WOORDSPEL Woordspel. Het wordt vooral geassocieerd met schrijvers, dichters, cabaretiers en andere artiesten. Zij halen voor een deel hun inspiratie  hieruit. Maar ook slimme ondernemers en reclame-makers gebruiken het veelvuldig als verpakking voor hun product, om op die manier klanten  te lokken. Onthoudt echter: Wat u weggooit is de verpakking! Politici, advocaten en anderen gebruiken het maar al te graag om hun zaak te  winnen. Het is tevens voer voor psychologen en psychiaters. En natuurlijk bemoeien met name taalkundigen en taalwetenschappers zich hier  graag mee.  Gesproken en geschreven taal zijn de meest toegepaste wijzen, waarop wij met elkaar communiceren. En zoals alles in handen van de mens  kunnen beide gebruikt en mis(ge)bruikt worden. We laten ons er door leiden en misleiden. Hoe bewust zijn we ons hiervan?  Je eigen taal opnieuw bekijken, beluisteren, beruiken, bevoelen en beproeven kan tot allerlei verrassingen leiden. Verrassingen, die je wakker  maken en die je zelfs opnieuw bewust laten worden van de situatie, waarin je je bevindt.  Hieronder probeer ik daarom, via woordspel, anders te kijken naar vooral dagelijks gebruikte en eenvoudige woorden.  25-09-14 EN NOG ALTIJD IS HET GOOGLE-GORGELARIJ Je zou verwachten dat Homo Sapiens, Latijn voor “Wijze Man” volgens de Engelstalige Wikipedia (vrouwen zoals altijd in diskrediet!), plaatsen in het systeem van  Google Translate geen verschil zou geven in welke taal dan ook. Het is Latijn, dus het blijft Latijn. Maar nee, wanneer gevraagd om het van Nederlands naar Engels te vertalen, is dit wat het beweert de juiste vertaling te zijn:   Als we de vertaling omdraaien, dus van Engels naar Nederlands, krijgen we wat we verwachten:  We krijgen zelfs een aardige Engelse definitie. Wel, meer een soort van Google-Engelse definitie. En dan gaan we denken: Kan het zijn dat deze  Google-Gorgelarij ook plaatsvindt met betrekking tot andere talen. Dus ik probeerde er zo’n zes en nee, dat gebeurt niet. Dit is bijvoorbeeld  wat je krijgt, wanneer je Google Homo Sapiens van Duits naar Engels laat vertalen:  Zoals je ziet, geen probleem. Er wordt zelfs een “Zie ook: homo” gegeven, dat, wanneer geklikt, je naar vertaling van homo naar gay, queer,  fag, poof en zo verder leidt. En wat in zekere zin werkelijk nogal verbazingwekkend is, is dat zelfs bij het vertalen van Afrikaans (een taal met  veel Nederlandse woorden) Homo Sapiens Homo Sapiens blijft.  Dus, wat betekent dat? Dat alle Nederlandse Homo Sapiens Homo zijn? Of dat de Nederlanders zo stom zijn dat zij denken dat Homo Sapiens  Gay Sapiens betekent in het Engels? Of denken de Engelsen van de Nederlandse Homo Sapiens dat ze Homo zijn en wordt het daarom zo  vertaald? Oh, en tussen haakjes, Google Translate is in ieder geval consequent, zoals je hieronder kunt zien:  Trouwens, de Google-Gorgelarij hier direct onder is tenminste rechtgezet.  19-03-13 GOOGLE-GORGELARIJ Oktober 2010 wees ik al op het merkwaardige feit dat de afkorting voor de Verenigde Staten van Noord-Amerika meer en meer is veranderd van U.S.A. naar U.S.  en tenslotte US, wat in feite letterlijk vertaalt ONS betekent (zie deze pagina onder 30-10-11). Vandaag gebruikte ik het Noord-Amerikaanse vertaalsysteem van Google om het zinnetje: “Het ontneemt ons deze mogelijkheden” (vertaling moet zijn: It deprives  us of these possibilities) naar het Engels (beter Noord-Amerikaans) te vertalen. Bij “toeval” plakte ik het zinnetje in hoofdletters in het systeem. De onderstaande  wartaal is volgens Google de vertaling: Om te zien of dit slechts een eenmalige fout is probeerde ik nog een ander zinnetje en het woordje “ons” alleen uit. Dit zijn de resultaten in KAPITALEN:  Dus zodra wij Nederlanders door het Noord-Amerikaanse Googlevertaalsysteem iets van “ons” in kapitalen laten vertalen naar het Noord-Amerikaans, zijn wij direct  allemaal van Noord-Amerika en moeten we ons brood aan Noord-Amerika geven.  