EX-ASTRONAUT EN EX-SENATOR SCHMITT, OF DE WEG NIET TE GAAN Kees Deckers Juni 2011 Op 25 mei werd een kort artikel gepubliceerd op de webplek van “Space.com”, getiteld “Nix NASA Completely, Apollo Astronaut Says” (Maak  NASA tot niets, zegt Apollo-astronaut). De astronaut in kwestie is Harrison Schmitt, de laatste Amerikaan, die voet op de Maan zette.  Harrison Schmitt Harrison Hagan "Jack" Schmitt (geboren 3 juli, 1935) is een Amerikaans geoloog, een voormalig NASA-astronaut, een professor en een U.S. senator voor één termijn.  Hij is de 12de en laatste van de Apollo-astronauten, die voet op de Maan zette, daar zijn medeopvarende Eugene Cernan als eerste de Apollo Maan Module uitstapte. ...  Internetreferentie (01-06-11) (Eigen vertaling): http://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Schmitt#cite_note-0  In het artikel stelt Schmitt voor dat "NASA gesloopt moet worden ten gunste van een nieuw agentschap, één met als enige doelstelling de  bevordering van Amerika's verkenning van de diepe ruimte". Hij stelt voor deze nieuwe instantie “the National Space Exploration  Administration” (Nationale RuimteOnderzoek Administratie) te noemen. En hoewel ik het eens kan met zijn ideeën over de nood-zaak van  Maan- en ruimteonderzoek, ben ik het volledig oneens met de mentaliteit die deze ex-astronaut en ex-senator van de V.S. laat blijken in zijn  opmerkingen. Zijn politieke opvattingen, ideeën en uitspraken tonen een zeer treurig voorbeeld van nationalistisch denken, en zijn daarom  erg bekrompen.  Volgens het artikel, zegt hij bijvoorbeeld:  "Dit is niet slechts een competitie tussen naties; het is een competitie tussen vrijheid en tirannie" zegt Schmitt. "De Verenigde Staten is hedentendage de enige macht  op Aarde die de bescherming van vrijheid in zijn D.N.A. heeft, en als wij besluiten ons terug te trekken uit de ruimte of van elke andere grote menselijke inspanning,  dan brengen wij die vrijheid in gevaar.”  Internetreferentie (01-06-11) (Eigen vertaling): http://www.space.com/11789-nasa-replacing-apollo-astronaut-jfk-moon.html  Typisch een uitspraak van een snoever en een opschepper, en in dit geval ook een top nationalist. Iemand die mensen wil overtuigen, met  mooie woorden en ander leuk uitziend verpakkingsmateriaal. Een demagoog en opruier. Kortweg, iemand die mensen sterke verhalen vertelt,  om zijn eigen zin te krijgen, omdat dat natuurlijk de enige weg is.  In zijn opmerkingen, plaatst Schmitt de Verenigde Staten van Amerika aan de uiterste tegenpool van alle andere volken op Aarde. Alleen  deze natie heeft de “bescherming van vrijheid in zijn D.N.A.”, volgens hem. Wauw! Ik wist niet dat de situatie daar intussen al zo slecht is,  dat elke Amerikaan biologisch bewerkt is met een nieuw gen. Ik hoop dat zij het zelf weten.  Het lijkt er op dat Schmitt ook iemand is, die niet in staat is de werkelijke situatie in zijn eigen land te zien, of deze niet wil zien. Hij leeft  vanuit het idee dat de Verenigde Staten van Amerika een supermacht is. Alleen al het idee om een supermacht te moeten zijn, is triest  genoeg. Maar denken dat jouw eigen natie een supermacht is, en dat het “de enige macht op Aarde (is) die de bescherming van vrijheid” in  zijn D.N.A. heeft, is geblinddoekt rondlopen. Of Schmitt moet denken dat “bescherming van vrijheid” betekent: miljoenen op miljoenen van  veiligheids-camera’s, volledige lichaamsscanners, het met alle mogelijke middelen volgen van het doen en laten van mensen, en het agressief  propageren van de regels en voorschriften van het “supermacht”-wonder van de Verenigde Staten van Amerika aan andere naties, door het  produceren en gebruiken van massa’s wapens van elke mogelijke soort. Triest, om op die wijze te moeten leven. Nooit een moment rust,  altijd alert op elke overtreding, hoe klein ook, van de “bescherming van vrijheid”.  Hoeveel mens zijn er hedentendage arm tot zeer veramd en zelfs dakloos in de Verenigde Staten van Amerika? Hoeveel zijn er doodsbenauwd  om hun mening te geven? En hoeveel geld is er nodig om dit Amerikaanse idee van “vrijheid” te “beschermen”?  Laat mij hier slechts drie diagrammen gebruiken uit een ander artikel: “WE'RE #1, WE'RE #1” (Is America the exceptional, #1 country in the  world? Of course it is!) (”WIJ ZIJN NUMMER 1, WIJ ZIJN NUMMER 1” (Is Amerika het exceptionele, nummer 1 land in de wereld? Natuurlijk is  het dat!)):  Militaire uitgaven in miljarden in 2010 Percentage van kinderen, die in armoede leven Percentage van de bevolking, die dakloosheid ervaart - 1990 - 2006 Internetreferentie (03-05-11) (Eigen vertaling): http://www.businessinsider.com/america-is-number-1?op=1 Een aanlokkelijke verpakking tonen aan de rest van de wereld is een mooie, maar zieke reclametruc. Het gaat echter niet om de verpakking,  het gaat om de inhoud. Want “wat je weggooit, is de verpakking”. En op dit moment, wordt de Verenigde Staten van Amerika op een  dagelijkse basis uitgehold door banken en corporaties, die gedijen op reclametrucs en die alleen de verpakking achterlaten.  