"GEHEIM RUIMTEVAARTPROGRAMMA - DE STIPPEN VERBINDEN” (Feit of Fictie?) Kees Deckers Mei 2014 Op 3 april 2011 werd de conferentie: "Secret Space Program - Breakaway Civilization" (Geheim RuimtevaartProgramma - Breekweg-  Beschaving) gehouden te Amsterdam, Nederland. Van 09:30 uur tot 21:30 uur gaven 5 sprekers presentaties over onderwerpen zoals  Operatie Paperclip, de ontwikkeling van het Noord-Amerikaanse ruimtevaartprogramma van Nazi’s tot N.A.S.A., het U.F.O.-verschijnsel, het  TweelingTorens-incident in 2001, "missend geld" en de zwarte budgetten van Noord-Amerika en meer. Zijn dit alle niet-gerelateerde  onderwerpen? Of kan het zijn dat zij alle punten, stippen zijn van een groter en verborgen intrige van een kleine groep van mensen met  de intentie om een Breakaway Civilisation (Breekweg-Beschaving) te worden. Een Breekweg-Beschaving gefinancierd en gebouwd met  zwarte budgetten en mogelijk met BuitenAardse technologie, hier en daar op Aarde getest op een niets-vermoedende mensheid  (http://worldwidebeingfreewebsite.com/reality%2013.htm)?  Is dit werkelijk gaande? Is er werkelijk een kleine groep mensen, die zich merendeels verbergen in het volle zicht, die steeds grotere  bedragen aan geld en middelen weg smokkelen, en daarmee onder andere in het geheim een ruimtevloot bouwen, welke in staat is om  niet alleen de planeten in ons eigen sterresysteem te bereiken, maar ook exoplaneten in sterresystemen ver daar voorbij?  Feit is dat een ongelooflijk bedrag aan geld is verdwenen in Noord-Amerika. Wat deels heel prettig in de doofpot lijkt te zijn gestopt met  de zogenaamde aanval door buitenlandse naties op de TweelingTorens en het Pentagon. De informatie over dit missende geld precies in  het deel van het Pentagon, dat werd vernield. Tot vandaag toe is het hele verhaal van wat werkelijk gebeurde op 11 september 2001  onduidelijk en heel erg verward door de regering van Noord-Amerika zelf. Het meest flagrante feit dat naar voren springt, is wat er  gebeurde met Gebouw 7, wat duidelijk vernietigd lijkt te zijn door een gecontroleerde sloop. Het officiële rapport wordt betwijfeld door  meer dan 100 professoren (http://www.wanttoknow.info/070618professorsquestion911), door duizenden architecten en ingenieurs  (http://www.ae911truth.org/), door piloten en vele, vele anderen. Het heeft ondermeer geleid tot de ReThink 911 (Heroverweeg 911)  organisatie (http://rethink911.org/). Er is zelfs een Wikipedia-pagina gemaakt, met de titel: 9/11 Truth movement (911 Waarheids-  beweging) (http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Truth_movement). En zoals het staat vermeld op de webplek “Pilots For 9/11 Truth”:  Wij accepteren het 9/11 Commissie Rapport niet -- een Commissie, welke volgens de Voorzitter zelf mogelijk werd “opgezet om te  falen”, noch "hypotheses" als een bevredigende verklaring voor de voortgezette grove schending(en) van de Grondwet van de  Verenigde Staten, die worden gepleegd door Regeringsinstanties, en het offer dat elke Amerikaan gemaakt heeft en blijft maken --  sommigen meer dan anderen. Wij staan met de talrijk andere, groeiende organisaties van Brandweerlieden, Medische Professionelen, Advocaten, Geleerden,  Militaire Officieren, Veteranen, Religieuze en Politieke Leiders, naast Overlevenden, familieleden van de slachtoffers -- familieleden  van soldaten die het ultieme offer hebben gemaakt  -- inclusief de vele Ground Zero-werkers die nu ziek zijn of zijn gestorven,  wanneer we vragen voor een oprecht, nieuw onderzoek van de gebeurens van 9/11.   