26-02-13 PAPALOLATRIE Papalolatrie is een nieuw woord, bedacht door voormalig katholiek priester Matthew Fox en gebruikt in de Bottom Up Radio Show. Het interview dat Rob Kall van  de Bottom Up Radio Show had met deze voormalige priester op 13 februari kan gelezen worden in de transcriptie: “Transcript: Former Catholic Priest Matthew Fox  on Ratzinger, Opus Dei and the Broken Catholic Church” (Transcriptie: Voormalig Katholiek Priester Matthew Fox, Opus Dei en de Gebroken Katholieke Kerk).  Matthew Fox zegt:  Ik bedoel, de echte kwesties gaan niet over Pausen, de echte kwesties gaan over de overleving van de planeet in God’s naam! Je weet, dit zijn de Spirituele kwesties van  onze tijd, en natuurlijk, het omsmelten van onze oorlogsmachine tot echt werk voor echte mensen. Er is zoveel werkloosheid in de wereld, terwijl er zoveel werk is dat  gedaan moet worden enzovoorts, het is niet logisch. Mensen moeten wakker worden. Dat is wat er moet gebeuren, en een gezonde kerk zou de weg daarin moeten leiden,  het zou niet narcissistisch gepreoccupeerd moeten zijn met zijn eigen fantasiehelden, idolen. "Papalolatrie," noem ik dat. De nieuwe zonde van onze tijd. Als de televisie  het Vaticaan trouwt, heb je Papalolatrie. En het is een afgodsbeeld, het is een idolatrie, het is geen echte religie. Projectie.  Ikzelf zou het woord nog veel meer laten omvatten dan alleen het huwelijk tussen de GroteStroomMedia en het Vaticaan. Zoals Matthew Fox duidelijk maakt is het  woord een combinatie van de woorden papa en idolatrie. Idolatrie is volgens de Engelstalige Wikipedia: “... een minachtende term voor de verheerlijking als een  god van een afgodsbeeld, een fysiek object, zoals een cult-beeld, of voor praktijken geloofd te balanceren rond verheerlijking, zoals het geven van onnodige eer en aanzien aan gecreëerde vormen anders dan God.” Het eerste woord is natuurlijk één van de manieren waarop de paus wordt genoemd door zijn volgers. Maar in  een groot deel van de wereld is het ook het woord voor de vader van het nucleaire of kerngezin. De reden is dat het woord één van de eerste en meest  gemakkelijke geluiden is die kinderen bewust leren te maken, zoals mama.   Maar, als menselijke kinderen worden we sinds eeuwen opgevoed en geprogrammeerd dat papa eerst en boven alles komt. We worden opgevoed en  geprogrammeerd te geloven dat mensen aan de top van alle leven op Aarde staan. En we worden opgevoed en geprogrammeerd te geloven dat de mannelijke  mens aan de top staat van alle andere mensen, te weten vrouwelijke mensen en kindmensen. We hebben daarom in de meeste er-is-slechts-één-god-geloven een  god die mannelijk is. Wat alle mannelijke mensen dichter bij deze god doen staan dan vrouwelijke mensen en kindmensen, opnieuw hoger aan de top van al het  leven. In veel spiritualistische geloven is dit het overheersende dogma. Maar ook in veel van de materialistische geloven, zoals de wetenschap en de technologie  wordt de man voor de vrouw gesteld. Dat is waarom gezegd wordt dat de mannelijke mens werkt (omdat hij dingen doet buiten het huis en het kerngezin). En de  vrouwelijke mens werkt niet (omdat zij dingen doet binnen het huis en het kerngezin). Op deze wijze wordt vanuit spiritualistische en materialistische  geloofssystemen het directe of kerngezin voornamelijk gereguleerd, geregeerd en gedicteerd door de papa’s of mannelijke mensen, die worden geleid om te  geloven dat ze beter zijn dan de mama’s of vrouwelijke mensen en de kindmensen, en die daarom menen dat zij ook als zodanig moeten worden behandeld.  