En terwijl miljoenen Amerikanen verarmen en niet zeker zijn van hun financiële toekomst, stelt Schmitt eenvoudigweg dat “belastingbetalers  bereid zouden zijn om de rekening te betalen”. Het is duidelijk dat deze man niet geïnteresseerd is in zijn mede-Amerikanen, behalve voor  hun geld om de volgende ruimte-race te betalen.  Hij gelooft dat de belastingbetaler bereid zou zijn om voor de kosten op te draaien.   "Ik denk dat het Amerikaanse publiek een zeer groot voorstander is van krachtige Amerikaanse activiteiten in de ruimte," zei Schmitt. "Dat is uit onderzoek na  onderzoek gebleken."  Internetreferentie (01-06-11) (Eigen vertaling): http://www.space.com/11789-nasa-replacing-apollo-astronaut-jfk-moon.html  Zijn echte interesse wordt nog duidelijker, als we de Engelstalige Wikipedia lezen, die over de politicus Harrison Schmitt onder andere zegt:  In augustus 1975 nam Schmitt ontslag van NASA om als Republikein te worden verkozen in de Senaat van de Verenigde Staten, als vertegenwoordiger van New  Mexico. ... Hij diende één termijn en had voornamelijk de rang van Republikeins lid van het Science, Technology, and Space Subcommittee (Wetenschaps-,  Technologie- en Ruimtesubcomité). Hij probeerde het voor een tweede termijn in 1982, maar als gevolg van een diepe recessie en ongerustheid dat hij geen aandacht  voor lokale aangelegenheden had, werd hij verslagen in een herkiezingsbod door de staatsadvocaat Jeff Bingaman met een marge van 54% tegen 46%. Bingaman's  campagneslogan vroeg: "Wat op Aarde heeft hij voor je gedaan de laatste tijd?" ...  Internetreferentie (01-06-11) (Eigen vertaling): http://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Schmitt#cite_note-0  Waarom niet samenwerken op een planetair niveau?  Als we de soort van mentaliteit en gedrag blijven gebruiken als vertoond door Harrison Schmitt, zullen we nooit het niveau van een Type I-  Beschaving bereiken, met uitzondering van misschien een kleine kliek mensen, die zichzelf als superieur beschouwen en in hun  zelfgenoegzaamheid misschien denken dat zij een dergelijke beschaving zijn.  Natuurlijk! Ik ben het volkomen met Harrison Schmitt’s overtuiging eens dat “verkenning van de ruimte van cruciaal belang is”. De enige weg  om te gaan voor de mensheid, is zijn thuisplaneet Aarde te verlaten en de Maan, Mars en indien mogelijk het universum daarvoorbij te  onderzoeken. En om te proberen om daarginds leefomgevingen op te bouwen en energiebronnen te vinden, maar niet alleen om ze  "gecontroleerd" te zien worden door de Verenigde Staten van Amerika, zoals Schmitt zou willen hebben, maar voor het gebruik van de hele  mensheid in gelijke mate. Dit kan veel sneller en vele malen goedkoper bereikt worden, wanneer we als Aardlingen op een globaal niveau  gaan samenwerken. Vrij van nationalistische trots, concurrentie, en onnodige belastingen drukken op slechts één natie van mensen. Het werk  en de kosten delend als één Aardse gemeenschap. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs, dat slechts één corporatie gecreëerd moet worden,  die zich als een monopolie gedraagt. Maar het betekent dat China, Rusland, Europa, de Verenigde Staten van Amerika en anderen nog altijd  hun eigen ruimtecentrum kunnen hebben, samenwerkend en het werk verdelend met betrekking tot de taak om de ruimte open te stellen  voor alle Aardlingen, niet alleen voor de happy few, of dat nu naties zijn of individuen.  En het betekent ook, eerst en vooral, dat we stoppen met het doden van elkaar, het uithongeren van elkaar en het elkaar rondduwen,  allemaal vanwege nationale trots en andere, dergelijke, kleinzielige ideeën, en dat we beginnen met het voeden, het opleiden en het  vrijmaken van alle mensen, zodat ze in staat zullen zijn om een gelijk aandeel in de toekomst van de mensheid te hebben.  Vrijheid heeft te maken met elkaar kunnen vertrouwen en met samen kunnen leven zonder geweren en miljoenen camera's gericht op elke  individuele mens, dus zonder het spelen van spelletjes van supermacht en supermens, door het bezit van de grootste collectie wapens of  geld.   Laat het helder zijn, de weg van meneer Schmitt om dit doel te bereiken, is eenvoudigweg de weg niet te gaan. Omhoog