BLIJE ENERGIE - WUBBO OCKELS Op 18 Mei overleed Wubbo Ockels. Wubbo Ockels was ondermeer natuurkundige, piloot en kosmonaut (http://en.wikipedia.org/wiki/Wubbo_ Ockels).   Eén van zijn laatste boodschappen aan ons allemaal, aan iedereen van De Mensheid, dateert van 31 januari 2014. Het is een boodschap over  Energie. Over onze Omgevingen Aarde en het Universum. En over ons, de gehele Mensheid. Het is een boodschap over een Wereldwijde Ethiek,  over Houdbaarheid, over Leven en over Bewustzijn. Het is een boodschap om ons bewustzijn te veranderen, zodat we zullen gaan zien en  begrijpen dat we slechts kunnen blijven bestaan, als we niet alleen samen-leven en samen-werken als één Mensheid, maar ook samen-delen als  één Mensheid.  Energie, Omgeving en Mensheid zijn de drie basiselementen, die deel behoren te zijn van ons groeiende en evoluerende Bewustzijn en die deel  behoren te zijn van een Wereldwijde Ethiek voor ons, Mensen (Ik) als MiddelPunt, en voor onze plaats binnen Al-het-andere. Dit is zijn boodschap: HAPPY ENERGY - DE BEWEGING VOOR EEN HOUDBARE AARDE EN ONS: DE MENSHEID Wubbo Ockels 31 januari 2014 Het is genoeg, we zijn te ver gegaan !!! De Industriële Revolutie heeft ons in een ongewilde toestand gebracht, we buldozerden door de natuur,  we maken onze levensondersteuning kapot. We dienen te stoppen, we dienen te veranderen, we dienen een ander pad te kiezen, we dienen  onze levens en manieren van zaken doen te verbeteren.  Laten we het Tijdperk van De Mens verwelkomen. Laten we stoppen met de vernietiging van de Aarde; de vernietiging van de mensheid; in feite  van ons. Laat het helder zijn voor de gehele Mensheid; voor elk individu. We dienen een nieuw houding te vinden, een nieuwe cultuur, een  nieuwe wijze van denken, een nieuwe vereniging van De Mensheid, voor onze overleving.   Het probleem is, dat De Mensheid een houdbare balans dient te vinden met haar omgeving, met ons huis, de planeet Aarde en haar natuur. Het  antwoord is een nieuw wereldwijd besef over De Mensheid, de Natuur en de Aarde als één onscheidbare entiteit. De Mensheid is het volk, De  Mensheid wordt gedragen door het volk. Alleen als we geloven in onze individuele rol om De Mensheid houdbaar te maken, zullen we overleven  en kunnen we overleven.  We zijn geen bijen, die onbewust een bijenkolonie bouwen. Individuele bijen, die zich niet bewust zijn van hun holistische gemeenschap en haar  gedrag. We zijn geen zenuwcellen, die zich niet bewust zijn dat zij tesamen denken. Nee, we zijn intelligente wezens, die inderdaad het gedrag  van onze gemeenschap kunnen zien en observeren. We zijn heel goed op de hoogte van waar onze Mensheid op afstevent. We kunnen De  Mensheid in een betere richting leiden, wanneer we samen werken. Met een nieuw geloof in De Mensheid kunnen we een nieuwe religie creëren,  die ons allen samenbrengt.  Er zijn veel andere Religies die mensen samenbrengen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden, in wie mensen geloven scheiden De  Mensheid in groepen van mensen. Deze scheiding heeft tot veel conflicten en zelfs oorlogen geleid. Deze religies verenigen de mensheid niet  met de aarde. Ze waren niet duurzaam. Maar als we geloven in de holistische Mensheid zullen we geen conflicten hebben, omdat we  onafscheidbaar zijn. We behoren allen tot deze ene Mensheid, we kunnen allen geloven in De Mensheid, in deze zelfde "hogere macht". Het  grote verschil met bestaande religies is, dat we kunnen geloven in het Allemaal van onszelf. De God van De Mensheid is in ieder van ons. Deze  God is niet buiten ons. We kunnen ons niet verschuilen achter deze God, omdat wij dit zijn. We kunnen onszelf niet uitsluiten van onze  verantwoordelijkheid voor ons allen.  Geloven in De Mensheid zelf is een andere wijze van denken. Een wijze van denken, die geëvolueerd is uit het vergrootte perspectief, dat we in  de laatste tientallen jaren hebben bereikt. Een besef van waar we zijn en wat de Aarde voor ons betekent en wat ons zijn aan onze omgeving  brengt. De hechte verbinding van het mensdom en de Aarde. Onze afhankelijkheid van de natuur, van de aarde is meer en meer duidelijk  geworden. De noodzaak die aarde en haar natuur te behouden is meer en meer urgent geworden. Ruimtevaart heeft ons een spiegel voor  gehouden van De Mensheid. We zien nu daadwerkelijk waar we zijn: Op een prachtige planeet, met ongeëvenaarde levensondersteuning. Een  Aarde zonder welke we niet kunnen leven. Een Aarde, waarvan geen reserve bestaat. We zijn allen Astronauten van RuimteSchip Aarde.  Het verdelen van De Mensheid in verschillende groepen met verschillende en vaak conflicterende belangen heeft de houdbaarheid ondermijnd.  