet doen bij andere mensen die een voordracht op hun medium geven. Daarbij geven ze zelf aan dat zij dit  doen “...om zowel hun provocerende ideeën en de feitelijke problemen met hun argumenten te benadrukken”. Een zin die niet alleen zegt  dat zij het niet eens zijn met de inhoud van de voordracht, zoals blijkt uit de woorden “provocerend” en “problemen”, maar die ook nog  eens zegt dit te willen “benadrukken”. Dit benadrukken wordt gedaan ter onderdrukking van de informatie, van de boodschap. Mensen, let  op, want...! Pas op, want...! De actie van TED in deze heeft niets te maken met positief menselijk gedrag, maar alles met het bewaken van de scherp afgebakende, be-  palende en be-perkende grenzen van de wetenschappelijke werkelijkheid. Dit mag men als wetenschapper en niet-wetenschapper wèl  denken, dat niet, van het Wetenschappelijk Bestuur. Dat komt neer op een eigen ordening aanbrengen, waar anderen zich verplicht aan  moeten houden. De angst bij deze strakke, straffe keurslijfaanmeters en -berekenaars is dat hun door “de wetenschappelijke methode” vastgestelde en  vastgelegde ordening losser en minder ordelijk wordt, waardoor zij hun macht erover verliezen. Maar zelfs pseudowetenschap is tenslotte  meer dan eens gebleken wel degelijk wetenschap te zijn. Anders zouden kosmologen zoals Stephen Hawking nog altijd pseudoweten-  schappers zijn. Heel eenvoudig: Het zijn alle mensen tesamen die beslissen wat wetenschap is, niet alleen een kliekje zogenaamd deskundigen.  Verdomming ontstaat door extreem doorgevoerde ordening  Opnieuw wordt een wetenschapper tot de orde geroepen. Hij wordt tot de orde geroepen om te voorkomen dat de geheiligde orde met  voeten wordt getreden, om te voorkomen dat de grenzen van die geheiligde orde worden doorbroken. Daar ligt het probleem. Precies wat  Sheldrake zelf zegt: “mijn voordracht daagt expliciet het materialistische geloofssysteem uit”.  Ik stel dat de verdomming van de mens begint bij het extreem ordenen van alles om hem heen. Let wel, het is niet het ordenen per se,  dat de mens dommer maakt, maar het is een stap, die hij daarna maakt. Dat is de stap om zèlf verregaande orde te scheppen, waar dat  niet nodig is. Zo worden mensen met zogenaamd hoge IntelligentieQuotiënten (I.Q.’s) geordend in universiteiten, laboratoria en  onderzoekscentra. Daar worden deze mensen verplicht te voelen, handelen en denken volgens ordelijke regels en wetten, bekend als “de  wetenschappelijke methode”. Meestal zelfs verengd tot slechts het denken en handelen. Buiten deze orde voelen, handelen en denken  wordt als chaotisch beschouwd, maar binnen deze orde voelen, handelen en denken leidt tot het doden van creativiteit en open onderzoek.  Tegelijkertijd met deze ordelijkheid wordt gesuggereerd en gesteld dat alle mensen die buiten deze universiteiten, laboratoria en  onderzoekscentra staan, geen hoog I.Q. kunnen hebben en derhalve geen nieuwe ideeën kunnen hebben en nieuwe uitvindingen kunnen  doen. Mensen, die binnen de keurig geordende, wetenschappelijke wereld leven en werken, mogen geen ideeën op tafel leggen, die de  geordende regels en wetten van “de wetenschappelijke methode” overtreden of ondermijnen. Ze worden dan direct teruggefloten en  ingetoomd of bij persisterend gedrag verbannen uit deze wereld. De meest belangrijke manier om de wetenschappelijke wereld in stand te  houden en deze ordelijkheid te bewaren en te bewaken is door concurrentie, koop en verkoop van mensen met een zogenaamd hoog I.Q.  Daarom mogen nieuwe ideeën en uitvindingen alleen uit deze wereld komen en niet uit de buitenwereld. Als dat laatste wèl het geval is,  dan moet het idee of de uitvinding zo snel mogelijk onderuit gehaald worden. De mens erachter verguisd, zwart gemaakt, belachelijk of  nog erger. Mocht het idee onverhoopt toch doorbreken in de publieke aandacht, de wereld buiten het wetenschappelijke wereldje, dan  probeert dit laatste wereldje deze mens zo snel mogelijk om te kopen, haar of zijn idee op te kopen of probeert te bewijzen dat zij zelf al  heel lang aan een gelijkwaardig, en een nog beter idee of vinding werkzaam zijn. Maar dat zij om bepaalde redenen nog niet zover zijn om  het publiekelijk bekend te maken. Zogenaamde, verplichte “peer reviews” (beoordelingen door gelijken) worden misbruikt om de macht te  behouden over het werk van anderen, zowel binnen als buiten de verengd wetenschappelijke wereld.  Wat zeker niet mag gebeuren is het doorbreken van de orde. Alle echt nieuwe en goede ideeën en uitvindingen kunnen alleen maar plaats  vinden in het wereldje van de wetenschap zelf. Nooit daarbuiten. Zo hoort het, dat is ordelijk. Anders zou alles maar chaotischer worden.  En chaos laat zich niet overheersen, kan niet beheerst worden, hebben mensen niet in hun door-eigen-ordening-gemaakte macht.  Denk niet, dat dit alles slechts plaatsvindt in de wetenschappelijke wereld. Het vindt overal plaats waar concurrentie belangrijker is dan  samen-leven, samen-werken en samen-delen. Dus ook in de sportwereld, de muziekwereld, de televisiewereld, de computerprogrammeer-  wereld, de politieke wereld (mensen die geen politici zijn kunnen geen geen keuze maken, dus referenda zijn uit den boze), de geloofs- en  godsdienstwereld enzovoorts. Het is de extreem doorgevoerde ordening, zelf bedacht, zelf gemaakt en zelf dwangmatig opgelegd aan zichzelf, maar vooral aan anderen,  die de daadwerkelijke vooruitgang van de mens tegenhoudt. Die mensen dwingt in een keurslijf. Of zij nu binnen of buiten één van deze  wereldjes staan. Slechts zo nu en dan kunnen enkelen ontsnappen en mogen sommigen zelfs ontsnappen om de uitzondering op de regels  te mogen vormen. Waarom? Omdat de extreem-ordenaars en de extreem-verengers van de werkelijkheid weten dat zij er niet omheen  kunnen dat hun werkelijkheid niet klopt. Ze gebruiken daarom mensen vaak als voorbeelden, om te laten zien wat er met hen gebeurt,  wanneer zij de extreem doorgevoerde orde verstoren en doorbreken.  Daarom wordt opnieuw een wetenschapper tot de orde geroepen.  Omhoog