Dat is papalolatrie voor mij! De verafgoding van de mannelijke, papa-mens boven alle andere mensen, of dat nu in de samenleving als geheel is of in het directe,  kerngezin. En de verafgoding van de paus is slechts een voorbeeld. Het toont slechts aan, dat mensen nog niet eens 1% getranscendeerd zijn boven hun dierlijke  natuur. Zie:  http://en.wikipedia.org/wiki/Idolatry  http://www.opednews.com/articles/1/Transcript-Former-Catholi-by-Rob-Kall-130220-447.html http://www.opednews.com/articles/1/Transcript-Part-II-Former-by-Rob-Kall-130220-919.html  14-11-12 Werktuig Er is een periode in de vorige eeuw geweest dat veel mensen werden uitgemaakt met de frase: “Langharig werkschuw tuig”. Werkschuw tuig? Houdt dat in dat  iedereen die wel werkt, “werktuig” genoemd moet worden? En voor wie zijn zij dan wel het “werktuig”?  30-10-11  Nonchalante reclamemakers?  Het Nederlandse warenhuis HEMA (H.E.M.A. = Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, volgens de Nederlandstalige Wikipedia)  verkoopt in haar restaurant ook eigen producten. Deze hebben natuurlijk reclame-etiketten nodig om te zeggen wat het is en wat er in zit. Op  dit moment verkoopt ze saus, met het etiket: “Sa/uCE”. Het idee van reclamemakers om te spelen met vormen en grootten van letters. Maar  ze verkoopt ook een product, “vitamin water” genoemd. En dit draagt het etiket: “VITAMIN WAt/eR”. Voor mij, leest het bij een eerste blik als:  “VITAMIN WAR” (VITAMINE OORLOG). Is dit een grap door een reclamemaker? Nonchalant werk of het onbewuste aan het werk? Of is het  opzet? 30-10-11  Verenigde Staten Opnieuw voor de N.L.P.-ers (Neuro-Linguïstische-Programmerings-gelovers) onder ons. Al heel lang bestaat de woordcombinatie: ”Verenigde  Staten”. Met name en vooral in de combinatie met “Amerika”, als: “Verenigde Staten van Amerika”. Ook wordt dat al sinds lange tijd afgekort.  In de Nederlandse taal met “V.S. van Amerika” en nog korter “V.S.” Hedentendage is het standaard om zelfs de punten weg te laten. Onder  andere vanwege redenen als luiheid en dat reclame en andere teksten per leesteken geld kosten. In de Nederlandse taal is de moderne versie  dus “VS”. Maar nu in de Engelse en Amerikaanse taal. “United States of America” is sinds lange tijd afgekort met “U.S. of A.” of nog korter  “U.S.”. En de moderniteit van het weglaten van punten als leestekens leidt zelfs tot, jawel, “US”. Wat denken N.L.P-ers over een dergelijke  mogelijke vorm van bewuste en onbewuste indoctrinatie door woordgebruik? Met name in het psychologische verschijnsel “THEM OR US”?  Uitgaande van de nieuwere woordcombinatie “Verenigde Staten van Europa” en de voorkeur voor de Engelse taal als algemene taal in Europa,  hebben we dus nu “US of Europe” (ONS/WIJ van Europa) en “US of America” (ONS/WIJ van Amerika) (wat trouwens Noord-Amerika hoort te  zijn). Nu gebruikt Europa liever de woordcombinatie “European Union” (”Europese Unie”), wat wordt afgekort met “E.U.” en dus met “EU”. Voor  veel landen in Europa, waaronder Nederland nietszeggend. Maar voor onder andere Roemenië is deze puntloze afkorting wel zeer lachwekkend,  want “eu” is een woord voor “ik” in de Roemeense taal. Dus we hebben nu niet alleen “US” (ONS/WIJ), maar ook “EU” (IK).  