Internetreferentie (19-05-14) (Eigen vertaling):  http://pilotsfor911truth.org/ Feit is ook dat niet alleen informatie werd vernietigd over waar het missende geld voor is gebruikt, maar dat het de zogenaamde Noord-  Amerikaanse leiders de mogelijkheid gaf om hun oorlog tegen terrorisme te starten (http://www.consensus911.org/the-911-consensus-  points/), om ongelooflijke hoeveelheden wapens te creëren en verkopen, om wereldwijd te spioneren, om straffeloos te doden en te  martelen en zo voorts. Alles uit naam van hun Nationale Veiligheid. Maar alleen voor deze reden? Het wanneer niet door gecontroleerde  demolitie dan zeer onlogische ineenstorten van Gebouw 7 maakt het rechtvaardig de vernietiging van de andere gebouwen, de  TweelingTorens, ook te betwijfelen. Wat vond daadwerkelijk plaats? Wat is daadwerkelijk gebruikt om deze torens omlaag te halen? En het  maakt ook de vraag rechtvaardig: Welke andere gebeurtenissen op onze planeet zijn verdacht en dienen opnieuw en in meer detail te  worden bezien?   Feit is dat vele ontmoetingen hebben plaatsgevonden tussen U.F.O.'s en militaire en burgervliegtuigen. Veel piloten, astronauten en zelfs  wetenschappers en politici zijn naar voren gekomen met hun ervaringen met U.F.O.'s. Meer dan één persconferentie heeft plaatsgevonden  met getuigeverklaringen door mensen met deze beroepen. Bijvoorbeeld in 2001 (http://www.youtube.com/watch?v=lkswXVmG4xM) en in  2010 (http://www.examiner.com/article/ufos-us-air-force-officers-testify-on-ufo-sightings-at-national-press-club en: http://www.youtube  .com/watch?v=3jUU4Z8QdHI). En in 2013 werd een BurgerHoorzitting gehouden over U.F.O.-openbaring (http://www.examiner.com/arti  cle/citizen-hearing-on-ufo-disclosure-will-the-us-congress-act en: http://www.youtube.com/watch?v=AsDDWVu3HoY). Het leidde allemaal  ook tot het boek: "UFOs - Generals, Pilots, and Government Officials go on the record" (U.F.O.’s - Generaals, Piloten en  Regeringsfunctionarissen nemen publiek stelling) door Leslie Kean, onderzoeksjournalist. Maar nog altijd is het fenomeen onopgelost,  omdat fatsoenlijk onderzoek niet gedaan wordt door veel van de zogenaamde regeringen op onze planeet en omdat GroteStroomMedia en  GroteStroomWetenschappen er nog altijd lol om maken, in plaats van het werk te doen dat zij behoren te doen: Onderzoeken. Hoe is het  mogelijk dat zoveel regeringen en hun militaire apparaten en hun zogenaamd intelligente spionage- en inlichtingendiensten de  onderzoekingen zelfs verwarren, verprutsen en verzieken, zoals in het geval van de Phoenix Lights? Hoe is het mogelijk dat met name de  regeringen van Engeland en Noord-Amerika, die zo doodsbang zijn dat hun Nationale Veiligheid wordt geschonden door menselijke  terroristen, nog altijd in staat zijn om te stellen dat de U.F.O.-ontmoetingen er geen bedreiging voor zijn? Zelfs zo ver gaan dat U.F.O.-  waarnemingen niet onderzocht hoeven te worden, bewerend dat het werkelijk een verspilling van geld is om dit te doen, en dat zij hun  officiële, publieke U.F.O.-meldpunten zelfs sluiten. Hoe kunnen zij weten dat elke geobserveerde U.F.O. geen bedreiging is, vooral zonder  enig onderzoek te doen? Of wordt het nog altijd onderzocht zonder het recht van het publiek om dit te weten? Wat als het niet wordt  onderzocht, omdat het meeste niet van BuitenAardse, maar van Aardse afkomst is? Iets, wat aan het grootste deel van de mensheid niet  toegestaan is om te weten? Is dat de reden, waarom de regeringen van veel zogenaamde naties weten dat het fenomeen geen bedreiging  is? Is dat de reden waarom zij het ontkennen, het belachelijk maken, en elke gedegen poging tot onderzoek verpesten? Staan ze onder  orders van kleine groepjes mensen om dit te doen, omdat veel van de U.F.O.-waarnemingen onderdeel zijn van een Geheim  RuimtevaartProgramma behorend aan een Breekweg-Beschaving?  