GEDACHTEN 2015 27-07-15 REALITY IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER (REALITEIT IS IN HET OOG VAN DE AANSCHOUWER) 24-03-15 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ZWART WERK EN VERPLICHT VRIJWILLIGERSWERK? Wat is het verschil tussen Zwart Werk en Verplicht Vrijwilligerswerk (een contradictio in terminis)? Het eerste is het illegaal stelen van werk dat anders met een loon/salaris wordt betaald. Het tweede is het legaal stelen van werk dat anders met een loon/salaris wordt betaald. Dat wil zeggen dat er wel op legale gronden betaald werk van anderen mag worden gestolen, maar niet op illegale gronden. Omhoog             Volgende pagina