24-10-11  Recreatie Voor onder anderen de Neuro-Linguïstische-Programmerings-gelovers onder ons. Verklaar eens waarom wij het woord “recreatie” definiëren  met: “alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken,  huishouden, financiën en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak. Het woord op zich, 're-creatie' duidt op  vernieuwing, verfrissing; de bedoeling van recreëren is het opladen van de persoonlijke actieradius, het vernieuwen van de energie, het  verzetten van de zinnen en het ontladen van opgelopen spanning.” (internetreferentie (24-10-11): http://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatie).  Re-creatie betekent letterlijk: Opnieuw maken. Iets maken, iets creëren kost inspanning. Iets opnieuw maken, iets re-creëren, kost dus ook  inspanning. Iemand die dagelijks brood bakt, re-creëert dagelijks brood. Iemand die jaarlijks zaad zaait en het nieuwe zaad oogst, re-creëert  jaarlijks zaad. Wat heeft recreatie dan te maken met ontspanning?  25-07-11  Een sluw artikel? Op 24 juli is een artikel toegevoegd op de webplek van het Engelse nieuwsmedium “The Guardian” met betrekking tot de gruweldaden van  vrijdag 22 juli in Noorwegen, getiteld: “De berichtgeving van de Noorse massa-moorden was feitenvrije gissing”.  Hoewel ik het totaal eens ben met de schrijver Charlie Brooker dat velen van de zogenaamde experts in werkelijkheid “gissers” zijn, die slechts  gissen” (en niet alleen in dit geval), ben ik ook geïrriteerd door zijn artikel. Het artikel lijkt helder en betrouwbaar de eerste keer dat men het  leest. Het lijkt bijvoorbeeld heel logisch dat Brooker stelt: “Waarschijnlijk wilde hij een naam voor zichzelf maken, en dat is waarom ik hem  niet zal identificeren. Zijn naam verdient het om te worden vergeten. Weggegooid. Verwijderd. Etiketten als "krankzinnige", "monster", of  "maniak" werken ook niet. Er ligt een perverse verheerlijking in dergelijke termen. Als de media hem iets moet noemen, dan zouden zij hem  pathetisch moeten noemen; een niets.” En dat hij, vanwege deze reden, de naam van de “niets” niet noemt, noch zijn godsdienst: Christen,  noch zijn nationaliteit: Noor, lijkt ook allemaal helder. Maar bij een tweede blik, zien we dat het artikel letterlijk bezaaid is met de woorden en  begrippen "al-Qaida" en "moslim".  En terwijl Brooker zegt dat etiketten niet werken, is het bemerkenswaardig dat hij zelf tenminste 24 maal de etiketten “al-Qaida” en “moslim  moet gebruiken, terwijl het etiket “Noor” met betrekking tot de nationaliteit van de “niets” slechts éénmaal wordt genoemd en het etiket  christen” 0 maal. Waarom? Is het omdat dit grote-stroom-medium alleen op deze wijze de teneur van dit artikel accepteert? Of probeert  Charlie Brooker aan de ene kant het voor de hand liggende punt te maken, dat dit een daad is van een onmens, en aan de andere kant  tegelijkertijd het verborgen punt dat moslims nog altijd erger zijn? Het meeste zieke punt is feitelijk dat beide, zowel christenen als moslims, in  dezelfde god geloven. Maar deze god lijkt de fundamentalisten en extremisten onder hen, een klein percentage slechts van deze gelovigen,  elkaar zoveel te laten haten, dat ze elkaar al doden sinds de geboorte van hun respectievelijke godsdiensten. Dus voor al bijna 2.000 jaar.  