Feit is dat we werkelijk niet veel weten van ons universum. Onze wetenschappers tasten nog nog altijd zo in het donker, dat zij met vele  theorieën tegelijkertijd jongleren, van Big Bangs (Grote Knallen) en Big Crunches (Grote Kraken), tot een voor altijd uitdijend universum,  tot vele ideeën over mogelijke multiversa, tot 3, 10, 11 en zelfs 103 dimensies (http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/14032710  0612.htm), tot parallelle universa, tot het idee dat ons universum een hologram is (http://www.nature.com/news/simulations-back-up-  theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328), tot het idee dat het bestaat uit onvoorstelbare hoeveelheden donkere materie en donkere  energie en zo verder. Hun wetenschappelijke fantasieën zijn grenzelozer en ongelooflijker dan de fantasieën van niet-wetenschappelijk  opgeleide mensen. Kunnen al deze fantastische theorieën daadwerkelijk waar zijn? Niet één mens die het echt weet.  Feit is dat letterlijk alles Energie is. Feit is ook dat we niet werkelijk zoveel weten over Energie, en over haar daadwerkelijke  mogelijkheden en eigenschappen, dan we aannemen. Feit is ook, dat ook wij mensen alleen maar uit Energie bestaan. Onze levens zijn er  van afhankelijk. We kunnen zonder haar niet bestaan. We hebben zelfs een Omgeving van Energie in allerlei vormen nodig om in staat te  zijn te bestaan. We kunnen eenvoudigweg zonder een dergelijke Omgeving niet bestaan. We kunnen alleen bestaan door elke seconde van  onze levens Energie uit te wisselen met onze Omgeving. Wat ook de reden mag zijn dat we bestaan en dat Al-het-andere bestaat, als  mensen geboren op de planeet Aarde zijn we allen onderdeel van de EnergieOmgeving Aarde en de EnergieOmgeving van ons universum.  Feit is dat buiten onze planeet Aarde zulke onvoorstelbare hoeveelheden Energie op ons wachten, dat we er zelfs geen woorden voor  hebben, behalve "eindeloos", "grenzeloos" en "onmeetbaar". Waarom proberen we dan niet als één mensheid uit te vinden hoe deze  grenzeloze hoeveelheden te bereiken en te ont - dekken? In plaats daarvan zijn niet-geheime ruimtevaartprogramma’s gebonden aan  nationalistische trots en internationale concurrentie. In plaats daarvan worden niet-geheime ruimtevaartprogramma’s zelfs gedegradeerd  en stopgezet. Terwijl commercialisatie en privatisering van ruimtevaart belangrijker wordt gemaakt. Maar wat hebben deze privé-bedrijven  tot nu toe bereikt? En voor wie? Feit is dat deel zijn van de EnergieOmgeving Aarde niet alleen betekent dat we gelijke rechten hebben tot bestaan, maar ook dat we  gelijke rechten hebben met betrekking tot de Energie-bronnen, zonder dat we eindeloos met elkaar moeten tobben, vechten en oorlog  voeren over wie meer mag hebben en wie minder moet hebben, ondertussen enorme hoeveelheden van deze Energie daarmee verspillend.  Dat is het bewustzijn dat we los dienen te laten. Dat is het bewustzijn dat nog altijd meer ligt op de evolutionaire stap tussen instincten en  reflexen aan de ene kant en zelfbesef en besef-van-het-andere aan de andere kant. Het is het bewustzijn waar we van weg kunnen  stappen naar een meer uitgebreid bewustzijn. Dat zal niet bereikt worden in de economieën, gebaseerd op en gericht op het spelen van  een eindeloos pathetisch spel van oligopolie en monopolie. Maar het kan bereikt worden door bijvoorbeeld het stap na stap introduceren  van een Wereldwijd Onvoorwaardelijk BasisInkomen, wat een weg is om de Energie-bronnen gelijk en naar evenredigheid te gaan  verdelen aan elke mens levend op onze planeet. Dat is waar een "Breakaway Consciousness" (Breekweg-Bewustzijn) over gaat.  Feit is dat er bewustzijn is en dat het groeiende is. Maar de meeste wetenschappers willen niet geloven noch accepteren dat de  mogelijkheid van groeiend bewustzijn van het grootste belang is. Ze willen niet eens geloven dat bewustzijn überhaupt van belang is. En  ze willen dat wij mensen dat ook geloven en accepteren. Ze willen dat wij mensen geloven en accepteren dat het slechts een bij-product is  van onze hersenen. Ze willen dat wij mensen ook geloven en accepteren dat we geen vrije wil hebben. Dat we slechts machines zijn. Maar  zelfs als het bewustzijn precies daar startte, in onze hersenen, en als een bij-product, toont het niet alleen aan dat bewustzijn ook een  vorm van Energie is, maar bewijst het ook dat het kan