Kleine groepjes hebben de winsten genomen, terwijl de grote groepen hebben geleden. Het verdelen heeft tot oneerlijkheid geleid, tot  onrechtvaardig egoïsme. Onze economische regels zijn in dat perspectief verkeerd. Ondernemingen kunnen en hebben activiteiten geïnitieerd  met voor de toekomst implicaties op grote schaal, terwijl ze niet de daarbij bijbehorende verantwoording nemen.  Zoals de olie-industrie en de ontwikkeling van nucleaire kracht. De kosten van klimaatverandering en weer-gerelateerde rampen en nucleaire  vervuiling en nucleaire rampen worden gedragen door de maatschappij, door haar belastingbetalers… Internationale bedrijven hebben zulke  enorme afmetingen bereikt, dat hun macht alle nationale grenzen overtreft en dus ook de nationale regeringen. Onze zo gekoesterde  democratische systemen spelen geen rol in hun spel. Wij, de mensheid zijn slachtoffer van de weinigen die de macht hebben, terwijl zij niet de  verantwoordelijkheid nemen van de consequenties van hun acties. We ontberen een wereldwijde ethiek.  Ons financiële systeem heeft zich ontwikkeld in een ongecontroleerde macht, die alleen enkele rijke mensen ondersteunt. Besluiten in handel  vinden op een onmenselijke schaal van milliseconden plaats. Geldbedragen verstrekt aan ondernemingen via beurzen hebben geen gezicht.  Vaak is het onvindbaar waar de fondsen vandaan komen en waar de winsten heengaan. Geen verantwoordelijkheid en ethiek kan verwacht  worden in een dergelijk systeem in contrast tot het oude familiebedrijf. De algemene persoon kan het bankieren niet meer vertrouwen. Het ene  schandaal na het andere komt tevoorschijn. Het lijkt dat wij, de mensen, geen macht en geen autoriteit hebben om het financiële systeem te  veranderen. De oplossing is vereniging tot de ene entiteit, die wij zijn: De Mensheid van de Aarde.  Los van de noodzaak om ons te beginnen te gedragen als één Mensheid met één doel om te overleven, zullen we als individuen een beter leven  bereiken door dit te doen. Wanneer we werken voor de ondersteuning van De Mensheid zal het leven zelf, het leven van een ieder van ons, meer  betekenisvol worden. We zullen het comfort voelen van deze betekenis, we hebben een beter antwoord op het waarom we leven. Het doel van het leven is het leven te behouden. Dat is waarom we nakomelingen maken. We dienen De Mensheid te helpen in het bereiken van  de noodzakelijke balans met haar omgeving. De productie van nakomelingen wordt gedreven door onze sexdrift, een zeer krachtige drift, die  niet alleen uitgedrukt wordt door lust en plezier, maar ook door hoop en toekomst. Ons geloof in en ondersteuning van De Mensheid geeft het  plezier van de betekenis van bestaan, een gevoel van tevredenheid dat zelfs krachtiger zou kunnen zijn dan sex. Dit gevoel wordt uitgedrukt in  Happy Energy. Blije Energie is de menselijke energie, die we gewaarworden wanneer de goede keuze hebben gemaakt.  De nieuwe Blije Energie-religie en haar geloof in De Mensheid begint nu. Het is het antwoord op de onhoudbare Industriële revolutie. Het is onze  individuele verantwoordelijkheid om de overgang te bespoedigen. We dienen de juiste wijze van denken aan te nemen. Het is urgent. Er is al  genoeg technologie om te zorgen voor een duurzame Mensheid, Natuur en Aarde. Onze wil is de sleutel. Het geloof in De Mensheid zal deze wil geven. Onze Blije Energie-religie zal ons onze wil doen uitdrukken. Deze religie  dient haar vorm te krijgen. We dienen onze symbolen, rituelen, kunst en bijeenkomsten te creëren om ons geloof in De Mensheid uit te drukken. Al onze media- en communicatie-werktuigen dienen gebruikt te worden. Met name de jeugd dient aangesproken te worden. Zij zijn de  toekomst; ook zij willen de Natuur en de Aarde genieten. Hun idolen spelen een voorbeeldrol. Festivals kunnen de nieuwe boodschap uitstralen.  Liedjesmakers kunnen de juiste woorden en zinnen maken die hun harten raken. Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat  elk van ons hun geloof uitdrukken in een houdbare Mensheid. De geboden van het Blije Energie-geloof in De Mensheid:   1. De Mensheid is onscheidbaar   2. Het doel van De Mensheid is te overleven   3. De Mensheid heeft de Aarde en Natuur nodig 4. Ons doel is om De Mensheid te ondersteunen en dus de Aarde en Natuur 5. We dienen een ieder te respecteren die dit doel uitvoert   6. Iedereen is verbonden met een ieder via De Mensheid   7. Iedereen is verbonden met Natuur en de Aarde   8. We zijn allen Astronauten van RuimteSchip Aarde 9. Zij die anderen niet respecteren, zullen De Mensheid niet respecteren   10. De Mensheid, Natuur en de Aarde zijn onscheidbaar   Omhoog