In plaats van in één “wij”, denken deze gelovers in dezelfde god meestal in “wij of zij”. Maar is het gezegde niet: Samen staan we, verdeeld  vallen we? Ook in dit artikel, bedoeld of onbedoeld, wordt het “wij” nauwelijks genoemd, omdat het "wij" geen dingen fout doet, en het “zij”  wordt vaak genoemd, meestal op een bijzonder negatieve manier. Voor mij leest het artikel dan ook als een onoprecht en dubbelhartig spel van  woorden. Wat we ons uiteindelijk herinneren, zijn de veelvuldig herhaalde termen. De Russen hebben een gezegde: Herhaling is de moeder van  de studie. En dè manier van reclame maken is door opnieuw en opnieuw dezelfde kreet te slaken. Maar wat we ons niet herinneren, zijn de  feiten, dat dit de daad is van een Noor en een christen, want dat wordt nauwelijks tot niet genoemd.  29-05-11  Leiders De meeste zogenaamde leiders her-leiden alles zo veel en zo snel mogelijk naar hun eigen-belang, maar vooral ook naar hun eigen  portemonnee. 20-04-11  Stephen Hawking is een astroloog Vandaag kocht ik een D.V.D. uitgegeven door Discovery Channel. “Stephen Hawking’s Universe”. Volgens de beschrijving op het D.V.D.-jasje is  Stephen Hawking “een van de allerbeste astrologen ter wereld” en “een pionier van de nieuwe generatie van astrologen”. Merkwaardig genoeg  zegt de informatie in het D.V.D.-doosje zelf “allerbeste theoretische natuurkundige” en “een pionier van de nieuwe generatie van kosmologen”.  Nu weet ik dat Stephen Hawking een kosmoloog is. En ik weet dat hij zelf over kosmologie heeft gezegd, dat dit ooit als een pseudo-  wetenschap werd beschouwd door verengde wetenschappers. Zie onder andere de Nederlandse Wikipedia  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudowetenschap) in het blok met referenties, punt 3. Dus dat hij iets heeft met pseudo-wetenschap, was mij al  bekend. Alhoewel, tegenwoordig is kosmologie een voluit geaccepteerde, verengde wetenschap. In de documentaire op deze D.V.D. spreekt  Stephen Hawking over de mogelijkheid van buitenaards leven. En hé, ook dat valt onder de pseudo-wetenschappen. Hoewel... dat is natuurlijk  ook met rasse schreden aan het veranderen. Het is niet langer meer een onderwerp dat wetenschappers met veel schroom hoeven te  benaderen en met nog meer angst hoeven te omzeilen. Stephen Hawking doet dat dan ook niet meer. Maar volgens het D.V.D.-jasje is Stephen  Hawking nu ook nog eens een vertegenwoordiger, en zelfs één van de allerbesten, van de pseudo-wetenschap astrologie.  Het is ook niet alleen het D.V.D.-jasje, waarop deze informatie staat. Deze tekst staat als beschrijving ook te lezen op de site van één van de  verkopers: Wat is hier gebeurd? Is dit een grapje van een werknemer en tekstschrijver voor de uitgever van deze D.V.D.? Haast-werk? Desinteresse? Heel  eenvoudig onbekend zijn met de term astrologie? Of is het anderszins opzettelijk?  Zelf heb ik ook altijd een probleem met de termen astronomie en astrologie en hun betekenis. En niet verwonderlijk, want zij zijn veel meer  verwant aan elkaar dan bij de meeste mensen bekend is. De Nederlandse Wikipedia vermeldt hierover onder andere het volgende:  Scheiding astrologie en astronomie Pas na de middeleeuwen en bij de opkomst van de natuurwetenschappen voltrok zich een scheiding tussen astrologie als occulte wetenschap en astronomie als  moderne wetenschap. Het was een geleidelijk proces. Zo bleven wetenschappers als Newton in deze overgangsperiode vanaf de 16e, 17e eeuw bijvoorbeeld tegelijk  astronomie en astrologie bedrijven. Na de verwetenschappelijking van het wereldbeeld en het primaat van de wetenschappelijke methode kwam de astrologie hoe  langer hoe meer in de marginaliteit en werd niet meer ernstig genomen als 'koningin van de wetenschappen'. De huidige controverse tussen astronomen en astrologen  stoelt op de veranderde visie op hemellichamen. Astrologen handhaven voor de duiding van de horoscoop nog steeds het klassieke