TWEE HOOFDWEGEN NAAR VRIJE ENERGIE-WINNING Kees Deckers Februari 2011 Energie is het enige dat altijd was, altijd is en altijd zal zijn. Klinkt als onzin? Zelfs de eerste wet van de thermodynamica, beter bekend als de “Wet van behoud van energie”, stelt dat energie niet  verloren kan gaan èn... niet uit het niets kan worden gemaakt. Het is een wet waar verengde wetenschappers zich dogmatisch en halsstarrig  aan vasthouden. Er kunnen alleen omzettingen van energie plaatsvinden.  Als bovenstaande klopt, kan er voor ons Aardlingen nooit en te nimmer sprake zijn van een tekort aan energie. En wel om twee redenen:  1. Als we het juiste soort cyclisch systeem van energie-omzettingen zouden kunnen ontdekken, dan zou door ons “opgebruikte” energie  voort-durend weer omgezet kunnen worden in voor ons bruikbare energie. Dat is wat een perpetuüm mobile wordt genoemd. Volgens  de verengde wetenschap echter is een dergelijk systeem onmogelijk. Onder andere op grond van de andere wetten van de  thermodynamica. Is dat daadwerkelijk zo? Mijn antwoord is nee. In feite is er al een systeem dat zo werkt of in ieder geval daar dicht bij  aansluit. De kringloop van de natuur.  Een cyclisch deelsysteem op Aarde, de koolstofkringloop (http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofkringloop) 2. Tegelijkertijd bevinden wij ons in een waanzinnig groot universum. Dat universum bevindt zich mogelijk in een nog bizar veel groter  multiversum. Door verengde wetenschappers wordt het bestaan van het laatste meer en meer als een feit beschouwd. Hoeveel energie  is er opgepropt in slechts één atoom? Hoeveel atomen zijn er in het universum? En hoeveel energie is daarbuiten, in het multiversum?  Een klein voorbeeld van de grootte van het universum rondom ons (http://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q) Willen wij als Aardlingen het niveau van een Type I Beschaving bereiken dan is het boven alles van belang te ontdekken hoe wij onder andere  los van de wetten van de thermodynamica energie kunnen omzetten en gebruiken. En hoe wij de energie die direct buiten onze planeet voor  het opscheppen is kunnen gaan gebruiken. We dienen het lef te hebben buiten-de-doos van de verengde wetenschap te denken.  Dit zijn de twee hoofdwegen voor letterlijk vrije energiewinning. Niet alleen de verengde wetenschap, maar ook de andere instituten als staat,  geloof en bedrijfsleven zouden op wereldniveau moeten gaan samenwerken om antwoorden te vinden langs deze twee hoofdwegen.  Tot slot, het is essentieel dat ideeën en uitwerkingen op deze hoofdwegen gebeuren op grond van een planetaire ethiek. Dat wil zeggen dat  wij als Aardling niet alleen begrijpen, maar ook handelen vanuit het feit dat iedereen en alles afhankelijk is van elkaar. De destructie van een  deel-omgeving en van de natuur in die deel-omgeving, zowel op als buiten de Aarde, leidt tenslotte tot de destructie van onze gehele leefplek  en -omgeving, op dit moment de Aarde.  Omhoog