MENSEN SPREKEN ZICH UIT TEGEN DE CORONAVIRUS-LEUGENS 16 mei 2020 Kees Deckers Wereldwijd vindt sinds eind 2019 een psychologische oorlogsvoering plaats tegen plus-minus 7,6 miljard (7.600.000.000) mensen. Die  psychologische oorlog wordt bedreven met (vooralsnog) een nep-bio-wapen (een vrij ongevaarlijk nieuw coronavirus). Die oorlog wordt gevoerd  door een kleine kliek kapitaal-extremisten en -terroristen, die in feite vrijwel alles menen te mogen bezitten op de planeet Aarde.  Bezit = kapitaal. Bezit van een bedrijf = kapitaal. Bezit van kennis = kapitaal. Bezit van informatie = kapitaal (vraag over bezit van kennis en  informatie maar eens na bij elke spionage(=informatie)dienst van welk zogenaamd land dan ook). Bezit van een zogenaamd land en een “eigen”  volk = kapitaal. Bezit van een god of een ander geloof = kapitaal. Enzovoorts. En de bezitters mogen de baas spelen. Althans dat denken de  kapitaal-extremisten en -terroristen en helaas de meeste andere mensen ook. Dat komt omdat alle mensen worden opgevoed en onderwezen  om dit als de ware, de enige en de totale werkelijkheid te accepteren. Elke vorm van bezit = kapitaal geeft dus het recht op een andere vorm  van kapitaal kapitaal: Macht over andere mensen en over alles wat er op de planeet Aarde leeft.  Wat ook de reden is/de redenen zijn die achter de huidig gevoerde “psychologische oorlogsvoering met (vooralsnog) een nep-bio-wapen” door  deze kapitaal-extremisten en -terroristen is (en let wel, terrorisme = angst aanjagen), het is schaamteloos, respectloos en volkomen  onbeschoft. En ik ben dan ook blij, dat er zovele mensen zijn over de hele Aarde, die niet alleen verder durven doordenken en doorvoelen over  wat een klein kliekje kapitaal-extremisten en -terroristen als rechtvaardig en zogenaamd goedertieren meent te mogen uitvoeren namens de  mensheid, maar die daar ook naar durven handelen.  Hieronder vindt u een kleine greep uit de manieren, waarop vele mensen zich eindelijk steeds meer uitspreken tegen de coronavirus-leugens:  Police Officers Beginning to Speak Out Now! (6 mei 2020) LONGARTS DAVID PRINS STELT VRAGEN RONDOM CORONA EN VACCINS (9 mei 2020) Katrin Kolb. Oldenburg, 9 mei 2020, NL ondertiteld (9 mei 2020) Rede von Prof. Dr. Stefan Homburg in Stuttgart am 09.05.2020 (10 mei 2020) De vertaling van de redevoering van professor doctor Stefan Homburg kunt vinden op Transitieweb: https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/de-coronacrisis-een-schandaal-zoals-ik-nooit-had-kunnen-dromen/ #7 Over de schending v/d Grondrechten en de dreigende Noodwet I Ab Gietelink interviewt Wim Voermans (15 mei 2020) SAMEN GAAN WE WINNEN - DE JENSEN SHOW #162 Daarnaast zijn er op vele plekken op Aarde mensen die samenkomen om te protesteren tegen het bizarre gedrag van hun zogenaamde leiders. Tot slot: Hieronder vindt u een reactie van mij d.d. 20 november 2019 gericht aan “ONE” als antwoord op hun enquête (https://act.one.org/survey/one-  chance-enquete/?t=9&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mff&akid=60492%2E8933780%2EM5zszQ).  Ik geloof niet in leiders. Geen enkele zogenaamde leider (trouwens waar zijn de leidsters? Probeer eens in te zien dat de  mensheid niet alleen om mannetjes draait!) heeft ooit iets positievers of nuttigers teweeg gebracht dan welke andere mens  ooit geboren ook. Integendeel. Zolang de volgende hiërarchieën worden geliefkoosd, fanatisch gevolgd en behouden zal  armoede nooit ophouden te bestaan: 1. De mannetjesmensdominantie-hiërarchie 2. De gods- en andere spirituele geloven-hiërarchie  3. De wetenschaps- en zogenaamde deskundigheidshiërarchie  4. De kapitalistische economie-hiërarchie 5. De racisme en nazies(= het accurate woord voor naties)-hiërarchie Als zogenaamde leiders en leidsters het lef niet hebben om deze hiërarchieën af te bouwen zijn ze respectloos en recht voor  zijn raap gezegd onbeschoft. Maar als je dan toch leidertje wil spelen, werk dan hier aan, vanaf dit moment: 1. Start werk aan een Wereldwijd (en niet alleen Europees) Onvoorwaardelijk en Gelijk BasisInkomen voor letterlijk elke  mens op Aarde; 2. Start werk aan een Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die niet alleen spreekt over mannetjesmensen;  3. Start werk aan onderzoek naar andere energiebronnen, behalve de Koning K.O.N.G.-energieën (Kolen-Olie-Nucleair-Gas)  en de Windmolentjes en Zonnepaneeltjes; er zijn zeer veel andere mogelijkheden, die eenvoudigweg worden onderdrukt; 4. En stop, zoals al gezegd, de vijf pathetische hoofdhiërarchieën. Omhoog

Katrin Kolb. Oldenburg, 9 mei 2020, NL ondertiteld from Fred Teunissen on Vimeo.