geocentrische wereldbeeld met de  aarde als middelpunt. Astronomen daarentegen gaan sinds Copernicus uit van het heliocentrische wereldbeeld waarbij geen bijzondere betekenis meer gehecht wordt  aan de schijnbare banen van de hemellichamen langs de ecliptica. Dit betekent niet noodzakelijk dat astrologen niet overtuigd zijn van de juistheid van het  heliocentrisme. Het systeem met de aarde als middelpunt geeft in een horoscoop gewoon een bepaald perspectief weer: de hemel zoals gezien door de mens op een  bepaald tijdstip vanuit een bepaalde plaats op aarde. Astronomen verwerpen op deze en andere wetenschappelijke gronden het werk van astrologen.  Dat deze overgang (van een mythisch naar een nadrukkelijk wetenschappelijk bepaald wereldbeeld) slechts geleidelijk verliep, illustreren de volgende (vaak  verzwegen) feiten over enkele pioniers van de moderne natuurwetenschappen.  - van Isaac Newton is geweten dat hij een uitgebreide bibliotheek met astrologische werken bezat.  - Tycho Brahe was vanaf zijn 15 jaar toegewijd aan de astrologie. Naast zijn observatorium in Uranienburg liet de koninklijke astronoom van Denemarken een  laboratorium bouwen om alchemie te bestuderen. Zijn studie van de komeet van 1577 was voor hem ook aanleiding voor een astrologische voorspelling: hij  voorspelde dat in het noorden van Denemarken een prins zou geboren worden die Duitsland zou overrompelen en in 1632 zou verdwijnen. Deze profetie werd ook  bewaarheid: Gustavus Adolphus werd in Finland geboren, overrompelde Duitsland en stierf in 1632.  - Johannes Kepler maakte in zijn jeugd almanakken met voorspellingen en bevolkte de planeten met zielen en 'geniï'. Hij kwam tot zijn drie beroemde wetten door  middel van muzikale analogieën en koppelde een astrologische voorspelling aan de verdwijning van de schitterende ster die hij in 1572 had geobserveerd.  Internetreferentie (20-04-11):  http://nl.wikipedia.org/wiki/Astrologie#Scheiding_astrologie_en_astronomie  De Engelse Wikipedia vermeldt dit ook, maar behoorlijk anders:  Astronomie en astrologie weken over de loop van de 17de tot en met de 19de eeuw uiteen. Copernicus praktiseerde geen astrologie (ook geen empirische astronomie;  zijn werk was theoretisch), maar de meest belangrijke astronomen vóór Isaac Newton waren astrologen van beroep -- Tycho Brahe, Johannes Kepler en Galileo Galilei.  Newton echter wees astrologie zeer waarschijnlijk af (evenals zijn tijdsgenoot Christiaan Huygens), en interesse in astrologie nam na zijn tijd af, geholpen door de  toenemende populariteit van een Cartesiaanse, "mechanistische" kosmologie tijdens de Verlichting.  Ook was de ontwikkeling van betere tijdswaarnemingsinstrumenten hierbij belangrijk, in eerste instantie voor hulp bij navigatie; verbeterde tijdswaarneming maakte  het mogelijk om exacter astrologische voorspellingen te doen—voorspellingen die getest konden worden, en die consequent onjuist werden bewezen te zijn. Aan het  einde van de 18de eeuw was astronomie één van de hoofdwetenschappen van het Verlichtingsmodel, gebruikmakend van de recent gecodificeerde wetenschappelijke  methode, en was geheel verschillend van astrologie.  Internetreferentie (20-04-11) (Eigen vertaling):  http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_and_astronomy  Maar of wij nu teruggaan naar een opnieuw samengaan van astrologie en astronomie? En of Stephen Hawking daar een voorstander van is, en  als één van de allerbesten van vandaag Kepler en Newton wil volgen in hun bezigheden en kennis met betrekking tot de astrologie? Ik betwijfel  het ten zeerste. Omhoog