groeien, kan evolueren en van hoofdbelang kan zijn voor onze toekomst. Als  bewustzijn evenals alle levende natuur startte uit niet-levende natuur, en evolueerde van instincten en reflexen tot besef en dan tot zelf-  besef en tegelijkertijd daarmee tot besef van het andere en van anderen, dan dient dit groeien en evolueren van bewustzijn niet tegen  gehouden te worden, niet gestopt te worden, niet gevangen gehouden te worden en dient het niet tot slaaf gemaakt te worden, omdat het  de antwoorden kan omvatten voor ons mensen allemaal om voorbij ons huidige potentieel te groeien. Zodat op een dag we bijvoorbeeld  daadwerkelijk Energie, haar eigenschappen en haar daadwerkelijke mogelijkheden, zullen begrijpen. En zodat we op een dag misschien  zelfs een beschaving kunnen creëren in een EnergieOmgeving, die bijna werkt als een perpetuum mobile, en waarin mensen schijnbaar  voor eeuwig kunnen leven. Meer en meer bewijs wordt gevonden door wetenschappers, dat ons bewustzijn waarschijnlijk nu al ver buiten  de grenzen van onze hersenen reiken, dat het bestaat uit en gebruik maakt van velden van Energie, die gelijk het electromagnetische veld  van een magneet in een veel grotere Omgeving bestaat dan het lichaam van de magneet alleen.  Feit is dat als we echt intelligent zijn, waarvoor bewustzijn en vrije wil nodig zijn, we kunnen kiezen om voor onze EnergieOmgeving te  zorgen, het te beschermen en er om te geven, zodat het lang genoeg blijft bestaan voor ons en de levenvormen met wie we het delen om  verder te evolueren. Dat is waar een "Breekweg-Bewustzijn" ook over gaat. We kunnen dit niet doen, als we in een voortdurende  concurrentie, een voortdurende oorlog zijn met onze medemensen en met alle andere levensvormen op Aarde. Dat leidt alleen maar tot  een verloren strijd, waar een strijd niet eens nodig is. Dat leidt tot kleine groepjes mensen, die zichzelf zo veruit superieur vinden ten  opzichte van hun medemensen dat zij contrôle over alles proberen te krijgen.  Bovenstaande feiten en vragen gaan over veel verschillende onderwerpen, over veel verschillende delen en punten van onze menselijke  realiteit. Ze mogen niet gerelateerd lijken. Maar wat zullen we vinden, wanneer we zoeken naar de verbanden, de relaties en de lijnen  tussen deze punten, deze stippen? Wat zullen deze lijnen, verbanden en relaties ons tonen? Wat voor een totaalbeeld zal duidelijk en  zichtbaar worden? Wat als dit beeld aantoont, dat achter de onduidelijke en onrechtvaardige manieren van handelen en regeren door onze  zogenaamde leiders en regeringen, één of meer kleine groepjes mensen aan het werk zijn met een verborgen agenda? Wat als het een  agenda aantoont, die alleen voor deze kleine groepjes een Breekweg-Beschaving creëert? Een agenda van voorbereidingen om te  vertrekken naar hun eigen geprivatiseerde toekomst en misschien zelfs naar hun eigen geprivatiseerde exoplaneten in verre sterrestelsels?  Het klinkt vergezocht, het klinkt als fictie. Maar er zijn veel meer feiten, zoals die hierboven genoemd die in die richting lijken te wijzen.  En als dit zo is, is het gerechtvaardigd en terecht om dit te laten gebeuren ten koste van de rest van de mensheid? Of is het tijd om: Nee!,  te zeggen tegen een dergelijk troosteloze menselijke toekomst die wordt gebouwd, en om te beginnen met het te veranderen en  herbouwen naar één, die de hele mensheid omvat als gelijkwaardige medemensen? Is het geen tijd om een andere Breekweg-Beschaving  te worden, gebaseerd op een ander soort van Breekweg-Bewustzijn? Dus is het geen tijd om uit te vinden wat waar is, door...   VERBINDING VAN DE STIPPEN (Na een succesvolle 2011-conferentie te Amsterdam, Nederland, brengen we onze conferentie nu naar San Mateo, California, op 28 en 29 juni) Is er een schaduw- en geheim ruimtevaartprogramma?   