We zijn WonderWegenWandelaars. We hebben geen idee, waarom we er zijn. Noch  waarom Al-het-andere er is.  Er zijn slechts drie verschijnselen, die letterlijk elke, individuele mens daadwerkelijk  ervaart. Te weten: Energie, Omgeving en het Verschijnsel Mens, dat met een andere  term “Mens (Ik) als MiddelPunt” wordt genoemd in het boek:  WonderWegenWandelaars - Het Verschijnsel Mens Herbezocht Het zijn deze drie verschijnselen, waarvan de Mens (Ik) als MiddelPunt daarom het  meest zeker is, dat zij bestaan. Over alle andere verschijnselen, bijvoorbeeld meer  spiritualistische en meer materialistische, kan worden gezegd dat de meningen zijn  verdeeld.  Toch worden de laatste het meest toegepast en mis(ge)bruikt als dè speciale  verschijnselen. Deze speciale verschijnselen leiden tot ongeteld veel specialismen,  specialiteiten en zogenaamd speciale Mensen (Ik) als MiddelPunt, waar elke,  individuele Mens (Ik) als MiddelPunt zich aan dient te houden en die zij en hij dient te  volgen, om het eigen leven langer en plezieriger te maken. En dat ten koste van het  leven en plezier van andere Mensen (Ik) als MiddelPunt, van dieren en planten en ten  koste van de huidige, gehele leefOmgeving van de Mens (Ik) als MiddelPunt, de  Aarde.  Willen wij, als individuele Mensen (Ik) als MiddelPunt en als gehele mensheid ooit  daadwerkelijk eens samen-leven, samen-werken en letterlijk met gelijke waarde  samen-delen, en ooit eens daadwerkelijk daarmee de eerste, èchte menselijke  beschaving starten, dan zullen wij ons niet langer moeten blijven vastklampen aan  deze vaak tot extremen leidende specialismen, over wat we níét zeker weten, maar  wèl beweren te weten of te moeten geloven. Maar we dienen ons te baseren op  datgene, waar geen enkele, individuele Mens (Ik) als MiddelPunt om heen kan:  Zichzelf, haar Omgeving en Energie.  Wat als Mensen (Ik) als MiddelPunt op basis van deze drie meest zeker bestaande  verschijnselen, en niet méér dan deze, een eerste, èchte, wereldwijd menselijke beschaving opbouwen? Met een Planetaire Ethiek, waarin elke,  individuele Mens (Ik) als MiddelPunt desondanks het recht heeft om daarbovenop te geloven, wat hij en zij wil, tenminste, zolang zij en hij  daarmee echter niet de zeer weinige regels van deze Planetaire Ethiek overtreedt ten koste van welke andere Mens (Ik) als MiddelPunt dan ook,  noch ten koste van de gehele mensheid en de Omgeving Aarde? En met een daaruitvloeiende Planetaire Economie, die ook slechts gebaseerd is  op alleen deze drie verschijnselen? Een Planetaire Economie, die vandaaruit niet alleen volkomen gelijkwaardig rekening houdt met elke,  individuele Mens (Ik) als MiddelPunt, maar ook met de Omgeving, Aarde, en elke vorm van leven in die Omgeving?  Is dat mogelijk?  Als er een eenheid is achter Alles, dan is er ook een eenvoud om vanuit samen-te-leven, samen-te-werken en letterlijk gelijkwaardig samen-te-  delen als mensheid. We zullen dienen te ont-specialiseren, wat leidt tot ont-haasten en daarmee tot ont-spannen, om deze eenvoud te kunnen  gaan toepassen. WonderWegenWandelaars - Het Verschijnsel Mens Herbezocht is kostenloos als P.D.F. te verkrijgen door te klikken op bijgaand plaatje.