Sluit je bij ons aan als we een zorgvuldig geselecteerde groep van sprekers presenteren om enige serieuze vragen te beantwoorden over  de "deep state" en wat werkelijk aan het gebeuren is in de wereld en daarbuiten. We leggen de meest machtige, onzichtbare stromingen  bloot achter wereldwijde geopolitieke en financiële tendenzen.  Waar is het geld heen gegaan? Ons programma zal financiële, historische en culturele analyses omvatten van de "Breekweg-Beschaving". Dat is de 1% van de 1% - de  groep wier rijkdom explodeert. We zullen het systeem van verborgen financiën bespreken, dat de Amerikaanse inlichtingengemeenschap  in de rol van internationale bankiers plaatste. Multibiljoen dollar financiële fraude en markt-manipulaties zijn in werkelijkheid mechanismen  om de zwarte budget-programma’s en de geprivatiseerde, gecentraliseerde heerschappij noodzakelijk gemaakt door hoog-technologische  geheimhouding te financieren. In hoeverre zijn historische bedragen aan schuld en bailouts (vrijkrijgingen door borgstelling) in de  ontwikkelde wereld, eenvoudig een financieel mechanisme om rijkdom over te boeken naar een nieuwe "Breekweg-Beschaving"?  Is de U.F.O. de verborgen factor in de modern geschiedenis? Een ander onderwerp zijn de betrokken U.F.O.-Ontmoetingen met de Militaire Apparaten van de Wereld. Over de jaren heen zijn er veel  bevestigde militaire ontmoetingen geweest met U.F.O.’s. De energie- en technologische implicaties van deze vaartuigen en de  waarschijnlijk politieke krachten die veranderingen in ons energie-paradigma blokkeren zijn het zeer waard om te onderzoeken. Heb je je  ooit afgevraagd hoe een Breekweg-Beschaving straffeloos kan opereren?  Breekweg-Bewustzijn Het van elkaar scheiden van de innere en uitere ruimte is het kerndoel van alle elites. Wanneer we deze scheiding beëindigen zullen we  ingewijd worden in een verbazingwekkende vorm van kennis. Niet alleen nieuwe informatie, maar ook een nieuwe vorm van informatie.  We zullen met nieuwe ogen zien. Innere ruimte is bewustzijn. Van acht miljard mensen moet hun innere ruimte worden gestopt, door  gedachtencontrôle, om het uitere ruimtevaartprogramma geheim te houden. Is het mogelijk om uit deze puinhoop te geraken, die zoveel  lijden en destructie veroorzaakt op deze planeet? Er bestaan stappen die ons kunnen leiden naar een nieuwe werkelijkheid. We zullen snel  moeten handelen en ons bewustzijn moeten verschuiven. Als we onderdeel wensen te zijn van een authentieke 'Breekweg-Beschaving',  dienen we eerst een 'Breekweg-Bewustzijn' te verkrijgen.  Wat gebeurt er daadwerkelijk daarbuiten? Is er een schaduw- and topgeheim ruimtevaartprogramma? Wat bevindt er zich nu in de ruimte en wat kan er zijn? Hoe beïnvloedt de  ruimte al onze levens? Zijn er Kosmische Culturen en Beschavingen, zullen ze landen, bezoeken ze ons, zijn ze onder ons? Zo ja, hoe zal  dat botsen met onze levens? Hoe kan men de waarheid onderscheiden, temidden van al de mythen en legenden, speculaties en  interpretaties, theorieën en perspectieven, angsten en "onderzoek"? Met de draaiingen en kronkelingen gepresenteerd in boeken, in  documentaires en tijdens conferenties en door sprekers, vind je misschien je antwoorden tijdens deze unieke conferentie. Als we het voor  elkaar krijgen de juiste vragen te stellen en sommige stukjes aan elkaar te leggen, komen we misschien dichter bij een soort van  antwoord - wat is er daadwerkelijk daarbuiten gaande? Wie heeft daadwerkelijk de touwtjes in handen? Wat zijn hun doelen? Waarom  gedragen ze zich op die manier?  Datum: 28 en 29 juni  Plaats: San Mateo C.A. in het San Mateo evenementencentrum: http://sanmateoexpo.org/  Sprekersopstelling: Catherine Austin Fitts, Carol Rosin (skype) , Richard Dolan, Joseph P Farrell, Michael Schratt, Mark McCandlish, Robert  Morningstar, Jon Rappoport Gastheer: Henrik Palmgren (van Red Ice Creations: http://www.redicecreations.com/  Webplek en kaartverkoop: http://www.secretspaceprogram.org/  Contactadres: mailto:secretspaceprogram2001@gmail.com  Omhoog